WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Jacques Wallage

29 aug.2009

Jacques Wallage heeft namens de PvdA vele bestuursfuncties bekleed, waarvan de bekendste die op het ministerie van Onderwijs was - of beter: de beruchtste, want inmiddels wordt redelijk algemeen aanvaard dat hij één van de aanjagers van de ondergang van ons onderwijs was, samen met die andere PvdA-coryfeeën Jos van Kemenade en Tineke Netelenbos.
    Maar naast deze topprestatie heeft hij ook sterk bijgedragen aan het multiculturalisme. Onder een paar voorbeelden, te beginnen met wat Wallage te melden heeft over de Nederlandse identiteit (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):
 
  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

Zo, Nederlanders hebben geen identiteit nodig. Want als je al geen recht het op je eigen landje, wat heb je dan nog voor recht op een eigen identiteit? Zeker als je helemaal geen eigen cultuur hebt (Over identiteit, zelfrespect en integratie, zesde DEND-lezing, door J. Wallage, burgemeester van Groningen, 31-10-2002, in Tilburg):
 
  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En waarvoor heb je een eigen landje nodig, als je al helemaal geen eigen cultuur hebt.
    Ter contrast, Wallage over een andere identiteit, de Joodse (de Volkskrant, 24-07-2009, door Jan Tromp):
 
  Voor wie last heeft van de verbetenheid en de wrok

'Inburgering', stelt PvdA-coryfee Wallage, 'loopt via de weg van emancipatie, niet via de aanpassing.' Stukken van hem uit de jaren '90 zijn gebundeld in Plaats van bestemming
.

...   Op bladzijde 155 van Plaats van bestemming vinden we in een opstel uit 2001 het beredeneerde, en in elk geval het humane antwoord. 'Inburgering', schrijft Wallage, 'loopt via de weg van emancipatie, niet via de aanpassing.' Zeg zelf, hier wordt al het gedraai en gedoe dat de laatste weken rondom het onderwerp is vertoond, in een pennestreek geanalyseerd en gekarakteriseerd.
    'Wat voor mensbeeld hebben politici eigenlijk die migranten met droge ogen hun identiteit denken te kunnen afpakken?', stelt Wallage in een volgend stuk. 'Je cultuur, je moedertaal, de verhalen van je ouders en grootouders, de humor, het verdriet dat alles kun je niet afleggen alsof het een oude jas is.'   ...
    Hij beschrijft hoe hij in Manhattan eens een groep oude Joodse mannen trof op een bankje aan het water. Ze kwamen uit Oost-Europa en woonden al een halve eeuw in Amerika. Ze spraken Jiddisch met elkaar. ...

Dus voor Joden is het een goede zaak dat ze aan hun identiteit vasthouden.
    En nu de combinatie van beide: (najaarscongres van de Banning Werkgemeenschap voor de PvdA, van ND.nl, 22-11-2008):
 
  Wallage zegt zich ervoor te schamen dat zijn partij ,,ruimte heeft geboden aan discussies, die 'etnocentrisme' als sterke ondertoon hebben''. ,,Als kind uit een joods gezin, heb ik een scherpe antenne voor vreemdelingenhaat. Ik waarschuw voor debatten en argumenten, die in feite een andere discussie bedekken.''

Dus vanuit zijn eigen behouden Joodse identiteit mag Jacques Wallage oordelen dat Nederlanders niet aan hun identiteit mogen vasthouden, want dat is etnocentrisme.
    Het kan qua redeneertrant niet veel schunniger.
    En uit de schunnige redeneertrant komen dus ook schunnige opinies voort, zoals het al geciteerde (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):
 
  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

En die Nederlanders moeten desnoods maar oprotten vanuit hun overvolle landje ...
    Natuurlijk voelt (roof)ridder Wallage zich ook geroepen om zich te mengen in de strijd rond Geert Wilders:
 

Uit: De Volkskrant, 12-03-2009, door Yvonne Doorduyn

De kuil van Wilders

Hij wil geen ‘roepende langs de zijlijn’ zijn, maar roept nu toch maar even wel. En hard. Volgens Jacques Wallage, burgemeester van Groningen en voormalig Kamerlid, heeft de PvdA-top met de integratienota een grens overschreden. ‘De scheidslijn met extreem-rechts vervaagt.’


Rechts, anders kan Jacques Wallage de nieuwe integratienota van zijn partij niet noemen. Gewoon rechts. ‘Het is de agenda van Geert Wilders die we langslopen. Alsof integratie alleen over religie en cultuur gaat. Alsof alle migranten opnieuw examen moeten doen. Een soort hordenloop: de PvdA zet een aantal horden neer en als je die goed neemt, dan pas ben je welkom.’   ...

U maakte ruzie in de kandidaatstellingscommissie. U wilde als commissielid niet dat eurocriticus René Cuperus op de lijst kwam.
‘Nou, ruzie. We hebben een stevige discussie gehad. Ik ga over individuen niets zeggen. Maar voor zover er scherpte in de lucht was, ging dat niet over personen. Het gaat mij om het beginsel dat een onafhankelijke commissie onafhankelijk advies moet kunnen uitbrengen. Dat was niet het geval. Niet alleen bleef de partijleiding zich ermee bemoeien, het oorspronkelijke voorstel van de commissie wordt niet eens openbaar.  ...


Red.:   Jacques Wallage: multiculti-fundamentalist, én ook tegen eurocritici. Want dat hoort natuurlijk ook binnen dit patroon: vóór Europa en kosmopolitisme  . Een echte vertegenwoordiger van de regentenklasse:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2009, ingezonden brief van Bob Geudeker (Annen)

Bekeerde babyboomer

Een aanhanger van Wallage en zijn PvdA ben ik nooit geweest; eerlijk gezegd vond ik hem het prototype van de `nieuwe regent` (lees: bekeerde babyboomer).   ...
 

Red.:   En lees voor 'regent': middenklasse-lakei van de graaiers in de top, in de verwachting zelf mee te kunnen graaien  .
    En, opgedoken uit het eigen archief, in een later veel meer gebruikte vorm:


Uit: De Volkskrant, 18-12-2003, van een verslaggever

Wallage protesteert tegen islam-uitspraken Hirsi Ali

Burgemeester Wallage van Groningen protesteert in een brief aan de VVD-Tweede-Kamerfractie tegen de uitlatingen van het Kamerlid Ayaan Hirsi Ali over de islam. Wallage, oud-fractievoorzitter van de PvdA, vindt dat Hirsi Ali de Nederlandse moslimgemeenschap intimideert en haar grondrechten aantast.    ...


Red.:   Het is natuurlijk precies anderom: met zijn brief intimideert Wallage de Nederlandse gemeenschap en tast haar grondrechten (je mag je over alles uitpsreken tenzij het de wet schendt dat wil zeggen oproept tot geweld) aan.
    Maar Wallage heeft er geen enkele moeite mee om de Nederlandse grondrechten de schenden, want ...:
  In zijn brief legt Wallage een verband tussen de acties van Hirsi Ali en het lot van de joodse gemeenschap in Groningen, die gedurende de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd 'vernietigd'.

Oftewel: Joden zijn migranten en slachtoffers en mag je dus niet van zeggen - moslims zijn in Nederland ook migranten - dus, ergo, q.e.d.: moslims zijn ook slachtoffers en mag je ook niets van zegggen.
    Oftewel: Wallage kiest migrantenbelangen boven Nederlandse belangen. Wallage is een Nederlandhater en Nederlandverrader.


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .