WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: Cuba en Haïti

  Het communisme is veruit het slechtste systeem ter wereld - Cuba is communistisch en Haïti niet - dus Haïti is veel rijker dan Cuba   -   Alle westerse politici, media en intellectuelen.

Een vanzelfspredende waarheid, die bij de dood van Fidel Castro, de aanleiding voor dit item, nog eens bevestigd wordt.
    Maar waaraan een eindeloze reeks bewijzen verschaft door de medewerker bij de Volkskrant die gespecialiseerd is in schrijven over Cuba, Olaf Tempelman met zijn kemerkende Joodse betrouwbaarheid, vooraf is gegaan (de Volkskrant, 09-08-2014, door Olaf Tempelman):

  Reizen: aardse paradijzen (6): Cuba

Cuba Libre

In zijn zoektocht naar het aardse paradijs strijkt Olaf Tempelman neer op Cuba*. Natuurlijk! Immers 'een filiaal van de hemel', volgens Harry Mulisch. Volgens Tempelman een dubieus paradijs, vol sexy geluk, dissidenten, lange rijen en melancholieke reizigers.


Tussentitels: Cuba: het meest gelauwerde filiaal van het marxistisch-leninisme, tevens het enige met twaalf maande per jaar zon.
Het befaamde Cubaanse wagenpark is een impliciet protest tegen onze westerse consumptiecultuur

Dat 'paradijs' moet je natuurlijk even letterlijk te nemen als haar meer bekendere synoniem: "heilstaat".
    Nog eentje (de Volkskrant, 27-12-2014, rubriek Een boek voor, door Olaf Tempelman):
  Een boek voor

Als Raúl Castro zich De lege etalage van Art van Iperen laat voorlezen, is Cuba binnen een paar jaar een democratie.

En nog eentje (de Volkskrant, 25-04-2015, rubriek Stekel, door Olaf Tempelman):

  Revolución

Fotograaf Daniel Rosenthal ontmoette op Cuba ooit een visser die 14 kinderen had verwekt bij 11 verschillende vrouwen. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?, vroeg Rosenthal. De visser antwoordde: 'Je moet toch iets! Elke avond zie je hier alleen maar Fidel Castro praten op tv!'

Allemaal bewijzende dat Cuba onvergelijkelijk veel erger is dan Haïti.
    En dat is al niet best (de Volkskrant,, 20-10-2016, door Marjolein  van de Water):

  Haïti, toonbeeld van een mislukte staat

Orkanen komen vaker voor in de Cariben, en andere natuurrampen ook. Maar telkens weer is het Haïti dat er niet in slaagt op te krabbelen. Hoe komt dat?


Onder puin bedolven doden, weggevaagde krotten, en graatmagere overlevenden die vrezen voor malaria en cholera. Terwijl andere landen in de regio zich steeds beter wapenen tegen orkanen en andere natuurrampen, komen uit Haïti altijd weer dezelfde beelden.    ...
    Corrupte politici rusten op hun lauweren en steken een deel van het internationale hulpgeld in hun bodemloze zakken. Dat terwijl nog altijd 60 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft.    ...

Maar dat Haïti is, zie Olaf Tempelman en zijn mede-Joden en -Joodsisten in de Volkakrant die keer op keer weten te bewijzen dat de communistische heilstaat Cuba het slechtste punt op Aarde is, dus een paradijs vergeleken met dat Cuba.
    En naar aanleiding van de dood van Castro geeft de correspondente in Latijns-Amerika hiervan nog een onderbouwing (de Volkskrant, 03-12-2016, door Marjolein  van de Water):

 

Boer op Cuba verdient nu zelf wat, met een os...    Van de 11 miljoen Cubanen wonen er 2 miljoen in het buitenland. 'Iedereen met ambitie wil weg', aldus Sánchez. Volgens de mensenrechtenactivist is ook het landbouwbeleid van de Castro's mislukt. ...
    De productiviteit in Cuba is inderdaad ontzettend laag. Er heerst grote schaarste aan zo'n beetje alles.  ....


En ten bewijze dat dat resulteert in toestanden nog erger dan op Haïti, tot slot nog wat globale sociale indicatoren:
  Na ruim een halve eeuw socialisme worden Cubanen gemiddeld 79 jaar, vijf jaar ouder dan de bevolking in Brazilië of het nabijgelegen Jamaica. Ook op andere terreinen presteert Cuba stukken beter dan andere landen in Latijns-Amerika. Analfabetisme is uitgebannen, en de kindersterfte is met 5,5 per duizend inwoners de laagste in de regio.
    Alle kinderen gaan naar school en hebben vrije toegang tot muziek en sportonderwijs. Gezondheidszorg is gratis en de criminaliteitscijfers zijn met afstand het laagst van Latijns-Amerika.

Oftewel: die Joden zoals Olaf Tempelman hebben volkomen gelijk met hun virulente anticommunisme. Het is echt het allerslechtste systeem op aarde.
    Al was het maar omdat het bijna precies het tegeovergestelde is van het Joodse neoliberalisme van "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all". Dat kweekt tenslotte 'mensen met anmbitie'. 


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , of site home  .