WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Remco Meijer

15 sep.2016

Het viel te voorzien dat naast het columnisme ook (vrijwel) de gehele politieke redactie van de Volkskrant terecht zou op de lijst van landverraders - zij het dat het wat langzamer zou gaan.

Maar alweer is het Geert Wilders die een dusdanig grote steen des aanstoots in de vijver der oligarchie en politieke-correctheid werpt, dat de golven de teensandaaltjes van de politike-correcte journalistjes met baardjes innunderen.

En wat is dan die steen die zo groot is?

Simpel: democratie!

Geert Wilders stelt democratie voor.

En het eerste slachtoffer is Remco Meijer. Die stond al op de radar van de redactie, en geeft nu een een dikke echo af (De Volkskrant, 14-09-2016, door Remco Meijer):
 

Moet Nederland het bindende referendum invoeren?

De PVV wil vier keer per jaar een bindend referendum naar Zwitsers model. Hoe haalbaar is dat?

Wilders raakt een gevoelige snaar...

Meer zeggenschap voor de burger en daardoor meer betrokkenheid bij de politiek. Dat zijn de klassieke argumenten voor het referendum, waarover in Nederland al decennia wordt gediscussieerd. Ook PVV-leider Geert Wilders gebruikte deze veronderstelde voordelen dinsdag bij de lancering van het onderzoeksrapport Echte democratie, dat in opdracht van zijn partij is geschreven.


Ter oplossing van een zellfs door de elite met enige regelmaat erkend probleem: het verminderen van de steeds sterker gevoelde afstand tussen bestuur en burger.

Maar ...

Deze specifieke oplossing heeft bezwaren (in het archief staat een paar dozijn artikelen met bezwaren vanuit de oligarchie tegen democratie - helaas nog geen tijd voor).

Meijer noemt ze systematisch op, in de tweede helft van het artikel:
  Nederland heeft, in tegenstelling tot de Zwitsers, nauwelijks een referendumcultuur.

Een 'referendumcultuur' betekent dat men gewend is aan een referendum dus dat er al een referendum aldaar bestaat. Oftewel: volgens Meijer kan een refenrendum alleen ingevoerd worden door landen die al een referendum hebben.

Pardon ...?

In internettaal: wtf. Of als het erg is: WTF. Afkorting van "What the fuck!?". Betekenende "Wat is dit nu weer voor waanzin?!"

  Directe democratie verhoudt zich slecht tot de vertegenwoordigende democratie waaraan Nederland gewend ...

Een doodgewone leugen - riposte: Zwitserland.
  ... de vertegenwoordigende democratie waaraan Nederland gewend is en die verbonden is met het meer-partijenstelsel zonder kiesdrempel. Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, begint een subtiel spel van belangenafweging ...

Dat is een precieze omschrijving van het probleem waarom men aan alternatieven is gaan denken. Weer: WTF!
  ... Het referendum is dan een olifant in de porseleinkast, een monstrum dat met een eendimensionale vraagstelling de balans tussen deelbelangen verstoort. ...

Oftewel: het referendum is een oplossing voor het ondemocratische gekonkel.
  ... Het is emotie, geen ratio. .

Geldt evenzeer voor het kiezen voor partijen. Zo niet meer.
  Referenda werkend vertragend.

Mooi. Ze vertragen zaken als hals-over-kop in een oorlog storten door de elite zoals in Irak, en de hals-over-kop invoering van de euro door de elite - zaken die ons biljarden kosten.
  Zie hoe het kabinet nu worstelt met het associatieverdrag met Oekraïne, dat overal in Europa wordt ondertekend.

Een uitstekend voorbeeld van overhaast oorlogszoekend politieke imperialisme door de elite waar de bevolking niet achter staat. Het is die elite die ondertekend overal in Europa.
  Ze zijn duur - het referendum over de Europese Grondwet kostte 30 miljoen euro. Bij vier maal per jaar worden ze onbetaalbaar.

Een botte leugen. Kleingeld op een staatsbegroting.
  En ze roepen de vraag op of burgers wel voldoende zijn geïnformeerd en geïnteresseerd om over cruciale onderwerpen een contextloos ja of nee te stemmen.

Een botte leugen: het stemmen op partijen is oingelofelijk veel onoverzichtelijker.
  De Brexit-stem - ook georganiseerd bij eenmalige wet - stelt het Verenigd Koninkrijk nog jaren voor serieuze, zo niet existentiële problemen.

Riposte: de vrije immigratie van tientallen en op termijn honderden miljoenen negers en moslims die de EU veroorzaakt door ze op te halen uit de Middellandse Zee zorgt voor de existentiële problemen vam overbevolking en burgeroorlog.
  Wilders weet ook dat er nooit een parlementaire meerderheid zal komen die toestaat dat de Grondwet per referendum wordt gewijzigd. 

Dit slaat niet op de vraag wat er al dan niet deugt aan het referendum
  In het onderzoeksrapport wordt gesproken van 'de bevolking als effectieve tegenmacht' die 'het parlement tot de orde kan roepen' - het parlement dat zij zelf heeft gekozen. Zo zijn er meer ongerijmdheden.

Meijer heeft zijn eigen artikel niet gelezen of is inmiddels dronken of high: het verschil tussen deze twee is het onderwerp van het voorgaande. Weer een WTF!
  Als er inderdaad een staatscommissie komt die het functioneren van het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie gaat onderzoeken, zal het referendum zeker ter tafel komen. Maar de militante variant die Wilders voorstelt, valt onmiddellijk af.

Alleen mensen met een aan het fascisme neigende elitaire en oligarchische inslag zullen een doodgewoon referendum 'militant' noemen.

Oftewel: die Meijer is een naar het fascisme neigende lakei van de olichargie van de elite en de rijken.

Die de invloed van het volk, oftewel democratie, haat.

En is dus ook een landverrader.

Als je je land graag als democratie en rechtsstaat ziet.


Naar Landverraad , of site home