WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: xenofobie, niet-blank

3 jun.2013

In Sociologische krachten, xenofobie is,  misschien overbodig, uitgelegd wat xenofobie officieel is: angst voor het vreemde, en wat me er veelal onder verstaat, angst voor vreemden bij blanken.  In  Sociologische krachten, xenofobie, psychologie uitleg of detail  is aan de hand van de psychologische en neurologische onderzoeken aangetoond dat xenofobie een universeel verschijnsel is, en dus slaat op alle groepen, culturen en etnieën, en net alleen op de blanke etnie. Hieronder worden een paar voorbeelden gegeven dat niet-blanke uitingen van xenofobie, waarna iedereen zelf een schier oneindig aantal voorbeelden zelf kan invullen.Alles tezamen leidende tot de conclusie: bij niet-blanke culturen is de xenofobie veel erger dan on de blanke.
   En om maar met de deur in huis te vallen met de zaak die in feite alle verdere voorbeelden overbodig maakt: de partnerkeuze. De neiging om binnen de eigen groep, cultuur en etnie te huwen is binnen niet-blanke culturen ontzettend veel groter dan onder blanke. Waarover genoeg cijfers bestaan ,en daarvan: minstens 70 project van de  moslimimmigranten die volgens alle multiculturalisten en henzelf allang ingeburgerd zijn, trouwt in eigen kring. Terwijl dat bij willekeurige verdeling slechts 5 procent zou. Hiertussen zit dus een factor 15. Dus moslims zijn 15 keer zo xenofoob als blanken
    Voer je die gegevens aan allochtonen of multiculturalisten, zullen ze allerlei redenen noemen waarom die cijfers zo liggen: Willen huwen met iemand ide de cultuur kent, enzovoort. En dat meent men dan serieus. Hierbij totaal niet denkende aan het essentiële p8nt in dit soort zaken: die argumenten die geldig zijn voor allochtonen, zijn dat in principe ook voor autochtonen. Al die dingen die de reden zijn om blanken te beschuldigen van xenofobie, kunnen op precies dezelfde manier verklaard worden als het allochtone  verschijnsel van huwen in eigen kring.
    En daar waar numeriek vaststaat dat allochtonen dat zeer veel vaker doen dan blanken, staat zonder meer vast dat allochtonen, niet-blanken zeer veel xenofober zijn dan blanken.
    Of de andere kant op geredeneerd: als blanken xenofoob zijn om dat ze geen zin hebben in moskeeën, zijn allochtonen nog veel xenofober door niet geen zin te hebben in de blanke kerken, maar ten koste van zeer veel geld eigen kerken te gaan neer zetten
    Of: daar waar afkeer van een hoofddoek een teken van xenofobie zou zijn, is het Nederland binnenkomen en een afkeer hebben van zonder hoofddoek rondlopen terwijl je wel het geld vangt van die Nederlanders, een nog veel erger vorm van xenofobie.
    En nogmaals: als er een tegenargument opkomt, bedenk dan eerst hoe dat argument omgekeerd kan worden. want dat laatste staat voor vrijwel de volle 100 procent vast. En pakt in de praktijk de andere kant op vrijwel altijd erger tot veel erger uit.
    Een paar voorbeelden die normaliter als xenofobie gezien worden, maar dat in feite wel zijn - te beginnen met twee die al in de andere verzameling genoemd zijn


De Volkskrant
, 10-05-2012, ANP.

Milde straf ex-student

Een Amerikaanse ex-student is maandag in New Brunswick, New Jersey, veroordeeld tot 30 dagen cel omdat hij stiekem had gefilmd dat zijn homoseksuele kamergenoot een man zoende. Hij liet de beelden aan vrienden zien, waarna de kamergenoot zelfmoord pleegde. Dharun Ravi had 10 jaar cel kunnen krijgen. Volgens de rechter handelde Ravi uit 'kolossale ongevoeligheid', maar niet uit homohaat.
 

Red.:   Honderden Hindoestaanse demonstranten stonden voor de deur van de rechtszaal:

hindoestanen

Die Hindoestanen stonden daar met slechts één enkele reden: de verdachte was een mede-Hindoestaan. De Hindoestanen staan daar te demonstreren, omdat ze kennelijk bang zijn dat hun cultuurgenoot geen eerlijk proces zal krijgen, omdat dat proces gevoerd wordt door blanken - in India zouden niet gedemonstreerd hebben want daar was het gewoon een misdaad binnen de eigen groep. Dit is xenofobie.
    Eenzelfde soort geval is dat van de demonstratie voor Trayvon Martin ... :

Trayvon Martin is een zwarte Amerikaan die met een gangster-capuchon, een hood, op liep door een bewaakte blanke wijk en in een gevecht werd doodgeschoten door een latino-bewaker. De meegedragen borden zeggen genoeg: deze mede-zwarten zijn bang dat het proces tegen de latino niet eerlijk zal verlopen, omdat het proces gevoerd wordt door blanken. Ook dit is een massaal geval van xenofobie.
    Dat zijn buitenlandse gevallen Nog wat interne Nederlandse. Meteen weer een hele klasse aan verschijnselen: nodig een groep allochtonen uit die geen werk hebben en banen zoeken, en ze zullen voor de vrijwel honderd procent beweren na de eerste mislukte sollicitatie dat ze gediscrimineerd worden. Zie een enkel voorbeeld hier uitleg of detail (Nieuwsuur, 30-05-2013, item na 21:28 min., uitspraak na 22:36 min.).
    En uit het archief komt één van de doodenkele gevallen van uit de school klappen door allochtonen. Of eigenlijk misschien niet eens allochtonen zoals de klokkenluider zelf uitlegt:


Uit: Joop.nl, 03-03-2013, door Katja Bensalem - Welzijnswerker

'Je bent toch geen Hollander'

In gesprek met een aantal Marokkaanse moeders vroeg ik waarom dat nu eigenlijk gezegd wordt, en wat zij bedoelen met 'vernederlandst'; een andere term die ik regelmatig hoor

Als Nederlandse vrouw, moslim, getrouwd met een Marokkaanse man, en moeder van drie zoons in de leeftijd tussen tien en twintig jaar, word ik nog al eens geconfronteerd met opvallende en soms onbegrijpelijke uitspraken uit zowel autochtone als allochtone hoek. Sommige raken me, omdat ze ook onze kinderen direct treffen; andere leg ik inmiddels gemakkelijker naast me neer. Ik had echter nooit gedacht dat niet alleen onze kinderen, maar ook wij zelf tussen twee culturen terecht zouden komen! Bijvoorbeeld omdat Marokkaanse vrouwen er vanuit gaan dat ik ook Marokkaans ben en zich niet realiseren dat sommige uitspraken mij ook persoonlijk raken. ...
    Ik loop intussen al twaalf jaar rond op verschillende basisscholen, gelegen in zogenoemde speerpuntbuurten, scholen met 50 tot 100% allochtone leerlingen. De grootste groep van deze leerlingen bestaat uit Marokkaanse kinderen. Regelmatig hoor ik allochtone kinderen tegen elkaar zeggen: "Je bent toch geen Hollander". Verschrikt kijkt het kind tegen wie dit gezegd wordt me dan aan, bang voor mijn reactie misschien. Ik doe maar alsof ik het niet gehoord heb; per slot van rekening kan ik het hen niet aanrekenen dat zij dit zeggen. Kinderen zijn immers vaak net als papegaaien, zij praten anderen, in dit geval volwassenen, na. Boos word ik pas later, op de volwassenen die als hun kind iets doet wat niet mag, of wat in ieder geval anders is dan zij gewend zijn, met een beschuldigende vinger naar de 'Hollanders' wijzen. Lekker makkelijk! Zullen wij 'Hollanders' in ongewenste of ongewone situaties voortaan maar naar 'Marokkanen' wijzen? In mijn geval zou dat natuurlijk een beetje bizar zijn, maar de gedachte erachter begrijpt u wel.
    In gesprek met een aantal Marokkaanse moeders vroeg ik waarom dat nu eigenlijk gezegd wordt, en wat zij bedoelen met 'vernederlandst'; een andere term die ik regelmatig hoor. Zo zou een meisje uit IJsselstein vermoord zijn omdat zij 'vernederlandst' was. En een moeder zei dat haar zoon van tien soms net een 'Hollander' is omdat hij alles, zelfs tosti's met mes en vork eet. Waarop ik zei dat dat zelfs voor een 'Hollander' overdreven is. Of een moeder die zei dat haar dochter best naar de koopavond mocht, maar dan alleen maar met Marokkaanse meisjes, want "tsja, die Hollandse meisjes, die zouden haar alleen maar op het verkeerde pad kunnen brengen". Ik heb op dat moment niet tot tien maar tot duizend moeten tellen voordat ik weer kon spreken. Let wel, deze moeders zijn, op een enkele uitzondering na, allemaal welbespraakte dames en hier opgegroeid en naar school geweest. ...


Red.:   De laatste nagel in de doodskist van de stelling dat xenofobie een blanke eigenschap zou zijn: dit soort uitspraken zijn in blanke kringen vrijwel ongehoord. Allochtonen zijn veel en vele xenofober. Iets dat volkomen te verwachten was, als component van hun algemene gigantische culturele en sociale achterstand.
    Merk trouwens nog dit op:
  Regelmatig hoor ik allochtone kinderen tegen elkaar zeggen: "Je bent toch geen Hollander". Verschrikt kijkt het kind tegen wie dit gezegd wordt me dan aan, bang voor mijn reactie misschien.

Oftewel: dat ze jong al volledig geleerd hebben hun xenofobie en afkeer geheim te houden.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .