WERELD & DENKEN
 
 

Neurologie, globaal overzicht

De gebruikelijke gang van zaken bij de overzichten van de hersenen, en het praten over de functies ervan, is van "boven naar beneden" - van grote en nieuwe cortex naar de "minder belangrijke" kleinere en oudere structuren.

De evolutionaire zienswijze is natuurlijk precies andersom: eerst kijk je naar de oude, basalere structuren, en dan naar de nieuwe  . Hier doen we dit laatste.

Het onderstaande geeft een globaal "geografisch" overzicht van de belangrijkste hersenstructuren (voor meer gedetailleerde informatie, zie de lijst rechts - een globaal functioneel overzicht staat hier ). De plaatjes zijn grotendeels ontleend aan eenzelfde site, wiredtowin uitleg of detail , vanwege hun grotendeels uniforme vormgeving - zo nodig aangevuld met plaatjes van elders.

Ruggemerg en hersenstam Kleine hersenen

Het ruggemerg verzorgt de basale bedrading en regelfuncties voor beweging. Dusdanig belangrijk dat het veilig verstopt is in de wervelkolom. De erop liggende hersenstam verzorgt autonome lichaamsfuncties zoals hartslag, temperatuurregeling en ademhaling  (Wikipedia). Ernstigere schade leidt snel tot de de dood.
 

Vermoedelijk het rekencentrum voor ruimtelijke oriëntatie en beweging voor de basale hersendelen, met name de fijnere bewegingen  (Wikipedia). Schade aan dit orgaan leidt tot verschijnselen als Parkinson.
 

D: ruggemerg
C: medulla oblongata
B: pons
C + B = achterbrein
F, G, H, I:  kleine hersenen (cerebellum)
A: middenbrein
X: tussenbrein (boven A, niet zichtbaar) - het punt waar de hersenstructuur zich splitst in een linker- en rechterdeel.

Details hersenstam
De kleine hersenen of cerebellum worden meestal getekend als een apart element, vanwege een mate van interne gelijkenis met de grote hersenen (zoals de naamgeving ook aanduidt). Functioneel zijn ze een integraal deel van de hersenstam. De kleine hersenen zijn het rekencentrum voor de verwerking van de signalen van de waarnemingsorganen, met name om alle eindeloos gedetailleerde ruimtelijke informatie te vertalen in voor verdere verwerking hanteerbare begrippen, als "boven", "beneden", "achter", "voor", enzovoort. Deze samengebalde informatie wordt onder andere gebruikt om tot handelingen over te gaan, dat wil zeggen: ledematen aan te sturen. In de hersenstam bevinden zich een aantal structuren ("rode kern", "zwarte stof"), die de stoffen opwekken (neurotransmitters: dopamine, noradrenaline, enzovoort) die hergebruikt  worden door de organen van de emotionele hersenen. Meer over de hersenstam hier - nu volgen de onderdelen van de emotionele hersenen.
 
Thalamus

Ligt tussen het bovenste deel van de hersenstam, het bovenbrein, en de rest van de hersenstructuren. Het is het eerste onderdeel dat in een linker- en rechter-variant komt, net net zoals bijna alle erop volgende organen. De thalamus is het eerste onderdeel van de emotionele hersenen, die als geheel liggen tussen hersenstam en cortex, zie verder.

Laat de thalamus zien als module tussen hersenstam en de rest van de hersenen (van Wikipedia uitleg of detail ). Vermoedelijk is de splitsing in een linker en rechterdeel van het middenbrein, en bijna alles daarboven, geassocieerd aan de ogen, die van nature in een links-rechtspaar komen, om zo diepte te kunnen zien. En daardoor beter te bewegen.
 

   
Basale ganglia
De "basale ganglia" zijn de nuclei het dichtst bij de thalamus - het primaire doel wordt omschreven als het aansturen van beweging uitleg of detail (Wikipedia), wat nogal wiedes is, want het primaire doel van vrijwel alle hersenactiviteit (buiten het redelijk exclusief menselijke) is beweging. Die aangeduid als substantia negra (naam ontleend aan de donkere kleur) maakt deel uit van het middenbrein, dus de hersenstam. In het derde plaatje staat ook de hippocampus, maar die wordt normaliter niet tot de basale ganglia gerekend. Het binnenste en buitenste deel van de globus pallidus ("bleke bol") en de putamen ("perzikpit") vormen als het ware drie concentrische schillen.
     De basale ganglia zorgen voor het vastleggen en leren van ruimtelijke gedragingen.
 
Striatum Caudate nucleus

Putamen (ook wel aangeduid als lenticular nucleus) en caudate nucleus hebben allebei een kenmerkende enigszins gestreept uiterlijk, en heten tezamen daarom ook wel striatum.
 

Voor de caudate nucleus worden vele functies genoemd. Het meest waarschijnlijk is die van de verwerking van feedback, dat wil zeggen: de evaluatie van het resultaat van genomen stappen (letterrijk en figuurlijk), en paden (voornamelijk letterlijk, dus als routes van beweging).
 

Hippocampus

De hippocampus is geassocieerd met de geheugenfunctie voor ruimtelijke gedragingen, en dient als doorgeefluik voor permanente opslag van overige herinneringen. Een patiënt bij wie de hippocampus verwijderd werd, kon dingen niet langer dan circa een half uur opslaan - het geheugen van voor de operatie bleef intact.

Amygdala Hypothalamus

Koppelt "emoties" aan ervaringen, ten einde die ervaringen al dan niet in de toekomst te herhalen. De ervaring van succes of falen worden in aparte kernen binnen de amygdala afgehandeld.
 

Stuurt de hypofyse aan. Samen met hypofyse en pijnappelklier uitzonderlijk omdat er maar een enkel exemplaar van is. Van de overige organen is er een linker en rechter exemplaar

Hypofyse Pijnappelklier

Zendt emotionele signalen in de vorm van hormonen via het bloed naar de rest van het lichaam, bijvoorbeeld adrenaline om de alertheid te verhogen.
 

Tweede orgaan dat emotionele signalen via het bloed naar de rest van het lichaam stuurt.


 

Limbische systeem:
Aanduiding voor de meeste of alle onderdelen van het emotionele deel van de hersenen, plus de cingulate cortex of cingulate gyrus, zie verder.
    Waarschijnlijk is het meer functioneel
om de cingulate cortex apart te nemen.
    Meer detail over de emotionele organen hier - nu volgt de cortex.

   
Cerebrum, of grote hersenen, of cortex
De grote hersenen komen als grofste verdeling min of meer  in vier kwarten, door ten eerste een links-rechts en ten tweede een boven-beneden tweedeling. In de beschrijvingen van de verschillende delen wordt de nadruk gelegd op de verbindingen met de rest van het brein, met name de emotionele delen. De realiteit is dat dit slechts een zeer klein percentage van alle verbindingen betreft - de rest is tussen delen van de cortex onderling  (Wikipedia). De vermoedelijk meest correcte omschrijving van de cortex is "zelfprogrammeringsmachine"    - meer over de functie van de cortex in het algemeen hier .
 
 
Linker hersenhelft Hersenbalk

De links-rechts tweedeling is een scherpe fysieke scheiding, neurologisch verbonden door middel van de hersenbalk. Ze hebben globaal en meer specifiek verschillende functies, maar die kunnen in variabele mate door elkaar worden overgenomen . En bij een aanzienlijk percentage mensen zijn de rollen omgekeerd.
 

Hier in horizontale doorsnede te zien, als weergave van de dikke bundel axonen die van linker- naar rechter-hersenhelft lopen (en andersom). Een doorsnede wat hoger genomen zou een bredere bundel laten zien, zie ook de verticale doorsnede hieropvolgend. Er zijn nog een paar kleinere van dit soort dwarsverbindingen.
 

Cingulate cortex/gyrus Cerebrale cortex, neocortex

Het onderste deel van de grote hersenen - ligt gedrapeerd op en om de hersenbalk, hier in dwarsdoorsnede zien. De cingulate cortex heeft veel minder windingen dan de erboven liggende neocortex. Ze wordt geassocieerd met het reguleren van het evenwicht tussen impulsen van het onderliggende emotionele systeem en de rationele impulsen van de neocortex  (Wikipedia), met name het voorste ("anterieure") gedeelte, afgekort tot ACC .
 

De neocortex bestaat uit een kenmerkende zes-lagenstrucuur van neuronen , met aan de buitenkant de kernen en dendrieten (korte verbindingen), tezamen de "grijze stof" (hier groen), en daarbinnen een (groter) gebied met axonen (langere verbindingen), bekend als "witte stof"  (Wikipedia). Het is de uitvoerder van het hogere en rationele denken.

Occipitale kwab Temporale kwab

De kwabben zijn een aantal windingen van de neocortex gescheiden van de andere door een diepere groef of sulcus. De occipitale is de achterste kwab. Dit is het primaire verwerkingscentrum voor visuele informatie uitleg of detail (Wikipedia).
 

De kwab naast de slapen. Wordt geassocieerd met de verwerking van gehoorsinformatie, en taal uitleg of detail (Wikipedia) - het taal-gerelateerde gebied van Wernicke ligt hierin .
 

Pariëtale kwab Frontale kwab

Wordt geassocieerd met de verwerking van visuele informatie en ruimtelijk denken uitleg of detail (Wikipedia).
 

Heeft drie hoofddelen: een motorisch- en premotorisch deel, en twee meer cognitieve onderdelen uitleg of detail (Wikipedia). Hierin bevindt zich ook het taal-gerelateerde gebied van Broca .
 

Prefrontale cortex Orbifrontale cortex

Het deel van de frontale kwab dat geen motorische of premotorische functie heeft. Wordt omschreven als het evolutionair jongste deel van de hersenen, en in kinderen ontwikkelt het het laatste - nog na de puberteit. Wordt geassocieerd met de hoogste sociale, cognitieve, en planningsfuncties uitleg of detail (Wikipedia)  .

Het deel van de frontale kwab liggende boven de orbit, oftewel oogkas. Wordt vaak samen genomen met de prefrontale cortex. Volgens het gezond verstand is wat voor de laatste geldt voor de orbifrontale cortex in versterkte mate geldig uitleg of detail (Wikipedia).Naar Neurologie, organisatie  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .
 

 

16 jul.2010