WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Janny Groen

17 feb.2016

Janny Groen is de vaste correspondent, analyticus en vertrouwenspersoon van de Volkskrant voor de moslims in Nederland. Naast een meer dan een decennium omspannende en niet-aflatende stroom artikelen in de Volkskrant, heeft ze haar ideologie ook ooit genoteerd in een boek, uitgegeven 2009:


Van: meulenhof.nl, opgeslagen 17-02-2016

De opstand der gematigden

Janny Groen & Annieke KranenbergPijnlijk stil bleven de gematigde moslims in binnen- en buitenland na de wandaden die extremisten uit naam van hun godsdienst begingen. ...
    Maar het ijs begint te kruien. Janny Groen en Annieke Kranenberg, schrijfsters van het veelbesproken boek Strijdsters van Allah, zagen langzaam een tegenbeweging ontstaan. Als verantwoordelijke burgers in een westerse samenleving ...
    In Opstand der gematigden geven Groen en Kranenberg een kleurrijk, wervelend en bemoedigend beeld van de hervorming van de islam van binnenuit.


Red.:    En wat is het symbool van de gematigde moslim: de hoofddoek. "De hoofddoek is een teken van Verlichting".
    Volgens het gezonde verstand is de definitie van een hoofddoek, schreven toen al Floris van den Berg en Carel Brendel: 'Het zichtbare gedeelte van het islamitische indoctrinatieproces - een sociaal drukmiddel om de op vrijheid gerichte leden van de eigen groep te disciplineren.'. Compleet het tegenovergestelde van gematigd.
    Een kleine zeven jaar verder kennen we de uitkomst. De waarheid. Er is niets van gekomen van het sprookje van Janny. Sterker: het  tegendeel is gebleken: moslims worden steeds radicaler. Symptoom: de stroom van haatimams. En pogingen die stroom te stoppen stuit op universeel verzet van de moslims.
    En ondertussen gaat de stroom geruststellingen van Janny door. Zij zet zich blijvend in voor de zaak van de moslims met zulk een ongevenaarde ijver, dat de neutrale waarnemers van GeenStijl haar een bijpassende ertitel hebben gegeven:


Uit: GeenStijl.nl, 01-11-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Komen een moslim en een atheist in een talkshow...Kijk, Leo Lucassen, Maurits Berger, Janny al-Hollandi, Dr. Kromzwaard, Joop-redactie, NPO, PvdA, D66, GroenLinks en al die andere Het Heeft Niks Met Islam Te Maken / Islam is Vrede / Het Is De Schuld Van Het Westen-boelsjitters. Een atheïst (Sam Harris) en een moslim (Maajid Nawaz) praten op de Australische televisie over Waarover Men Niet Spreekt. ...


Red.:   Een erelijstje der politieke-correctheid: Leo Lucassen is de immigratiesocioloog (Universiteit Leiden) die aanvoerder is van het "Moslimimmigratie maakt Nederland rijk"-front, Maurits Berger is de arabist (Universiteit Leiden) die aanvoerder is van het "De koran is het sprookjesboek van lieve kaboutertjes"- front, Dr. Kromzwaard, de aanduiding voor Martijn de Koning, is de antropoloog (UvA) die aanvoerder is van het "Jihadi's zijn onschuldige jongetjes"-front, en de rest spreekt voor zich. Net dus als de eretitel voor onze Janny. Onze bloedeigen IS-strijdster Janny al-Hollandi.
    Hier ter ondersteuning wat artikelen van Janny, eerder gepubliceerd Cultuurverraad uitleg of detail :

 
Uit: De Volkskrant, 04-01-2011, door Janny Groen

Interview | Alice van der Mark, coördinator sociale veiligheid in het mbo

Compassie met jongeren die fouten maken

Soft is ze niet. Wel begripvol voor jongeren in het mbo die zoeken naar hun identiteit of klem zitten tussen twee culturen. 'Een goed schoolklimaat krijg je niet met repressie en extra beveiligers.' Haar werk: knokken voor elke leerling.

