WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Rijnlandmodel: professionaliteit

Met het onderstaande artikel wordt niet bedoeld dat het boerenleven het model voor de maatschappij is, maar het dient als illustratie van welke factoren het levensgeluk van mensen bepalen. En vooraf maar meteen: daar komt geld niet in voor:


Uit: De Volkskrant, 23-12-2005, door Berber Paarlberg

Akkerbouwer heeft bijna nooit een burn-out

Ooit gehoord van een boer met een burn-out? Boeren zijn zelden ziek of uitgeblust. Wat kan werkend Nederland van de boeren leren?

Boer is een van de gezondste beroepen van Nederland. Volgens het medische onderzoeks-bureau Nivel hebben boeren minder last van acute lichamelijke klachten, infecties, chronische ziekten en psychische aandoeningen. Ze gingen er althans minder vaak mee naar de huisarts.
    Het ziekteverzuim onder boeren is de helft van het landelijke ziekteverzuim en uitval door psychische klachten (zoals burn-out en overspannenheid) is onder boeren wonderbaarlijk laag. Ondanks een waslijst aan energieslurpende beslommeringen als hoge werkdruk, knellende regelgeving, lage prijzen, schaalvergroting, somber toekomstperspectief, opvolgingsproblemen en dierziektes.
    Hoe komt het dat boeren het zelden laten afweten? Esther Hartman, en Marjan Gorgievski deden - onafhankelijk van elkaar - onderzoek:
  1. Boeren hebben geen collega's en chefs. Conflicten met collega's en chefs zijn onder werknemers een belangrijke oorzaak van het psychisch ziekteverzuim.
  2. Doordat boeren vaak voor zichzelf of in een maatschap werken, hebben ze veel autonomie. Ze kunnen zelf beslissen wat ze wanneer en op welke manier doen.   ...
 

Red.:   Natuurlijk zijn er in dit geval nog wat factoren:

....
  3. Werken met levende dieren of je planten zien groeien, geeft een extra dimensie, vertelden boeren keer op keer aan Hartman. Ze genieten ervan hun producten te zien groeien.
  4. Boeren zijn opvallend bevlogen en hebben heel veel energie, constateert Gorgievski. 'Ze voelen zich vitaal, raken in een roes en vinden de inhoud van hun werk heel interessant.' 'Het zijn allemaal vakidioten', zegt ook Hartman, 'vaak van vader op zoon. Ze zijn trots op hun bedrijf, ze leven er echt voor.'
  5. Boeren hebben veel variatie in hun werk. Sleur of verveling slaat niet gauw toe.
  6. Het leven op het platteland is idyllisch, minder gejaagd, er is veel leefruimte en rustgevende natuur. Tal van onderzoeken wijzen uit dat een groene omgeving een prettiger gevoel en minder gezondheidsklachten geeft. Volgens het Nivel beoordeelt eenvijfde van de plattelandsbewoners zijn gezondheid als matig tot slecht, van de stadsbewoners oordeelt ruim een kwart negatief over zijn gezondheid.
  7. Boeren melden zich niet om een kleinigheidje ziek. Hartman: 'Doorgaan, niet zeuren - het bedrijf moet toch door?' heb ik veel van boeren gehoord.   ...


Naar Rijnlandmodel  , Rijnlandmodel, lijst , Rijnlandmodel, overzicht , of site home .