Haatzaaien


Het grote thema van het laatste Wilders-debat, schrijvende maart 2014, is haatzaaien (De Volkskrant, 21-03-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré):

  Haat zaaien

Is Geert Wilders in de greep van paniek? ...

Waar de oorzaak ook ligt: zeker is dat de PVV-leider totaal uit de bocht vliegt. Voor zover er nog sprake was van zelfbeheersing, heeft hij die nu laten varen. De beelden spreken voor zich. Wilders hitst zijn aanhangers op om te scanderen dat er minder 'Marokkanen' moeten zijn, en belooft vervolgens dat te 'regelen'. Dat is niet alleen discriminatie en haat zaaien

Natuurlijk zou het totaal onbelangrijk zijn als Jan Klaassen dit riep. Of Katrijn.

De enige reden dat het aandacht trekt, is omdat het komt van Geert Wilders.

En de enige reden dat Geert Wilders hier de uitzondering is, is omdat Geert Wilders aanhang heeft.

En de enige reden dat Geert Wilders aanhang heeft, is omdat die aanhang het met hem eens is.

En de reden dat die aanhang het met hem eens is, is omdat Geert Wilders dingen zegt die die aanhang ook vindt.

En de dingen die Geert Wilders zegt, is dat hij geen islam wil, geen overlast van allochtone immigranten en geen overdaad van allochtone immigranten in onze sociale voorzieningen.

Dus laten we nu eens aannemen dat het uitspreken van die wil samen te vatten is als "afkeer" of "haat"

Dan is dat dus de "afkeer" of "haat" bij zijn aanhangers van allochtone immigranten, in dit geval speciaal genoemd: de Marokkanen.

En bij die afkeer van de aanhang van Geert Wilders en zijn aanhang van Marokkanen gaat het dus niet om de afkeer van "Marokkanen", maar afkeer van "het gedrag van Marokkanen".

"Gedrag van Marokkanen" samen te vatten als overlast, criminaliteit, juweliersmoorden, jahadi-gang, en de moord op Theo van Gogh.

Allemaal even zo vele teken van afkeer van de Nederlandse maatschappij.

Allemaal veel harder te kwalificeren als "afkeer "of "haat" dan de constatering dat je van de genoemde dingen minder wil.

Waarop de Nederlandse "afkeer" en "haat" dus een reactie is.

Oftewel: Geert Wilders heeft dus een grote aanhang omdat die aanhang het eens is met Geert Wilders in zijn mening dat het gedrag van Marokkanen een teken van "afkeer" en "haat" is.

En dit alles is dus samen te vatten als:

  Geert Wilders doet niet aan haat zaaien, maar aan haat oogsten.

De Marokkaanse haat tegen Nederland, veroorzaakt door het onbewuste besef dat hun couscous-cultuurtje niet in de schaduw kan staan van de Nederlandse cultuur.


P.S.
De beste manier om uitbarstingen als de rassenrellen in Culemborg te voorkomen, is het voortdurend tarten van de Marokkanen met een gescandeerd "Minder, minder, minder!", net zo lang tot ze aan ons uitleveren de overlastgevers, de criminele kern, en de jihadi-families en hun sympathisanten, en instemmen met de uitzetting uit het Nederlandschap van al die woordvoerders die zich haatdragend over ons hebben uitgelaten, zoals Mohamed Rabbae, Tofik Dibi, Farid Azarkan, Hassnae Bouazza, Laila Ezzeroili, Naima El Bezaz, de Alariachi-zusters, Fatima Elatik, Abdelkader Benali, Abdelkarim El-Fassi, Hasna El Maroudi, Fouad Sidali, Mohammed Benzakour, Lamyae Aharouay, Samira Ahli, en nog een aantal te noemen exemplaren. Voor hun uitlatingen, zie hier uitleg of detail .
    En iedereen die klaagt over "Discriminatie door Nederlanders". Zoals deze uitleg of detail , en deze uitleg of detail , en deze uitleg of detail , en deze uitleg of detail , en deze uitleg of detail (wordt aangevuld).
    Wil men informatie over echte discriminatie, kijk dan hier uitleg of detail (racisme door Marokkanen), en hier uitleg of detail (racisme door Joden).

 

   Rijnlandmodel - 23 maart 2014[an error occurred while processing this directive]