WERELD & DENKEN
 
 

Ontwikkelingshulp, effectiviteit

5 okt.2010

De kritiek op de effectiviteit van ontwikkelingshulp noemt toe tezamen met de afname van de greep van de politieke-correctheid op de publieke opinie. Natuurlijk gaat die kritiek in tegen gevestigde belangen:


Uit: De Volkskrant, 04-12-2009, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Ophef over dissertatie van Wiet Janssen over negatieve effecten ontwikkelingshulp

'Een grove wetenschappelijke misser'

Vier hoogleraren protesteren tegen een promotie aan de Universiteit Twente. Het onderzoek deugt niet, de UT zou uit zijn op de promotiebonus.

‘Wij zijn van onze stoel gevallen bij het lezen van uw dissertatie.’ Professor Eric Smaling spreekt promovendus Wiet Janssen vanaf de publiekstribune toe. ‘Het is hoogst ongebruikelijk dat ik dit doe, maar ik spreek vandaag namens drie collega’s en mijzelf. Wij zijn van mening dat uw proefschrift nooit in deze vorm zou mogen verschijnen.’
    Janssen promoveert donderdag aan de Universiteit Twente (UT) op een onderzoek naar de effectiviteit van ontwikkelingshulp. Hulp aan een continent als Afrika zou niet, of zelfs averechts werken. Met zijn bevindingen veegt hij de vloer aan met het huidige ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Nederlandse overheid.
    Smaling en drie collega-hoogleraren komen in opstand tegen het toekennen van de doctorstitel aan Janssen door de UT. Zij noemen het een ‘grove wetenschappelijke misser’. Ze stellen dat zijn onderzoek van bedenkelijke kwaliteit is, niet op eigen onderzoek is gebaseerd, gebruik maakt van selectief bronnenmateriaal en in krakkemikkig Engels is geschreven.
    Per brief probeerden de hoogleraren ontwikkelingsstudies – Paul Hoebink (Radboud Universiteit Nijmegen), Jan Willem Gunning (Vrije Universiteit Amsterdam), Eric Smaling (Wageningen Universiteit) en Rob Visser (Rijksuniversiteit Utrecht) – de promotie begin deze week nog te stoppen. Eerder kregen ze van de UT niet de mogelijkheid de dissertatie in te zien. Hun kritiek baatte niet, Janssen ontvangt zijn doctorstitel.   ...
    De hoogleraren trekken de integriteit van Janssen overigens niet in twijfel. ‘Maar zijn ervaring als consultant in de ontwikkelingshulp maakt hem nog geen wetenschapper’, zegt Smaling.
    De Universiteit Twente laat weten dat de aantijgingen van de hoogleraren ‘feitelijk onjuist’ zijn. De dissertatie zou ‘ook op interne documenten van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en diverse interviews’ gebaseerd zijn. ...


Red.:   De juiste reactie is natuurlijke deze:


De Volkskrant
, 11-12-2009, ingezonden brief van Patrick Ubags, Rotterdam

Ontwikkelingssamenwerking

Wiet Janssen heeft een onwelgevallig verhaal naar buiten gebracht. Dit is een taak die bij goede journalisten en wetenschappers hoort. Het is aan de hoogleraren om deze verhalen op wetenschappelijke gronden te falsificeren, of te verifiŰren. Het is aan de politiek en de instellingen om te kijken waar ontwikkelingshulp beter kan.


Red.:   Een kleine samenvatting, die probeert een gunstige conclusie te trekken;


Uit: De Volkskrant, 31-01-2011, column door Sheila Sitalsing, journalist en econoom.

Oude en nieuwe na´veteit van hulpdonoren

Tussentitel: Global Fund redde al miljoenen levens door overzichtelijke projecten

Imelda Marcos had 2.700 paar schoenen toen zij en haar man in 1986 de Filipijnen ontvluchtten, Mobutu Sese Seko gebruikte de nationale vliegmaatschappij Air Zaire als persoonlijke luchttaxi en Jean-BÚdel Bokassa sliep in een verguld bed in de Centraal Afrikaanse Republiek.
    Niettemin stond er altijd wel iemand klaar met royale ontwikkelingshulp. Legendarisch zijn de woorden, toegeschreven aan Bokassa, die zich in 1976 tot keizer liet kronen in een 20 miljoen dollar kostende ceremonie: 'Alles hier is betaald door de Fransen. We vragen de Fransen om geld, we krijgen het, en we verspillen het.'   ...


Red.:   De oude situatie. Totaal ineffectief.

  De aandacht voor corruptie heeft de effectiviteit van hulp beslist vergroot. Maar de na´veteit van donoren (of van hun achterban) is gebleven. Dachten ze voorheen dat je armen kan helpen in een dictatuur, nu denken ze dat je ziekenhuizen kan bouwen in landen met amper administratieve capaciteit en 100 procent garantie kan krijgen dat de bonnetjes kloppen.

De huidige standaard situatie. Vrijwel totaal ineffectief.
  Mede daarom kon er een rel-met-gevolgen ontstaan rond het Global Fund ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Sinds 2002 boekt dit fonds geweldige resultaten bij het terugdringen van de drie grote killers in arme landen. ...
    Het Global Fund is de grootste hulppot na de programma's van de Verenigde Naties; het verspreidde inmiddels bijna 22 miljard dollar. Het is een doorgeefluik: donorlanden geven geld, het Fonds sluist dat door naar goedgekeurde projecten in ontwikkelingslanden. ... Het Fonds redde al miljoenen levens dankzij overzichtelijke projecten met simpel meetbare doelstellingen als het aantal verspreide klamboes en het aantal mensen dat antiretrovirale middelen slikt.

De toekomst: erger dan ineffectief. Want het houdt meer mensen in leven dan hun landen, economieŰn, maatschappijen en culturen kunnen onderhouden. Met een catastrofe in de toekomst tot gevolg. De overbevolkingscatastrofe.
    Een glaszuiver bewijs van de contraproductieve effecten van hulp:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2013, van verslaggeefster Carlijne Vos

Meer hulpgeld leidt tot hogere uitgaven defensie

Landen die humanitaire hulp ontvangen, geven minder geld uit aan onderwijs en zorg en meer aan het militaire apparaat. Dit ongewenste neveneffect blijkt uit een onderzoek naar humanitaire hulp in sub- Sahara-Afrika van Universiteit Tilburg. .
    Volgens econoom Andreas Zenth÷fer, die woensdag op het onderwerp promoveert, is er een 'significante en sterke relatie' tussen hulpgelden en overheidsuitgaven. Donorlanden zouden zich hier bewust moeten zijn en moeten bijsturen wanneer negatieve neveneffecten van de instroom van hulpgelden voelbaar worden.
    Uit het onderzoek blijkt dat een toename van 1 procent in humanitaire hulp gemiddeld leidt tot een afname van 0,5 procent in de uitgaven voor onderwijs en van 0,48 procent voor zorg. De uitgaven aan defensie stijgen met 0,26 procent.     ....


Red.:    Waarom moest nog onderzocht worden, maar dat je met enig gezond verstand zo invullen: ze verschuiven gewoon wat posten.


Naar Ontwikkelingshulp  , Termen: hulpverlener  , Ontwikkelingshulp, lijst , Algemeen overzicht , of site home .