WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij D66: kosmopolitisme

18 aug.2010

Aangaande de Europese eenwording zijn vele variaties mogelijk - D66 is van de rabiate versie: een Europees Imperium à la Verenigde Staten:


Uit: De Volkskrant, 14-08-2010, Sophie in´t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy (europarlementariërs voor D66) en Wouter Koolmees (Tweede Kamerlid voor D66)

Ambitieuze EU moet zelf belasting innen

Het plan van eurocommissaris van Begroting Lewandowski om EU-belastingen in te voeren, riep in diverse Europese hoofdsteden heftige reacties op. Maar de regeringen zouden er goed aan doen het voorstel serieus te bekijken. Europa heeft dringend behoefte aan een moderne, transparante begroting, toegesneden op de prioriteiten en uitdagingen van de ambitieuze strategie EU2020.   ...
    ... De Europese Liberale ALDE fractie heeft geëist dat de nieuwe Europese Commissie met voorstellen komt voor eigen middelen voor de EU. ...


Red.:   Het kosmopolitisme kan je ook op intellectuele wijze formuleren. Dan klinkt het nog mooier:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2009, door Bart Dirks

Accent | Vrijzinnigheid

Radicale midden wil af van ongeduldig getetter

Nee, bezwoer de Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf (D66) dinsdag meer dan eens, er is absoluut geen nieuwe politieke partij van vrijzinnigen in de maak. ...
    Wél praatte een select gezelschap uit verschillende politieke en maatschappelijke geledingen twee jaar lang over ‘de noodzaak van politieke vrijzinnigheid’. Over stelling nemen tegen starre ideologieën, gemakzuchtig populisme en zinloze polarisatie. Lees: tegen de opmars van de Partij voor de Vrijheid, Trots op Nederland en, in mindere mate, de Socialistische Partij.
    De weerslag, de bundel Open en onbevangen – de noodzaak van politieke vrijzinnigheid (uitgeverij Balans) werd dinsdag gepresenteerd in de statige rooksalon naast de oude zaal van de Tweede Kamer; enig cachet was gewenst in tijden van ‘ongeduldig getetter van de stemmingmakers’. ...
    De bijdragen zijn van onder anderen de Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA), GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg, SCP-directeur Paul Schnabel en de VVD’ers Atzo Nicolaï en Hans Dijkstal. CDA’ers ontbreken.
    De samenstelling van het boek was intussen een pure D66-zaak, met Roger van Boxtel, Wim Dik, Thom de Graaf, Alexander Rinnooy Kan en Hans Wijers. ...
    ‘Het gaat nu weer goed met D66, maar nog niet met de vrijzinnigheid’, oordeelt SER-voorzitter Rinnooy Kan. ...


Red.:   'Vrijzinnigheid' is natuurlijk politieke newspeak voor ontkenning van de Nederlandse identiteit en cultuur, multiculturalisme en kosmopolitisme. Zoals ten duidelijkste blijkt uit waar ze zich tegen afkeren: PVV en SP, die niet zo veel gemeen hebben, met als voornaamste dat ze tegen Europeanisme en kosmopolitisme zijn. Voor het soort mensen dat dit soort ideeën uitdraagt, zie hier  .
    Ze drukken het ook steeds rabiater uit:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2012, door Sophie in 't Veld, europarlementariër, en Gerard Schouw, Tweede Kamerlid, voor D66.

Politieke Unie moet geen taboe meer zijn

Gezien de zwakker wordende positie van Europa in de wereld moeten we de EU omvormen tot een politieke unie.

Tussentitel: Nationale soevereiniteit betekent in de praktijk niet veel


Red.:    Verdere uitleg overbodig: Nederland moet opgeheven worden. 
    Nog wat volstrekt overbodige details:


Uit: De Volkskrant, 09-05-2014, van verslaggeefster Maartje Bakker

D66: illegale vmbo-leerling heeft eveneens recht op stage

Kinderen die illegaal in Nederland zijn en het praktijkonderwijs of het beroepsgerichte vmbo volgen, kunnen hun school niet altijd afmaken. Omdat ze niet op stage mogen, kunnen ze geen diploma halen.
    Onaanvaardbaar, vindt D66. 'Ook deze kinderen hebben recht op onderwijs', zegt Tweede Kamerlid Paul van Meenen. ...


Red.:   Illegalen moeten precies dezelfde rechten krijgen als illegalen. Oftewel: illegaliteit wordt opgeheven. Oftewel: vrije immigratie. Oftewel: het opheffen van Nederland.


Naar D66  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .