WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Intro: verstand en emotie

Deze website is het eens met de standpunten van het EQnomie manifest. Of in andere termen: deze website begrijpt de boodschap die achter de woorden van het EQnomie manifest steekt. Dat begrip is er, omdat het kennelijk eenzelfde reeks waardeoordelen achter de woorden op papier ziet als de opstellers hadden bij het opschrijven. Maar niet iedereen heeft diezelfde reeks waardeoordelen in zijn hoofd zitten, en heeft dus een ander en deels minder begrip van de boodschap van het manifest. Een van de verstorende andere waardeoordelen zou kunnen beginnen met de eenvoudige zin: "Maar je moet toch ook realistisch blijven" (met al dan niet een vraagteken erachter).

Het gaat erom dat formuleringen als die in het EQmanifest ook vertaald moeten worden naar termen die voor de mensen die het manifest niet begrijpen overtuigend zijn, en in sommige gevallen zelfs dwingend (een psychopaat kan niet met woorden overtuigd worden, en het is bekend is dat vele topmensen in het bedrijfsleven psychopathische trekjes vertonen). Om het EQmanifest weer als voorbeeld te nemen: haar twaalf stellingen moeten dus vertaald worden naar algemenere termen, en dan naar operationele termen. Meer specifiek: eerst moeten termen als 'uitdaging', 'ontwikkeling'  en 'passie' nader omschreven worden, want ze kunnen net goed van toepassing zijn op de brave burger als op een gewetenloze crimineel, en waar het om gaat: op alle mogelijke tussenvormen, bijvoorbeeld die manager die het in de kader van de 'ontwikkeling' van zijn maatschappelijke carrière het als een 'uitdaging' ziet om zich zo snel mogelijk omhoog te werken ten koste van zijn ondergeschikten, en zich daar met 'passie' in uitleeft. De resultaten van deze activiteiten zijn voor die ondergeschikten volkomen tegengesteld aan de doelstellingen van het EQnomie manifest, terwijl de manager zelf het manifest van harte zou kunnen onderschrijven.

De taak van het vertalen van mooie woorden als in het EQnomie manifest of die op de home-pagina is ook iets dat zo goed mogelijk, dus wetenschappelijk, aangepakt moet worden. De wetenschap van het relatie tussen woorden en de werkelijke wereld is die van de algemene semantiek, zoals gedefinieerd en als nader uitgewerkt door Afred Korzybski , en populairder beschreven door bijvoorbeeld S.I. Hayakawa en Wendell Johnson, zie de literatuurlijst . Deze website probeert deze wetenschap toe te passen op alle mogelijke niveaus, inclusief die van de politieke en maatschappelijke praktijk.


Naar Intro, verstand en emotie , Hiërarchie algemeen  , of site home .