WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuurbeelden: antisemitisme

30 apr.2011

Er is een weinig overbodigere inspanning dan die om te laten zien dat de islam en zijn aanhang, de moslims als groep, antisemitisch zijn. Maar in het kader van de niet-aflatende campagne dat de islam onschuldig is en een plaats gegeven moet worden in onze cultuur, of, als alternatief, dat moslims zielig zijn en vernederd worden, kan het niet anders om er hier ook aandacht aan te besteden. Mede aanleiding was ten eerste het zoveelste apologie-verhaaltje van Marcel van Dam, die nog steeds niet genezen is van zijn allochtonen-virus:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2011, column door Marcel van Dam is socioloog

Een jaar Job Cohen: geen vechter of kopman

Voor mij was Job Cohen de beste burgermeester van Nederland. In een functie waaraan weinig macht kleeft, verzamelde hij zoveel gezag dat iedereen hem als eerste burger accepteerde en waardeerde. In het hysterische debat over integratie wist hij het hoofd koel te houden met de boodschap dat integratie nooit is te realiseren met vernedering en confrontatie, wel met wederzijds respect en geduld.


Red.:   Waarop de redactie noteerde dat dat juist is (maar niet in de zin van Van Dam): de moslims moeten stoppen met hun vernederende hoofddoeken en baarden ("Ik heb het superieure geloof") en het ongeduldig bouwen van moskeeën, en stoppen met hun totale gebrek aan respect voor vrouwen homo's, joden en de Nederlandse en westerse waarden in het algemeen. Waarvan op dezelfde dag dus een voorbeeld kwam aangaande het vernederen en gebrek aan respect ten opzichte van Joden:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2011, door Tamarah Benima

Verbod koosjere slacht is tiranniek

Tamarah Benima | Tamarah Benima is rabbijn in Noord-Nederland en lid van het liberaal-joodse College van Rabbijnen. 'Dat het koosjere slachten nu wordt weggezet als 'barbaars' vergroot mijn gevoel vreemdeling te zijn in mijn eigen land.'

Als ik niet zo goed in mijn vel zou zitten, zou ik de afgelopen weken wakker hebben gelegen van de discussie over het koosjere slachten. Zoals ik de afgelopen maanden vaker wakker heb gelegen. Zoals toen Alexander Pechtold in september 2010 in ausgerechnet de Abel Herzberglezing meende te moeten vragen of 'jongeren die antisemitische spreekkoren inzetten' niet gewoon 'opgeschoten jongeren met een teveel aan testosteron' zijn. Zoals toen ik een allochtoon kind tot de orde riep omdat hij een Humana-container aan het bekrassen was en hij op mijn vraag waarom hij dat deed, antwoordde: 'Ik ben Hitler'. En ik lag ook wakker nadat een kennis vertelde hoe ze in de Amsterdamse metro bejegend was door twee allochtone twintigers. Die zagen haar als sieraad gedragen davidster; gingen achter haar zitten en sisten haar toe: 'We gaan je slachten, we gaan alle joden slachten, in Israël en in de hele wereld.'    ...
 

Red.:    En zo zijn er talloze voorbeelden geweest. Die tot nu toe, met de mantel der liefde zijn bedekt, à la Alexander Pechtold, Marcel van Dam, Ella Vogelaar ("De islam moet deel gaan uitmaken van onze cultuur", dus ook het antisemitisme) en Job Cohen ("Met die jochies gaan we theedrinken", oftewel: met antisemieten gaan we theedrinken).
    Nog een "incidentje":


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Joden 'aan het gas' wensen? 50 uur straf

De politierechter in Utrecht heeft maandag de 18-jarige Ayoub A. uit Zeist veroordeeld tot 50 uur werkstraf wegens het beledigen van Joden bij de dodenherdenking van 4 mei in Utrecht, en het beledigen van agenten.
    Ongeveer tachtig personen herdachten die avond aan de Utrechtse Lomanlaan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, toen een Renault met drie mannen langsreed. Net na de twee minuten stilte schreeuwde een man uit het autoraam 'Alle Joden aan het gas' en maakte een armgebaar dat sommige getuigen deed denken aan de Hitlergroet.
    De politie hield de auto even later aan. De verdachte bood verzet bij zijn aanhouding. Hij zei: 'Fuck the police', maakte de agenten uit voor racisten en wenste ze dodelijke ziekten toe. De agenten werkten hem tegen de grond.   ...


Red.:    Gewone moslims.
    Net als deze:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2012, va n verslaggeefster Janny Groen

Joodse gemeente opent de deuren

In stilte voerde de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam een opmerkelijk initiatief uit. De gemeente ontving zo'n tweeduizend roc'ers, vaak van niet-westerse afkomst, 'om elkaar te leren kennen'.


Ajax, jodenkoek, Hitler, Anne Frank, grote neus. Het is een greep uit de eerste ingevingen die 29 leerlingen van het MBO College Zuid noteren als ze denken aan het jodendom.

Ze zijn de honderdste groep roc-leerlingen die op bezoek komt bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (LJG). ...
    De leerlingen van de opleiding Evenementenorganisatie bespreken hun eigen vooroordelen. Sharif (22) vindt dat het filmpje je op een bepaald spoor zet. 'Joden zijn gierig', daar denkt hij nu aan. Maar eerlijk gezegd was zijn eerdere associatie: 'De Hitlertijd. Maar de joden zijn er na de Tweede Wereldoorlog erg goed van afgekomen. Beter dan de rest. Joden zijn de wereldleiders.'    ...
    Na het associatieve gedeelte, sparren de leerlingen met twee joodse gespreksleiders. Dinsdag zijn dat acteur Yair van der Wieken (38) en diversiteitstrainer Chantal Suissa (32). ...
    Dit was een makkelijke groep, zegt Suissa. Soms hoort ze opmerkingen als: 'Juffrouw, de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog is toch verzonnen om Israël te kunnen oprichten?' Suissa: 'Dan moet je rustig zien te blijven en op een aardige manier in discussie gaan.' In de hoop dat die vooroordelen wat kunnen worden bijgesteld.     ...


Red.:   Rabiate antisemieten zijn de makkelijke groep ... Zelfs de Volkskrant geeft toe dat het erg is:

  Tussentitel:
Minder haatmails, maar meer rechtstreekse confrontaties

Stereotypen over joden zijn stevig ingesleten. Als er conflicten in het Midden-Oosten zijn, stijgt ook het aantal antisemitische incidenten in Nederland. Maar ook als er geen conflicten zijn, is er sprake van een 'basis-antisemitisme'.

Er is maar één echte oplossing: uitzetting.
    Een erkenning vanuit eigen kringen:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2013, door Ayaan Hirsi Ali, fellow aan de Harvard Kennedy School

Jodenhaat belemmering voor vredesproces

De pasgekozen Egyptische president Morsi zei drie jaar geleden tegen zijn volgelingen: 'Voed onze kinderen en kleinkinderen op in haat' tegen Joden en zionisten. Niet lang daarna beschreef de toenmalige leider van de Moslimbroederschap zionisten als 'bloedzuigers die Palestijnen aanvallen', 'oorlogshitsers' en 'afstammelingen van apen en varkens.' Deze uitspraken zijn walgelijk, maar ze zijn niet nieuw noch schokkend. Als kind dat opgroeide in een moslimgezin hoorde ik mijn moeder, andere verwanten en buren Joden voortdurend dood wensen. Joden werden gezien als onze zwartste vijand. Onze religieuze leraren in de moskee maakten extra tijd vrij om te bidden voor de vernietiging van de Joden.
    Al te lang is de alom aanwezige midden-oosterse kwalificatie van Joden als moordenaars in het Westen afgedaan als een extreem standpunt van marginale groepen. Dat is niet zo. In feite zijn moslims die Joden zien als medemensen met recht op een eigen staat een minderheid die sterk onder druk staat van mening te veranderen.   ...


Red.:   Verdere onderbouwing overbodig.
    Ach, hier toch nog maar een beetje. Want, zou iemand kunnen zeggen, dat zijn Somaliërs. Bij Turken, een veel verlichter land, is het natuurlijk lang niet zo erg: Hie r het bewijs van het tegendeel. En oh ja: natuurlijk was dit niet in de berichtgeving van de Volkskrant te vinden. Janny Groen zat vermoedelijk net even in de moskee ...


Uit: De Volkskrant, 08-03-2013, column door Nausicaa Marbe

Scholieren die joden haten

Tussentitel: Fel antisemitisme, begripvol vertaald als antizionisme

De antisemitische, met genocide instemmende uitlatingen van Turks-Nederlandse scholieren in de NTR-documentaire Onbevoegd Gezag, leidden zowaar tot actie. Dat werd tijd. Al jarenlang is bekend dat antisemitisme op scholen voortwoekert, vooral in de geschiedenisles. Incidenten, heette het lang, puberprovocatie.
    Een monsterlijke vergissing. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de jongens die de moord op joden toejuichen, vervolgd kunnen worden. Tijdens het integratiedebat op 27 februari meldde minister Asscher dat antisemitisme op scholen onderzocht gaat worden. De dag na de NTR-uitzending riep het CIDI de minister van Onderwijs op een landelijk onderzoek in te stellen naar antisemitische vooroordelen bij middelbare scholieren. ...


