WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Religie en ratio: historie ID-discussie

30 mrt.2015

De deelnemers aan de ID-discussie doen alsof wat ze doen zo heel innovatief en vooruitschrijdend is - vooral degenen die terug willen naar de het Oude Testament. Maar hun discussie is natuurlijk al heel ouderwets
 

Uit: De Volkskrant, 01-12-2007, door Geertje Dekkers

Evolutie | Discussie over intelligent design is al in de 17de en 18de eeuw gevoerd

De goede God kreeg te kampen met toeval

Is de schepping zó mooi, en complex, dat er wel een plan achter moet zitten? Al vanaf de 17de eeuw werd dat idee ter discussie gesteld, zegt Marinus de Baar.


Tussentitel: ‘De vorm van de argumenten is nog steeds hetzelfde’

Het menselijk lichaam zit prachtig in elkaar. Zo is er het strottehoofd dat het mogelijk maakt dat voedsel en lucht afwisselend via de mond het lichaam in komen. De Hollandse arts Bernard Nieuwentyt (1654-1718) zag er een bewijs in voor het bestaan van God. Alleen een schepper kon volgens hem zoiets moois maken.
    Nieuwentyts redenering was rond 1700 heel gebruikelijk. De schoonheid en efficiëntie van de schepping werden gezien als een godsbewijs. Vrijwel iedereen in Europa geloofde bovendien dat de aarde zo’n zesduizend jaar geleden was geschapen volgens een onveranderlijke orde, en dat die orde goed was.
    Toch begonnen er barstjes in dat idee te ontstaan. Een aantal denkers kwam met radicale nieuwe ideeën. Zij beweerden dat het universum uit toeval was ontstaan (en niet door een scheppende God) en dat het veel veranderlijker was dan christenen dachten.
    Over deze nieuwe ideeën en het verzet ertegen gaat het proefschrift van Marinus de Baar, waarop hij afgelopen donderdag promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
    Nieuwe ideeën over fossielen vormden een belangrijke bron van twijfel aan het traditionele wereldbeeld. Meer en meer onderzoekers raakten ervan overtuigd dat fossielen overblijfselen waren van uitgestorven diersoorten en dat de wereld er vroeger totaal anders had uitgezien. Bovendien waren fossielen versteend, en dat moest heel veel tijd hebben gekost; veel meer dan de zesduizend jaar die de wereld volgens de traditie oud was. De orde en onveranderlijkheid van de schepping kwamen ter discussie te staan.    ...
    ‘In feite is de discussie over intelligent design al in de 17de en 18de eeuw gevoerd. Het gaat vooral over genetica, waar niemand in de 18de eeuw nog van wist. Maar de vorm van de argumenten is nog steeds hetzelfde.’


Red.:   "Da capo al fine", luidt de terminologie in de muziek. Dat einde natuurlijk volkomen vaststaand: misschien is evolutie onzin, maar ID is het zeker.


Naar Religie en ratio, kansen  , Religie en ratio  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of naar site home  .