WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuur: islam is vrede

16 okt.2011

De redactie heeft nooit de moeite genomen de gevallen dat wordt beweerd dat "islam" "vrede" betekent te archiveren, omdat het zo vaak gebeurde. Voor de volledigheid hier toch een paar gevallen genoteerd - eerst even de context van de eerste (oh, en de waarheid staat hier uitleg of detail : "Islam is geweld"):
 


Uit: De Volkskrant, 21-01-2011, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Moslim

De ene dag check je je IQ weer eens bij BNN, de volgende dag staat de AVRO klaar om je gevoel over de moslim te peilen. Zóóó moslim, heette het positief bedoelde spelprogramma. Presentator Art Rooijakkers beloofde 'alle vragen over moslims en de islam die je nooit durft te stellen, maar war je wel het antwoord op wilt weten.'    ...
    Het verplichte blik BN'ers bevatte ditmaal de niet zo heel erg bekende namen van onder anderen ex-bokskampioene Soumia Abalhaya, acteur Mimoun Ouled Radi (Shouf shouf Habibi), actrice Myryanna van Reeden, en Ehsan Jami, ooit van het comité voor afvallige moslims, tegenwoordig de rechterhand van Hero Brinkman.
    Zij moesten 25 vragen beantwoorden. ...
    Tussendoor gaf islamoloog Maurits Berger commentaar. Vooral Ehsan Jami roerde zich om zijn stellingname. ...


Red
.:
   Het programma is te bekijken hier uitleg of detail - de geslaagde acteur en gematigde moslim Mimoun Ouled Radi beweert al in het begin dat "islam" "vrede" betekent.
    Vaste Volkskrant-columniste Nazmiye Oral zegt het bij voortduring, zij het altijd op een omslachtige wijze:


Uit: de Volkskrant, 01-08-2011, column door Nazmiye Oral:

Rechts moet eindelijk het debat aangaan

Onlangs had ik ruzie met een goede vriend over de vraag of moslims al dan niet Europa willen overnemen. Terwijl ik mijn keel rauw schreeuwde, slaand op het dashboard, dacht ik niet: 'Tsjezus, dit wordt wel erg belachelijk' om vervolgens in lachen uit te barsten, maar was ik tot in het diepst van mijn ziel gekwetst dat mijn vriend bang was. Hij mocht niet bang zijn. Dat te denken voelde als een overwinning voor Al-Qaida, en al die andere terroristen die met bommen beschavingen willen ontwrichten door angst. Een kleine groep mensen die niet representatief is voor al die andere miljoenen moslims.  ...


Red.:   Afgekort: mensen mogen niet bang zijn voor de islam, want de islam is het geloof van de vrede. Dezelfde boodschap op dezelfde manier is zo'n beetje in iedere uitzending te horen van de Meiden van Halal uitleg of detail .
    En ook (niet-islamitische) multiculturalisten komen met enige regelmaat met de leugen op de proppen:


Uit: Leids universiteitsbladd Mare, 15-12-2005, boekbespreking door Bruno van Wayenburg

'Fruit plukken draaien mammoet zien ...'

Waarom zijn talen niet allang verloederd tot eenlettergrepige apen kreten? Spijkerschrift-specialist Guy Deutscher geeft in zijn populair wetenschappelijke boek The Unfolding of Language het antwoord, inclusief disclaimer.

...    Dat die ontwikkeling niet duidelijk herkenbaar is in de zesduizend talen van nu, komt doordat het afslijten en aankoeken van taal het zicht op de wortels belemmert. Zo dus ontstaan de imponerende bouwsels uit de grammaticaboeken en ook de beruchte uitzonderingen, die alleen kinderen gemakkelijk leren. Soms grenzen zulke constructies aan het bizarre, zoals het werkwoord in de Semitische talen, waartoe het Arabisch en het Hebreeuws, Deutschers moedertaal, behoren. Semitische werkwoordwortels bestaan alleen uit drie medeklinkers, die je vervoegt door klinkers in te vullen. Zo komen 'islam', 'moslim' en het Hebreeuwse 'shalom' (vrede) van dezelfde stam: s-l-m.   ...


Red.:   "Islam" komt van een andere Arabische stam, en betekent "onderwerping".
    Wat sommige moslims, als ze in een eerlijke bui zijn, ook grif toegeven. Bijvoorbeeld de meer radicalen:


Uit Dagblad De Pers, 18-05-2009, door Kustaw Bessems):

Be in it to win it!

Zo'n duizend toehoorders waren zondag aanwezig bij het eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollo Hal. Buitenlandse prekers voorzien een machtige islam, vooral hier in het westen.

...    Organisator Saoed Khadjé zei dat de dag zou aantonen ‘hoe divers de moslimgemeenschap is’, maar ultra-orthodoxe sprekers domineerden het congres. Zo ook de ‘eregasten’: Abu Ameena Bilal Philips, een in Jamaica geboren bekeerling die nu in India werkt, en Haitham al-Haddad, een Palestijn van origine die in Londen woont.
    ‘De definitie van islam is niet vrede’, stelde Al-Haddad. ‘Moslims die dat beweren, hebben een minderwaardigheidscomplex. Islam betekent overgave. Aan de wil van de schepper.’ ...


Red.:   En dat is dus niet aan Nederland gebonden:


Van: fp.dagelijksestandard.nl, 21-12-2010, door sven

Nederlandse VN jongerenvertegenwoordiger sympathiseert met Sharia4Holland


Enkele dagen terug presenteerde Shariah4Holland zich via het internet aan het volk. Shariah4Holland is een clubje islamitische jongeren dat ‘met bloedend hart keken naar het aantal zogenaamde moslims die massaal richting de stembus gaat om te stemmen voor de democratie en zo de sharia en direct ook de zuivere islam zag verdwijnen.’ Het clubje streeft ernaar ‘om de sharia in Nederland in te voeren en te vechten voor de wetgeving van Allaah, de wetgeving die vrij is van tekortkomingen en schittert in zijn perfectie.’ Als uitsmijter komt Shariah4Holland met:
  We zullen pas rusten in onze da3wah (islamitische zendigsopdracht – .red) tot de dood ons zal inhalen of de vlag van sharia zal waaien boven het Koninklijke Huis in Den Haag.

Zo’n oprichting kan natuurlijk niet zonder steunbetuigingen van zusterclubjes. Shariah4Belgium feliciteert haar Nederlandse dependance dan ook en roept tegelijk maar even koningin Beatrix, Willem-Alexander en de rest van de Oranjes zich op te bekeren tot de islam. Ook benadrukt de voorman van Shariah4Belgium voor de volledigheid dat islam geen vrede betekent maar onderwerping aan Allah. ...
    En zo radicaal hoeven ze ook niet te zijn:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 18-09-2008, door Liz Brower

Slaven van Allah moeten trots zijn

‘Islam is submission.’ Dit is niet een quote van Ayaan Hirsi Ali, maar van Mahmoud Atiyya, de spreker tijdens het iftar van de islamitische studentenvereniging Sabr en het islamitische theologie dispuut El-Hilal. ...


Red.:   Gewone moslims, die dus gewoon onderworpenen van het fundamentalistisch geloof zijn.
    De reputatie van moslims is dat ze de vrede prediken terwijl ze het kromwaard nog bebloed in de hand hebben. Een moderne variant hiervan:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2011, column door Nausicaa Marbe, schrijfster.

Joost weet het ook niet meer

Tussentitel: De ironie stalkt niet het heilige, maar het schijnheilige

... De redactie van het satirische blad Charlie Hebdo zag vorige week haar burelen door een molotovcocktail verwoest na de aankondiging van een sharia-nummer. Zo'n item, bedoeld als antwoord op de fundamentalistische kaping van de Arabische Lente ...
    Intussen is de site van Charlie Hebdo gehackt door een Turks clubje dat daarmee religie en vaderland denkt te verdedigen. Ze moeten daar in Parijs hun brutale mond houden over de islam, menen de hackers. En zo barmhartig, zeggen ze zelf: ze zijn virtueel actief; ze moorden niet, ze straffen 'slechts' door censuur en vernieling. Want ze behoren tot 'de religie van de vrede', stellen ze ons gerust.   ...


Red.:   Een grove leugen, natuurlijk.
    Gunst, dat is al weer lang geleden dat hier iets is bijgeschreven ... Het is ook bijzonder lastig betogen dat de islam vrede is terwijl in hele islamitische wereld in brand staat. Nou ja, in ieder geval in Irak en Syrië. En Libië. En Jemen. En Mali. En Nigeria. Maar in die laatste landen vormen ze dan ook minderheden, en dat schijnt voor nog meer vrede te zorgen ... En omdat het dus wat lastig is om met die vrede aan te komen, dus maar overgestapt, met dezelfde boodschap, op een ander vehikel:


De Volkskrant, 28-07-2014, ingezonden brief van Imam Safeer Siddiqui, Nunspeet

Antisemitisme

Helaas wordt islam weer geassocieerd met antisemitisme. Terwijl de Koran juist verklaart dat Joden ook het eeuwige paradijs zullen binnengaan. De heilige naam van Mozes wordt minstens honderd keer vermeldt in de Koran en daarnaast zijn de moslims verplicht om in zijn waarachtigheid te geloven. De Koran erkent ook de openbaring van de oorsprong van de Torah en de Psalmen van David. De zorg en liefde die Muhammad gaf aan Joden zorgde ervoor dat Joden ook van hem hielden, sommigen zouden zelfs zijn hand kussen. Muhammad zou uit respect opstaan wanneer een rouwstoet van een Jood langs kwam en onderwees hetzelfde aan zijn volgelingen. Dit is wat Muhammad over Joden onderwees, in woorden en in daad.


Red.:   Dit dus naar aanleiding van een golf van antisemitische voorvallen.
    Dat laatste heeft toch wel weer tot enige verschuiving in de publieke opinie en het censuurbeleid van de Volkskrant geleid, zodat er wat kritiek in de ingezonden-brievenrubriek mogelijk bleek. Hier is de reactie daarop van de Imam:


De Volkskrant, 04-08-2014, ingezonden brief van Imam Safeer Siddiqui, Nunspeet

Moslims en antisemitisme

Graag reageer ik op de vragen die zaterdag (U-pagina, 2 augustus) aan mij zijn gesteld. Men ziet het gedrag van radicale moslims als de ware vertegenwoordiging van de islam. Dit is volstrekt onjuist. Mijn betoog is dat deze moslims volstrekt in tegenstrijd met de islamitische leerstellingen handelen. De Koran onderwijst in duidelijke woorden om de goden van andere religies niet te bespotten, laat staan het uitroeien van andersdenkenden. Verzen die betrekking hebben op defensieve oorlogen worden ten onrechte geciteerd alsof het een algemene verklaring is. De verzen die zaterdag zijn aangehaald spreken over een specifieke groep die moslims vanwege hun religie had bespot en achtervolgd.
    Ik vind het verschrikkelijk als mensen vanwege hun religie bespot worden. Vorige week zijn drie leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Pakistan levend verbrand vanwege hun religie. En dit komt ook door deze radicale moslims die gehersenspoeld zijn door zogeheten 'geestelijke leiders'.
    Er is maar één moslimleider die wereldwijd zich intensief inzet voor vrede en dat is Zijn Heiligheid Mirza Masroor Ahmad, de spirituele leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Een religieuze gemeenschap gevestigd in 204 landen en met 160 miljoen volgelingen. Ik probeer samen met duizenden imams onder zijn hoede radicalisering tegen te gaan en de boodschap van vrede te verkondigen.
    Nogmaals ik verafschuw de antisemitische uitspraken en mevrouw Van der Wieken is bij mij wel welkom en ik zal haar met alle respect en liefde behandelen.


Red.:  'Er is maar één moslimsleider die ... ': de start van alle ellende.
    De moslims hebben weer bloedige aanslagen gepleegd, nu in Frankrijk, maar:


Uit: De Volkskrant, 19-01-2015, door Mehmet Evsen, Rotterdammer en bestuurskundige

Imams zijn belangrijk in strijd tegen radicalisme

Imams moeten radicale groeperingen confronteren met hun verkeerde interpretatie van de islam.


Jaren geleden kwam ik een jongen tegen van mijn buurt. ...
    Later heb ik het nagevraagd bij een paar vrienden en hij bleek zich een tijdje aangesloten te hebben bij een beweging met extremistische ideeën. Op dat ene moment kon ik hem natuurlijk niet overtuigen, want hij was zo zeker van zijn eigen gelijk.
    Ik heb nog een paar jongeren uit dezelfde hoek leren kennen toen ik op de hogeschool zat. ...
    ... deze ideologie, die niet overeenkomt met de islam. Het is niet de gematigde islam versus de radicale islam, maar de echte islam versus degenen die de islam heel verkeerd hebben begrepen.
    Als ik denk aan onze profeet Mohammed, denk ik aan liefde, respect, barmhartigheid, terwijl deze kleine groep aan hele andere dingen denkt. ....


Red.:   "Islam is vrede!"
    Oeps, en daar is de "meeste gematigde en Nederlandgezinde moslim van Nederland":


Uit: De Volkskrant, 27-07-2015, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Mens

De VPRO beloofde 'een avond met een Aboutaleb die de kijker nog niet kent'. Zelf zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aan het begin van de eerste Zomergasten van 2015 dat hij dingen wilde tonen 'die niet per se raken aan het burgemeestersambt'. '     ...
    Na een fragment uit de speelfilm The Message ('Syriëgangers zouden deze film moeten zien') doceerde hij nog eens krachtig dat de islam geen enkele aanleiding geeft tot moorden en terrorisme. ...


Red.:   Oftewel: "Islam is vrede". Waarna (of waarvoor) Aboutaleb ook even demonstreerde wat hij onder "vrede" verstond:


Dat wil zeggen: "Vrede is: je politieke tegenstander uitmaken voor oorlogsmisdadiger".
    Maar Aboutaleb is enigszins geëxcuseerd, want het zit kennelijk genetisch ingebakken:

Tja, moslim én berber ... Dat is inderdaad een combinatie leidende tot nitroglycerine. Even schudden, en ...


Naar Islam, cultuurbeelden , Islamdebat , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .