WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: varkenskoppen

  Nederlanders hebben evenveel recht een varkenskop op de stoep van een moskee te dumpen als moslims het recht hebben een "varkenskoppen"-moskee op de stoep van de Nederlanders te dumpen. Het feit dat het aantal varkenkopdagen een volkomen minuscule fractie van het aantal moskeedagen, laat zien dat Nederlanders beschaafd zijn, en moslims barbaren.

Dit is allemaal heel simpel, zodra je eenmaal tot je hebt laten doordringen wat een moskee is:  een moskee is een gebedshuis waar de leer wordt uitgedragen dat "Jodens zijn apen, anders-gelovigen zijn honden, en ongelovigen zijn varkens" . Een moskee is een "Jij bent een varken"-gebedshuis.

Zodra dat eenmaal is bezonken, en dat het de waarheid is, staat vaster dan de leerstellingen van Mohammed, is het allemaal dus inderdaad heel simpel: moslims dumpen een "varkenskoppen"-gebedshuis op de stoep van Nederlanders, en Nederlanders hebben DUS het recht varkenskoppen op de stoep van dat gebedshuis te dumpen. Zo meteen de cijfers van het daadwerkelijke voorkomen hiervan, na het volgende bericht:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Varkenskop? IS drukt alles weg

Denkt minister sscher sereius dat veel Turks-Nederlandse jongeren IS steunen? In IJmuiden kunnen ze het niet geloven.


...  de rondleiding vanochtend van de minister door de Kuba moskee in IJmuiden, toespraken van moskeevoorzitter Süleyman Celik en imam Ishak Demir (in het Turks) ...
    Duidelijk is dat de moskeebezoekers die vanochtend aan tafel zijn geschoven bij Asscher verlangen naar een positievere uitstraling. ...
    De moskee zoekt ook verbinding met stadsgenoten. Tijdens ramadan wordt vlees ingezameld voor de armen, op 4 mei gaan de moskeevlaggen halfstok, basisscholen worden uitgenodigd om kennis te komen maken. Daar hoor je de politiek nooit over. Ondanks die inspanningen wordt Kuba voortdurend geconfronteerd met gewelddadige incidenten, het zijn er al veertig sinds de opening in 1993.    ...
    Asscher zegt zeker niet naar IJmuiden te zijn afgereisd om de moskee de les te lezen over radicalisering. Zijn bezoek staat los van het Motivaction-onderzoek. Hij is gekomen, omdat hij oprecht bezorgd is over het groeiend aantal geweldsincidenten tegen moslims.
    Moskeevoorzitter Celik licht drie voorvallen toe. In 2010 zijn vrouwelijke moskeebezoeksters met bierblikjes bekogeld. Daarbij raakte een vrouw gewond. Eerder dit jaar werd een varkenskop bij de moskee geplaatst. Kort daarna drongen twee mannen de moskee binnen, verwondden een bestuurslid en bedreigden de bezoekers en de voorzitter met de dood.    ...


Red.:   Dat zijn drie incidenten tussen 2010 en eind 2014. Dat is zo weinig, dat het opgeklopt moet worden door Nederlandse Nederlandhaters:

  Tussenstuk:
'Incidenten tegen moslims worden ernstiger'

Het topje van de ijsberg, noemt voorzitter Süleyman Celik van de Kuba moskee in IJmuiden de geweldsincidenten tegen moslims en moskeeën die naar buiten komen. Hij verwijst naar onderzoekster Ineke van der Valk (van de Vrije Universiteit Amsterdam), die in de periode 2005-2010 117 incidenten registreerde.  ...

Dus dat is over een periode van vijf jaar het aantal van 120 (afgerond) incidenten bij (afgerond) 500 moskeeën is 0,05 incident per jaar. Oftewel 0,00013 incidenten per dag (delen door 365). En zo'n incident neemt beslist niet de hele dag in beslag, zodat we nog een keer door iets als 24 moeten delen (het aantal uren in een dag, uitgaande van een gemiddeld incident dat een uur duurt).

Dat laatste zullen we even overslaan, omdat het toch vergeleken moet worden met het incidentenaantal dat het plaatsen van een varkenskoppen-moskee op de stoep van de Nederlandse buren is. Die buren hebben ieder dag 24 uur lang last van die varkenskoppen-moskee. Dus dat is, zonder het uren-delen, al 1 incident per dag ten opzichte van 0,00013 incidenten per dag. Een al bijna astronomische verhouding.
    Maar de moskee-voorzitter heeft nog een troef in de mouw van zijn djellaba:

  Tussenstuk:
'Incidenten tegen moslims worden ernstiger'

Het topje van de ijsberg, noemt voorzitter Süleyman Celik van de Kuba moskee in IJmuiden de geweldsincidenten tegen moslims en moskeeën die naar buiten komen. ...
    Het werkelijk aantal ligt volgens hem veel hoger dan wordt geregistreerd. Moskeebesturen geven uit vrees voor copycat-gedrag lang niet altijd ruchtbaarheid aan wat hen overkomt. Ze doen ook geen aangifte.

Oké, het "topje van de ijsberg"-argument. Maar ook daarvan bestaat een andere kant. Want die moskee is natuurlijk niet leeg. Die moskee staat voor honderden moskeegangers, die rondlopen met "varkenskop-moskee"-symbolen, hoofddoek, baard, enzovoort, en die door de hele stad heen trekken. Dus die moskee is temidden van alle "varkenskop-moskee"-incidenten slechts het topje van de ijsberg. Het werkelijke anatal incidenten tussen Nederlanders en "varkenskoppen-moskee"-gangers ligt schier oneindig veel hoger. Dat is geen topjes van de ijsberg, dat een "topje van Antarctica".
    Dat zijn dus ontzettend veel varkenskoppen-incidenten, en zoals de moskeebaas betoogt, varkenskoppenincidenten moeten bestreden worden. En dat betekent dus, afgerond: moslims het land uit.


Naar In het kort , Algemeen, overzicht , of site home .