WERELD & DENKEN
 
 

Jack Vance citatenlijst

Vance's boeken behoren tot de sciencefiction. Voor wie daar ook maar iets van een diskwalificatie of probleem in ziet, leze eerst het volgende  - in het kort: waar het onderwerp van de standaardliteratuur de psychologie is, en dat van de sciencefiction de sociologie, de ontwikkeling van maatschappijen. Vance voert dat laatste tot haar hoogst mogelijke niveau.
    Wie dat uitvoeriger (en in het Engels) verwoord wil zien, leze de volgende link vol met citaten  . Hieronder staan wat citaten die de redactie verzameld heeft:


Onsterfelijkheid? Het tweede gezicht? Alle godsdiensten ontstonden uit de angst voor de dood, dacht Gardius - hoe heviger ze op hun hiernamaals-trommeltje roffelden, hoe populairder de godsdienst was.
Uit: Kruistocht naar Alambar, in Alambar, p. 144.


Gardius wendde zich met een flauwe glimlach tot de Patriarch. 'U leeft in een sfeer van angst. Zou u niet liever een gelukkige wereld hebben, zonder de diepe kloof tussen meester en slaaf, zonder de strafcircuits, zonder de zweep, zonder de vernedering van beide kanten? Zou u niet liever een wereld zien waarin de mensen als gelijken samenwerken tot het heil van allen?'
     De Hoge Heer Patrouillant zei: 'Zoiets is amper een kwestie van wat we graag willen of niet. We leven in een bepaalde maatschappij. Alleen een ramp zou die maatschappij kunnen veranderen.'
     'Dan komt er zo'n ramp.'
Uit: Kruistocht naar Alambar, in Alambar, p. 191-2.


Het kwaad uit de wereld verbannen? Onzin! Moedig het aan, koester het, vertroetel het. De wereld heeft een schuld aan het kwaad die men zich niet voor kan stellen. Denk maar na! Zonder hebzucht wordt de ambitie zwak. Zonder ijdelheid verandert de kunst in loos gemijmer. Zonder wreedheid vervalt de goedertierenheid tot lijdzaamheid. Het bijgeloof heeft de mens, door hem schaamte aan te jagen, gedwongen op zichzelf te vertrouwen en als er geen stomheid bestond, hoe weinig smaak zou dan het verheven begrip hebben?

- Magnus Ridolph     


Uit: De Spectaculaire Sardines, in Magnus Ridolph, p. 165.


Mysterie is een woord zonder objectieve zeggingskracht, niet meer dan de beschrijving van de beperkingen van de geest. Mensen kunnen zelfs worden gekwalificeerd aan de hand van de fenomenen die zij ieder voor zich mysterieus vinden ...  Het mysterie wordt opgelost, de oplossing wordt hen medegedeeld. 'Natuurlijk, het lag ook wel voor de hand!', roept men in koor. Een opmerking over het voor de hand liggende: het ligt altijd voor de hand ... De geest van de massa verwisselt de volgorde, en laat uit het mysterie de oplossing komen. Dit is logica op zijn kop; in werkelijkheid staan mysterie en oplossing in dezelfde verhouding tot elkaar als schuim tot bier ...

- Magnus Ridolph        'Misschien is het zo dadelijk niet langer mijn probleem,' zei Reith, 'ik weet niet hoe ik wettelijk sta.'
'Er zijn hier geen wetten in de steppe,' zei het meisje, 'Vrees alleen de regels.'
Uit: Een stad vol Chasch


'De hersens zijn een heel bijzonder orgaan dat de junior- en assistentenrangen nooit te volle benutten. We zullen onze oefeningen in categorieën onderverdelen. Ten eerste: scherpzinnigheid en oplettendheid. Ten tweede: ezelsbruggetjes. Ten derde: voorkennis, intuïtie, telepathie, en dergelijke. Ten vierde: veinzen en huichelen. Ten vijfde: de technieken van overreding en suggestie. Ten zesde: inductie en deductie. Zoveel is genoeg voor het zeventien-toldeck-niveau. Hoe laat is het? Mid-middag? Laten we meteen maar beginnen.'

- Meester Valdez tot Jubal Droad     

Uit: Maske: Thaery (p. 89)


'De taal is standaard-Geaans. Je moet een aantal oefeningen doen die je Thariotse accent zullen onderdrukken, hoewel ze op Eiselbar geen bijzondere aandacht aan accenten schenken. Als toerist zul je wellevend behandeld worden, tenzij je steelt. Diefstal geldt er als een schandelijke misdaad, aangezien eigendom een portie van iemands levenswerk vertegenwoordigt en dus levenskracht. Eigendom is leven: Steel niet op Eiselbar, Jubal Droad!'

- Nai de Hever tot Jubal Droad       

Uit: Maske: Thaery (p. 109)


'Vergeet nooit Cardinals spreuk uit de uittreksels: "Wie bereid is te geven, behoeft nooit te zoeken naar een ontvanger!" '

- Wall Bunce tot Raadsman Myrex     

Uit: Blauwe Wereld (p. 28)


'Ga nu niet tegenover mij de uittreksels citeren, want dat kan ik ook: "De duidelijkste dwaas is de man die zich zijn fortuin niet bewust is." '

- Raadsman Myrex tot Wall Bunce     

Uit: Blauwe Wereld (p. 28)


'En deze dan? "Als je een handgemeen begint met je handen in je zak, heb je warme handen, maar een bloedneus" '

- Wall Bunce tot Raadsman Myrex     

Uit: Blauwe Wereld (p. 28)


Naar Literatuur, inleiding  , Algemeen overzicht  , of site home  .