WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Rijnlandmodel, algemeen: inkomensverdeling

23 jan.2011

Wat iedereen met zijn nuchtere verstand kan aanvoelen (maar een zeer grote groep niet wil doen), is inmiddels bewezen:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2010, column door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar burgerschapskunde

Inkomensnivellering is goed tegen de crisis

...   De inkomensverschillen zijn sinds 1960 fors toegenomen. Dit gebeurde vooral in de jaren tachtig. Nivellering en gelijkheid zijn uit. Gelijkheid wordt geassocieerd met eenheidsworst, smoren van talent en belonen van luiheid, domheid en slechtheid.
    Gelijkheid heeft echter grote sociale voordelen, niet alleen voor de armen, maar ook voor de rijken, zo betogen de epidemiologen Richard Wilkinson en Kate Pickett in hun recente boek The spirit level (zie ook www.equalitytrust.org.uk). Wilkinson en Pickett vergeleken 23 rijke landen met grote en kleine inkomensverschillen met elkaar. Ze verzamelden duizenden studies naar de relatie tussen inkomen en sociale problemen in deze landen. In rijke egalitaire landen (met kleine inkomensverschillen) als Japan en Zweden gaat het met zowel rijken als armen veel beter dan in rijke landen met grote inkomensverschillen. In egalitaire landen zijn mensen lichamelijk en geestelijk gezonder, komt minder criminaliteit voor en zijn de onderwijsprestaties beter. Ook hebben mensen er meer mogelijkheden om sociaal te stijgen, vertrouwen ze elkaar meer, zijn er minder tienerzwangerschappen, minder moorden, minder mensen met overgewicht en ga zo maar door. Het enige waarop rijke egalitaire landen niet beter scoren dan rijke landen met grote inkomensverschillen, is zelfmoord.
    Kortom: gelijkheid maakt zowel arme als rijke mensen gezond en gelukkig.
    Hoe valt dit te verklaren? Volgens Wilkinson en Pickett komt dit doordat relaties in egalitaire landen meer gestoeld zijn op samenwerking en vertrouwen. In landen met grote inkomensverschillen daarentegen draaien relaties meer om competitie, status en vooral statusangst. In rijke landen heeft iedereen voldoende te eten en een dak boven zijn hoofd. Mensen maken zich daar dus geen zorgen of ze wel te eten hebben. Des te meer zorgen maken ze zich over de vraag of ze onder doen voor buren of collega's. Of ze wel goed genoeg zijn, of ze wel respect en waardering verdienen. Vooral mensen met een lage maatschappelijke status en weinig vrienden lijden hieronder en zijn daardoor minder gezond en minder gelukkig. Kleinere inkomensverschillen beschermen mensen tegen deze zorgen en angsten.
    Inkomensnivellering is dus goed tegen de economische crisis en voor de stemming in Nederland. Tweederde van de bevolking is trouwens voorstander van inkomensnivellering, volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2007. ...


Red.:   Iets dat ze elders op de wereld goed begrepen hebben:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2009, AP.

China steunt economie met geld in onderwijs

De Chinese premier Wen Jiabao kondigde zondag aan de economie te willen steunen door meer beurzen te verstrekken aan getalenteerde studenten. Momenteel spendeert China jaarlijks 2 miljard euro aan beurzen.
    De Chinese regering wil op deze manier de lasten van burgers verlichten, en zo de binnenlandse consumptie verhogen om de dreigende recessie tegen te gaan.   ...


Naar Rijnlandmodel  , Rijnlandmodel, lijst , Rijnlandmodel, overzicht , of site home .