WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne: woordvoerder Mohamed Rabbae

8 jul.2009

Onder de moslim-woordvoerders zijn er een paar speciale gevallen. Het oudste daarvan is Mohamed Rabbae, die berucht werd met zijn steun aan de fatwa tegen Salman Rushdie:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2010, door Dik Verkuil

Rabbae wil opvattingen verbieden en past dus niet bij GroenLinks

Dik Verkuil | Dik Verkuil is historicus. Hij beschrijft de geschiedenis van GroenLinks in het boek Van de straat naar de staat? GroenLinks 1990-2010, onder redactie van Paul Lucardie en Gerrit Voerman, dat op 22 november verschijnt.

Tussentitel: Rabbae was voor een verbod van het boek van Salman Rushdie

...    Toen GroenLinks in 1990 werd opgericht ...
    In datzelfde jaar werd Mohammed Rabbae lid van GroenLinks. Hij was als directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders de bekendste woordvoerder van de allochtonen in Nederland. ...
    Nadat ze als ‘duo-lijsttrekkers’ waren gekozen, werd Rabbae geconfronteerd met uitspraken die hij in 1989 had gedaan over De Duivelsverzen van Salman Rushdie. Hij had zich toen gedistantieerd van de gewelddadige protesten tegen Rushdie, maar ook gezegd dat hij voor een verbod van het boek was.
    Vijf jaar later bleek hij daar nog steeds achter te staan. Hij voelde zich persoonlijk beledigd omdat Rushdie denigrerend over de profeet Mohammed had geschreven. ‘Het proberen te laten verbieden van zo’n boek is een democratische weg, een betere weg om je eigen godsdienst te verdedigen dan het volgen van Khomeini en andere duistere krachten’.
    GroenLinks distantieerde zich hier direct van. Na een paar dagen beweerde Rabbae dat ook hij er nu anders over dacht. ‘Het verbieden van een boek raakt de fundamenten van de democratie’, zei hij. Maar met zijn optreden in de zaak-Wilders blijkt nu dat hij er helemaal niet anders over is gaan denken. Rabbae wil ook nu opvattingen via de rechter bestrijden. ...


Red.:   Net als de vos, verliest de moslim niet zijn streken.
    Mohammed kreeg gelegenheid tot een uitgebreide repliek. Maar die stellen we even uit, om nog een andere kwestie te belichten, zodat duidelijk wordt dat het Rushdie-geval geen uitschieter is, maar staat voor een fundamentele stellingname. Aanleiding is de ophef rond Ehsan Jami, een comité voor ex-moslims wilde oprichten. Gelegenheid voor steun van alle gematigde moslims. Rabbae hoort daar zeker niet bij:


Uit: De Volkskrant, 10-08-2007, door Mohamed Rabbae

PvdA hoeft afvalligheid niet te vieren

Ehsan Jami doet zinloze en beledigende uitspraken, betoogt Mohamed Rabbae. Met de show rond zijn afvalligheid heeft de PvdA niets te maken.


...   Nederland blijkt nog steeds zwanger van de discussie over de islam. Die zwangerschap draagt alle risico’s in zich van een miskraam. Dat komt niet alleen door het puberale pleidooi van Wilders voor het verbieden van de Koran. Ook de soap rond ex-moslim Ehsan Jami neemt een verontrustende wending aan. Betrokkene verklaart dat hij bereid is te sterven voor zijn idealen en een aantal moslimindividuen vindt het nodig hem tegen de grond te slaan. Ziedaar de ingrediënten voor een potentieel en dramatisch ongeluk dat Nederland opnieuw jaren in zijn greep zou houden, met alle verkrampende en polariserende gevolgen van dien. Dat moeten wij absoluut niet hebben.   ...
    De beledigende uitspraken van Ehsan Jami dienen maatschappelijk verworpen te worden. ...


Red.:    Dezelfde houding als tegenover Rushdie.
    Nu zijn reactie op de kritiek van Dik Verkuil  - eens kijken of hij er wat van begrepen heeft:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2010, door Mohamed Rabbae

Proces-Wilders past wél bij GroenLinks

Historicus Dik Verkuil gaat in op mijn besluit om GroenLinks te verlaten als gevolg van een meningsverschil met de Tweede Kamerfractie van deze partij over het proces tegen Wilders (Opinie&Debat, 9 november). ...
    Op een enkel detail na is de geschiedschrijving van Dik Verkuil over mijn begintijd bij GroenLinks correct. ...
    Nu stelt Verkuil dat ik, als aanklager van Wilders, in herhaling verval en daarom niet bij GroenLinks pas. Ik probeer immers via de rechter Wilders de mond te snoeren. Kennelijk is Verkuil van mening dat een politicus alles mag zeggen, ook buiten de Tweede Kamer. Hij vindt dus dat de vrijheid van meningsuiting absoluut is. Alleen in het debat in de Tweede Kamer mag je de verwerpelijke opvattingen van je tegenstander, in casu Wilders, bestrijden. Dit ben ik volstrekt met hem oneens.
    In Nederland is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut. Verkuil weet dat Mein Kampf hier verboden is. Dat is een duidelijke streep door de vrijheid van meningsuiting. Voor zover ik weet heeft GroenLinks nooit actie genomen om dit verbod ongedaan te maken.   ...


Red.:    Als moslim en ideoloog weet Mohamed natuurlijk niet dat geen enkel ding absoluut is. Dus denkt hij dat het wijzen op een uitzondering in het ene geval, een bewijs is voor de onjuistheid in het andere geval. Tja ...
    Daarnaast ziet Mohamed nog wat over het hoofd: wat geldt voor de vrijheid van meningsuiting geldt natuurlijk ook voor  de vrijheid van godsdienst. En wat geldt voor Mein Kampf, geldt dus met het grootse gemak ook voor de koran. En dan zou er dus helemaal niets mis zijn met een groot deel van de uitspraken van Geert Wilders. Consistentie... het is iets waar gelovigen meer dan onoverkomelijke problemen mee hebben.
  Maar we zijn nog niet klaar:

  En als Verkuil een verdediger is van de totale vrijheid van meningsuiting, dan moet hij toch duidelijk maken waarom hij vindt dat ik niet bij GroenLinks pas vanwege mijn mening dat Wilders ook bij de rechter bestreden moet worden. Of hebben we hier te maken met een selectieve vrijheid van meningsuiting?

Ook hier een "Tja...". Want natuurlijk is het lidmaatschap van een politieke partij en de uitingen in het kader daarvan totaal niet te vergelijken met uitingen in het kader van het openbare debat. Dat laatst is iedereen, en het eerst is een club van mensen die zichzelf selecteert op hebben van een bepaalde, redelijk goed omschreven stel meningen. Waar je natuurlijk wel drastisch van mag afwijken, maar dan hoor je niet meer bij die club.
    Zo simpel... Maar het is echt veel te veel voor de gelovige.
    Ter afwisseling nog een favoriet van de ideoloog: de spiegel-gotspe:
  Maar iedereen ziet dat het debat met Wilders zinloos is. Iemand die de overtuiging heeft dat hij de waarheid spreekt, luistert niet naar anderen.

Het zou door zijn immigrantenafkomst kunnen komen, maar eigenlijk is het een wijsheid van over de hele wereld: "Met een gelovige valt niet te discussiëren". En dat verwijt de gelovige een ander ... Mohamed geeft zelf de naam aan zijn eigen kwaal:
  In die zin lijkt hij als twee druppels op een moslimfundamentalist.

Met nog wat verdere karakteristieken van hoe de moslim opereert binnen discussies:
 
Bij interrupties gaat hij niet in op de argumenten van zijn tegenstanders, maar neemt de gelegenheid te baat om opnieuw zijn oneliners te debiteren. ... Minachting voor moslims en de zwakte van zijn argumenten zijn daar debet aan.

Voor voorbeelden hiervan, kijk hier uitleg of detail .
    Ook snijdt Mohamed nog de kern van het probleem aan:
 
Iedereen ziet dat Wilders’ uitspraken funeste gevolgen hebben voor de persoonlijke, maatschappelijke en juridische positie van moslims en niet-westerse allochtonen. Men hoeft maar naar moslimkinderen op school te luisteren om te weten wat dat betekent aan angst en onzekerheid over hun toekomst in Nederland.

Vertaald:
 
Iedereen ziet dat de uitspraken en houdingen van de islam funeste gevolgen hebben voor de persoonlijke, maatschappelijke en juridische positie van niet-moslims allochtonen. Men hoeft maar naar niet-moslimkinderen op school te luisteren om te weten wat dat betekent aan angst en onzekerheid over hun toekomst in Nederland.

Zie voor wat de Duitse kinderen al overkomt hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
    En na al die inleiding, nu het argument om toch weer wel naar de rechter te gaan - eerst even waarom het niet is:
 
Ik heb persoonlijk geen probleem met kritiek op de islam. Ik zal ook nooit naar de rechter gaan om een omstreden boek of tekening over de islam aan te klagen. Ik heb mijn conclusie getrokken na de Rushdie-affaire.

En wat is het dan wel:
 
Ik ben naar de rechter gestapt om de moslims en niet-westerse allochtonen te beschermen, en vanwege de scheidslijn tussen de vrijheid van meningsuiting en het non-discriminatiebeginsel.  Maar als het gaat om uitspraken van Wilders die funest zijn voor de positie van moslims en niet-westerse allochtonen

Aha. De kritiek van Wilders is geen kritiek maar discriminatie en schendt daardoor de positie en de rechten van moslims. Tja, dat kan iedereen wel zeggen. De kritiek van moslims op niet-moslims schendt ook het non-discriminatiebeginsel, en bedreigt  niet-moslims nog veel meer dan Wilders de moslims bedreigt - Wilders moet beschermd worden tegen de moslims, en Mohamed hoeft niet beschermd te worden tegen de niet-moslims. En van dat voorbeeld is er een zeer ruime hoeveelheid andere. En Mohamed legt zelf de link tussen de discriminerende  opvattingen van de islam en haar gewelddadigheid:
  Het ‘debat’ heeft hem er niet van weerhouden door te gaan met haatzaaien, discrimineren en aanzetten tot geweld tegen moslims en niet-westerse allochtonen.

Wilders heeft nergens aangezet of opgeroepen tot geweld - hij heeft alleen maar kritiek geleverd. Maar dat leidt volgens Mohamed kennelijk wel tot geweld. Een redenatie die dus ook geldt voor de kritiek uitgeoefend door de islam. En die voor het geval van de islam in de praktijk bewezen is.
   Maar hij heeft er meer:
  Los hiervan gaat het hier om een principiële zaak. Als ik zie dat politici in Frankrijk, België en Engeland voor minder ernstige uitspraken dan die van Wilders zijn veroordeeld, zowel door de nationale rechter als – in beroep – door de Europese rechter, dan hebben we in ieder geval de Europese jurisprudentie aan onze kant.

Een versie van Ad populum uitleg of detail : de buren doen het allemaal, dus wij mogen het ook
  De rechter heeft vaak onrechtmatige uitspraken en discriminerende maatregelen van de regering teruggedraaid, bijvoorbeeld de maatregel van oud-minister Verdonk om hoge legeskosten aan de Turkse migranten op te leggen, terwijl ze – conform het Associatieverdrag tussen Turkije en Nederland – gelijk aan Nederlanders behandeld hadden moeten worden.

Een voorbeeld van anekdotisch bewijs uitleg of detail . Waarvan de bewijswaarde ook nog dubieus is, want dit gaat uit van onbeperkte Europese macht over ons immigratiebeleid - een zaak die omstreden is. Ook zijn deze maatregelen niet discriminerend, want gebaseerd op inhoudelijke verschillenen (laaggeletterdheid, laagopgeleidheid, algehele sociale achterstand) niet op afkomst, geloof,of iets dergelijks. Ook de oordelen van rechters en Europese instanties zijn dus doodgewoon onjuist
    Nog een poging:
  Verkuil stelt dat de gang naar de rechter om politici als Wilders te corrigeren niet bij GroenLinks past. Het zou hem sieren als hij zou aangeven op welk wijsheid en bron hij zich baseert. Ik kan uit geen enkel document van GroenLinks afleiden dat het inschakelen van de rechter uit den boze. Ik heb GroenLinks niet horen protesteren tegen de succesvolle gang naar de rechter van de Clara Wichmannstichting – waarin leden van GroenLinks actief zijn – om de positie van de vrouw in de SP gelijk te trekken.

Weer wat gemist: in het geval van vrouwen in de SP, wat ongetwijfeld een tikfout is voor SGP, gaat het om rechten gelijk te trekken. En in het geval van Rabbae cum suis gaat het om rechten ongelijk te trekken: moslims willen meer bescherming tegen kritiek en/of belediging dan overige meningen of stromingen.
   Allemaal slechte argumenten, dus. Maar misschien zit hier wel een deel van de waarheid:
  Ik geef Verkuil op een briefje dat Wilders – het debat ten spijt – zijn zin krijgt in de Tweede Kamer, gewoon omdat de meerderheid van de partijen deze verwerpelijke maatregelen steunt.

Oftewel: omdat ik mijn zin niet dreig te krijgen, roep ik hel en verdoemis op. Alweer zo'n trekje dat we van de islam kennen.
   Overigens heeft Mohamed ook nog wel twee juiste argumenten. De eerst is deze:
  Uit een onderzoek van TNS NIPO in januari 2009 blijkt dat 93 procent van de achterban van GroenLinks het proces tegen Wilders steunt. Moeten al deze kiezers GroenLinks verlaten?

Als dat dat onderzoek juist is, is het argument geldig. Maar de conclusie is dan deze: 93 procent van GroenLinks, en dat wil afgekort zeggen: "GroenLinks", is net zo dwaas als Mohamed Rabbae. Overigens iets waarvan haar leider, Femke Halsema, op bijna dagelijkse basis getuigd bijna haar optredens in deze en aanverwante kwesties. Je moet Mohamed in dit aspect dus gelijk geven.
   Het tweede "goede" argument:
  De verschijning van De Duivelsverzen van Salman Rushdie in 1989 leidde tot grote spanningen in de islamitische wereld, die oversloegen naar Nederland. De woede in de moslimgemeenschap leidde tot heftige demonstraties in een aantal steden. Ik zag als gevolg hiervan de solidariteit vanuit de autochtone bevolking afbrokkelen, met name vanuit de progressieve hoek. Om de spanningen te kanaliseren en de rust te herstellen heb ik inderdaad de moslimorganisaties geadviseerd naar de rechter te gaan om het boek van Rushdie verboden te krijgen. Dat vond ik een betere oplossing dan onbeheersbare en gewelddadige protesten. Velen uit de politiek – parlement, kabinet en lokaal bestuur – waren het met me eens.

Neem even aan dat dit argument juist is. Nu vertalen we het naar de huidige maatschappelijke situatie:
  De verschijning van islam leidde tot grote spanningen in de Nederlands wereld, die over dreigen te slaan naar andere landen. De woede in de autochtone gemeenschap leidt tot massa-verhuizingen uit een aantal steden. Ik zie als gevolg hiervan de solidariteit vanuit de rest autochtone bevolking afbrokkelen, met name vanuit de niet-multiculturalistische hoek. Om de spanningen te kanaliseren en de rust te herstellen ga ik inderdaad de autochtone organisaties adviseren naar de rechter te gaan om het boek van de islam en haar openbare uitingsvormen verboden te krijgen. Dat vind ik een betere oplossing dan onbeheersbare en gewelddadige protesten. De meerderheid van de samenleving is het met me eens.

    Nog wat andere recente gevallen, met als eerste zijn reactie op de winst van de PVV bij de Europese verkiezingen van juni 2009:


Uit: De Volkskrant, 06-07-2009, door Harry Polak, Karima Belhaj, Hadassa Hlrschfeld, Debby Abram-Uijenkruijer, Mohamed Rabbae, Sabi el Moussaoui, Mohammed Sadek van het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam.

Geintegreerde moslims reiken de hand

Moslims die de vrijheid van religie hebben leren kennen, laten de islam niet kapen door fundamentalisten, zegt het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam.


Red.:   Laten we deze titel eens serieus nemen, en eerst maar eens kijken wat Rabbae c.s. wél te bieden hebben:

  Maar er zijn jongeren van Marokkaanse komaf die wel de fout in gaan, dat wordt al jaren van links tot rechts erkend, niet in de laatste plaats door Marokkanen zelf. Die jongeren zijn daarin niet uniek, ook Antilliaanse en autochtone jongeren gaan in de fout. Het is bovendien de vraag in hoeverre de Marokkaanse jongeren die veelvuldig met de politie in aanraking komen echte moslims zijn; de meesten willen geen stap meer in de moskee zetten.   ...
    Er ontstaat er een steeds grotere groep moslims - dat geldt ook voor de moskeebezoekers - die gewoon geïntegreerd zijn en op dezelfde wijze aan de Nederlandse samenleving deelneemt als niet-islamitische Nederlanders. Ons advies: wees niet bang voor de hoofddoek. Neem hem voor lief, net als de keppel, als uiting van religieuze identiteit. Geïntegreerde moslims reiken voortdurend de hand aan andere Nederlanders, ook aan PVV-stemmers, zoals blijkt uit de bijdragen van Ahmed Marcouch aan het publieke debat.    ...

Dit is letterlijk alles aan de aanbod kant. Laten we het eens doornemen: "Er wordt 'al jaren van links tot rechts erkend' dat jongeren van Marokkaanse komaf de fout in gaan." Een aperte leugen. Nog geen jaar geleden toen misstanden in Gouda-Oosterwei in het nieuws kwamen, was er binnen een paar dagen een groot links/allochtoons oproer over "stigmatisering".
    "Ook Antilliaanse jongeren gaan in de fout". Klopt. Ook die onderscheiden zich door hoge percentages in de criminaliteit. Maart dit doet niets af aan de Marokkaanse bijdrage.
    "Ook autochtone jongeren gaan in de fout". Een aperte leugen. Er zijn natuurlijk wel autochtone jongeren die in de fout gaan, maar dit gaat allemaal over percentages: hoeveel van de Marokkanen en autochtonen gaat in de fout? Dat percentage is voor Marokkanen iets als vier keer zo groot uitleg of detail .
    "Er ontstaat er een steeds grotere groep moslims ... die gewoon geïntegreerd zijn ...". Een aperte leugen, op het straatbeeld afgaande: er lopen steeds meer baardige mannen en vrouwen in hoofddoeken en grote zwarte wikkelkleding rond. De meisjes gaan steeds meer en steeds jonger hoofddoeken dragen.
    "Geïntegreerde moslims reiken voortdurend de hand". Een aperte leugen, op hun uitspraken en houding op de televisie afgaande: ze willen al maar meer van hun islam in Nederland (politie met hoofddoek, koranles op school), en ze willen totaal niet naar andersdenkenden luisteren, zie de reeks uitzendingen te vinden hier .
    '... zoals blijkt uit de bijdragen van Ahmed Marcouch aan het publieke debat." Een aperte leugen. Ahmed Marcouch is de man van de voorstellen voor politie met hoofddoek en koranles op school.
    Hier hebben we dus de hand die de geïntegreerde moslim naar de autochtone Nederlander reikt: een hand gevuld met leugens om het achtergebleven gedrag van hun groep niet te hoeven toegeven. Het achterblijven van de lagergeschoolden middels overlast en criminaliteit, en van de hoger geschoolden middels culturele en religieuze arrogantie en wens tot dominantie.
    Het geciteerde deel is iets minder dan een kwart van het artikel. Wat staat er dan in de rest? Nou, dat is de bekende litanie jegens Wilders. Laten we de woorden van een van de reageerders op de Volkskrant-website gebruiken:
  Eenburger schreef op 06-07-2009 16:27
Moslims reiken de hand
Eerste zin:
- De vergezichten van Geert Wilders en zijn PVV deugen niet.
Tweede zin
- Hij grossiert in echte en in schijnproblemen.
Derde zin
- Hij komt niet met oplossingen, ..
- Hij komst met oplossingen die op gespannen voet staan met de democratische waarden,
Zesde zin
- Ongeveer elke dag schieten Wilders en de zijnen door.

Middenin
- Wilders – die zich veelal weinig gelegen laat liggen aan de Nederlandse Grondwet en rechtsstaat,
- De moslims in Europa ... zullen de islam in Europa niet laten kapen door fundamentalisten en ook niet door extreem-rechts.

Afsluitend
- Geïntegreerde moslims reiken voortdurend de hand aan andere Nederlanders, ook aan PVV-stemmers,
- hij (Wilders) valt de moslims continu aan.
- Bovendien ontwijkt hij (Wilders) het gesprek met Marokkaanse Nederlanders en andere moslims, zoals Turkse Nederlanders.
- Alleen in de ontmoeting tussen mensen en culturen schuilt een harmonieuze samenleving. Het wordt tijd dat Wilders daar mee gaat beginnen.

Het artikel is dus driekwart anti-Wilders litanie, en één kwart zichtbare leugens over gematigdheid. En daarmee wil men de Nederlanders overtuigen de volgende keer niet of minder op Wilders te stemmen. Het echte effect lijkt precies omgekeerd te zullen zijn.
Even terug naar het begrip in de titel: handreiking. Wat is nu hun meest inhoudelijke aanbod: een oproep om niet bang te zijn voor de hoofddoek. Wat had het aanbod moeten zijn: een oproep aan de mede-moslims om niet bang te zijn om te lopen zónder hoofddoek!
    Dezelfde reageerder heeft nog wat voor ons werk gedaan,namelijk een verzameling van opmerkelijke punten uit de carrière van Mohamed Rabbae:
  Eenburger schreef op 06-07-2009 16:59
De "handreikingen" van Mohammed Rabbae:

Mohammed Rabbae is één van de aangevers van de heer Wilders in het politieke proces, waarbij de heer Wilders wordt vervolgd vanwege zijn uitspraken over de islam en zijn film Fitna. Zo'n dagvaarding is natuurlijk ook een positief bedoelde handreiking?!
...
Bij Nioweb (Nederlands Islamitische Omroep)
"Wilders is een kleine Hitler"

Bij de Kristalnachtherdenking 2008
"Hij (Wilders) discrimineert zoals hij ademt!! Discriminatie is zijn zuurstof!"

Bij het journaal n.a.v. de kristalnachtherdenking 2008
"Ik constateer persoonlijk dat de extreem rechtse racisten in Nederland dezelfde strategie toepassen als de nazi’s tegen de joden toen.”

Bij debat Universiteit van Amsterdam (maart 2007)
"Met Wilders zit er een islamracist in de Tweede Kamer”

Over "De Duivelsverzen" van Salman Rushdie
"Al was ik de laatste moslim in Nederland, dan nog zou ik mijn best doen het boek te laten verbieden".

NB De gevolgen van de fatwa van ayatollah Khomeiny mogen bekend worden verondersteld; Rushdie dook onder, de Japanse vertaler werd vermoord en de Noorse uitgever neergeschoten.

In de Volkskrant 11 juni 2009
"Wilders heeft duidelijk een blanke, joods-christelijke samenleving op het oog. Wie daarin niet past moet het land uitgegooid worden, om te beginnen: de moslims van niet-westerse herkomst. Wilders is dus een puur racist."

"Nederland is ONS land en we zullen nooit wijken voor Wilders, al krijgt hij de absolute politieke meerderheid."

Tja de "handreikingen" van Mohammed Rabbae, hoe zou u ze noemen?

De laatste vraag hebben we laten staan, want ook die kan je zo overnemen: Wat verstaat Mohamed Rabbae onder handreikingen?  In feite heeft Mohamed Rabbae alle kenmerken van het meest agressieve soort islam-kolonialist. Een lid van de vijfde-colonne met de hoogste graad van gevaarlijkheid aan hem verbonden.
    Het verbazingwekkende is dat alle stukken van Mohamed Rabbae precies het tegenovergestelde effect hebben van wat hij zegt te willen bereiken:
  verbijsterdehumanist schreef op 06-07-2009 21:19
De titel van dit stuk is het tegenovergestelde van de inhoud. De inhoud is namelijk allesbehalve een handreiking; integendeel, het draagt de signatuur van elk stuk van de hand van Mohammed Rabbae: ongefundeerd inhakken op zijn critici en tevens de problemen die veroorzaakt worden door de zijnen bagatelliseren tot het minimum. ...

Zie voor de reacties op dit stuk hier uitleg of detail . De (over)grote meerderheid der autochtone Nederlanders voelt zich van niet-aangesproken tot diep beledigd door zijn geschrijf - de steun die hij krijgt is van een slinkend groepje multculti-fundamentalisten, die ook niet verder komen dan emotionele steunbetuigingen - inhoudelijk weet men niets te brengen, in tegenstelling tot de critici die bergen materiaal aandragen.
    Drie maanden later, alweer een handreiking van Mohamed:


Uit: Trouw, 12-10-2009, van verslaggevers

Toenadering tot PVV verwart ook vakbondstop

FNV-achterban fluit Jongerius terug

Binnen de FNV is ophef over het contact dat Agnes Jongerius zoekt met de PVV in haar lobby tegen de AOW-plannen van het kabinet.

De top van de zestien bij de FNV aangesloten vakbonden komt vanmiddag bijeen voor een extra beraad. Aanleiding is de onrust die in het weekeinde in de achterban is ontstaan over de toenadering van voorzitter Agnes Jongerius tot de PVV.
    ... Oud-politicus Mohamed Rabbae roept migranten op hun lidmaatschap van de FNV op te zeggen. Jongerius ’collaboreert’ volgens hem met Wilders.  ...


Red.:   De volgende handreiking:


Uit: DePers.nl, 30-10-2010.

Rabbae: de strijd tegen fascisme is begonnen

,,De strijd tegen het fascisme is vandaag begonnen.'' Dat zei Mohammed Rabbae, voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen, zaterdag op de betoging bij de Dokwerker in Amsterdam. Ook vroeg Rabbae, oud-Kamerlid voor GroenLinks, zich af ,,waar de vakbonden blijven''.    ...
    Ook Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid sprak de demonstranten toe. Hamburger had het vooral over PVV-leider Geert Wilders ...


Red.:   Bij het bericht stond ook een fotootje van de sprekende Rabbae - zie hiernaast. Achter hem zichtbaar is een aanhanger van een ideologie die dreigt met geweld en namens welke al heel veel geweld is gepleegd, gekleed in een uniform van die club . Een fascist, dus.
    In de media wordt steeds meer erciht over groeiende actieve antisemitisme van moslims jegens Joden. Tijd voor Rabbae om zijn steentje bij te dragen - door het gooien van stenen naar anderen:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2010, door Mohamed Rabbae en Erik Brugmans

Wat Marokkaan en Jood bindt

Mohamed Rabbae Erwin Brugmans  | De auteurs zijn lid van het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam. Zij betogen dat Marokkanen en Joden samen moeten optrekken tegen antisemitisme en islamofobie. Emigratie van Joden uit Nederland is geen oplossing.

Joden en Marokkanen hebben alles om in harmonie met elkaar te leven. Zij zijn allebei semieten, hebben eeuwenlang samen geleefd in Marokko, hun beider politieke elites hebben zij aan zij gestreden voor het bevrijden van Marokko van het Franse kolonialisme.   ...
    Ook onze religies staan dicht bij elkaar. De islam is hier en daar duidelijk geïnspireerd door het jodendom. Gelet op deze sterke band leek niets ooit verdeeldheid tussen ons te kunnen zaaien. Maar dit is rekenen buiten het conflict tussen Israël en de Palestijnen in het Midden-Oosten.    ...
    Dat is de basis waarop we al enkele jaren samenwerken in het Joods- Marokkaans Netwerk te Amsterdam (JMNA). Samen treden we op tegen antisemitisme enerzijds en islamofobie anderzijds. De verwerpelijke aanvallen tegen de Marokkanen enerzijds en de abjecte mishandeling van Joden vanwege hun kleding anderzijds maken duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is.
    Deze ontwikkeling is des te pijnlijker naarmate het daders betreft uit onze eigen gemeenschappen. Hoewel de daders uit de Marokkaanse gemeenschap zich vaker manifesteren dan uit de Joodse gemeenschap. ...


Red.:   Een keiharde leugen. Het zijn de Marokkanen die fysiek de Joden bedreigen, en Marokkanen worden niet fysiek bedreigd door de Joden - ook niet een beetje. Dat iemand van Joodse afkomst zijn handtekening onder dit stukje vuilspuiterij vanuit rabiaat islamitische hoek wenst te zetten, is hoogst verbazingwekkend.
    Welk stuk niet iedereen ontgaan is:


De Volkskrant
, 22-12-2010, ingezonden brief van Ro Kern en Timon Dias (Delft)

Joden weg uit Marokko

Mohamed Rabbae en Erwin Brugmans schrijven: 'De verwerpelijke aanvallen tegen de Marokkanen enerzijds en de abjecte mishandeling van Joden vanwege hun kleding anderzijds maken duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is' (O&D, 22 december). Ze vinden het pijnlijk dat de daders 'uit onze eigen gemeenschappen' komen. Wel erkennen ze dat de daders vaker uit de Marokkaanse dan uit de Joodse gemeenschap komen.
    Welnu, ons is geen enkel incident bekend waarin Joden de daders zijn en Marokkanen de slachtoffers. Met dit mierzoete, realiteitsverhullende artikel zijn noch Joden noch Marokkanen gebaat. Alleen als Rabbae de Marokkaanse gemeenschap en imams oproept Joden niet langer als minderwaardige wezens af te schilderen en te terroriseren, heeft zijn poging een kans. Overigens woonden in Marokko tot 1956 250.000 Joden. Nu zijn er nog maar 3.000 Joden in Marokko. De anderen hebben het advies van Bolkestein niet afgewacht.


Red.:   Mohammed heeft zich weer eens in zijn islamisme verloren:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2011, door Henk Müller

'Ik draag Joden een warm hart toe'

Sorry  Mohamed Rabbae biedt op de opiniesite zijn excuses aan als hij joden beledigd zou hebben. Aanleiding? Rabbae heeft gezegd dat Israël Geert Wilders gebruikt om moslims in een kwaad daglicht te stellen. Waarom doet Israël dat? 'Omdat het ziet dat de aanwezigheid van Arabieren en moslims in Europa op den duur invloed kan hebben op de politiek van Europa en de EU jegens Israël en dan hebben ze in Geert Wilders een instrument om alles te doen om het leven voor de moslims, Arabieren en Turken zwaar te maken en het liefst om ze weg te krijgen uit Europa.' Rabbae op de site: 'Het zou te veel eer voor Wilders zijn en tevens onjuist om te stellen dat Wilders een instrument is van heel Israël.' Zoals de regering-Rutte niet staat voor 'Nederland' zo staat Wilders' geestverwanten als minister Avigdor ('dood de Arabieren') Lieberman niet voor heel Israël. Wilders is een instrument van extreem-rechts, stelt Rabbae. ...


Red.:   En Rabbae is een instrument van de fundamentalistische islam.
    We hebben Rabbae weer eens een tijdje genegeerd, maar deze was weer te mooi:


Uit: Joop.nl, Opinie, 31-01-2013, door Mohamed Rabbae, Landelijk Beraad Marokkanen uitleg of detail

Wilders' echte doelwit zijn de geslaagde Marokkanen

Wilders koestert de Marokkaanse crimineeltjes want ze dienen zijn politieke doel


Wilders wil in de Tweede Kamer debatteren over het "Marokkanenprobleem". Dat hij niet op zoek is naar een oplossing is bekend. ...


Red.:   Grappig, zo vrijelijk Mohamed altijd anderen standpunten kan toedichten. Natuurlijk is Wilders wel op zoek naar een oplossing, maar is die oplossing iets dat Mohamed niet wil horen: integratie of vertrek.

  Hij zoekt naar medestanders om de Marokkanen klem te zetten.

Precies: dat noemen Marokkanen "klem zetten". Want ze willen wel blijven, maar ook Marokkaan blijven, inclusief alle incompabiliteiten en diverse vormen van overlast. En dat gaat niet.
  Zijn wij –Marokkaanse Nederlanders - bang voor een debat? Willen we liever wegkijken? Nee, want we kennen de problemen en werken graag samen met integere politici en anderen om oplossingen te vinden. Maar we walgen van de hypocrisie van sommige politici.

Hierbij 'integere poloitici' zijn Hedy d'Ancona, Ed van Thijn, Job Cohen, Diederik Samsom, Ahmed Aboutaleb, (nee, niet Ahmed Marcouch want die benoemt problemen),enzovoort, en de rest van de Nederlandse politici is om van de walgen:
  De VVD van Rutte is al lang een PVV-light. De SGP ziet kennelijk in de Marokkanen graag moslims die een toontje lager moeten zingen in religieus Nederland. Ik betreur het dat ook Henk Krol van 50+ Wilders' verzoek om het debat formeel heeft gesteund.

En daarna ga je zelf gewoon een potje blind liegen:
  Nooit hebben de problemen, die zijn veroorzaakt door autochtonen, geleid tot een "autochtonendebat" in de Tweede Kamer: de dodelijke oproer in Hoek van Holland, de vernielingen door hooligans in verschillende steden, de waanzinnige ordeproblemen en vernielingen in Haren, de bedreigingen aan het adres van de burgemeester van Urk, enzovoort.

Allemaal autochtonendebatten die uitgebreid gevoerd zijn in de Tweede Kamer. Terwijl er nog nooit een Marokkanendebat is geweest terwijl daarvoor oneindig veel meer aanleiding was. Een groep die van buiten komt en dan de beest gaat uithangen, op diverse manieren, zou op vrijwel alle plaatsen en tijden in de geschiedenis geen aanleiding zijn voor een debat, maar voor razzia's en deportatie. En terecht.
    Net als in dit geval, gezien de volgende slotwoorden van Rabbae:
  Nederland is ons land en de toekomst van Nederland zal uiteraard ook Marokkaans zijn!

Wat dus maar op één manier te riposteren valt: Nederland is ons land, en al het Marokkaanse schoppen we daarheen waar het zijn plaats heeft: Marokko.
    In de reguliere media komt Rabbae tegenwoordig wat minder aan het woord (ze zijn dat gedram waarschijnlijk toch zat, en Farid Azarkan kan nog beter lelijke en boze gezichten trekken dan hij), maar het barbarisme van zijn geloofsbroeders in Irak en Syrië deed hm, geheel terecht, weer in beeld verschijnen:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2014, door Henk Müller

Twistgesprek | Henk Müller met Mohamed Rabbae

'Ik zou nooit in dat kalifaat kunnen leven'

De strijd tegen IS is losgebarsten. Het Westen vecht samen met moslims tegen het kalifaat. Een hopeloze missie of onvermijdelijk?


De VS en Arabische landen zijn met de strijd tegen het IS-monster begonnen. Bent u daar tevreden over?
'Op zich vind ik het merkwaardig dat de VS hierbij samen optrekken met een land als Saoedi-Arabië, waar ze net als IS onthoofden en handen afhakken. Kennelijk is dat geen probleem. En dat de VS nu in Assad een stilzwijgende coalitiegenoot hebben, terwijl deze leider zijn bevolking onnoemelijk leed heeft toegebracht, vind ik ook merkwaardig. Een miljoen Syriërs sloegen op de vlucht en de Arabische wereld en de VS deden niets.    ...


Red.:   Onzin. Die Syriërs zijn zelf begonnen. Onder Assad was het een rustig en relatief redelijk welvarend land

  Waarom heeft het Westen het altijd gedaan? Het is een regionaal, interreligieus conflict dat daar moet worden uitgevochten.
'De eeuwenlange bloedbaden tussen soennieten en sjiieten zijn verschrikkelijk. Maar wie de geschiedenis van de regio kent, weet dat het westerse heulen met dubieuze leiders en de steun aan corrupte islamistische regimes het ressentiment onder de bevolking heeft aangewakkerd.

Onzin. Deze stelling zegt dat de bewoners van die landen willoos uitvoeren wat "het westen" wil. Het tegendeel lijkt eerder het geval. Kijk maar als het westen eens een cartoontje schildert of een filmpje maakt ..
  U ziet jihadisten toch niet als zielepoten, wreed gemangeld tussen het Westen en de eigen regimes?
'Nee, wat IS doet is onacceptabel, maar ik probeer te verklaren wat jihadisten beweegt.

En wij proberen te verklaren wat moslims beweegt. Als ze te hoop lopen tegen een cartoon en een filmpje en niets doen tegen islam-barbarij.
    Goed, maar dit is allemaal buitenlandse politiek en van minder consequentie voor Nederland. Dit wel:
  Uit Nederland zijn 140 jihadisten vertrokken. Kinderen van 12, 13 maar ook dertigers. Ik zie jihadisten die tegen Assad zijn gaan vechten, jihadisten die dromen van een ideale islamitische staat, ik zie opportunisten, ik zie jongeren die geen enkele binding met Nederland hebben en ik zie goed opgeleide Marokkanen of Turken die hier niet aan de bak komen omdat ze Marokkaan of Turk zijn.

De bekende gore, Nederland-hatende leugens die allochtonen opstoken en waardoor het noodzakelijk is ze te laten remigreren. Met deze haat vergiftigde lieden kan je niet in je land hebben.
  Er is voorgesteld om jihadisten met een dubbel paspoort de Nederlandse nationaliteit te ontnemen en uit te zetten. Dan denk je wel drie keer na voor je afreist.
'Ik vind dat schandalig. Een Nederlander met een Marokkaans paspoort verliest zijn Nederlanderschap, een Nederlandse jihadist of een andere crimineel die straf krijgt kan hier blijven. Je bent Nederlander, punt uit. ...'

Standpunt 1: Nederlanders en Marokkanen moeten gelijke positie hebben en gelijk behandeld worden.
  Doe dan ook gewoon afstand van dat Marokkaanse paspoort.
'Onbespreekbaar. Je hebt goede en slechte Nederlanders. De staat mag geen verschil in behandeling maken naar afkomst. Dat vind ik discriminatie van het ergste soort.'

Standpunt 2: Nederlanders en Marokkanen moeten hun ongelijk positie behouden en ongelijk behandeld worden. Uitwerking: Geen verschil in behandeling naar afkomst betekent "Iedereen één pasport" of "Iedereen twee paspoorten". Het standpunt van Rabbae: "Twee paspoorten voor Marokkanen en één paspoort voor Nederlanders is gelijkheid". Het soort logica dat je kan verwachten van religieuze en etnische extremisten.
    Mohamed is weer helmaal terug, met het verder verharden van het klimaat onder de moslims. Hier is weer een mooi stukje gestook:


Uit: Telegraaf.nl, 18-12-2014.

'Vervolging Wilders signaal naar samenleving'

De vervolging van Geert Wilders door het Openbaar Ministerie is „een goed signaal naar de samenleving”. Dat zei Mohamed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen donderdag. ...
Red.:   Moslims zullen het begrip "vrijheid van meningsuiting" nooit snappen. Hun mening is toch die van Allah en mag toch niet tegengesporken worden? Die Rushdie en Wilders en al die anderen die zich tegen de islam uitspreken moet de mond gesnoerd worden.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home