"Diskremenasie!!!"
Er zijn een paar vastigheden in het politiek-correcte seizoen, en één daarvan is het jaarlijkse rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Tientallen jaren lang onder leiding van Paul Schnabel - van immigranten-origine en dan ook nog van de meest rabiate soort - de oud-testamentische.

Dus minderheden zijn altijd zielig en hebben altijd gelijk - want immigranten. En Nederlanders zijn altijd fout en hebben nooit gelijk. De oorlog, weet u wel ...

En als er in een bepaald beroep minder immigranten te vinden zijn dan volgens strikte numerieke evenredigheid, dan is dat dus per definitie het gevolg van discriminatie door de Nederlanders. De blanke Nederlanders maar dat wordt er in dit soort berichten meestal niet bij gezegd. Dat snapt iedereen zo wel. En eigenlijk ook logisch, want immigranten creëren geen werk voor anderen (kennelijk). Behalve dan ... (Ja ja ja, vult u zelf maar in)

En dus ook dit jaar weer:
11-03-2014
Het bericht. Met natuurlijk al de leugen, maar eerst even verder naar de plaatjes kijken
 
12-03-2014
Het eerste propaganda-stuk
 
03--04-2014
Een tweede politiek-correcte instantie springt op de rijdende wagen.
Voor de Volkskrant een reden om er de voorpagina voor in te ruimen
 
04-04-2014
Met nog een dikke herhaling een dag later
 
04-04-2014
Met natuurlijk ook een"Holier than though" hoofdredactioneel commentaar.
 
09-04-2014

En natuurlijk ook steun van het "Nederlanders zijn fout!!!!"-instituut bij uitstek: de Commissie Gelijke Behandeling die in feite de Commissie Ongelijke Behandeling is. Het zijn pure racisten uitleg of detail . Ze noemen zich tegenwoordig "College voor de Rechten van de Mens", waaruit je kan afleiden dat ze Nederlanders geen mensen vinden.

Dat was de propaganda. En we moesten nog laten zien dat er bij werk en dergelijke geen sprake was van discriminatie. Dat gaan we niet doen. We gaan juist laten zien dat er wél sprake is discriminatie.

Naar aanleiding van deze stroom propaganda kwam er namelijk een gedachte op bij de redactie: Wat als we de economische effectiviteit van die allochtone immigranten eens konden meten? Want dat is natuurlijk de reden dat werkgevers, die alleen aan winst denken en daarvoor jan-en-alleman zouden aannemen, zich zo schuw betonen ten opzichte van onze allochtone immigranten: ze leveren niet genoeg op. Veel liever willen ze Polen en andere Oost-Europeanen.

Maar hoe dat te meten?

En bijna meteen kwam het idee. Het bruto binnenlands product (bbp of bnp) per hoofd van de bevolking van de thuisculturen.

En laat daarvan al een heel handig lijstje op Wikipedia te staan uitleg of detail . Hier een uittreksel:

  7   Nederland 48.222  
  57   Turkije 8.723  
  86   Marokko 4.400  
  160   Afrika < 1.000  

Dus Turken zijn zes keer zo weinig productief als Nederlanders, Marokkanen 10 keer, en Afrikanen, dat wil zeggen: creolen, zijn ruim 50 keer zo weinig productief en effectief als Nederlanders.

Maar, zullen de poltiek-correcten er meteen uit blèren, "Dat slaat natuurlijk niet op de Turken, Marokkanen en creolen in Nederland!"

Nou, nee, beste heren. Want hebben jullie niet zelf bedongen dat ze zich niet aan ons hoeven aanpassen? Dat "zich aan Nederland aanpassen" een uitgebreidere omschrijving is van "assimilatie"? En assimilatie is verboden. Je kan tenslotte niet eisen dat de Joden assimileren, dus ook geen andere immigranten (Herkent u dit argument? Ja? Dan is dat omdat het zo vele gebruikt wordt!)

Goed, laten we ruimhartig wezen en stellen dat de allochtone immigranten zich ongeveer halverwege hebben aangepast (voor de werkelijkheid, zie hier uitleg of detail ) .

Dan zijn Turken drie keer zo weinig effectief als Nederlanders, Marokkanen vijf keer zo weinig, en creolen 25 keer.

Dus is er een bijzonder kleine kans dat een vertegenwoordiger van die groep effectiever is dan de Nederlanders die op dezelfde baan solliciteren.

Verder valt te constateren dat desondanks een aanzienlijk deel van de allochtonen werk heeft.

Ten koste van Nederlanders - van wie er 700 duizend werkloos zijn.

Nederlanders die gemiddeld zeer veel effectiever zijn.

Er is dus inderdaad sprake van discriminatie bij werk

Discriminatie van Nederlanders.

Blanke Nederlanders.


P.S.
De redactie is erop gewezen dat de in Nederland aanwezige immigranten van Turkse en Marokkaanse origine geen getrouwe afspiegeling vormen van de lokale bevolking, cultuur en het maatschappelijke presteren aldaar. "Onze" Turken komen uit Anatolië, een in Turkije achtergebleven regio, en "onze" Marokkanen zijn eigenlijk geen Marokkanen maar berbers uit het Rif-gebergte, een zo mogelijk nog achtergeblevener gebied.
   Dus schrap die factor twee van de vooruitgang in Nederland maar - dat compenseert slechts de achterstand komende uit eigen land. Het is doodgewoon 6 en 10 voor de Turken en Marokkanen. Natuurlijk willen de werkgevers die lui niet.
 

   Rijnlandmodel - 14 april 2014[an error occurred while processing this directive]