WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Westerse cultuur: sociale zorg

18 jan.2014

De term "sociale zorg" en de hoeveelheid daarvan staat in de praktijk voor alle uitgaven die gepleegd worden in het kader van de het onderhouden of zorgen voor mensen die door ziekte of anderszins niet of niet voldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De mate waarin dit afdoende gebeurd, is een directe maat voor de beschaving van een land of cultuur. Armoede is hiervoor geen verzachtende omstandigheid, aangezien de armoede juist meestal de oorzaak is van voldoende besef van de waarde van voldoende sociale samenhang, en daarmee sociale zorg. Landen of culturen functioneren niet sociaal minder omdat ze arm zijn, maar zijn arm omdat ze sociaal minder functioneren. En gebrekkige sociale zorg is daarvan een direct uitvloeisel.
    Naast het feit dat de hoeveelheid sociale zorg een van de of de meest directe maatstaf is voor de kwaliteit van een maatschappij, haar beschaving, is ze ook de meest hardhandige:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Minister Osborne oppert vertrek uit EU

... opende de Britse minister van FinanciŽn George Osborne woensdag in Londen een tweedaagse conferentie van denktank Open Europe over de toekomst van het Europese eenwordingsproject. ...
    Dat is ook de positie van de Britse Conservatieven. Wijzend op de opkomst van de Aziatische grootmachten zei Osborne dat Brussel voor een fundamentele keuze staat: hervormingen of verval. Hij zei het onbegrijpelijk te vinden dat slechts 2 procent van de Europese begroting gaat naar het stimuleren van de handel en 40 procent naar landbouwsubsidies. Instemmend citeerde hij Angela Merkel die had opgemerkt dat Europa '7 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigt, een kwart van de wereldeconomie en de helft van alle uitgaven op het gebied van de sociale zekerheid'.    ...


Red.:   Oftewel: het continent Europa, en daarvan weer eigenlijk alleen het Noordwest-Europese deel, vertegenwoordigt ook minstens de helft van de hoeveelheid beschaving op aarde.


Naar Westerse cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .