WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: ras, taboe

6 mrt.2013

Sinds de Tweede wereldoorlog is alles omtrent ras een bijna na volstrekt taboe. Ras bestaat niet en het heeft nooit bestaan, als het om mensen gaat. Zeg dat Chinezen van een andere ras zijn, en je hebt de dagvaarding al bijna in je brievenbus liggen. Ja, want iedereen weet dat je het met een Chinees kan doen en dat je dan vruchtbaar nageslacht krijgt en dat is de deftige van ras. Dat dat dan niet kan.
    Natuurlijk bedoelt iedereen die het over "ras' heeft niet die definitie, maar het al talloze manier op informele manier uitgevoerde experiment dat als je twee Chinezen naar Afrika verscheept, en ze daar kinderen met elkaar laat krijgen, dat die kinderen dan donkerdere huid  en kroeshaar krijgen, zoals de gemiddelde Afrikaan, maar een lichte tint en glad haar, zoals de gemiddelde Chinees. En spleetogen en geen dikke lippen.
    Met welke terminologie ook onmiddellijk het taboe weer is binnengerold. Hier twee voorbeelden waarin het taboe op de bekende manier wordt uitgedragen: met suggestie van diepe slechtigheid:
 

Uit: De Volkskrant, 23-02-2013, door Maarten Keulemans

De rassenvanger van Indonesië

Eindelijk is bekend wat men toch uitspookte met de honderden mensenschedels die al sinds de koloniale tijd rondzwerven door de Nederlandse museale collecties. Ze vormen de ietwat genante erfenis van een wetenschapstak die we liever vergeten.


Tussentitel: Sommige onderzoekers trokken de binnenlanden in: men geloofde dat daar de puurste volken woonden
Steeds was er een nieuwe mode. Dan was huidskleur belangrijk, dan haarinplant, dan de schedelmeting


Het was een vreemde lading die het Amsterdamse Tropenmuseum in 2003 kreeg toegezonden. Een vergeten deel van de collectie eigenlijk: dertig jaar eerder was de vracht wegens verbouwing van het Tropenmuseum in bruikleen toegevoegd aan de anatomische collectie Museum Vrolik en opgeslagen bij het AMC. Maar nu was de bizarre verzameling terug.
    'Het waren vooral schedels. Een paar honderd', schetst wetenschapshistorica Fenneke Sysling. 'Maar ook kisten vol sleutelbeenderen. Complete skeletten. En wat embryo's op sterk water.'
    Een akelige collectie, te meer omdat een aanzienlijk deel afkomstig was uit voormalig koloniaal Indië. ...


Red.:   Enzovoort. En om het belang van de boodschap te bendrukken: twee hele pagina's vol:


Net niet zichtbaar op de achtergrond duidelijk aanwezig: gemartelde kindjes waarvan de lever wordt uitgezogen om de blanke mens van dienste te zijn.
    Maar chef-wetenschapsredactie Maarten Keulemans, is dan ook cultureel antropoloog van origine, met alle bij deze studie horende dwaasheden.
    Maar grappig genoeg was er toch nog een klein kritisch geluidje te horen, uit het vakgebied - althans, zo lijkt het:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2013, ingezonden brief van Machteld Roede, fysisch antropoloog, Maastricht

'Fysische antropologie is onmisbaar'

Is fysische antropologie een wetenschapstak die we maar liever vergeten? Het artikel 'De rassenvanger van Indonesië' (Wetenschap, 23 februari) is het zoveelste hardnekkige voorbeeld van het onterecht veroordelen van een boeiend vakgebied.
    Onterecht worden fysische antropologen als rassenideologen weggezet. ...
    Al ruim 60 jaar verwerpen fysische antropologen wereldwijd het bestaan van rassen binnen de menselijke soort. Rassen zijn biologisch niet te onderscheiden. Het concept 'ras' is een culturele constructie.    ...


Red.:   Kijk er eens. Daar hebben we de ideologie. Die hier uitgesproken wordt, om zichzelf vrij te pleiten van de anders onmiddellijk te verwachten aanklacht: "Racist!!!". Als je dit soort dingen wilt doen:
  Ons onderzoek is onmisbaar. Het bij kinderen volgen van lengte en skeletontwikkeling kan ontsporingen van het groeipatroon signaleren. Informatie over groeipatronen is zinvol voor het door Jeugdzorg begeleiden van niet-Nederlandse kinderen. De hoofdomtrek meten is essentieel om te controleren of de schedel van de zuigeling normaal groeit. Lichaamsverhoudingen - zoals taille en heupomvang - worden nog steeds gemeten om vast te stellen of je 'een appel' of 'een peer' bent.

Tja ... Maar als dit wordt toegelaten, dan kan iemand ook wel gewoon constateren dat dat Turken inderdaad een andere vorm schedel hebben dan Marokkanen: Turken hebben een veel bredere, vierkante kop, dan andere allochtonen. Je kan ze er op die manier ondanks gelijke huidskleur, meestal onmiddellijk uit elkaar halen.
    Een beroepsontkenner. Auteur van het stuk is "hoogleraar antropologie" uitleg of detail , maar is dat wel in Amerika dus hoogst prominent.


Uit: Joop.nl, 17-04-2015, door Nina Jablonski - Hoogleraar antropologie

Weg met het begrip ras


Red.:   Na welke kop je al onmiddellijk weet dat hier obscurantisme van de donkerste soort wordt bedreven. Want iedereen met ook maar een centje belangsteling voor het onderwerp of ook maar een greintje gezond verstand weet dat de term "ras" biologisch gedefineerd is als: "Twee soorten waarvan een eventueel gedeeld nageslacht niet vruchtbaar is", en dat het in de menselijk context gebruikt slechts één ding kan betekeken: een pseudoniem of synoniem voor "etnie" - de bekende hoofdgroepen "negroïde", "mongoloïde", "kaukasisch" en een aantal kleinere.
    Wat er dus staat in de kop is:
  Weg met het begrip etnie

En wat er bedoeld wordt met 'weg' staat in direct onder de kop:
  Jaarlijks stelt John Brockman, oprichter van het vermaarde discussieplatform Edge.org, één vraag aan een selectie van de meest interessante wetenschappers, auteurs en kunstenaars ter wereld. Dit keer vroeg hij: ‘Welk wetenschappelijk idee is rijp voor de prullenmand?’ De 175 antwoorden werden gebundeld in Wetenschappelijk onkruid en op Joop lees je er de komende weken alvast een aantal van.

En in de prullemand stop je dingen die waardeloos zijn en in de wetenschappelijke prullemand stop je dingen die niet bestaan, dus wat die kop zegt is dit:
  Etnie bestaat niet

Oftewel die kop zegt precies wat er gebruikt is als voorbeeld in Denkfouten, absurditieten uitleg of detail :
  Als je een Chinees echtpaar vervoert naar Afrika, krijgen ze een creools kind  -  Alle multiculturalisten, en alle alfa's en gamma's.

En het hoofdargument, dat nog volgen gaat, heeft precies hetzelfde niveau:
  Als je één enkele Japanner vindt die langer is dan één enkele Nederlander, heb je bewezen dat Japanners gemiddeld even lang zijn als Nederlanders  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Want dat hoofdargument is de onderkop van het artikel:
  Als wetenschappers scherpe grenzen tussen groepen probeerden te ontdekken, konden ze die niet vinden

Oftewel: alleen volkomen scherpe grenzen zijn echte grenzen, en grenzen met een beetje een overgang zijn geen echte grenzen. En aangezien er best wel een Japanner te vinden is die groter is dan de helft of meer dan de Nederlanders, is er dus geen volkomen scherpe grens, qua lengte tussen Japanners en Nederlanders uitleg of detail . Dus het begrip "lengte van mensen" is een niet-bestaand begrip, want scherpe grenzen ervoor zijn niet te vinden.
    Ja, allemaal echt waar. Het staat er echt. En die mevrouw is echt hoogleraar aan een Amerikaanse universiteit. En dusdanig prominent dat ze in Nederland van haar bestaan weten. En dat ze uitgenodigd wordt door een wetenschappelijk blad om over het onderwerp te schrijven. Daarmee aangevende dat het hele vakgebied zo rot is als een mispel.
    En daarvoor hoef je nog geen letter van het echte artikel te lezen. Het is volkomen helder samengevat in de koppen.
    En dat stuk behelst dan ook maar één ding: de edele kunst van de zwartmakerij en verbale hekserij:
  'Ras' is altijd een vaag, glibberig concept geweest. Halverwege de achttiende eeuw beschreven Europese naturalisten als Linnaeus, Buffon en Johannes Blumenbach ... De filosofen David Hume en Immanuel Kant waren allebei gefascineerd door de fysieke diversiteit van de mens ...
    Ook Kant was die mening toegedaan. ... Hij was de eerste die de geografische groeperingen van mensen namen gaf en ze definieerde als 'rassen'. Er waren er vier, gekarakteriseerd door huidskleur, haarsoort, schedelvorm en andere anatomische kenmerken alsmede het vermogen tot moreel besef, zelfverbetering en beschaving.
    Waarom zegevierde het wetenschappelijke racisme van Hume en Kant ...

Oftewel: alle vormen van het maken van onderscheid is "racisme".
  Bovendien vormde het racisme – waarbij de menselijkheid van niet-Europeanen, vooral Afrikanen, werd gereduceerd of ontkend – een goed excuus voor de trans-Atlantische slavenhandel, die de grootste motor van de Europese economische groei was geworden.

De Europese welvaart is gebouwd op slavenarbeid dus onderdrukking van andere rassen.
  De komst van het sociaal darwinisme was opnieuw een bevestiging voor de visie dat de superioriteit van het blanke ras deel uitmaakte van de natuurlijke orde.

Het gebruik van "ras" of "etnie" is "sociaal darwinisme"  oftwel het idee dat verschillende culturen verschillende overlevingskracht hebben, en dat is natuurlijk absouluut fout. De cultuur van de nazi's is beslist evenveel waard als die van de democratie. Oh nee, die nazi-cultuur is blank dus die mag je wel veroordelen.
  Raciale realisten dragen genomische bewijzen aan die de harde biologische realiteit van raciale verschillen moeten ondersteunen, terwijl raciale sceptici geen raciale patronen waarnemen. Duidelijk is dat mensen zien wat ze willen zien en onderzoeken zo inrichten dat de uitkomsten zijn zoals ze verwachten. In Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice (2012) beschrijft Catherine Bliss, sociologe aan de University of California, ras tegenwoordig als 'een systeem van overtuigingen dat op een bepaald sociaal en historisch moment consistenties in perceptie en gewoonte produceert'.

Oftewel: "Ras is een verzinsel van het brein". Natuurlijk bedoeld als scherpe afwijzing. Want erop volgt:
  Ras heeft een vaste plek in de geschiedenis, maar geen plek meer in de wetenschap.

Waarna weer een fraai zelfportret volgt:
  Ras heeft een vaste plek in de geschiedenis, maar geen plek meer in de wetenschap. De volslagen instabiliteit en het gevaar van misinterpretatie maakt het concept 'ras' als wetenschappelijk concept nutteloos. We moeten nieuwe vocabulaires bedenken voor het omgaan met menselijke diversiteit en onrechtvaardigheid. Het zal niet makkelijk zijn, maar het moet gebeuren.

Wat vertaald dient te worden in:
  De sociologische ideologie heeft een vaste plek in de geschiedenis, maar geen plek meer in de wetenschap. De volslagen instabiliteit en het gevaar van misinterpretatie maakt het concept 'huidige sociologie' als wetenschappelijk concept nutteloos. We moeten nieuwe vocabulaires bedenken voor het omgaan met menselijke diversiteit en onrechtvaardigheid. Het zal niet makkelijk zijn, maar het moet gebeuren.

Er wordt op deze website hard aan gewerkt. Met slechts één enkele garantie voor de kwaliteit en juistheid ervan: de confrontatie van de voorspellingen ervan met het heden en de toekomst.
    Oh ja: een zeer onwetenschappelijke onderbouwing van het niveau van de argumentatie van de hoogleraar kan gevonden worden in de discussie onder het artikel op Joop.nl, de meest "intellectuele" zijnde:
  Sylvia StuurmanSylvia Stuurman, za 18 april 2015 18:04 in reactie op Ludwig Feuerbach
Tweelingonderzoeken hebben niets te maken met rassen, maar met de mate van erfelijkheid van bepaalde eigenschappen.
    De genetische variatie binnen wat sommigen "rassen" noemen is veel groter dan *tussen* die groepen.
    Erg [o, red.]: rassen bestaan niet, biologisch gezien.

Oftewel precies hetzelfde als betoogd in de onderkop: er is variatie in lengte tussen Japaners en er is variatie in lengte van Nederlanders, en dus is er geen verschil in gemiddelde lengte tussen Japanners en Nederlanders. Komisch. Mevrouw wil het graag en eindeloos herhalen. Op pedante toon. Nog komischer.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site
home .