WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische krachten: Gutmensch, erkenning

13
mrt.2014

De Gutmenscherei , het voorrang geven boven illegalen en in immigranten boven de zwakkeren uit de eigen bevolking, het willen toelaten van nog meer illegalen en immigranten en tegelijkertijd verzorgingshuizen voor bejaarden sluiten uitleg of detail , is van een dermate walgelijkheid en een dermate essentie voor het wezen van de politieke-correctheid en het multiculturalisme, dat slechts een fluistering van een erkenning vanuit die hoek voldoende is voor een bijna volledig sluitend bewijs. En hier is meer dan een fluistering van een erkenning. Even voorstellen:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2014, van correspondent Rolf Bos

Sarrazin richt pijlen op 'Gutmensch'

...    De econoom Sarrazin (69), oud-bestuurder van de SPD  ...
    Vier jaar geleden schreef hij Deutschland schafft sich ab, waarin hij betoogde dat Duitsland zichzelf aan het opheffen is. De teneur van dat boek: er werden te weinig 'echte' Duitsers geboren, en de vele immigranten van islamitische komaf voegen niets toe, behalve aan de lopende band 'meisjes met hoofddoekjes'. Het boek werd neergesabeld in de media, maar de burgers omarden het: Sarrazins boek werd een bestseller, met een oplage van tegen de twee miljoen.    ...


Red.:   Kortom iemand afkomstig uit de bovenste derde van de maatschappij, die, eenmaal het licht gezien hebbende, een intellectuele versie heeft gegeven van wat eerder Janmaat, Fortuyn en Wilders betoogden, en waarin ze in alle opzichten gelijk hebben gekregen. Maar, even natuurlijk, op alle mogelijke manieren bestreden zijn door de politiek-correcten en de multiculturalisten. De Gutmenschen.

  Sarrazin (69) heeft een nieuw boek geschreven. Hij beweert daarin dat een select gezelschap van 'politiek correcte' opinieleiders, politici en journalisten het publieke debat in Duitsland bepaalt. Dit 'meningenkartel' geeft aan wat goed en vooral fout is, aldus dwarsligger Sarrazin in Der neuen Tugendterror (De nieuwe deugdenterreur).

Grappig, dat 'hij beweert daarin'.  De enig juiste frase hier luidt: "hij beschrijft daarin" - of terminologie van gelijke strekking. Want dat dit zo is, blijkt uit het al gegeven voorbeeld van de reacties op zijn eerste boek:
  Het boek werd neergesabeld in de media

En wordt nog eens bevestigd door de reacties op het nieuwste:
  Zijn Der neuen Tugendterror is inmiddels ook afgeserveerd door bladen als Der Spiegel, Die Zeit en de Süddeutsche Zeitung.

En, net als in Nederland: als je de politieke-correctheid en het multiculturalisme te nauw op de huid zit, zetten ze de terreur in:
  Zondag kwam Sarrazin op uitnodiging van het politieke tijdschrift Cicero over zijn nieuwste boek discussiëren in het Berliner Ensemble (BE), het oude theater van Bertolt Brecht. Althans, dat was de bedoeling, want tot een openhartig foyergesprek kwam het niet. De schrijver moest het afleggen tegen een boze groep demonstranten die leuzen als 'Hau ab, hau ab', en 'Nazi raus' bleven schreeuwen.
    Drie kwartier zat Sarrazin, met in zijn buurt drie beveiligers, monddood op het podium. Daarna vertrok hij via een achteruitgang. 'De meningenterreur heeft vandaag weer gewonnen', concludeerde een van zijn fans.

Er is niet alleen weinig goeds in de Gutmenscherei, het is reinste en puurste kwaadaardigheid.
    Het gaat niet goed met de Gutmensch ... Oevral in Europ wint het anti-Gutmensch-sentiment terrein, vooral nu ze zich volop op de onbeperkte-moslimimport hebben gstort. "Dan maar de vlucht naar voren", moet de Volkskrant hebben gedacht, wat natuurlijk slechts resulteert in een lang uitgesponnen (beslaande een hele pagina weliswaar in het tweede katrn) erkenningvan het fenomeen. Eerst maar de koppen en dan meteen met de deur in huis:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2015, door Haro Kraak

Het jaar van de Gutmensch

Allemaal goede mensen

Noemde hem Gutmensch en je zette je tegenstander lekker buitenspel. Maar in 2015 zijn de regels veranderd, gewoon goed is beter dan slecht.


Red.:   'Noemde hem Gutmensch ...' ... Oké, waar dan? Onvoorzichterwijs geeft Haro Kraak zelf het antwoord:
  Gutmensch ligt lekker in de mond, klinkt goed ingevoerd en werd dit jaar volgens archievensite LexisNexis bijna twee keer zo veel in kranten gebruikt als vorig jaar: 35 om 64 (de 20 keer uit dit stuk niet meegerekend, wees gerust)

Brullen van de lach! Duidelijk geen wetenschapper, en zelfs niet in bezit van genoeg gezond verstand om te beseffen dat zo'n enkel getalletje evenvel zegt als "Geeft 30 procent meer licht"."Dertig procent van wat?", vraagt de boer dan, want die heeft dat verstand nog ...
    Dus even een paar minuten gespeeld met de archieffunctie van de Volkskrant. Hier het resultaat (voor het afgelopen jaar):
  76 resultaten voor "xenofobie"
40 resultaten voor "xenofoob"
51 resultaten voor "xenofoben"
44 resultaten voor "xenofobe"
62 resultaten voor "onderbuik"
14 resultaten voor "onderbuikgevoelens"

Waarna we maar gestopt zijn - de score ligt al op ongeveer 300. En dit niet in alle kranten, maar alleen de Volkskrant. Dus neem nog eens een keer drie maal zo veel (Trouw, NRC, Parool, AD), en je zit aan de 1000.
    Dus te vergelijken met:
  Gutmensch ... werd dit jaar ... bijna twee keer zo veel in kranten gebruikt als vorig jaar: 35 om 64 (de 20 keer uit dit stuk niet meegerekend, wees gerust)

Nogmals brullen van de lach!
    Goed, de term komt niet uit de kranten. En de televisie is "Drie keer de Volkskrant", dus daar is het zeker niet beter. Maar waar vindt je die term dan wel, beste Haro? "Hiero", zegt Haro:
  Op Twitter wordt het woord tientallen keren per dag gebezigd.

En voor de derde keer brullen van de lach! "Op het internet", is het antwoord. Het grote boze internet => :
  Onlangs gebruikte Teun van de Keuken zijn column in de Volkskrant om duidelijk te maken dat hij niet politiek correct is. Zijn cameraploeg was in Amsterdam-Oost overvallen, waarna hij een signalement op Twitter zette: drie jongens op een rode scooter met een professionele camera inclusief een groot statief. Woedende twitteraars verweten hem niet de etniciteit of huidskleur van de dieven te hebben benoemd. Was hij soms te correct om te zeggen dat de daders een Noord-Afrikaans uiterlijk hadden? Dat liet Van de Keuken, die zijn hele leven had gepleit 'voor spreken zonder meel in de mond', zich niet aannaaien.

Tja ... In de krant en op de televisie hebben de gewone burgers geen toegang, en kan er dus ongestoord worden gelogen en bedrogen.
    Door wie nu eigenlijk? Door dezen:
  Gutmenschen zijn de BN'ers die goede sier maken in talkshows door te zeggen een vluchteling in huis te gaan nemen. Het is de conservator van Het Rijksmuseum die - geschiedvervalsing! - besluit om kwetsende woorden als 'neger' en 'hottentot' te verwijderen uit de omschrijvingen van de collectie. Het zijn de mensen die PVV-stemmers fascisten noemen en die van Hans Janmaat in de jaren tachtig een paria maakten. Het is Mark Zuckerberg met zijn narcistisch-filantropische Facebook-miljarden, of De Correspondent met het voornemen om meer diversiteit op de redactie aan te brengen. De witte Nederlanders die vinden dat Zwarte Piet kwetsend is. De naïevelingen die niet toegeven dat veel moslims antisemitisch zijn.

Nou, is dat niet helder ...?
    Niet als je een Gutmensch bent, want dat is het voorgaande slechts een aanbeveling. De direct erop volgende alinea begint met:
  De term Gutmensch is, kortom, een retorische truc om je tegenstander buitenspel te zetten: goede bedoelingen zijn tot daaraantoe, maar niemand wil een Gutmensch zijn.

En voor de vierde keer brullen van de lach! Ja, inderdaad, "Gutmensch" is een retorische truc. Net als vreemdelingenhaat, xenofobie, racisme, fascisme, achter de dijken, bruine ideeën, nationalisme, nationaal-socielisme, genocide, holocaust, en al dat andere dat in de richting van tegenstanders van vrij immigratie en het opheffen van Nederland wordt gegooid.
    Oké, dat zijn allemaal voor de hand liggende weerleggingen. Waarom je dan aan deze barrage blootgesteld? Ergens is er iets gebeurd, zou je denken. En ook dat komt van het internet natuurlijk, is Kraak zo onvoorzichtig te vermelden:
  Toch twitterde Jan Roos, GeenStijl-tv-verslaggever, de zondag na 'Parijs': 'Goedemorgen policor Nederland, al beseft wat jullie ons land hebben aangedaan? O, nog niet? Dan vraag ik het bij de volgende aanslag weer.' Zijn GeenStijl-kompaan Pritt postte een plaatje van de route die de IS-aanslagplegers als vluchtelingen zouden hebben afgelegd naar Parijs en schreef daarbij dat 'Sargentini, Lucassen, Eikelboom, Jolo, Ceelen et al' 'allemaal kniediep in het bloed' stonden. Door het gevaar te ontkennen worden goedmensen dus hoogstpersoonlijk verantwoordelijk gehouden voor het terrorisme. ...

 Juist ja ... Dat hakte er in, want niet te weerleggen:
  ... Met andere woorden: de Gutmensch kreeg het dit jaar net zo hard te verduren als dat hij zich liet gelden - het zal ongetwijfeld met elkaar te maken hebben.

Het enige dat overblijft, is liegen:
  De zogenaamd wegkijkende Gutmenschen doen welbeschouwd de godganse tijd niets anders dan problemen benoemen ...

En zelfs meteen erkend:
   ... - al gaat het dan vooral om discriminatie. ...

Door blanken, natuurlijk.
  Bovendien zijn de enige mensen die nog altijd zeggen dat de recente aanslagen in Parijs 'niets met de islam' te maken hebben op één hand te tellen ...

Een gore leugen.
  Waar het in elitaire kringen wellicht ooit taboe was om te zeggen dat terrorisme iets met islam te maken heeft, is nu het omgekeerde het geval.

Dus in dat "ooit" (dat wil zeggen: tot gisteren) was het een leugen, en nu (vandaag) is het nog steeds een leugen. Kijk maar:
  Het enige gevaar dat nog wordt genuanceerd is de kans om door een aanslag te sterven: die is gelukkig nog steeds vrijwel te verwaarlozen.

De kans voor een Syrische vluchteling om in Syrië te sterven is bijna even miniscuul.
    En als een soort van uitsmijter (de rest is vulling):
  ... wat is er eigenlijk mis met naastenliefde en goede bedoelingen? ...

Er is oneindig veel mis met goede bedoelingen OP ANDERMANS KOSTEN! Betaal je eigen liefdadigheid, en zadel er niemand anders mee op. Geen cent belastinggeld naar de hobby's van een elite van Gutmenschen!
    En met dit soort walgelijkheden vult de Volkskrant een hele pagina!
    Duidelijker had, naast de erkenning, niet toegelicht kunnen worden wat een Gutmensch is, en hoe weerzinwekkend.
    En nogmaals: de Volkskrant is slechts een representatief voorbeeld voor (bijna) de hele media:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist

Kerstgedachten

... wie herinnert zich niet de paginagrote advertentie in De Telegraaf ... 'Voelt u zich geroepen?' kopte de advertentie. Een oproep door BN'er - denk aan een Linda en Johnny de Mol, een Spike van Direct, Job Cohen en Claudia de Breij - om met elkaar iets te doen voor de vluchtelingen. De Telegraaf had de advertentie gratis geplaatst.
    DWDD en Pauw boden een aanhoudend exposé van warme solidariteit en gastvrijheid. ...


Red.:    En uit betrouwbaarder want politiek-correcter bron uitleg of detail kunt u het nauwelijks krijgen ...


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .