WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Psychologische krachten: relatie-apk

.2015

Het begrip van relatie-apk is uiterst simpel: dat de twee partners welbewust over hun relatie praten. De praktijk blijkt uiterst moeilijk, want het gebeurt heel weinig. Meestal veroorzaakt door een ander fundamenteler probleem: een algemeen gebrek aan vaardigheden in effectieve communicatie. Onderstand een bron die een en ander toelicht:


Uit: De Volkskrant, 06-05-2006, door Annemiek Leclaire

Relatie APK

Een goed huwelijk vergt periodiek onderhoud. Op een relatiecursus kunnen paren preventief relationele vaardigheden bijleren. 'Eigenlijk zou je er puur voor de gezelligheid elke week naartoe moeten.'

...    Altrecht, een instantie voor geestelijke gezondheidszorg in Utrecht, organiseert al jarenlang een wekelijkse relatiecursus over de meest voorkomende valkuilen in het huwelijk. De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten. Elke week kunnen paren in- en uitstromen. Elke avond heeft een ander thema - uiteraard wordt er veel aandacht besteed aan 'communicatie', zoals luisteren, onderhandelen en omgaan met kritiek. Andere onderwerpen zijn seksualiteit, rolpatronen en de invloed van kinderen of ziekte op de relatie.    ...
    Net als het interessant begint te worden, wil niemand meer iets zeggen. Cursusleider Jaap de Weerd had aan de vier echtparen in het zaaltje gevraagd: 'Noem dingen van de ander waardoor je toen verliefd werd en waaraan je je nu ergert: De pennen waren naarstig over het papier gegaan. Wat zou meneer A opschrijven? Dat hij het zo leuk vond dat mevrouw B zo goedgekleed ging, maar dat hij er nu van baalt dat haar hèle salaris op gaat aan kleding, cosmetica en schoenen? En wat zou mevrouw C noteren? 'Vroeger genoot ik van je eigenwijsheid, maar nu stoort het me dat je altijd alles beter weet'
    Het blijft stil in het zaaltje in Utrecht waar de echtparen vanavond een relatiecursus bijwonen. 'Wil niemand zijn antwoord met ons delen?' vraagt Jaap de Weerd.    ...


Red.:   Factor nummer 1: onwennigheid. In veel gevallen nooit eerder fatsoenlijk gecommuniceerd, in andere het verleerd door geen-gebruik:
  G. en R. D., tien jaar samen, kind van vier, gingen op cursus omdat ze 'steeds meer langs elkaar heen gingen leven'. R. (38) werkt dertig uur per week als productiemedewerkster, G. (37), metaalbewerker, werkt in ploegendienst. Ze zagen elkaar weinig. Toen G. conflicten kreeg met zijn baas en schoonfamilie, konden ze er samen niet over praten. 'Ik kon niet meer tot G. doordringen', zegt R.. 'Als ik een gesprek begon, reageerde hij nors of liep hij weg. Na verloop van tijd vroeg ik hem niks meer.'
    G., op zijn beurt, voelde zich in de relatie alleen staan, en onbegrepen. Ging gebukt onder het schuldgevoel van een man die diep in zijn hart vindt dat hij alles fout doet. De momenten dát ze samen waren, zaten ze op elkaar te vitten.

Geen communicatie en vermoedelijk eerder nooit veel communicatie geweest.
  M. (45, vw.) en R. van B. (46), bijna 25 jaar getrouwd, vijf kinderen, rolden van het ene in het andere misverstand. Er was geen 'fysieke intimiteit' meer in het huwelijk. Een gesprek erover ging zo:
  R.: 'Ik ben moe, ik ga naar bed:
  M.: 'Om te slapen?'
  R., geërgerd: 'Ja, wat dacht jij dan?'
  M., beledigd: 'Ik vroeg het alleen maar.'
    Dat wat haar man voor een 'ongelofelijk domme vraag' hield, was M.'s verzoek om seks. 'En dan eindig je in bed met je rug naar elkaar toe', zegt M., 'terwijl dat nou net niet de bedoeling was.'

Een voorbeeld dat uit de boeken kan komen of er in kan. De boeken over effectieve communicatie, of die over taal in het het algemeen, zoals het hier alom gebruikte boek: Language in Thought and Action , (Chapter 5: The Language of Social Cohesion - paragraaf: Advice to the Literal Minded):
  Let us suppose that we are on the roadside struggling with a flat tire. A not-very-bright-looking but friendly youth comes up and asks, "Got a flat tire?" If we insist upon interpreting his words literally, we will regard this as an extremely silly question and our answer may be, "Can't you see I have, you dumb ox?" If we pay no attention to what the words say, however, and understand his meaning, we will return his gesture of friendly interest by showing equal friendliness, and in a short while he may be helping us to change the tire.

Eigenlijk is het allemaal heel verbazingwekkend:
  Je hoort het relatiedeskundigen wel eens verzuchten: als mensen willen autorijden, nemen ze rijles, als ze een boot kopen, doen ze een vaarcursus, maar als ze iemand vinden met wie ze de rest van hun leven elke dag willen doorbrengen, doen ze helemaal niks. En dat is gezien de scheidingscijfers 37 procent van de echtparen gaat uit elkaar eigenlijk een verbazingwekkend naïeve houding.

In de gezamenlijke uitzendingen van Oprah Winfrey uitleg of detail en Dr. Phil uitleg of detail is dit ook genoemd, en werd er ook veel gedaan aan het bespreken van dit soort punten.
  Het is, zo benadrukken de trainers en cursusleiders, geen therapie die ze geven. Het gaat om 'preventieve cursussen in relationele vaardigheden'. Belangrijk thema is het 'niet goed samen kunnen praten', omdat het zo'n veelvoorkomend struikelblok is. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit de meest genoemde reden om te scheiden.

Voorbeeld:
  'Ik wist niet dat ik zo slecht naar Gary luisterde'. zegt R. 'Hij luistert wel naar mij, maar ik niet naar hem. Ik praatte gewoon door hem heen.'
    'Ik vloog er ook altijd meteen bovenop als mijn man iets zei', zegt C. (33),

Allemaal ook op de televisie langsgekomen.
   Wat relatietherapeuten ook wel eens verzuchten, is dat het zo spijtig is dat paren pas aankloppen 'als het allemaal al uit de hand is gelopen'. Leo van Horen, relatietherapeut in het Brabantse Deurne, pleit voor een 'APK, maar dan voor de relatie'. Koppels zouden volgens hem elke vijf jaar een gesprek met een relatietherapeut moeten hebben over de goede en slechte kanten van hun huwelijk.
    'In het begin houden mensen nog rekening met elkaar, maar na verloop van tijd is er weinig oog voor de kwaliteit van hun liefdesrelatie, zeker als ze kinderen krijgen. Ik zeg wel eens: "Als ze de prooi binnen hebben, denken ze dat ze klaar zijn..'
    De Algehele Partner Relatiekeuring van Van Horen behelst een gesprek van anderhalf uur waarin de therapeut met het echtpaar belangrijke thema's doorneemt. Zo evalueert hij of beide partners zich nog genoeg kunnen ontwikkelen in hun relatie 'Misschien werkt de een flink aan zijn carrière en zit de ander thuis te verpieteren' - of ze samen nog genoeg ondernemen, en waar de ruzies over gaan. 'Als je dat om de zoveel jaar doet, heb je grote kans te voorkomen dat je relatie in een scheiding eindigt, of in buitenechtelijke affaires.'

Tja ...
    Een oplossing is het wat indirecter te organiseren:
   Onlangs bleek uit Amerikaans onderzoek dat koppels die vanaf drie maanden vóór, tot drie maanden ná de geboorte van hun eerste kind wekelijks praatgroepen bezochten, vijf jaar later tevredener waren over hun huwelijk dan andere ouders.

En het werkt dus.


Naar Psychologische krachten  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .