WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Managen en Vakkennis: Russische raketten

De onderstaande citaten zijn ten opzichte van de bron uit hun volgorde gehaald. De reden is dat, net als in de meeste krantenpublicaties, de spectaculaire resultaten naar voren zijn gehaald, en de onspectaculaire oorzaak aan het einde was blijven staan.
 

Uit: www.wired.com, nummer 9.12, december 2001, door Richard Martin

From Russia, With 1 Million Pounds of Thrust

Why the workhorse RD-180 may be the future of US rocketry.

...
The Russians devised a number of other simple but ingenious strategies to increase reliability and keep costs down. They applied special coatings to internal machine parts to protect them from extreme heat, and routed kerosene around hot rocket nozzles to cool them down. More important, they emphasized what's known as "producibility," handing off designs early in the process to the engineers who were actually going to be building the stuff. "It's a European design philosophy," Ford explains. "Over there, engineers are trained to produce things that work." ...
    At a conference in 1988, Vick told US government and industry officials that the Soviets had developed engines that were more powerful, more durable, and less expensive than those created by the best American engineering minds. "There was a tremendous amount of resentment and backlash," recalls Vick, now the chief of space policy at the Federation of American Scientists. "People said, 'That's impossible - I don't believe you.'"
    Eventually, the US space industry came to realize that Vick's claims were, if anything, understated. In 1993, a group of American defense contractors visited the Moscow rocket factory. "We looked at the Russian stuff and did a number of calculations to understand what they were telling us," says Bob Ford, who headed the group and now directs Lockheed Martin's reusable launch vehicle. "It was eye-popping."
    The Russians employ what's known as a closed-cycle engine: The liquid-oxygen propellant is used in the pre-burner to power the machine's pumps, and then cycled at high pressure into the main combustion chamber, where it's burned with the rest of the fuel. Reusing the concentrated propellant from the pre-burner raises fuel efficiency to more than 95 percent. Until the space shuttle, US rockets had open-cycle engines, which dumped all incompletely burned fuel overboard.
    Not only is the RD-180 more powerful than any of its American-made counterparts, but unlike US engines, it can be throttled up and down during flight, making for a much smoother and more efficient ride.


Red.:   Het draait hier om de vergelijking van de resultaten van twee verschillende vormen van ontwerpmanagement. De Amerikaanse filosofie is dat zo veel mogelijk op de tekentafel gebeurd, en zoveel mogelijk van tevoren wordt doorgerekend. De Russische filosofie is om na een tekentafel en rekenmatige voorstudie, het voorlopige ontwerp over te geven aan uitvoerende, praktische technici, die het onvolwassen product proberen, en het door middel van tests aan de praktijk aanpassen. Een zichtbaar voorbeeld van dit proces is te vinden in de vliegtuigbouw. De straaljagers MiG-29 (onder links) en Sukhoi-27 (onder rechts) lijken qua uiterlijk sterk op elkaar, terwijl ze van verschillende fabrieken komen, en aanzienlijk in omvang, gewicht, en takenpakket verschillen. De reden is dat beide fabrieksontwerpen afstammen van hetzelfde theoretische ontwerp, afkomstig van een gespecialiseerd aĆ«rodynamisch ontwerpbureau.

 

In het geval van de raketmotor waar het boven over gaat, is de technische essentie de stap beschreven in de voorlaatste alinea, over de 'closed-cycle engine' - in de afbeelding rechts is dat te zien in de vorm van leidingen die van de ene ronde schijf (een turbine of pomp) op de centrale as van de verticaal staande turbine-eenheid midden in de foto naar de andere leiden. Dit principe is beter dan de gewone raketmotoren, en dat was ook bekend aan de Amerikanen, maar zij waren er nooit in geslaagd het praktisch uit te voeren, vanwege de technische problemen die erbij kwamen kijken. Ze beschouwden het concept daarom als onmogelijk, vandaar hun ongelovige reacties op de claim van Vick dat de Russen zo'n motor hadden. De Russen hebben het technische probleem opgelost door langdurig proberen in de praktijk, door technici die konden waar en hoe de eerste ontwerpen faalden en zelf het ontwerp aanpasten, in plaats van dat dat gedaan werd door ingenieurs achter computers en tekentafels.

Dit verhaal laat zien dat de les over managen en vakkennis niet alleen slaat op de strijd tussen vaktechnische kennis en algemene managementcapaciteiten, maar ook binnen het technisch-wetenschappelijk complex zelf: het in meerdere of minder mate loslaten van de praktische component van het proces van omgaan met de werkelijkheid heeft altijd nadelige gevolgen, en wel meer naarmate de scheiding tussen theoretische en praktische aspecten groter wordt.

(Bovenstaand verhaal is ook te zien in beeld, hier . De prestaties van de RD-180 worden ook beschreven in de Discovery Channel-documentaire Massive engines: Rockets uitleg of detail (inleiding) uitleg of detail (na 6:40 min.).


Naar Managen en vakkennis , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .