WERELD & DENKEN
 
 

Aardopwarming: de berichten uit 2005

4 jun.2005

Hier een verzameling berichten over de aardopwarming uit 2005, dat wil zeggen van voor de "Al Gore-revolutie" die het publieke bewustzijn wekte. Uit de berichten uit 2005 is haarscherp af te leiden dat op dat moment, en eigenlijk al jaren en tientallen jaren eerder, iedereen het had kunnen weten, als hij/zij maar de moed of de wil had gehad om de al bekende feiten op een rijtje te zetten:
 

Uit: De Volkskrant, 24-01-2005, ANP

'Broeikaseffect binnen tien jaar onomkeerbaar'

Het broeikaseffect bereikt binnen uiterlijk tien jaar het punt waarop het niet meer omkeerbaar is als er geen krachtige maatregelen worden genomen. Dat blijkt uit het rapport 'Meeting The Climate Challenge' dat dinsdag openbaar wordt gemaakt. De Britse krant The Independent, die de hand heeft weten te leggen op het rapport, publiceerde er maandag al uit.

'Er tikt een ecologische tijdbom', ...
    Het rapport is opgesteld door het Institute for Public Policy Research in Groot-Brittannië, het Centre for American Progress in de Verenigde Staten en The Australia Institute. Politici, zakenmensen en academici hebben eraan bijgedragen. Zij waarschuwen beleidsmakers in de hele wereld dat er onvoorspelbare rampen aankomen als de temperaturen twee graden Celsius hoger worden dan de gemiddelde temperatuur in de wereld in 1750, voor de industriële revolutie. Op dit moment is de stijging ten opzichte van 1750 al 0,8 graad Celsius.
    De samenstellers van het rapport zeggen dat een grotere stijging van de temperatuur leidt tot rampzalige veranderingen in het klimaat. Die hebben tot gevolg dat de landbouw ontregeld wordt, dat er tekort zal zijn aan water en dat er omvangrijke droogte optreedt. Ziekten zullen om zich heen grijpen, het niveau van de zeeën zal stijgen en bossen zullen sterven. Ook achten zij het niet ondenkbaar dat de opwarming van de aarde helemaal op hol slaat.   ...
    Het rapport dringt er bij de grootste industrielanden op aan dat zij zorgen in 2025 een kwart van hun energie uit duurzame bronnen halen en dat zij in 2010 tweemaal zo veel als nu investeren in energietechnologie die minder koolstof nodig heeft.


Uit: De Volkskrant, 21-02-2005, van verslaggever Michael Persson

IJskappen op beide polen smelten sneller

De ijskappen op Groenland en Antarctica smelten harder dan tot dusverre werd aangenomen. Volgens poolonderzoekers op een wetenschappelijk congres in Washington zal de zeespiegel de komende eeuw daardoor waarschijnlijk tientallen centimeters meer stijgen dan de 10 tot 90 centimeter die in het laatste klimaatrapport van de Verenigde Naties (uit 2001) werd voorspeld.

Belangrijkste oorzaak is het verzwakken van ijsplaten voor de kust van Antarctica en Groenland. Die liggen voor de monding van de gletsjers die van het vasteland komen, en houden als een kurk de sneeuwstromen tegen die van het vasteland komen. Doordat sommige van die platen enkele meters per jaar dunner worden, of zelfs in stukken zijn gebroken, stromen de gletsjers steeds sneller in zee. ...
    De gletsjers op het Antarctische Schiereiland, ten zuiden van Argentinië, stromen zelfs drie tot acht maal zo snel, sinds in 2002 een grote ijsplaat voor de kust verkruimelde. De afgelopen zestig jaar is de gemiddelde temperatuur in dit gebied met ruim vier graden gestegen.   ...
    De in zee stromende sneeuw kan leiden tot een zeespiegelstijging van vijf meter. De Engelse onderzoeker David Vaughan, net terug van Antarctica, ziet dat de komende eeuwen echter niet gebeuren. 'Maar tientallen centimeters extra zeespiegelstijging deze eeuw zijn al genoeg reden tot zorg.'


Uit: De Volkskrant, 26-02-2005, door Marcus Werner

Interview | Onderzoeker Robert Corell ziet aan noordpool kwalijke gevolgen opwarming

De ijsbeer heeft maar één jong

Gletsjers krimpen, bomen groeien op de toendra: het gebied rond de noordpool warmt zichtbaar op. Onderzoeker Robert Corell rapporteert erover. `De arctische oceaan is zoeter geworden.'

Het heeft wel iets van een jongensboek. Robert Corell reist de wereld rond met één boodschap. Die luidt: de effecten van de opwarming van het klimaat zijn al merkbaar, en niet zo'n beetje ook.
    Niks toekomstscenario's van het IPCC, de internationale club wetenschappers die de opwarming van de aarde en de mogelijke gevolgen daarvan in kaart brengt. It's happening, right now, en bijna nergens is dat zo goed te merken als in het noordpoolgebied.
Vorige week was hij even in Nederland. Het Arctisch Centrum aan de Rijksuniversiteit Groningen strikte hem voor een lezing.
    Corell, senior fellow van het Amerikaanse nationale meteorologische genootschap, leidde de afgelopen jaren een groot internationaal onderzoek naar de effecten van klimaatopwarming in het noordpoolgebied. Vorig najaar verscheen daarover hei Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) rapport. Corell lichtte de wetenschappelijke bevindingen toe voor de Amerikaanse Senaat en er verscheen een lekenversie van het rapport in boekvorm. 'Het is absoluut te merken dat concrete verhalen over de gevolgen van klimaatopwarming een snaar raken bij mensen die verantwoordelijk zijn voor klimaatbeleid.'   ...
    Dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf, daarvoor hoef je Corell niet aan een kruisverhoor te onderwerpen. 'Grote delen van het arctische gebied zijn in de afgelopen vijftig jaar tussen de één en drie graden opgewarmd. Als je laag over de kust van Alaska vliegt, schreeuwen de gevolgen je tegemoet. Gletsjertongen rijn er soms tot vijf kilometer gekrompen. Gebieden waar één, twee decennia geleden kale toendra lag, zijn nu begroeid met bomen - de naaldbossen rukken steeds verder op naar het noorden.'
    En mocht er op een ijsvlakte een moederijsbeer lopen met haar kroost 'dan zie je één in plaats van twee of drie jongen achter haar aan lopen. Door voedselgebrek zijn ijsbeervrouwtjes niet meer in staat tot een normale worp.'
    Het ACIA-rapport bevat een angstaanjagende waslijst van de plaatselijke effecten van opwarming. Corell: 'Niet eerder zijn zo systematisch gegevens over het gehele arctische gebied bij elkaar gebracht.'   ...
    De inheemse bevolking diende ook zelf als onderzoeksobject. 'Voor de roodborst, tegenwoordig geen zeldzaamheid op Groenland, bestaat in de Inuittaal geen naam. Je kunt er donder op zeggen dat die vogel er vroeger niet was.'


Uit: De Volkskrant, 04-04-2005, ANP

Vogels nestelen steeds vroeger

Vogels in Nederland bouwen steeds eerder in het jaar hun nest. Warmere lentes en ontwikkelingen in de landbouw, waardoor het gras eerder en sneller groeit, zorgen ervoor dat de vogels ruim een week eerder broeden dan twintig jaar geleden.
    Vergeleken met zijn voorouders in 1986 broedt bijvoorbeeld de pimpelmees anno 2005 gemiddeld tien dagen eerder, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend. Het bureau onderzocht de effecten van het veranderende klimaat voor de natuur.
    De afgelopen dertig jaar is het gemiddeld 1,5 graad Celsius warmer geworden in Nederland. Insectenetende vogels zoals de pimpelmees kunnen hierdoor eerder broeden. Door het warmere weer is vroeger in het jaar voldoende voedsel voor de jongen te vinden. De bonte vliegenvanger, die overwintert in West-Afrika, keert ondanks de warmere lentes niet eerder terug. De vogel broedt wel sneller na aankomst: zeven dagen eerder.
    De temperatuurstijging zorgt niet alleen voor vroeger nestelende vogels. 'Dagvlinders en reptielen lijken ook eerder in het jaar actief te worden', aldus het CBS. Niet-inheemse dieren en planten kunnen tevens neerstrijken in Nederland.  ...
 

Uit: CNN.com, 11-05-2005

Swiss wrap glacier to slow ice melt

story.swiss.glacier.ap.jpg
Workers cover parts of the Gurschen glacier with plastic sheets at the Swiss ski resort of Andermatt.

GEMSSTOCK, Switzerland (Reuters) -- Alarmed by the retreat of its Alpine glacier, a Swiss ski resort on Tuesday wrapped part of the shrinking ice-cap in a giant blanket in a bid to reduce the summer melt.

If successful, officials at the Gemsstock resort above Andermatt in central Switzerland expect the example to be followed elsewhere in the Alps, where scientists say glaciers are under threat from global warming.
   "We think it will become common practice to cover parts of the glaciers," Urs Elmiger, a board member of Andermatt Gotthard Sportbahnen, the cable car operator behind the project, told Reuters.   ...
   But scientists stressed that while such defensive actions could prove valuable in selected spots, such as access areas or cable car installations, they were not a solution to the overall problem of the vanishing ice fields worldwide.
   "It may be useful very locally, but it would be totally unfeasible -- economically and ecologically -- to cover completely even a small glacier," said geography professor Wilfried Haeberli of the University of Zurich.
    The Alpine glaciers -- also in Austria, France and Italy -- are losing one percent of their mass every year and, even supposing no acceleration in that rate, will have all but disappeared by the end of the century.   ...
    "The solution is to switch to clean energy, we need to cut down on harmful pollutants, such as CO2 (carbon dioxide)," he said.


Naar Alfa denken, anti-bèta, klimaat , Alfa denken, anti-bèta , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .