WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten, categorieverwarring

Het voorbeeld is afkomstig van Hans Schitzler, een filosoof die recent, schrijvende mei 2012, een column in de Volkskrant heeft gekregen, na eerdere exemplarische voorbeelden van diverse denkfouten. Hier is het onderwerp het meldpunt voor overlast door Oost-Europeanen gestart door de PVV, nadat eerdere pogingen tot alarmering, onder andere van de SP en Haags wethouder Norder, geen effect hebben gehad - en er een aanzienlijke  toename van daklozen, koperdiefstel en andere criminaliteit valt waar te nemen. De politiek-correcte pleuris brak uit, met onder andere dus dit redeneer-technische hoogtepunt:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2012, door Hans Schnitzler, cultuurfilosoof.

We leven in een 'klikspaan boterspaan'-land

'Klikspaan, boterspaan/ Je mag niet door m'n straatje gaan/ 't Hondje zal je bijten/ 't Katje zal je krabbelen/ Dat komt van al je babbelen.'
    Wie zijn buurman maar vaak genoeg publiekelijk beschimpt ...

 
Red.:   Natuurlijk heeft een meldpunt dat gericht is op een sociologische groep niets te maken met het begrip "klikspaan" uit de dichtregels, want dat slaat op een particulier individu, zoals blijkt uit de erop volgende zin, die gaat over "de buurman'- en dus niet over "buurmannen" in het algemeen. "Alle buurmannen in het land verklikken" is een zinsnede die iedereen zal herkennen als "onzin"  - de begrippen erin horen niet blij elkaar. De filosoof Schnitzler pleegt hier categorieverwarring: hij past een begrip dat van toepassing op de categorie "koeien", het hebben van uiers, op de categorie "vee". In de termen van de algemene semantiek  : verwarring van abstracties  .


Naar Denkfouten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .
 

4 sep.2010

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!