WERELD & DENKEN
 
 

Ploerten: Dick Pels

9 jul.2016

Dick Pels is een socioloog uit de hoek van de "De Derde Weg", de combinatie van "linkse" ideeën en neoliberalisme, die door de Engelse variantt eonder Tony Blair zo definitief ontmaskerd is al je reinste verraad aan de sociaal-democratie, laat staan het socialisme. Pels is eerder op deze website genoemd als proponent het erbij horende absurdistische internationalisme, onder de noemer "Eigen volk laatst" uitleg of detail . Hier is hij naar aanleiding van de Brexit:


Uit: De Volkskrant, 08-07-2016, door Janita Naaijer

Volk versus elite

'Wie bang is, wordt weggezet als moreel verwerpelijk'

Eurosceptici hebben toch wel een punt, klinkt het steeds vaker sinds de Brexit. Dient een omslag in het denken over begrippen als elite, volk en populisme zich aan?
...
Dick Pels (socioloog, publicist):
'De Brexit heeft aan de gevestigde orde duidelijk gemaakt dat zij het volk serieuzer moet nemen, en dat er een sterker sociaal beleid moet worden gevoerd op Europees niveau en binnen de lidstaten. Het angstkamp van Brexiteers en de rechtse media hebben de Britten aangepraat dat alle problemen in de wereld veroorzaakt worden door immigratie. Dat is typisch populistische retoriek: al het slechte komt van buiten.
    'Populisten als de PVV hebben het sociale beleid overgenomen. Zij verdedigen de verzorgingsstaat, maar alleen voor 'ons' witte autochtone natives. Dat is selectief en weinig realistisch. Als je op internationaal niveau kijkt, zie je dat nationale staten veel te zwak zijn om sociaal-economische bescherming te bieden. Wat nodig is, is een grote Europese sociale staat, waarin binnen én tussen lidstaten een economische herverdeling plaatsvindt.
    'Ja, in een welvarend land als Nederland gaan we het dan financieel minder goed krijgen, maar je mag mensen ook weleens opvoeden om wat minder egoïstisch en hufterig te zijn.


Red.:   Op de website stond daar nog het volgende achter:
  Daarin ligt een taak weggelegd voor de elites. Zij moeten zich zelfbewuster gaan opstellen en de Brexit aangrijpen om met een visionair verhaal voor de dag te komen waarin sociale bescherming gekoppeld wordt aan een beschavingsoffensief.'

De reactie op het einde van het eerst citaat luidt:
  Ja, zelfs een land als Nederland waar de wlevaart aan het achteruigaan is, hebben de bovenste klassen het financieel steeds betergekregen, en je mag mensen ook weleens opvoeden om wat minder egoïstisch en hufterig te zijn.

En op het tweede:
  Daarin ligt een taak weggelegd voor het volk. Zij moeten zich zelfbewuster gaan opstellen en de after-Brexit taal aangrijpen om met visionaire daden voor de dag te komen waarin sociale parasiterij gekoppeld wordt aan een beschavingsoffensief. Uit te voeren op de historische manier, middles lantarenpalen en grote scherpe scheermessen.

Hoera!!!


Naar Ploerten, inleiding , of site home