Red.:   Maar de antisemieten worden natuurlijk ook geholpen:

  De site van de Anne Frank Stichting meldt naar aanleiding van de documentaire dat het 'geschokte' instituut al bezig is met een onderzoek.
    Schokkend, ja. Toch zegt die formulering ook iets over deze stichting zelf. Jarenlang was die club samensteller van een jaarlijkse 'racismemonitor', waarin de ernst van antisemitisme op scholen onderbelicht bleef. Hun site is nog steeds aan het downplayen, getuige de inleiding bij het 'dossier antisemitisme': 'Mede onder invloed van het vrijwel uitzichtloze conflict tussen Israël en zijn buurlanden hebben tal van moslimjongeren hun solidariteit met de Palestijnse zaak vertaald in een haat tegen alles wat joods is.' Hiermee stelt de Anne Frank-club dat antisemitisme in die kringen 'vertaalde' solidariteit is, onhandige betrokkenheid.
    Deze malle redenering verdoezelt pijnlijke feiten: dat antisemitisme bestaat als primitief sentiment; dat het vaak thuis aangeleerd wordt ...
    Vanwaar die terughoudendheid? Me dunkt dat angst om bevolkingsgroepen te stigmatiseren zwaarder woog dan de noodzaak om duidelijke regels te definiëren voor onderwijs aan leerlingen uit intolerante milieus. Een kind dat weigert te accepteren dat er getallen bestaan, kun je afdoen als idioot en een 1 voor rekenen geven. Maar met een kind dat roept dat de Holocaust propaganda van 'kankerjoden' is, denkt een leraar respectvol in discussie te moeten gaan. Omdat het kind niet beter zou weten (wie heeft het dan toegang tot informatie geweigerd?) of misschien wel gelijk heeft om Israël ter sprake te brengen. Dan wordt agressief antisemitisme begripvol als antizionisme vertaald en beloond met dialoog in plaats van bestraft. Waarbij ik me afvraag of sommige docenten niet zelf zulke verwarde denkbeelden koesteren.

Maar ja, dit is natuurlijk helemaal onmogelijk:
  Hopelijk leiden alle onderzoeken behalve tot inzichten ook tot een aanpak die beter werkt. Want waarom is het zover gekomen? Ik ben benieuwd wat er was bereikt als antisemitische sabotage van geschiedenislessen jaren geleden al door scholen consequent met schorsing was beantwoord. Desnoods leerlingen van school af. Dan pas was gebleken of hier inderdaad sprake was van incidenten. Of van ernstige problemen die de politiek, onvergeeflijk, liet liggen.

Waarop iedereen wel het antwoord weet.
    Er is maar één manier om het islamitische antisemitisme terug te dringen: de remigratie van de moslims.
    En ook dit heeft niets met Nederland te maken:


Uit: Telegraaf.nl, 12-03-2013. uitleg of detail

Bange Joden ontvluchten Brussel

,,We voelen ons steeds onveiliger.'' Steeds meer Joden verruilen Brussel voor Tel Aviv uit angst voor het toenemende antisemitisme in de stad.


Betty Dan werkt als vastgoedspecialist en ziet dat steeds meer Joden zich voorgoed in Israël gaan vestigen. In België voelen ze zich onveilig. ,,We dragen minder makkelijk de Davidster om de nek. Vroeger kan dat zonder problemen,'' aldus Dan.
    De groeiende haat wegens Joden is volgens Dan de schuld van de Belgische overheid. Die doet te weinig om moslimextremisme tegen te gaan.


Red.:   Dat laatste kan natuurlijk maar op één manier die effectief is: remigratie.
    Zoals gewoonlijk heeft de Volkskrant, na dat alle media er al gewag va n gemaakt hebben, nu ook het recente probleempje met de allochtone knuffelbeertjes ontdekt. En op de voorpagina gebruiken ze zelfs objectieve termen:


De Volkskrant, 11-03-2013. voorpagina

Jodenhaat in Arnhem

In de Arnhemse achterstandswijk 't Broek zijn Turkse jongeren het openlijk eens met de antisemitische uitspraken van leeftijdsgenoten. Wetenschapper Mehmet Sahin (32), ook bewoner van 't Broek, liet zich door de NTR filmen terwijl hij met vier Turkse jongens het lot van Anne Frank probeerde te bespreken. De jongens, vol in beeld, zeggen de vreselijkste dingen over Joden. Na de NTR-uitzending werd Sahin geïntimideerd en uitgemaakt voor 'verrader' en 'Joodse Turk'.
 

Red.:    Reden voor een hele serie over de kennelijk onoverbrugbare culturele achterstanden, de mislukte integratie, en het bespreken van een reeks maatregelen. Een halve pagina is voldoende, volgens de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 11-03-2013, van verslaggeefster Janny Groen

 Reportage | Turkse jongens en de Holocaust

Weinig steun bedreigde onderzoeker

Turkse jongeren in Arnhem steunen de antisemitische uitspraken van leeftijdsgenoten in een recente NTR-uitzending. De man die ze optekende durft zijn huis niet meer uit.


Aan de rand van de Arnhemse achterstandswijk 't Broek hangt een spandoek van de lokale scoutingclub met de tekst 'Laat je uitdagen'. Drie Nederlands Turkse jongens, diep weggedoken onder hun drijfnatte capuchons, lopen erlangs en roepen dat ze zich graag laten uitdagen. 'Door die joodse Turk, die is ondergedoken.'
   Ze zeggen de NTR-uitzendin g te hebben gezien (op internet), waarin 'die verrader' met Turkse jongens spreekt over hun bewondering voor Hitler. Aan het slot van de uitzending wedden de jongens voor 50 euro dat de man (de wetenschapper Mehmet Sahin) er nooit in zal slagen hen op andere gedachten te brengen. 'Want Joden zijn gewoon slecht, daarom haten wij ze.'    ...
    Sahin (32), die promotieonderzoek doet aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, woont al jaren in 't Broek. Hij is actief als vrijwilliger op allerlei fronten, onder andere als huiswerkbegeleider. ...
    De minderjarige jongens, vol in beeld, zeggen de vreselijkste dingen. ...
    Na de uitzending wordt Sahin uitgescholden en geïntimideerd. Hij krijgt ook e-mails met doodsbedreigingen, voelt zich niet veilig meer in zijn wijk, heeft slapeloze nachten.    ...
    Op straat is zaterdagmiddag weinig sympathie te bespeuren voor de wetenschapper. Bij de Aldi in de wijk willen maar weinigen iets over hem zeggen. De meesten zeggen 'iets' te hebben vernomen over een bedreigde Turk en dat er politie bij betrokken was.
    Een Turkse man sist dat Sahin 'een Koerdische verrader' is, die 'werkt voor de joodse geheime dienst en kinderen misleidt.' Een vrouw noemt hem 'slecht', omdat hij kwetsbare minderjarigen op de tv heeft gebracht zonder toestemming van de ouders. Diverse bronnen melden dat twee jongens aangifte tegen Sahin hebben gedaan.    ...


Red.:   En na het leszen hiervan is het duidelijk dat er maar één maatregel zal helpen: remigratie.
    Het hek lijkt nu helmaal van de dam te zijn:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2013, door Bart Schut, journalist in Parijs

Onrustbarend veel jonge moslims zijn antisemiet
 
Antisemitisme onder jonge moslims is diepgeworteld en staat los van inkomen en opleiding.


Antisemitisme is terug. De rel rond de uitlatingen van Turks-Nederlandse schoolkinderen in Arnhem over de Holocaust en de bedreigingen aan het adres van klokkenluider Mehmet Sahin hebben inmiddels de landelijke politiek bereikt en tot Kamervragen geleid. Hoe erg is de situatie? Wetenschappers in Vlaanderen hebben recent onderzoek gedaan naar antisemitisme onder moslimjongeren. De resultaten zijn zelfs voor de expert op zijn minst opvallend en voor de leek zonder meer schokkend.
    Het JOP (Jeugdonderzoeksplatform, een initiatief van de Vlaamse overheid) hield onder leiding van Marck Elchardus, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel, een enquête naar antisemitisch gedachtengoed onder moslimjongeren. In het rapport Jong in Gent en Antwerpen vatten Elchardus c.s. de conclusies als volgt samen: 'De mate van antisemitisme verschilt hemelsbreed tussen moslims en niet-moslims. Van de laatsten kan ongeveer 10 procent worden omschreven als antisemiet, van de eersten 45 à 50 procent.'
    45 à 50 procent! Laat dat even bezinken. De helft van de Vlaamse jonge islamieten is antisemiet. En die schatting is nog aan de lage kant. Als men bedenkt dat veel van de ondervraagde jongeren ook nog eens 'gedeeltelijk akkoord' gingen met de aan hen voorgelegde, negatieve stellingen over joden, kun je concluderen dat het percentage Vlaamse moslimjongeren dat er antisemitische denkbeelden op na houdt dichter bij de 75 ligt en in de stad Antwerpen zelfs bij 85! (Dit is veel hoger dan het percentage autochtone scholieren dat op islamofobe gedachten kan worden betrapt.)    ...
    Zouden de cijfers uit Vlaanderen in Nederland anders liggen? De omvang en opbouw van de islamitische populatie, de sociaal-economische, culturele en politieke positie van moslims en het onderwijssysteem in Vlaanderen verschillen niet zo gek veel van die in ons land. Daar komt nog bij dat de onderzoekers concluderen dat moslims een hoog niveau van antisemitisme hebben 'ongeacht hun persoonlijke kenmerken, opleiding van hun ouders, onderwijsvorm, taalgebruik, mediagebruik, inkomen van het gezin of de stad waar zij wonen'. En uit het lage percentage jodenhaat onder autochtone jongeren uit kansarme gezinnen blijkt dat het veelgehoorde argument van 'achterstelling' een slag in de lucht is.
     Antisemitisme onder jonge moslims blijkt een fundamenteel, diepgeworteld en universeel probleem te zijn. Wie hoopt dat de situatie in Nederland fundamenteel verschilt met die in België doet aan wishful thinking, wie denkt dat jodenhaat stopt bij de grensovergangen van Putte, Hazeldonk of Geleen probeert zichzelf of anderen voor de gek te houden.


Red.:   Remigratie!
    Overigens is de webtitel nog een stuk helderder:

  'Antisemitisme onder jonge moslims is fundamenteel en diepgeworteld'

Remigratie!
    In Syrië zijn er nieuwe strijders voor de islam opgestaan. Dus ook strijders voor dit:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2013, AP.

Historische synagoge geplunderd bij strijd

Een van de oudste synagoges ter wereld, het 2000 jaar oude Jobar-complex in een buitenwijk van Damascus, is geplunderd en zwaar beschadigd. Dat meldden maandag de regering en de rebellen. De synagoge was al eerder beschadigd door de strijd. ...


Red.:   Nieuwe islam, nieuw antisemitisme.
    En het infecteert heel Nederland:


Uit: Telegraaf.nl, 24-05-2013, door Vincent Lengkeek. uitleg of detail

Gedenkteken wijkt voor haatzaaiers

Een Joods herdenkingsteken aan de Paul Krugerschool aan de Fisherstraat in Den Haag wordt uit angst voor vernieling door moslims niet geplaatst. Islamitische buurtbewoners zouden bezwaar hebben gemaakt tegen een gedenksteen.


Dit blijkt uit een brief van de 55-jarige Debbie Zoutendijk uit Wassenaar die zij aan de Haagse gemeenteraad heeft gestuurd. Aanleiding voor het schrijven van de verontwaardigde Zoutendijk is een incident dat op 4 mei zou hebben plaatsgevonden in de voormalig Joodse school in Den Haag, waar een aantal lezingen over de oorlogstijd van het lyceum werd gehouden.
    Zoutendijk bezocht het project Open Joodse Huizen. De vrouw merkte na de voorstelling op dat er helemaal geen gedenkplaat aanwezig was bij de Paul Krugerschool, waar in de oorlog Joden zijn weggevoerd. Ze vroeg uitleg aan een docente, die haar vertelde dat ’de school wel met een ontwerp bezig was geweest, maar dat zij toch van de gedenksteen afzagen’. Dat besluit is genomen nadat men uit ’de buurt’ geluiden had vernomen dat zo’n plaquette door de overwegend islamitische buurtbewoners niet geaccepteerd zou worden.
    Bovendien bleek die dag dat het aankondigingsbord van het project in de hal moest staan. Het kon niet buiten worden gezet, uit angst dat dan de ramen van de basisschool zouden worden ingegooid. ...


Red.:   Het wordt tijd om zowel dat bord als de moslims buiten te zetten.
    Er weer een antisemitische aanslag gepleegd door moslims, dit keer in Brussel. Dus is er even wat meer mogelijkheid om in de media het moslim-antisemitisme aan de kaak te stellen:


Uit: De Volkskrant, 19-06-2014, door Gert-Jan Segers, lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie

We moeten de demon van het antisemitisme uitdrijven

Moslims moeten de veel te grote stilte over het antisemitisme in hun gemeenschap doorbreken en het ondubbelzinnig afwijzen.


Een rapper uit Breda die 'Ik haat die fokking Joden nog meer als de nazi's' zingt. Mijn eigen stad waarin een Joodse man vertelt hoe hij regelmatig wordt uitgescholden en bedreigd. Blijde reacties op Twitter na de moordpartij in het Joodse Museum in Brussel. Talloze incidenten door het hele land waarbij Joodse Nederlanders Hitler, gas van Hamas, aankondigingen van moordpartijen en speeksel naar hun hoofd geslingerd krijgen.
    Er is een verontrustend lange lijst met dit soort incidenten. De demon van het antisemitisme laat in ons land zijn lelijke bakkes weer zien. Dat vraagt om cultureel en politiek exorcisme. Want we weten uit de recente geschiedenis heel goed waar antisemitisme toe kan leiden en we hebben op dit punt een ereschuld ten opzichte van de Joodse gemeenschap.    ...
    Wat verontrust is de alledaagsheid van het hedendaagse antisemitisme. Waar het vroeger was voorbehouden aan obscure, irrelevante clubjes van Holocaustontkenners, daar is dit kwaad nu zoveel banaler geworden. Het hedendaagse antisemitisme is een tweekoppige demon, met een rechts-extremistische en een islamitisch-extremistische kop.
    Er zijn in Nederland ogenschijnlijk niet veel rechts-extremistische antisemieten. Tegelijk is het Wilders' PVV die op een volstrekt onverantwoordelijke manier bijdraagt aan de normalisatie van dit soort antisemitisme. Jean-Marie Le Pen brengt de moderne Hitlergroet, noemt de Holocaust een detail en maakt onsmakelijke 'grappen' over Joden en ovens. En als je uitgerekend met deze Le Pen één fractie in het Europese Parlement wilt vormen, maak je Le Pens antisemitisme acceptabel en alledaags.    ...


Red.:   Maar nog steeds kan het alleen als je het laat salangaan met volstrekt huichelachtige verwijten richting Wilders die als eiuge tot nu toe gestreden heeft het het antisemitisme van de moslims.
     Maar Segers mag wel het cruciale punt constateren:

  De rap uit Breda, vreugde over de moorden in Brussel, de meeste scheldpartijen op straat, bizarre uitlatingen als 'Ik haat Joden, klaar' in het NTR-programma Onbevoegd gezag, ze zijn het werk van jonge Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren. Het feit dat islamitische jongeren soms al op zeer jonge leeftijd zo antisemitisch zijn, laat iets zien van wat er in bredere lagen van de islamitische gemeenschap broedt. Antisemitisme van tieners is niet aangeboren, maar aangeleerd en voorgeleefd.

En:
  Maar alleen als moslims zelf dit antisemitisme ondubbelzinnig afwijzen, kunnen ook deze extremisten naar de obscuriteit worden verdreven.

En omdat de vorige twee tot drie generaties nog niets zijn opgeschoten, zal dat nog minstens de komende twee generaties niet gebeuren.
    Hier is er toch nog wel een soort van onderscheid tussen rechts en links Nederland:


Uit: Elsevier.nl, 30-05-2013, door Gerry van der List

Groei van antisemitisme komt vooral door massale immigratie

Minister Frans Timmermans wijt Jodenhaat aan de opmars van extreem-rechts. Maar het hoofdprobleem ligt elders. Het zijn in de eerste plaats islamitische allochtonen die antisemitische praktijken aanwakkeren.


De woorden en daden van Frans Timmermans sluiten soms niet zo goed op elkaar aan.
    Deze week hield de PvdA-minister van Buitenlandse Zaken een gloedvol betoog over de gevaren van antisemitisme. De premier applaudisseerde er in de Tweede Kamer zelfs voor.    ...
    Timmermans sprak naar aanleiding van de aanslag in het Joods Museum in Brussel. ...
    Hoe het ook zij, het leven van Joden in West-Europa is er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Dragers van keppeltjes worden in elkaar geslagen, hakenkruizen verschijnen op auto's en muren, jongeren spreken hun waardering uit voor Adolf Hitler.
    Timmermans wees met de beschuldigende vinger naar extreem-rechtse partijen. Maar het getuigt wel van een bijzonder grote kortzichtigheid om daarin het voornaamste probleem te zien.
    Zeker in België en Nederland heeft de herleving van Jodenhaat een duidelijk aanwijsbare oorzaak: de massale immigratie. Het zijn vooral allochtone jongeren die openlijk de Holocaust goedkeuren en Joden belagen. Hun antisemitisme wordt versterkt door een afkeer van Israël en gelegitimeerd door het islamitische geloof. De Koran noemt Joden 'apen en zwijnen'.    ...


Red.:   Oude koek, natuurlijk.
    Inmiddels zijn de Joden in Palestina bezig met de zoveelste massamoord op Palestijnen. Moslims in Europa protesteren daartegen en doen dat heel enthousiast. En ineens is er heel veel eer antisemitisme dan voorheen - volgens de media:


Uit: De Volkskrant, 24-07-2014, van correspondent Peter Giesen

Bij betogingen tegen Israëls bombardementen op Gaza klinkt: 'Hitler had gelijk'

Frankrijk schrikt van 'nieuw antisemitisme'


De Parijse voorstad Sarcelles wordt wel 'klein Jeruzalem' genoemd, omdat er zo veel Joden wonen. Doorgaans leven ze in harmonie met de even omvangrijke islamitische bevolking. Tot afgelopen weekend, toen een pro-Palestijnse betoging uitliep op rellen. Een kosjere kruidenierszaak ging in vlammen op. Een drogisterij werd in brand gestoken om het simpele feit dat de drogist een Jood is. .
    Een week eerder waren na een demonstratie twee synagogen belegerd. Frankrijk is geschrokken van deze antisemitische ontsporingen. 'We moeten de waarheid onder ogen zien: er is een nieuw antisemitisme in Frankrijk', schreef Le Monde gisteren. Een nieuwe vorm van jodenhaat, vooral gedragen door moslimjongeren uit de banlieues, anders dan het katholieke, roya-listische antisemitisme van weleer.    ...


Red.:   Een minstens net zo oude vorm van Jodenhaat, die door een concrete aanleiding weer de kop opsteekt. Waarschuwingen warvoor voorheen de kop in werden gedrukt:

  Volgens critici sluit links zijn ogen voor het antisemitisme van moslims, want schreef columniste Natacha Polony in Le Figaro, 'anders moest het toegeven dat de slachtoffers van racisme en discriminatie op hun beurt de haat kunnen belichamen'. De linkse krant Libération kwam tot eenzelfde conclusie: 'Een conformistisch links heeft het lange tijd niet willen zien: er bestaat een nieuwe vorm van antisemitisme - vooral onder randgroepjongeren in de banlieues - die op treurige wijze het stokje van bruine ideeën van extreem-rechts overneemt.'
 Maar daar staat nog een ander taboe tegenover natuurlijk: dat op het signaleren van het judeofascisme dat op neo-Hitleriaanse wijze huishoudt in Palestina.
    Even een update over het voortschrijdende proces:


Uit: De Volkskrant, 15-09-2014, van correspondent Rolf Bos

Reportage | Antisemitisme protest

'Jood' weer scheldwoord in Duitsland

Zondag gingen duizenden Berlijners de straat op tegen het groeiende antisemitisme. Ook in Frankrijk neemt het geweld tegen Joden toe. In Brussel is zondag het Joods Museum heropend.


Tussentitel: Sinds de recente Gaza-oorlog is in Duitsland de geest uit de fles

'Het doet pijn als ik hoor dat er jonge Joodse gezinnen zijn die zich afvragen of zij in Duitsland hun kinderen nog wel kunnen grootbrengen. Het doet pijn om oudere Duitse Joden hardop te horen afvragen of zij er destijds goed aan gedaan hebben in Duitsland te blijven.'
    Angela Merkel is zondagmiddag voor de Brandenburger Tor in Berlijn de belangrijkste spreker op een bijeenkomst tegen de toegenomen Jodenhaat in Duitsland. ...
    Sinds de recente Gaza-oorlog is in Duitsland, net als in andere Europese landen, het antisemitisme 'geweldig' toegenomen, zegt Dieter Graumann, president van de Zentralrats der Juden in Duitsland. Israëli's die in Berlijn wonen werden aangevallen. Duitsers die in het openbaar een kippa dragen, werden bespuwd, bij anti-Israël- demonstraties klonken leuzen als: 'Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein' en 'Joden aan het gas'.
    Er werd een poging gedaan een synagoge in brand te steken, ook riep een imam op 'Joden te doden'. Op veel Duitse scholen is, een kleine zeventig jaar na het einde van de nazitijd, het woord 'Jood' weer een scheldwoord geworden.
    De haatmails die op de Israëlische ambassade binnenkomen, liegen er ook niet om: 'Hitler, waar ben je?' of 'Hamas sollte mal Zyklon B einsetzen'. En het zijn er vele duizenden, aldus de ambassade. De schrijvers komen, vermoedt men, uit kringen van moslims, maar er zijn ook veel autochtone Duitsers bij.
    Rabbijn Daniel Alter, die ooit door enkele jonge moslims in elkaar werd geslagen, vermoedt dat met de recente Gaza-oorlog de 'geest uit de fles is'. 'De oorlog geeft veel Duitsers een excuus om hun antisemitische haatleuzen weer van stal te halen.' Alter verbergt zijn kippa als hij over straat gaat onder een sportpetje.    ...
    De haat tegen de Joden in Duitsland is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo erg geweest, zeggen Joodse organisaties.


Red.:   En ter vergelijking, uit Frankrijk:


Uit: De Volkskrant, 15-09-2014, van correspondent Peter Giesen

Frankrijk: forse toename van antisemitisme

In Frankrijk maakt de Joodse gemeenschap zich ernstige zorgen over de toename van het antisemitisme. In de eerste zeven maanden van 2014 is het aantal antisemitische incidenten bijna verdubbeld vergeleken met diezelfde periode in 2013: 527 tegenover 276 incidenten. .
    Dat blijkt uit de cijfers van de Service de Protection de Communauté Juive (SPCJ), een Joodse organisatie. De toename wordt bevestigd door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de meeste incidenten gaat het om belediging en verbale bedreiging, maar de SPCJ registreerde ook 77 geweldsincidenten en 75 gevallen van vandalisme.    ...
    In juli leefde het antisemitisme op, toen demonstraties tegen de Israëlische inval in Gaza uit de hand liepen. In Parijs werden twee synagoges belegerd, in de Parijse voorstad Sarcelles werd brand gesticht in twee Joodse winkels.
    'We zien een gewelddadige ontsporing van de Franse samenleving', zei Rogier Cukierman, president van de belangrijkste Joodse organisatie in Frankrijk, de CRIF. 'De situatie is vooral zorgwekkend in de arme banlieues, waar antisemitische daden vaak worden gepleegd door een kleine minderheid van jonge moslims. Dat laat een Franse ziekte zien: men kan werkelijk spreken van gebieden die verloren zijn voor de Republiek.'    ...
    In de eerste acht maanden van 2014 emigreerden 4.566 Franse Joden naar Israël, tegenover 3.263 in heel 2013. Frankrijk was daarmee het land dat de meeste emigranten naar Israël zag vertrekken, gevolgd door Oekraïne (3.252 emigranten), Rusland (2.632) en de Verenigde Staten (2.218).
    Veel Franse Joden zeggen zich in Israël veiliger te voelen, hoewel dat land in het Midden-Oosten omringd wordt door vijanden en voortdurend wordt bedreigd door oorlog en aanslagen.


Red.:   Tja, die moslims moeten er dus eerst allemaal uit, voordat dit weer beter zal worden.
    Er was een reeks moorden voor nodig (Mehra, Nemmouch, Hebdo/Parijs, Vilks/Kopenhagen), maar nu kan zelfs de Volkskrant niet om de waarheid heen:


Uit: De Volkskrant, 17-02-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

Antisemitisme

Joden in Europa worden bedreigd door door een explosief mengsel van jihadisme en 'klassiek' antisemitisme.


Tussentitel: Netanyahu heeft een open zenuw geraakt

De aanslagen van dit weekend in Kopenhagen waren, net als die van vorige maand in Parijs, gericht tegen de vrije pers, de Joodse gemeenschap en tegen de politiemensen die media en Joodse instellingen tegen jihadisten moesten beschermen. Ze maken deel uit van een huiveringwekkend patroon van terreur en intimidatie, dat in de eerste plaats gericht is tegen de Joodse gemeenschappen overal in Europa. Tegelijkertijd worden ook de kernwaarden van de Europese beschaving, verdraagzaamheid, vrijheid van expressie en gelijke behandeling, onder vuur genomen.    ...
    Al te gemakkelijk worden de daders van de aanslagen op synagogen, Joodse musea en scholen en op degenen die de profeet Mohammed op de hak nemen weggezet als gestoorde eenlingen. In werkelijkheid zijn ze het topje van de ijsberg. Zo werden vorig jaar in Groot-Brittannië 1.168 antisemitische incidenten geregistreerd, een verdubbeling vergeleken met de 535 in 2013. Het ging daarbij om scheldpartijen, hatemails, bedreigingen via sociale media, maar ook om 81 gevallen van geweldpleging jegens Britse Joden.
    Niet in alle gevallen, maar wel in de meeste zijn de daders geradicaliseerde moslims. Zij bedienen zich van een mengeling van klassiek antisemitische complottheorieën en symbolen en aan de islam ontleende waandenkbeelden. Onderzoek heeft aangetoond dat een vijandige houding jegens Joden onder moslims, radicaal én gematigd, wijdverbreid is. Ook leerkrachten op Nederlandse zwarte scholen kunnen daarover meepraten. De strijd tegen de antisemitische golf begint bij het onder ogen zien van deze pijnlijke realiteit.


Red.:   Tjonge ... Wat een erkenning. Nu nog de conclusie:

 

Een leeg veld... ? Ja, een leeg veld. Want dat laatste deel van het citaat was de laatste zin. Geen conclusie. Kennelijk realiseert men bij de Volkskrant ook wel dat er, gezien een honderden en duizenden jaren hardnekkigheid van het verschijnsel, maar één conclusie is: remigratie.
    Een reageerder weerlegt er nog eentje:


De Volkskrant, 21-02-2015, ingezonden brief van Jan Willems, Olst

Antisemitisme

Kees Maaswinkel ageert (O&D, 18 februari) tegen het vermeende islamitisch antisemitisme. In aanzet snijdt zijn reactie hout: dat je kritiek op Israël kunt hebben, maar zijn bestaansrecht niet betwist. Maar dan vermeldt hij begrip te hebben voor de boosheid in de islamitische wereld over de bezetting van Palestijns gebied.
    Wat hij hierbij weglaat, is het feit dat die zelfde islamitische wereld (zowel hier in Europa als in de thuislanden) kennelijk geen probleem heeft met het bezetten van grondgebied van moslims wanneer dit gebeurt door andere moslims, zoals nu gebeurt in Irak en Syrië door IS.
    Leg mij dan nu nog eens uit dat dit islamitisch antisemitisme (volgens mij verankerd in de Koran) niet bestaat.


Red.:   En dat geldt voor bijna alle andere zaken ook.
    Nog maar eens een berichtje uit de stroom;


Uit: De Volkskrant, 13-01-2016, van correspondent  Peter Giesen

Keppeltjes af na aanslag Marseille

Joden in Marseille kunnen voorlopig maar beter geen keppeltje dragen. Dat zei de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Marseille maandag, nadat een Joodse leraar met een kapmes was aangevallen door een 15-jarige jongen van Turks-Koerdische afkomst.
    De jongen zei te handelen in naam van Allah en Islamitische Staat. De leraar kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar zei gisteren dat hij het idee had dat de dader hem wilde onthoofden.    ...


Red.:   Het wordt ze met de paplepel ingegoten. De conclusie luidt: "Het is zij of wij". Dus zij zullen eruit getgooid moeten worden.


Naar Islam, cultuurbeelden , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .