WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Media kongsi

19-11-2004, de Volkskrant, artikel over horecamagnaat Sjoerd Kooistra:

De Groninger maakt een uiterst gemotiveerde indruk en ontvangt 's morgens vroeg in wat volgens hem zijn voorbeeldzaak zal worden: het deftige restaurant Bodega Keyzer, pal naast het Concertgebouw. Hij neemt plaats in de nis, waar tot aan het begin van de verbouwing van de bodega, ruim twee jaar geleden, een select gezelschap van NRC Handelsblad wekelijks de redactionele lijn bepaalde. ' Ik geloof dat ze hier weer zijn gesignaleerd', zegt Kooistra.


Red.:
   Een situatie waarin een ongecontroleerde happy few een deel van het Nederlandse politieke en maatschappelijke klimaat bepaalt. Hetzelfde geldt ongetwijfeld ook voor de andere media. Voor wat betreft de Volkskrant wordt men verwezen naar de pagina's van Fout in de krant. Hieruit kan men afleiden dat het selecte gezelschap dat de koers bepaald bestaat uit Arie Elshout, Frank Kalshoven, H.J. Schoo en Arnout Brouwers (de citaten laten zien dat deze zich in de pro-Amerikaanse hoek bevinden, zowel qua buitenlandse politiek en als economisch voorbeeld), met mogelijkerwijs een ander kamp dat zich in een meer progressieve hoek bevindt. Waarschijnlijk speelt ook de hoofdredacteur een rol, maar dat is niet uit gepubliceerde artikelen af te leiden. Wel is opvallend dat deze in de context van de discussie over bijklussende (televisie) journalisten in het openbaar het standpunt innam dat niet alleen de belangverstrengeling uit den boze was, maar ook de schijn van belangenverstrengeling. Deze laatste regel schendt hij, in het handhaven van de joodse journalist Ferry Biedermann als hoofdcorrespondent met betrekking tot het Israëlisch (joods)-Palestijnse conflict; het doet er niet toe of deze zijn werk al dan niet goed doet, het gaat om de schijn.

20-11-2004, de Volkskrant, een profiel door Jean-Pierre van Geelen van journalist Youri Albrecht, tijdens de TV verkiezing van de Grootste Nederlander aller Tijden de ambassadeur van Pim Fortuyn:
Vier jaar geleden was hij een van de twee auteurs van het gewraakte artikel dat toenmalig PvdA-voorzitter Marijke van Hees beschuldigde van gesjoemel met declaraties. De feiten bleken later niet zo hard als was beweerd.
      VN bood excuses aan voor het stuk, maar toen was het kwaad al geschied. Van Hees moest aftreden, de affaire kostte VN veel abonnees, maar de betrokken redacteuren bleven zitten. Co-auteur was Tino Wallaart, die verweten werd politiek te bedrijven omdat hij zelf actief was in de PvdA-beweging Niet Nix.
 

Naar Media kongsi , Hiërarchie sociologie  , of site home .