...  Van der Mark krijgt nogal eens te horen: 'Het moet van Allah.' Bijvoorbeeld als er een conflict is over gebedsruimte, handen schudden of het dragen van een gezichtssluier. 'Dan zeg ik: dat is geen argument, dat is een standpunt. Het is een taai gevecht, maar ik ben optimistisch. Als wij iets van onze ratio loslaten en zij minder vasthouden aan hun onwrikbare standpunten, komen we wel bij elkaar.'   ...


Red.:   Ja ja, compassie met moslims is ee  groot goed. Compassie met PVV-aanhangers is natuurlijk je reinste fascisme ...
    Nog meer compassie:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2011, van verslaggever Jan Hoedeman

Verbod op rituele slacht, of toch niet

Het verbod op ritueel slachten van dieren zonder verdoving zal volgende week worden aangenomen door de Tweede Kamer. In de nacht van woensdag op donderdag tekende zich een ruime meerderheid af voor het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren.  ...
    PvdA, GroenLinks, SP, VVD en D66 steunen het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Volgens ingewijden zal ook de PVV - op een enkeling na - voor stemmen. Dat werd gemakkelijker gemaakt door het compromis dat PvdA en D66 formuleerden. Dit amendement behelst dat onverdoofde slacht mogelijk blijft als die niet meer leed veroorzaakt dan de gewone, verdoofde slacht.   ...


Tussenstuk - door Janny Groen:
Wetenschappelijke argumenten vs. religieuze overtuiging

... Dinsdag stemt de Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, waarin op het laatste nippertje een ontsnappingsroute is ingebouwd.‘Een gaatje in de deur die voor onze neus is dichtgeslagen en dat zo klein is dat niemand er doorheen kan kruipen’, reageert een verbitterde Ronnie Eisenmann van de Joodse Gemeenschap Amsterdam. Eisenmann is er principieel op tegen dat wetenschappelijke argumenten zwaarder wegen dan religieuze. Maar dan nog: welk wetenschappelijk rapport wordt de maatstaf?
    Vooral de joodse gemeenschap heeft zich ingespannen om gaten te slaan in de rapporten 161 en 393 van de Wageningse Animal Sciences Group, waarop het wetsvoorstel van de PvdD is gebaseerd. Rapporten ook die PvdA en VVD overtuigden zich achter de PvdD te scharen. De Wageningse wetenschappers stelden vast dat dieren extra lijden bij de rituele slacht.
    Dat onderzoek is met de grond gelijk gemaakt door de Amerikaanse voedselwetenschapper Joe Regenstein. ‘Manipulatieve, slordige wetenschap, beoefend door gelovigen die er slechts op uit zijn te bewijzen dat religieuze slacht slecht is’, oordeelde Regenstein in een interview met de Volkskrant.   ...


Red.:
   Hier dient het stuk van Janny Groen met de grond gelijk te worden gemaakt. Want ten eerste: Joe Regenstein is, gezien de naam, ongetwijfeld van joodse afkomst en dus een zeer emotioneel betrokken partij in de discussie. Ten tweede zijn de uitspraken 'Manipulatief', 'beoefend door gelovigen''en 'zijn erop uit' geen uitspraken van een wetenschapper maar van een gelovige. En ten derde is een conflict tussen de uitkomsten van twee onderzoeken niet een reden om, ongezien, één ervan te kwalificeren als 'met de grond gelijk gemaakt' door de ander. ten vierde: het uitgangspunt dat nodig is om Regenstein en de andere gelovigen gelijk te geven: verdoving heeft geen effect op de hoeveelheid pijn, een aperte leugen. Een argument dat alle andere onderzoeken en argumenten overbodig maakt.
    De stellingname van Janny Groen is duidelijk dezelfde als die van de aanhangers van de joodse religie: verdoving vermindert de pijn niet. Deze stellingname is ronduit geestelijk gestoord. Maar dat is natuurlijk het hele multiculturalisme.
    Nog meer islamitische vrienden:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2011, door Janny Groen

Reportage | Moslim-pleegkind bij christelijke ouders

Yaaqoeb is nu 'neutraal katholiek'

Het is de nachtmerrie van elke moslimouder wiens kind in een christelijk pleeggezin wordt ondergebracht: dat het wordt bekeerd. Latifah Odriss (36) uit het Limburgse dorp Belfeld (gemeente Venlo) is het overkomen. In april 2010 werd haar toen 8-jarige zoon Yaaqoeb gedoopt. Tegen haar zin.   ...


