WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische krachten: zielige negertjes

23 jun.2014

Het "zielige negertjes"-syndroom  is zo allesdoordringend, dat het de redactie van deze website min of meer onbewust overbodig leek om er aandacht aan te besteden in de vorm van "bewijzen". Dat dat hier nu toch gebeurt, is vanwege het unieke voorval dat het, zijnde toch een duidelijk voorbeeld van een neuroticisme, erkend wordt in één van de gremia waar men er het ergst aan lijdt - de beelden zijn voldoende en komen uit de Volkskrant van 21 juni 2014:

De kop en de uitvoering ervan in de chocoladeletters waar men anders zo graag De Telegraaf van beschuldigt, zeggen alles. Hier is sprake van een absolute obsessie die ver voorbij het neurotische gaat en dicht zit bij psychose: een ziektebeeld waarvoor geen hoop op genezing bestaat en waarvoor voor het herhalen ervan op ieder moment gevreesd moet worden.
    Dat het hier tot deze uitbarsting van openheid is gekomen, is door het zojuist voor de zoveelste keer weer gegeven volkomen sluitende bewijs van de onzin van de pogingen om de "zielige negertjes" te helpen: de betreffende negertjes in dit geval zijn die van Zuid-Soedan, die geholpen zijn om zich los te maken van de Arabieren van Noord-Soedan, met als resultaat binnen twee jaar een heftige burgeroorlog tussen diverse neger-stammen.
    Dat in die kop de term 'Zuid-Soedan' gebruikt wordt in plaats van het waarheidsgetrouwe "zielige negertjes" is natuurlijk een slecht gelukte, volkomen onbewuste, poging om de ware aard van het syndroom te verhullen. Hetgeen al bijna volkomen onderuit wordt gehaald door de bijbehorende voorpagina:

Want daar is ze: het "zielige negertje".


Naar Sociologische krachten  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .