WERELD & DENKEN
 
 

Introductie

  In de materiële wereld gaat het verstand boven de emotie

Deze voor sommigen provocatief uitziende uitspraak is bedoeld voor hen die hun wensen om iets aan de wereld te verbeteren graag formuleren in termen van emoties. Dit soort programma's gaan vrijwel altijd uit van de positieve emoties, zie een moderne versie als het EQnomie manifest . De behoefte om zoiets als een EQnomie manifest te doen verschijnen laat echter zien dat de auteurs ervan erkennen dat de wereld niet is zoals ze hem middels hun manifest wensen.

Het probleem dat de wereld niet is zoals het EQnomie-manifest die wenst, is hetzelfde als het algemene probleem met de emotionele aanpak. Dat probleem  is dat vrijwel alle contraproductieve daden van mensen ook worden genomen op grond van emoties, met meestal de simpele en basale emotie van het eigenbelang als de kern. Een compleet verbeteringsprogramma gebaseerd op emotionele overwegingen moet dus noodzakelijkerwijs ook oordelen over emoties bevatten. Die oordelen kunnen weer alleen geformuleerd worden naar voor iedereen zichtbare, of meetbare, dus rationele, uitkomsten. Naar de inzichten op deze website zijn de simpelste rationele overwegingen die van de eerste twee uitgangspunten van de home pagina , en gaan deze overwegingen vooraf aan alle stellingen van het EQnomie manifest, of soortgelijke initiatieven verklaring of oorzaken . Maar deze rationele formuleringen zijn op zich gebaseerd op de allersimpelste en mogelijk oudste emotionele formulering van fatsoenlijk gedrag: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Het derde uitgangspunt van deze website staat voor het welbekende feit dat de component die de mens uniek maakt niet die van de emoties is, maar die van het verstand . De doelstelling van hier is om die nieuwe verworvenheid te gebruiken om de tekortkomingen van de emotionele aanpak te aan te vullen . Rationele overwegingen hebben qua doelstelling uiteindelijk hetzelfde resultaat als de emotionele: ze laten zien dat handelen in algemeen- of groepsbelang voor vrijwel alle betrokken partijen op termijn het meeste rendement en bevrediging oplevert. Maar een systeem van rationele overwegingen levert per definitie ook aanwijzingen om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Dus een rationele aanpak leidt ook op het emotionele vlak tot het beste resultaat. Meer over de achterliggende verschillen in denken hier .


Naar Algemeen overzicht , of site home .