Red.:    Waarmee de toon is gezet voor een paginavullend larmoyant stuk over een enkel geval. Wat volgens Janny een volkomen schandaal is, in tegenstelling tot die enkele duizenden gevallen van autochtone Nederlanders die door diverse vormen van geestzwakte in de klauwen van de fundamentele islam zijn geraakt. Daar is niets ergs aan. Dat is de natuurlijk loop der dingen. Volgens moslims en Janny Groen die daaraan geen letter heeft gewijd.
    En de dag daarop belde de vrouw van de terrorist, die natuurlijk ook met alle egards werd ontvangen:


Uit: De Volkskrant, 09-09-2011, door Janny Groen

Alleen moordenaar Theo van Gogh nu nog in Vught

Samir A. plotseling naar Rotterdam overgebracht

Samir A. is vrijdag plotseling overgeplaatst naar de terroristenafdeling (TA) De Schie in Rotterdam. ...


Red.:   Met dat 'plotseling' wordt iets onoorbaar gesuggereerd. Terwijl dat natuurlijk altijd zo gaat, uit  veiligheidsoverwegingen - zie verder. Maar zijn vrouw is boos, en Janny luistert altijd naar boze moslims;

  Dit zeggen diverse bronnen, onder wie Abida, de vrouw van Samir. A.

Wat we al zeiden: Abida heeft Janny gebeld. En Abida is een echte "boze moslim":
  Volgens Abida, die elke maandag bij haar man in Vught op bezoek ging, is het regime in de TA 'onmenselijk'.

En een haat-moslim:
  Abida: 'Samir kon hem horen. Hij schreeuwt en praat tegen zichzelf. Nu zullen de meeste Nederlanders denken: laat maar lekker wegkwijnen dat monster. Maar ondanks zijn daad is hij nog steeds een mens. Ik geloof niet meer in het Nederlandse respect voor mensenrechten.'

Natuurlijk projecteert ze haar eigen gedachten die kennelijk zijn: "Laat die Nederlandse kafirs maar wegkwijnen, die monsters". Gedachten die wijdverspreid zijn onder moslims:
  De islamitische actiegroep Behindbars is deze week voor B. een Facebook-campagne gestart. 'Moslimbroeders en zusters' worden opgeroepen hem brieven te sturen om zijn eenzaamheid te verzachten. De groep beschuldigt Justitie van islamofobie.
    'Waarom wordt anders de ene 'ideologische moord nota bene op een politicus' (door 'de blonde Nederlandse jongeman' Volkert van der G. op Pim Fortuyn) minder zwaar gestraft dan de andere (de 'moslim B.').'

Omdat de één gevaarlijker is dan de ander. gezien de houding van mensen als Abida en de islamitische actiegroep Behindbars.
    En Janny steunt de gevaarlijke fundamentalisten:
  Tussentitel: Het regime in de terroristenafdeling is onmenselijk | Abida - vrouw van Samir A.

En wat de moslim zegt is waar en mag onverkort in de krant.
   Een stukje uit een hele pagina vol met het bewijs dat  het rabiate islamitische antisemitisme slechts iets oppervlakkigs is dat gemakkelijk genezen kan worden:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2012, door Janny Groen

De lokjood en het Marokkaantje

De 16-jarige Souhail bracht de Hitlergroet aan een orthodox-joodse rabbijn. Een verborgen camera registreerde dit, opschudding was het gevolg. Een jaar later leerden ze elkaar kennen. Nu strijden ze samen tegen antisemitisme. 'Baldadigheid was het, pure verveling.'

In de zomer van 2010 plofte een brief van het Openbaar Ministerie bij Souhail (18) op de deurmat. Rabbijn Lody van de Kamp had aangifte tegen hem gedaan wegens het brengen van de Hitlergroet. 'Ik kwam net terug van mijn vakantie in Marokko. Mijn moeder zei dat er een brief voor me was gekomen. Pas toen realiseerde ik me: dit is een heel grote zaak', zegt Souhail.
    Hij is een van de Marokkaans-Nederlandse jongens die figureren in het filmpje dat de Joodse Omroep in juni 2010 uitzond. Na de uitzending barstte een heftig debat los over de inzet van 'lokjoden'. ...

 
Red.:   Slechts een enkele van de eindeloze stroom van dit soort gevallen. In Nederland, in de rest van Europa, en in de islamitische wereld, waar de joden en overige niet-moslims met hun honderdudiznende tegelijk vluchten door de hatelijke en deels gewelddadige behandeling die hen daar ten deel valt. Maar dat is natuurlijk allemaal het geval vanwege het feit dat die moslims zich aldaar zo vervelen: 

  Souhail, die toen 16 was, zag het filmpje voor het eerst op de website geenstijl.nl. 'Ik wist niet wat de Hitlergroet inhield, wist niet wat ik aan het doen was. Baldadigheid was het, pure verveling.'

Wat is dit nu een overduidelijke stompzinnige smoes, hè, met die uitleg ervoor. Jammer dat Janny Groen dat niet kan bedenken. Oh ja, dat is waar ... Janny Groen had een handicap ... een neurologische afwijking: een deel van haar (geestelijke) gezichtsveld is uitgevallen. Een gevalletje geschikt voor beschrijving door Oliver Sacks uitleg of detail .
    Nog een klein bewijsje van de propaganda- en leugencampagne van de Volkskrant ten gunste van de moslims:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2015, van verslaggeefster Janny Groen

Gematigde moslims kunnen slechts na bemiddeling van ministerie zaal huren

#nietmijnislam is nergens binnen


De faceboekgroepering #nietmijnislam, die in januari na de terroristische aanslagen in Parijs spontaan is ontstaan, heeft de grootste moeite zalen te boeken. Hoewel de groepering onvoorwaardelijk afstand neemt van de extremistische islam en nadrukkelijk de dialoog zoekt ...


Red.:   Een aperte leugen omdat het nog nooit ergens gelukt is een dialoog met moslims te houden uitleg of detail .

  Zelfs een zaal die door SZW voor #nietmijnislam was gereserveerd voor 31 maart bij de Haagse sociëteit De Witte, een literaire vereniging met een historie van ruim 200 jaar, werd geannuleerd. 'Volgens een woordvoerder van de sociëteit vanwege controversiële figuren die bij ons rondlopen', zegt Mostafa Hilali, een van de initiatiefnemers van de facebookactie. 'Hoe ze daar bij komen, heb ik gevraagd. Hun bron blijkt GeenStijl. '

Oftewel: het is niet waar. Dus een weerwoord van GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 02-04-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Moslims mogen niet in zaaltje, 'schuld van GeenStijl'

... Het handjevol fysieke poppetjes achter de luie Facebookpagina ... #NietMijnIslam mag geen zaaltje huren ... . Nou, iedereen weer van je tssk, tssk op Twitter. En dankzij Janny Groen van de Azaanbode is het allemaal Schuld van GeenStijl. De afstandnemers wilden vergaderen in de poepsjieke Haagse Sociëteit De Witte. Daar kom je als spijkerbroek niet in, en vrouwen mogen pas sinds 1998 lid worden, dus je snapt het appeal van die hut op moslims. Maar ze werden geweigerd, wegens 'controversiële figuren' bij #NietMijnIslam. ...


Red.:    Oftewel: er niets niets bijzonders aan de weigering door De Witte - als dat van dat  'controversieel' juist is. Gemakkelijk te controleren, want GeenStijl voorziet zijn artikelen in dit soort zaken (en alle andere waar het relevant is), in tegenstelling tot de Volkskrant, altijd van een rotsvaste onderbouwing:
  ...de controversiële figuur in kwestie Mohammed Azahaf is. #nietmijnislam is zijn pet project, maar deze oud-medewerker van Fatima Elatik 1. juichte om de dood van Theo en 2. is hopman van de Maar Milities. Die 2 feiten kon De Witte inderdaad op GeenStijl lezen

Eerst dat 'hopman van de Maar Milities': dat is GeenStijl-taal voor die mensen die "Die aanslagen zijn wel fout, maar ..."-verhalen houden. Niets anders dan een verontschuldigen van die aanslagen dus en ervan profiteren. Een al eerder vertoond en intenationaal verschijnsel want het staat ook bekend als de "but brigade" uitleg of detail . Het is de manier waarop de wijdere islam in combinatie met haar terroristische tak veranderingen wil afdwingen. Terreur dus. Die Mohammed Azahaf is een terrorisme-ideoloog. Wat GeenStijl heeft laten zien. Dus die Mohammed Azahaf is inderdaad 'controversieel'. Op zijn minst. Dus de afzegging van De Witte was terecht.
    En dan over naar de Volkskrant. Het presenteren van die Mostafa Hilali als representatief voor dit comité in deze context is een vuile leugen. Het presenteren van dit comté als 'gematigde moslims' terwijl leden van de "Maar brigade" dat per definitie zijn, is dus ook een leugen.
    En het presenteren van GeenStijl als bron in de vorm van een diskwalificatie:
  "Hun bron blijkt GeenStijl', tekent Groen op.

... is dus ook een vuile leugen. Men denkt de eigen smerigheden toe aan anderen.
     Maar wie een vuile zaak steunt, wordt vanzelf ook met steeds meer modder besmeurd:
  (Het is overigens niet de eerste keer Janny Al-Hollandi GS in een goor frame trekt. VK moest haar geblaat over GS al eens rectificeren.)

Klik op de links en u ziet dat de Volkskrant dus stelselmatig openlijk leugens verkondigt. Afgewisseld met nog vele goordere stiekeme leugens waarvan er boven ook diverse staan. De Volkskrant liegt stelselmatig, omdat de Volkskrant stelselmatig de stelling verdedigt en propageert dat de islam deugt. En dat dus alle moslims deugen. En dat degenen die niet deugen geen moslims zijn.
    Zelfs de radicale aanvoerders worden verdedigd:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2015, van verslaggeefster Janny Groen

Wat is eigenlijk een haatimam?

Tussentitel: Er moet ruimte blijven voor orthodoxe moslims - Yassin Elforkani - Contactorgaan Moslims en Overheid

Sinds de ophef over de komst van 'haatpredikers' naar Rijswijk half februari ...


Red.:   Aanhalingstekens. Oftewel: dat waren geen haatpredikers.
  ... was er gedoe rond een soortgelijk evenement in Utrecht, waar anti-westerse haatimams uit Nederland en Saoedi-Arabië zouden optreden. De gemeente zag, na overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), geen strafrechtelijke grond om die bijeenkomst te verbieden.

Want er is niets aan de hand.
  Oproer is er ook in Sittard-Geleen, waar zaterdag de radicale prediker Abou Hafs (bekend onder andere van het strijdlied De blanke tirannie), 'een spiritueel verhaal' (zegt hij zelf) komt houden in de lokale El Houda moskee. Na politieonderzoek ziet burgemeester Sjraar Cox geen aanleiding dat evenement te verbieden.

Want er is niets aan de hand.
    Kortom: alle zogenaamde "haatimams" en "haatpredikers" zijn lieve teddybeertjes met baardjes in djellaba's en met teensandaaltjes. Haatpredikers bestaan misschien wel, maar geen haatimams wat dat zijn moslims, en aan moslims, weet iedereen deugt echt alles. Dus wie iets slechts zegt over moslims, is een islamofoob.
    De Volkskrant had er weer bijna twee volle pagina's voor over: "Moslims zijn lieve kaboutermensjes met baardjes of hoofddoekjes op teensandaaltjes":


Uit: De Volkskrant, 08-06-2015, van verslaggeefsters Maud Effting en Janny Groen

Syriëgangers hadden vaak al psychische problemen


Red.:   De jihadi's zijn moslims en lieve kaboutermensjes met baardjes of hoofddoekjes op teensandaaltjes, met een geestelijk problempje waar ze zelf niets aan hebben kunnen doen.
  Opeens ligt er een briefje: 'Ik ben weg. Dag.' Marokkaanse ouders bespreken ...

De ouders van jihadi's zijn moslims en lieve kaboutermensjes met baardjes of hoofddoekjes op teensandaaltjes, met kinderen die moslim zijn en lieve kaboutermensjes met baardjes of hoofddoekjes op teensandaaltjes, met een geestelijk probleempje waar ze zelf niets aan hebben kunnen doen.
    Zijn er dan helemaal geen schuldigen? Ja, toch wel. Hier een tussentitel van het tweede artikel:
  Onze kinderen kunnen het nooit goed doen - Marokkaanse moeder

Natuurlijk: de Nederlanders.
    Maar daar ging het hier niet helemaal om, maar meer om dit:
  Syriëgangers hadden vaak al psychische problemen

Dat concluderen onderzoekers van het team contraterrorisme- en extremisme van de Landelijke Eenheid van de politie.

Natuurlijk zijn dit aangetrokken sociale onderzoekers die vermoedelijk een opdracht hadden met dit resultaat te komen. Maar geen rekening gehouden hebben met de grote Onzin-debunkers! Het Grote Roze Gevaar!


Uit: GeenStijl.nl, 08-06-2015, door Van Rossem

Azaanbode: '100% van alle jihadisten is moslim'

Belangwekkend onderzoek alsook nieuw nieuws vandaag: Jihadisten zijn knettergek. Allemaal. Maar echt: wetenschappelijk onderzoek stelt vast dat minstens 20 procent van de Nederlandse Syriëgangers ernstige gedragsproblemen heeft, of een psychiatrische diagnose als schizofrenie, autisme of een psychose. En dat is weer een hele geruststelling voor Janny Al-Hollandi, die het onderzoek overtikt voor haar Azaanbode. Na sociale achterstand, racisme, werkloosheid arbeidsmarkdiscriminatie en laaggeschooldheid heeft het Goed Volk weer een nieuwe kapstok gevonden om het vale argument "het heeft niks met de islam te maken" aan op te kunnen hangen. ...


Red.:   Zo, dat is de Volkskrant onder het tapijt geveegd. Tussen twee haakjes, voor de oningevoerde: "Azaanbode" is een verbastering van "Azijnbode", wat zelfs buiten GeenStijl een bekend karakteristiek is van de Volkskrant. Ook wel bekend als de Muslimischer Beobachter.
    Maar nu de onderzoekers:
  Maar laten we de onderzoeksvraag eens anders formuleren: hoeveel procent van alle mensen die ernstige gedragsproblemen vertonen of een psychiatrische diagnose met zich meedragen, is reactionair moslim? In een tijdperk waarin iedereen een "rugzakje" heeft (of lijkt te willen hebben) vast geen 20 procent van het totaal aantal gekkies. Dat leidt op zichzelf weer tot nieuwe vragen. Zoals: als 20 procent van de jihadisten een doktersbriefje heeft waar 'Erkend Wappie' op staat, heeft hun gedeelde geloof - de islam - dan wellicht een bovengemiddeld grote aantrekkingskracht op mentaal instabiele medemensen die op de vlucht zijn voor zichzelf en de vrije doehetzelf-samenleving? En als psychiatrische aandoeningen een verklaring zijn voor jihadistische aandrang, waarom zitten de meeste mentaal ontwrichte daklozen dan "gewoon" met hun halve liter lauwe Schültenbrau op een stadsbankje of in de nachtopvang van het Leger des Heils, en niet in Syrië?

Uitermate relevante vragen. Uitermate relevante ondezoeksvragen. Waarop grappig genoeg wel een enkel onderzoeksantwoord is:
  De onderzoekers zeggen zich te realiseren dat geen controlegroep is gebruikt

Juist ja ... Het moet GeenStijl ontgaan zijn, anders stond hier hun standaardcommentaar op zo'n geval: FAIL!!!
    GeenStijl maakt het in stijl af, door de kromme redenatie om te keren:
  Oh wacht: die waren om te beginnen al geen moslim. We willen gelijk niet op basis van 1 tendentieus artikel in De Volkskrant suggereren dat alle moslims gek zijn. Maar we kunnen toch wel stellen dat dit onderzoek de geliefde progressieve Pechtoldkreet 'niets met de islam te maken' danig onderuit haalt, aangezien 100 procent van alle jihadisten nog altijd 1 afwijking gemeen heeft: religieus fanatisme, op grond van de Koran. Conclusie: 20 procent van de jihadisten is gek en de overige 80 procent is ook moslim.

Oef.


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .