WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Rijnlands onderwijsbeleid: praktijkonderwijs

12 apr.2009

Het afschaffen van het praktijkonderwijs is volstrekt onbegrijpelijk voor iedereen die ooit iets met onderwijs te maken heeft gehad, en enig gezond verstand bezit - zoals aan alle kanten duidelijk wordt uit de eerste bron:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2009, van verslaggeefster Carlijne Vos

Nieuwe vorm van praktijkonderwijs slaat aan bij leerlingen en scholen

Vol passie met je handen werken

Het Edison College in Apeldoorn leidt leerlingen op voor technische beroepen in een vakcollege. ‘Het lijkt erop dat we de juiste snaar hebben geraakt.’

‘In de schuur van mijn vader was ik altijd al met mijn handen bezig. Toen ik hoorde dat je hier op het vakcollege tien uur per week techniek krijgt, wilde ik er meteen naartoe.’ De 13-jarige Dennis Groenhof werkt op de werkbank ijverig aan de montage van een gefiguurzaagd kompas terwijl leraar Menno de Vree uitleg geeft over luchtdruk op een door hem zelf geknutseld apparaat.
    ‘Leroy, beschrijf eens wat we hier aan het doen zijn?’, vraagt De Vree. ‘We maken een negatieve mal van een schroevedraaier’, vertelt Leroy trots. Vandaag is het ‘materialendag’, legt De Vree uit. ‘Dat houdt eigenlijk in dat ik een bakje met verschillende blokjes hout omkieper en de leerlingen vraag welke houtsoorten het zijn. Daarna moeten ze opdrachten maken over de eigenschappen en toepassingen ervan.’
    De vijftien jongens en één meisje in het technieklokaal vormen de eerste lichting leerlingen op het vakcollege aan het Edison College in Apeldoorn. Deze nieuwe onderwijsvorm is een initiatief van een aantal partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven (zie inzet) met als doel meer jongeren op te leiden voor technische beroepen – het bedrijfsleven kampt met een schreeuwend tekort aan technische vaklui. ...
    Het vakcollege is een doorslaand succes, constateert initiatiefnemer Hans Kamps, voorzitter van de MOgroep Jeugzorg. ‘We zijn dit schooljaar begonnen met dertien scholen en andere scholen staan in de rij om te beginnen. Nu zijn er 1.500 eersteklassers gestart, volgend jaar komen er 4.500 bij. En de formule leent zich niet alleen voor techniek, maar ook bijvoorbeeld voor zorg en welzijn.’ Vooral de samenwerking met het bedrijfsleven maakt deze formule uniek, denkt Kamps. ‘Werkgevers zoeken vaklui en wij moeten onze leerlingen aan de slag zien te krijgen.’
    Het Edison College biedt volgend jaar ook een vakcollege toerisme en horeca. Daarnaast gaat de school ook in het theoretische vmbo meer praktijk aanbieden. ‘Dit is bedoeld om leerlingen beter en gemotiveerder te laten kiezen voor een beroep’, zegt Stoelinga. ‘Kinderen hebben vaak geen idee van wat een vak of een bepaald beroep echt inhoudt, waardoor ze vaak de verkeerde beroepskeuzen maken wanneer ze naar het mbo gaan.’ Gevolg is dat ze voortdurend van opleiding switchen of helemaal afhaken. Per jaar verlaten bijna veertigduizend leerlingen het mbo voortijdig zonder diploma.
    Door de nivellering in het onderwijs is er te weinig ingespeeld op de individuele behoeften en interessen van kinderen, denkt Stoelinga. ‘Sommige kinderen zijn meer gebaat bij praktijkonderwijs dan bij theoretische kennis. Met het vakcollege lijken we echt de juiste snaar te hebben geraakt.’
    Leerling Romon Stol lijkt het levende bewijs. ‘Ik kan niet met boeken werken, dus...’, zegt hij terwijl hij enthousiast verder zaagt aan zijn auto. ...


Tussenstuk:
Vakcollege dicht kloof tussen vmbo en mbo

Het vakcollege is een initiatief van een aantal vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven, waaronder Hans de Boer (oud-voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid), Hans Kamps (kroonlid van de SER en voorzitter van de MOgroep) en het Platform Bèta Techniek. Doel is om technische opleidingen nieuw leven in te blazen en om de kloof tussen vmbo en mbo, waarin veel leerlingen dreigen weg te vallen, te dichten.
    Het Edison College in Apeldoorn is een van de dertien scholengemeenschappen die het vakcollege aanbiedt. In de eerste twee jaar krijgen de leerlingen tien uur per week techniek. Vakken als taal en natuurkunde worden ook toegesneden op techniek. Er zijn ook veel excursies naar bedrijven. In het derde en vierde jaar komen er ruim dertig stagedagen bij en in de laatste twee jaar van de opleiding, die in samenwerking met het mbo worden verzorgd, gaan de leerlingen drie tot vier dagen werken.
    Doel is om alle jongeren mét een diploma af te leveren.
    De animo bij scholen én leerlingen voor het vakcollege is groot. Volgend jaar beginnen ten minste nog zeventien scholen met het concept.


Red.:    Het is allemaal zo vanzelfsprekend. De verbijstering over de huidige toestand wordt nog eens benadrukt door de eerste zin in de koptitels: 'Een nieuwe vorm van praktijkonderwijs ...' - iedereen die nog goed onderwijs heeft gehad (de pre-Mammoetgeneraties) herkenen onmiddellijk wat dit is: dit is de aloude ambachtsschool! Waar men het trouwens al eerder over gehad heeft:


Uit: De Telegraaf, 25-06-2007, door Herman Stam en Roelien Wierstra

Ambachtsscholen in ere hersteld

De ouderwetse ambachtsschool maakt zijn rentree. Het zogeheten vmbo-vakcollege moet het antwoord vormen voor de nijpende tekorten aan technisch personeel.


Dit jaar al wordt een proef gestart in een tiental plaatsen, waaronder Rotterdam en Ede. Het doel is om vanuit de regio jaarlijks 3500 jongeren aan een baan te helpen. De vakscholen gaan opleidingen voor diverse beroepen zoals metselaar, fietsenmaker of loodgieter bieden. De leerlingen krijgen na vier jaar opleiding de titel 'technisch gezel'. Na een korte vervolgopleiding kan daar ook nog de graad 'technisch meester' aan worden gevoegd. De moderne ambachtsscholen worden ingepast in vmbo-scholen door het hele land. ...
    De komende jaren wordt een tekort van 100.000 technici verwacht. De nieuwe opleiding haakt in op dat probleem.
    ... "Veel jongeren zijn praktisch ingesteld, maar krijgen juist een hoop theorie op de middelbare school over zich heen gestort", zegt Hans de Boer, de scheidend voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.


Red.:   Hier is gekozen voor de Telegraaf-versie van dit bericht, omdat de redactie toevallig ook de lezersreacties onder ogen kreeg. Hier zijn de eerste tien:

  Nou dat mocht tijd worden!! Iedereen weet al jaren dat dat hele VMBO gedoe waardeloos is en ronduit slecht voor mensen die een technische opleiding willen doen.
Richard, Zwolle ma 25/6, 07:34

mogen ouderen ook zo' n opleiding volgen zodat zij ook een switch kunnen maken in werk? Nu komen ze bij mij en krijgen ze in het buitenland zo' n opleiding en een nieuwe toekomst. Vrachtwagenchauffeurs, lassers, timmerlui, metselaars te over in Nederland. Wij vinden het prima dat ze naar ons komen. Ouderen kunnen nog minimaal 25 jaar mee, en wij zijn er goed mee. Nederland, bedankt dat jullie de ouderen uitspugen.
Jos, Nova Scotia ma 25/6, 07:36

Eindelijk ze krijgen verstand .Vakmensen die met de handen kunnen werken dat is waar de maatschappij om verlegen zit .Deze mensen zijn altijd de grondveste geweest voor de maatschappij.Jaren lang zijn deze mensen minderwaardig behandeldt door een ieder . Als tegenwoordig iemand een stukje handwerk maakt zoals en loodgieter dat dagelijks doet kijken veel mensen hun ogen uit .
Maria , Best ma 25/6, 07:38

Iedereen moest toch zo nodig veel studeren! Nu blijkt dat je met een computer geen huis kan bouwen. Dit begrijpt iedereen , maar Nederlanders willen liever zittend werk. Misschien kan je het stimuleren met veel meer te betalen. Het zijn veelal zware lichamelijke beroepen. Succes ermee . ( komt toch niet goed in deze verziekte maatschappij).
Arie, Hardinxveld ma 25/6, 07:39

eindelijk een goed initiatief.
harriet, brunssum ma 25/6, 07:39

Heel goed. Veel jongeren hebben praktijk nodig en niet die ellenlange theroriedagen, want daar doen ze later toch niets mee. Nu alleen nog efficient handelen bij het openen van zo'n ambachtschool. Hier in Tubbergen gaan jongeren naar Almelo, en jongeren uit Almelo naar Tubbergen. Dit is van de zotte. Ik ben er helemaal voor.
Marianne, Tubbergen ma 25/6, 07:40

Het zal eens tijd worden. Hoeveel kinderen kunnen heel goed met hun handen werken en krijgt door het malle schoolsysteem geen kans om een ambachtelijk vak te leren. Een goede loodgieter is in Nederland tegenwoordig bijna niet meer te vinden.
marjan, bergen ma 25/6, 07:40

hele goede zaak
ruth, den bosch ma 25/6, 07:41

What's new ? Heeft lang geduurd zeg.
., delft ma 25/6, 07:42

Geweldig eindelijk wordt men weer wat wijzer in ons land!
koko, tilburg ma 25/6, 07:42

En zo ging het enkele honderden stuks achter elkaar door. Vrijwel zonder uitzondering positief.
    Hoe simpel is dit dus. Als je enig gezond verstand bezit. Gezond verstand dat pedagogen, onderwijssociologen en alfa/gamma bestuurders kennelijk volledig ontberen.
    Elders bestaat het nog steeds:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2014, door Sterre Lindhout

In het bedrijf leert de meester de gezel het vak

Het beroepsonderwijs in Oostenrijk is een succes met een systeem dat is geënt op het oude gildensysteem. Verdient dat navolging bij ons?


Tussentitels: Hier leer je tussendoor en dan leer je veel meer - Robert - leerling elektrotechniek
Je raakt vast wel een paar leerlingen kwijt aan een studie filosofie - Rudolf Riegler - Fabrikant elektromotoren


In het trappenhuis van de fabriek hangt een ingelijste afbeelding van een adelaar die eruitziet alsof hij standrechtelijk wordt geëlektrocuteerd - het nationale wapen van Oostenrijk. 'Uitstekend Leerbedrijf' staat eronder, een zeldzame onderscheiding.
    De firma Riegler fabriceert en repareert al generaties lang motoren en generatoren in een loods op een industrieterrein in Linz. Het is een van de 35 duizend officiële leerbedrijven in Oostenrijk, maar dus niet zomaar de eerste de beste.
    Meer dan de helft van de Oostenrijkse beroepsbevolking komt uit 'Die Lehre', de twee tot vierjarige beroepsopleiding die je een vak leert in dienst van een bedrijf. Iedereen van 16 jaar en ouder mag solliciteren naar een leerplek, een middelbare-schooldiploma is niet nodig. De leerlingen gaan tien weken per jaar naar school, voor lessen vaktheorie, Duits, Engels en maatschappijleer.
    Voor Robert (17), een diep in zijn zwarte sweater weggedoken elektrotechnicus in opleiding, zitten die tien weken er net op. Gelukkig. Want hij was nou juist een vak gaan leren om niet op school te hoeven zitten. Veel liever zit hij hier in de loods, waar sigarettenrook de binnenvallende zonnestralen marmert en de lucht dik is van het mannenzweet - van de vijftig medewerkers bij Riegler is er welgeteld één vrouw. 'Hier leer je tussendoor', zegt Robert. 'En dan leer ik veel meer dan als iemand zegt: ik ga je nu leren hoe je een elektromotor repareert.'
    Maar schoolschuwte is geen noodzakelijke voorwaarde om een ambacht te leren. Alexander (17), die naast Robert motoronderdelen sorteert, combineert zijn vakopleiding met een vwo-diploma, 'zodat hij daarna alle kanten op kan, zelfs naar de universiteit'.
    Vraag aan een willekeurige Oostenrijker of hij trots is op het onderwijs in zijn land en zijn hoofd kleurt van schaamte zo rood als zijn vlag. Oostenrijk zit achterin de Europese middenmoot op de PISA-ranglijsten en heeft een opvallend laag percentage afgestudeerden aan een universiteit of hogeschool: 26,3 procent tegenover 42, 3 procent in Nederland.    ...


Red.:   En natuurlijk wordt hier niet vermeld dat een ruime meerderheid tot een overgroot deel van die afgestudeerden afgestudeerd is in één of andere pret- of zelfs fopstudie. Die slechts relevant is voor twee dingen: het eigenste ikje en de werkloosheid.

  Dat ze met hun wijdvertakte stelsel van leerbedrijven een ruwe parel in huis hebben, weten de Oostenrijkers pas sinds de economische crisis het continent geselt, de jeugdwerkloosheid in de zuidelijke buurlanden over de grens van 25 procent jaagt en een stok steekt in de spaken van de in Nederland nog altijd vurig aanbeden kenniseconomie. In Den Haag klinkt nu heimwee naar de degelijkheid van de vakschool en wordt gejammerd om de teloorgang van de LTS. En dus komen internationale onderwijsdelegaties opeens buurten in de Alpen.
    Want in de Alpenlanden en Duitsland - vooral Zuid-Duitsland - zijn de leerbedrijven een belangrijke verklaring van de lage jeugdwerkloosheid. In Oostenrijk bedraagt die 7,7 procent. Met 10,5 procent doet Nederland het overigens ook niet slecht.
    Wat in modern onderwijsjargon het duale systeem heet, is in wezen het oudste en meest natuurlijke manier van kennisoverdracht: al doende de kunst afkijken van hen die het al kunnen. Deze manier van leren werd voor het eerst geïnstitutionaliseerd in de middeleeuwse ambachtsgilden, waar jongens in dienst gingen als leerling. Bij goede prestaties en gedrag werden ze bevorderd tot gezel en konden het uiteindelijk tot Meester schoppen. De Meesterproef, die bestaat in Oostenrijk nog steeds.
    I... Een Oostenrijkse jongere kan kiezen tussen 199 leerberoepen: van metselaar tot kok, van skiliftbediende tot winkelier, of kapper.

Wat in Nederland bijna helemaal verdwenen is (ondanks ook in dit artikel wat gesputter over een paar zeldzame uitzonderingen), onder de druk van het zenuwziek theoretisme van alfa- en gamma-onderwijshervormers en andere soortgelijke bestuurders en intellectuelen. Verkondigend de absolute zegen van het AVO of "algemeen vormend onderwijs", maar wat in de praktijk UTO of "uitsluitend theoretisch onderwijs" was. Met tot in 2014 uitlopers in de zenuwzieke iPad-scholen opgezet vanuit dragers van de bron van zenuwziek getheoretiseer: de Joodse cultuur uitleg of detail . En dat het in Oosterijk heeft kunnen blijven bestaan, is doordat men hogere mate immuun was voor die invloed van die niet-Euopese cultuur:
  In de Alpenlanden genieten ambacht en vakwerk van oudsher hoger maatschappelijk aanzien dan elders in Europa.

Niet alleen in de godsdienst, met de van de Joodse godsdienst afgeleide christelijke godsdienst, maar zelfs op het het vlak van het onderwijs is de niet-Europese cultuur dus sterk ondermijnend.


Naar Rijnlands onderwijsbeleid , Rijnlandmodel, lijst , Rijnlandmodel overzicht  , of site home .