WERELD & DENKEN
 
 

PC club: Evelien Tonkens

Evelien Tonkens is één van die gevallen die bewijst dat de menswetenschappen zoals bedreven aan de Nederlandse universiteiten niets met wetenschap, en alles met ideologie te maken hebben. De ideologie van de politiek-correctheid, om precies te zijn. En om die ideeën verder te kunnen verspreiden heeft de Volkskrant haar jarenlang de ruimte gegeven ze te spuien in een wekelijkse column. Hier wat voorbeelden, te beginnen met de gelijkheid van man en vrouw. Want dat dat onderscheid alleen afstamt het doen aantrekken van de ene helft van de baby's van blauwe sokjes en de andere helft roze, staat als een paal boven water:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2011, column door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap

 Hersenwetenschappers als hogepriesters

Tussentitel: Mensen willen dolgraag horen dat de seksen wezenlijk verschillend zijn

Dat meisjes details zien en jongens het grotere plaatje komt doordat de 'crockus' in jongenshersenen vier maal zo groot is, volgens een Amerikaanse onderwijsadviseur. En jongens kunnen 'de emotionele informatie in de amygdala' minder goed verbinden met de 'taalinformatie in de cerebrale cortex', waardoor ze niet goed over gevoelens kunnen praten. In de Verenigde Staten zijn honderden programma's voor gescheiden onderwijs op basis van dit soort uitspraken. Meisjes krijgen geschiedenis middels de vraag 'hoe zou jij je voelen als', terwijl jongens plattegronden tekenen van het behandelde gebied.
    Vrouwen zijn empathischer, mede door betere werking van spiegelneuronen in hun hersenen, weet ook Louann Brizendine, auteur van The female brain. Neurowetenschapper Cordelia Fine heeft in Delusions of gender de bronnen bij deze uitspraak nageplozen (plus duizenden andere neurowetenschappelijke studies). Slechts twee van de tien studies vonden miniem sekseverschil. Aflezen van emoties van gezichten kon bijna de helft van de jongens heel goed, tegenover iets meer dan de helft van de meisjes. Over hersenen zegt dit trouwens niets. Bij twee andere studies zijn alleen vrouwen onderzocht, bij de derde alleen autistische mannen, bij de vierde alleen dode hersenen. Drie studies vergeleken seksen helemaal niet. En de 'crockus' die bij jongens vier maal zo groot zou zijn, bestaat niet. Kortom: neurowetenschap als neurononsense, aldus Fine en Mark Liberman op zijn blog Languagelog.    ...


Red.:    Cordelia Fine is de, huidige, hogepriesteres van deze ideologie, en aangaande alles wat zij zegt en schrijft geldt het adagium dat het verstandig is precies het tegenovergestelde aan te nemen.
    Maar Evelien Tonkens is er hartstikke blij mee:

  In onderzoek naar sekseverschillen is systematisch sprake van overrapportage van verschil en onderrapportage van overeenkomsten. Een hersenonderzoeker die wil weten welke hersendelen van de hersenen bij empathie worden geactiveerd, vermeldt niets over sekse als alleen overeenkomsten blijken; het onderzoek ging immers over hersenactiviteit. Alleen als er sekseverschillen uitkomen, is dat nieuws.

Tja. het schijnt ook zo te zijn dat vrouwen ook twee armen, twee benen, en één hoofd hebben ... Het feit dat ze gemiddeld toch meer dan een decimeter in lengte verschillen (enzovoort), wat, als het al zo zijn dat dat  verschil er is wat Cordelia Fine ongetwijfeld wil bestrijden,  natuurlijk volkomen secundaire en onbelangrijke verschijnselen, en dan nog kan dat alleen komen omdat die baby's die roze sokjes hebben aangekregen, daarna ook nog eens minder te eten krijgen ... En wat al helemaal en absoluut niet kan is dat die lichamelijke verschillen ook maar het geringste iets te maken zouden kunnen hebben met schillen ergens in het zenuwstelers, laat staan de hersenen.
    Maar dit was kennelijk nog niet duidelijk genoeg. Tonkens heft verder zitten lezen, en is nu helemaal overtuigd:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2011, column door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap

Mentale fitness

Tussentitel: Hersenwetenschapper kan aan uw hersenen niet zien of u man of vrouw bent

Schieten fitnessen of hardlopen er vandaag bij in? Lees dan deze column, want dat is ook fitness. Het lezen van deze column stimuleert de occipitale kwab en verfijnt het neuraal circuit van uw anterieure cingutulate gyrus en dorsolaterale prefontale cortex, weet ik dankzij Cordelia Fine's hilarische boek Delusions of gender.
    Van de hersenen veel nieuws de komende jaren. ...
    Hoe gaan we met die nieuwe hersenweet-jes om? Er wordt nu al komisch veel aan hersenen toegeschreven, zoals Ron Berghmans terecht betoogt (Opinie & Debat, 8 september). Het artikel 'Eenderde Europeanen heeft hersenziekte' (Ten eerste, 6 september) is daar een voorbeeld van. Depressie, angststoornissen, slapeloosheid of alcoholverslaving zijn daarin ineens hersenziekten, door hersenonderzoek te begrijpen en te verhelpen. Maar sinds wanneer zijn depressie, angst of slapeloosheid hersenziekten? Het zijn geestesziekten, als gevolg van gebeurtenissen in je leven. Ze kunnen wel in de hersenen waarneembaar zijn. Maar waarneembaarheid zegt niets over oorzaken. Als ik griep heb, of malaria zie je dat onder andere aan mijn lichaamstemperatuur: ik heb koorts. Maar daarmee is koorts nog geen oorzaak van griep of malaria.    ...


Red.:   Ja ja, Cordelia en Evelien kunnen redeneren als de beste. Collega Malou van Hintum gaf daar ooit ook een mooi staaltje van weg: 'Waarom mag een moslim niet wat een jood of een katholieke wel is toegestaan?' Met 'wat' doelende op alles wat je maar kan bedenken, natuurlijk. Een lalgemeen gelden regel, natuurlijk. Dus 'Waarom mag een Jehova's getuige  niet wat een jood of een katholieke wel is toegestaan?'. Of: 'Waarom mag een Scientology-aanhanger niet wat een jood of een katholieke wel is toegestaan?'. of 'Waarom mag een nazi niet wat een jood of een katholieke wel is toegestaan?'. Hè, zullen sommigen antwoorden, dat zijn toch heel andere zaken. klopt. De islam is ook een heel andere zaak als het jodendom. En nog veel meer anders dan het christendom. Dat was Malou van Hintum even ontgaan.
    En dit is nog een toppunt van redelijkheid vergeleken met het argumenten van Tonkens. Want dat luidt: "Omdat koorts niet de oorzaak is van griep, kunnen hersenverschillen niet de oorzaak zijn van genetische verschillen".
    Wat is dan wel de oorzaak van hersenverschillen? We lezen verder:

  Wij hebben echter massaal een zwak voor herseninformatie. ...
    Dat voorspelt weinig goeds voor de receptie van uitkomsten van hersenonderzoek in de komende jaren. (...) populaire wetenschap en journalistiek maken van hersenen diepe, onveranderlijke oerbronnen van gedrag. Met grote maatschappelijke consequenties. Vrouwen die net hebben gelezen dat er genetisch bepaalde sekseverschillen zijn in wiskundige prestaties, presteren aanzienlijk slechter dan vrouwen die net lazen dat ervaring de belangrijkste determinant is. En mannen die net lazen dat wetenschappelijk is aangetoond dat de seksen wezenlijk verschillen, vinden vaker (dan mannen die lazen dat wetenschappers hierover twisten) dat 'promotie geven aan mannen een betere investering is dan promotie geven aan vrouwen'.

Dit soort onderzoek is recent sterk (2012) onder vuur komen te liggen, want het valt onder de sociale psychologie. na de fraude van Diederik Stapel werd bekend dat dit soort onderzoeksresultaten bijzonder slecht reproduceerbaar is gebleken, dat wil zeggen: doet een andere onderzoeker hetzelfde onderzoek, dan vindt hij geen effect. De reden zijnde dat het bijzonder makkelijk is om bij dit soort onderzoek, meestal onbewust, het gewenst resultaat er al op een of ander manier, in de onderzoekmethode, in te stoppen.
    Maar het gaat allemaal om deze conclusie:
  Hersenen zijn veranderlijk, en niet per sekse of etnische groep categorisch verschillend.

De verschillen zitten in de blauwe en roze sokjes. Jammer dat ze dat in India niet weten ... Ze zouden alle kinderen blauwe sokjes aandoen ... uitleg of detail .
    Dat was genoeg. Voor een paar maanden:


Uit: De Volkskrant, 04-01-2012, column door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap

Voorkeur voor vrouwen of mannen in 2012

Tussentitel: Het is onrechtvaardig dat ik als Evert meer kansen zou hebben

Voor 2012 heb ik een goed voornemen dat onze regering zal bevallen. Ik toon zelfredzaamheid en neem mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik maximaliseer mijn kansen en maak mijzelf optimaal inzetbaar. Drie wegen staan mij daartoe open. Ik kan mijzelf bijscholen; er is altijd veel aan mij te verbeteren. Nuttig maar op mijn leeftijd geen garantie voor succes. Fraude en bedrog zijn in de wetenschap wellicht effectiever, maar voor liegen ontbeer ik elk talent.   ...


Red.:    Eén ding kan je alfa's en gamma's niet ontzeggen: lullen kunnen ze als de beste. Het is weer een smeuïg verhaal.
    Maar waar gaat dit naar toe?

  Resteert de derde route: van sekse veranderen. Al jaren studeren meer vrouwen dan mannen aan universiteiten en toch is maar 11 procent van de hoogleraren vrouw. Door van sekse te veranderen, stijgen mijn kansen meteen explosief.

Juist ja.
    Want hoe zit het? Zo: man en vrouw zijn gelijk, dus moet 50 procent van alle functies vervult worden door vrouwen:
  Breinadepten en gelijkheidsdenkers worden het nooit eens, maar we kunnen elkaar wel vinden in een pragmatisch criterium: de helft als norm.

Helder toch? Dat is pragmatisch.
    Natuurlijk is het dan even pragmatisch om zwangerschap eerlijk te verdelen. Het is hoogst onrechtvaardig dat deze schat van het menselijke bestaan, het baren van kinderen, is voorbehouden aan vrouwen. Mannen worden altijd gedwongen zich ernstig zorgen te maken over hun nut voor de mensheid. Want zeg nou zelf, er zijn maar een paar nodig om zowat de halve wereld te bevruchten. Terwijl vrouwen absoluut zeker zijn van hun nut: zij baren de kinderen.
   Hartstikke onrechtvaardig, natuurlijk. En het is dan ook logisch dat er een beleid komt om ervoor te zorgen dat het baren van kinderen eerlijk verdeeld wordt. Fifty-fifty. Net als dit:
  Als ergens minder dan de helft vrouwen of mannen werken, is aparte extra werving van de minderheid gerechtvaardigd. Iedereen mag dan zelf besluiten of hij dit beter of rechtvaardiger vindt. Universiteiten mogen dan nog talloze extra leerstoelen voor vrouwen creëren.

De rest van dit bombastisch geformuleerde gezwets zullen we maar vergeten.

 

 

20 dec.2012


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .