WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten, inconsistentie

22 feb.2009

Onderstaand een voorbeeld waarin aangegeven wordt waar de schoen wringt in het multiculturele debat:


De Volkskrant
, 21-02-2009, ingezonden brief van Sonja Paauw, Zwolle

Onderscheid

Dinsdagochtend las ik in de krant dat de PvdA in haar integratienota voortaan spreekt van 'nieuwe Nederlanders': Ik vroeg mijn vriend waarom ze niet gewoon van Nederlanders spreken. Hij antwoordde: 'Omdat ze onderscheid willen maken, maar het mag niet zo lijken.'
 

IRP:   De inconsistentie is dat men aan de ene kant onderscheid wil maken op grond van redenen die maken goed acht, maar als anderen dat onderscheid willen gebruiken, diezelfde mensen dat afkeuren, om andere redenen.
    De opmerking in de brief is een vervolg op de discussie over het woord allochtoon, waarvoor dus hetzelfde geldt  .
    Bericht: tijdens koranlessen in moskeeŽn worden lijfstraffen toegepast. Het zijn moslims, dus passen we onze argumenten aan;


Uit: De Volkskrant, 19-12-2009, ingezonden brief van A. Wouters (Den Haag}

Lijfstraf is van alle tijden

Den Haag maakt werk van mishandeling tijdens koranlessen (Binnenland, 16 december). In het begin van de jaren vijftig zat ik op de lagere school in Tilburg, een rooms-katholieke jongensschool. Het lager onderwijs aan jongens werd gegeven door de Fraters van Tilburg, de meisjes waren in handen van de Zusters van Liefde.
    Lijfstraffen waren gewoon. ...


IRP:   Net zo gewoon waren vroeger discriminatie, racisme en de doodstraf.


Naar Denkfouten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .