WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, toekomst: afwenden

26 mrt.2008

Er zijn al eerder onderzoeken verschenen waarin het toenemende afwenden of afkeer van (allochtone) immigranten bleek. Het meest recente lijkt redelijk betrouwbaar gezien de opdrachtgevers en het resultaat - eerst een stukje van het artikel zoals geplaatst in het nieuwskatern van de Volkskrant, en daaronder het uitgebreide artikel in een speciaal katern over geschiedenis:
 

Uit: De Volkskrant, 26-03-2008, van verslaggever Peter Giesen

Nederlander heeft weinig kaas gegeten van historie

'Toelaten van grote groepen immigranten grootste blunder in vaderlandse geschiedenis'


Aan de historische kennis van de Nederlandse burger schort het nodige. Voor een test, gebaseerd op de historische canon voor het basisonderwijs, scoorden zij gemiddeld een 5,2.  ...        Dit blijkt uit de Geschiedenismonitor van de Volkskrant, het Historisch Nieuwsblad en Andere Tijden.
    In de monitor werden ook vragen gesteld over de Nederlandse identiteit. Van de respondenten was 66 procent het oneens met prinses Maxima’s stelling dat ‘de’ Nederlandse identiteit niet bestaat. Ook noemde 56 procent de islam een bedreiging voor de Nederlandse identiteit, terwijl 57 procent het toelaten van grote groepen immigranten als de grootste vergissing uit de Nederlandse geschiedenis beschouwde.   ...


Uit: De Volkskrant, 26-03-2008, door Bas Kromhout en Frans Smits

De geschiedenis monitor 2008

Historisch Nieuwsblad, de Volkskrant en Andere Tijden presenteren de eerste Geschiedenismonitor. Jaarlijks wordt een representatieve groep Nederlanders gevraagd naar hun kennis van de vaderlandse geschiedenis. Ook beantwoorden zij een aantal vragen, die hun mening polsen over zaken die te maken hebben met onze nationale identiteit. Aan de monitor 2008 hebben 1069 Nederlanders meegedaan. Zij weten niet voldoende van de historische Canon van Nederland; de gemiddelde score was een 5,2. Verder zijn deze Nederlanders trots op hun waterwerken en schamen ze zich voor de slavenhandel. De naoorlogse immigratie is een historische vergissing (vindt meer dan 50 procent), en het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zet.

Tussentitel: Opinie-onderzoek: 'Toelaten immigranten was fout'

...    Uit de geschiedenismonitor blijkt verder dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de nationale identiteit gevaar loopt door de komst van (islamitische) immigranten. Volgens 56 procent van de respondenten is de islam niet verenigbaar met de Joods-christelijke en humanistische traditie van Nederland. Deze mening leeft het sterkst bij ouderen (68 procent) en lager opgeleiden (64 procent). Van degenen die een wetenschappelijke opleiding hebben genoten, is slechts 39 procent het met de stelling eens.
    Dezelfde verdeling treedt op als Nederlanders reageren op de stelling dat het toelaten van grote groepen immigranten in de jaren zeventig en tachtig de grootste vergissing is uit de naoorlogse periode. Gemiddeld is 57 procent het daarmee eens. Bij de 65-plussers is dat 70 procent, tegen de helft van de 16- tot 34-jarigen. Onder de respondenten met een mbo-opleiding onderschrijft 65 procent de stelling, tegen 38 procent van degenen die wetenschappelijk zijn gevormd. Overigens vindt ook 43 procent van de allochtone respondenten dat het Nederlandse toelatingsbeleid voor immigranten te soepel is geweest.   ...
 

Red.:   Nou, dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. een redelijke inschatting lijkt dat bij afwenden of afkeer alle percentages tot boven de tweederde een aanzienlijk gevaar vormen - een grotere externe impuls kan een lawineproces van onrust veroorzaken. En boven de driekwart sprake is van acuut gevaar: ook kleinere aanleidingen kunnen leiden tot processen die uit de hand lopen. Wat en hoe is natuurlijk niet voorspelbaar.
    Dan zijn de getallen duidelijk. Over de hele bevolking gezien zitten we niet in een gevarenzone. Daarbij moet echter wel bedacht worden dat dit de percentages zijn van de hele populatie van de steekproef, en dat om de percentages voor de autochtonen te vinden, we de immigrantengroepen eruit moeten halen - je mag namelijk aannemen dat die immigratie niet als een vergissing zien. Is de steekproef representatief, dan bedraagt het aantal (recentere) immigranten iets van 10 procent - het verwijderen van deze uit de absolute aantallen betekent dat je de percentages spijtoptanten met circa 1,1 moet vermenigvuldigen. Voor de gehele bevolking kom je dan rond of net boven de 60, maar bij de lager opgeleiden tot net boven de 70. In de gevarenzone, hoewel nog niet acuut.
    Een nieuw verontrustend teken is een onderzoek onder jongeren. Natuurlijk ging de aandacht uit naar de allochtone "slachtoffers", maar de cijfers gaven een ander beeld - voor wie goed leest:


Uit: De Volkskrant, 27-03-2008, van verslaggever John Wanders

Juist Marokkaan met hbo voelt kloof

Marokkaanse jongeren met een mbo-, hbo- of universitaire opleiding voelen zich over het algemeen minder thuis in Nederland dan hun lager opgeleide Marokkaanse leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de leefwereld van 650 in Rotterdam wonende Turkse, Marokkaanse en autochtoon Nederlandse jongeren.
    Voor alle drie groepen geldt dat een substantieel deel van de jongeren zich minder thuis is gaan voelen in Nederland na de terreuraanslagen in de VS (van 11 september 2001) en de politieke moorden op Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004). De sterkste verschijnselen van ontheemding doen zich voor onder laagopgeleide autochtone Rotterdamse jongeren. Ruim 45 procent van hen voelt zich steeds minder op z'n gemak in eigen land.   ...


Red.:   Daar staat het in de laatste twee zinnen: de ergste afkeerverschijnselen doen zich voor bij autochtone jongeren, en niet bij allochtonen. Om voor de hand liggende redenen: die ondervinden als meest de negatieve gevolgen van de aanwezigheid van de grote hoeveelheden laagopgeleide immigranten en hun sociaal zwakke en laagopgeleide kinderen.
     Deze verzameling is een tijd niet bijgehouden. Eerst een berichtje en dan waarom;


Uit: Telegraaf.nl, 22-09-2009.

Nederlander snapt ramadan niet

Ruim driekwart van de Nederlanders weet niet wat ramadan, de islamitische vastenmaand, betekent.
    Dat zou blijken uit een onderzoek onder ruim 9.000 Nederlanders via de site www.watgelooftu.nl. Bij de ramadan denkt een kwart aan andere islamitische aangelegenheden en wederom een kwart aan niets in het bijzonder.   ...
    Ook vindt een meerderheid van de ondervraagden (55 procent) de islam een bedreiging voor de democratie in Nederland.


Red.:   Een bedreiging voor de democratie - dat is duidelijke taal.
    De reden dat er eerder weinig behoefte was om er alhier aandacht aan te schenken, was dat dat in de werkelijke wereld al in overdaad gebeurde. Want Geert Wilders deed steeds duidelijkere anti-moslimuitspraken, en hij kreeg de steun van steeds meer Nederlanders - tot aan 17 procent als tweede partij van Nederland bij de Europese verkiezingen van juli 2009. Tot groot gruwen van alles dat moslim of multiculturalist is.
    Dat dit beslist niet aan Nederland ligt, zoals zo vaak gesteld, blijkt uit het volgende bericht:


Uit: CNN.com, 22-09-2009, door Paul Steinhauser CNN Deputy Political Director

Poll: Few Americans have good view of Muslim world

Poll: One in five Americans has a favorable view of Muslim countries |
Poll released on eve of President Obama's speech in Cairo, Egypt, to Muslim world |
Americans say they're not at war with Muslims but think Muslims at war with U.S.


Shortly before President Obama departs for a trip to the Middle East, a new national poll suggests that one in five Americans has a favorable view of Muslim countries.
    That view compares with 46 percent of the people questioned in a CNN/Opinion Research Corp. survey who say they have an unfavorable opinion of Muslim countries. That's up 5 percentage points from 2002, when 41 percent indicated that they had an unfavorable view.
    Meanwhile, three in 10 say they have a neutral opinion of Muslim countries.
    The poll also suggests that most Americans suspect people in Muslim countries don't think highly of the United States. Nearly eight in 10 questioned say people in Muslim countries have a unfavorable opinion of the United States, with 14 percent saying Muslims hold a favorable view.    ...


Red.:   En dat in het land van de immigranten ...
    Nog een teken:


Uit: DePers.nl, 26-09-2009.

Grieven PVV'ers ook bij 'gewone' Nederlander

Veel van de grieven van de PVV-aanhangers leven ook onder 'gemiddelde' kiezers. Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van NRC Handelsblad en bureau Synovate.
    Het bureau ondervroeg via internet driehonderd PVV-stemmers en hield ook een steekproef onder driehonderd overige stemgerechtigden. ...
    De standpunten van PVV-aanhangers en niet-PVV-stemmers verschillen op onderwerpen als het toelaten van nieuwe immigranten in Nederland (81 procent tegen 40 procent) en bezuinigen op ontwikkelingshulp (93 procent tegen 61 procent).   ...


Red.:   Weer iets dat uitkomt op rond de 50 procent, in dit geval over de weerstand tegen nieuwe immigranten, en daarmee ook de inbreng van de huidige immigranten.
    Voor een eloquente en openhartige verklaring van dat deel van de bevolking dat definitief afstand heeft genomen van de houding van de moslims, zie hier  .
    De volgende is ook om te gieren:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Ludieke inbreng van Marokkanen

De statische internetfilm Kop of Munt toont een Nederland dat zich geen raad weet zonder zijn Marokkanen.

Tussentitel: 'We willen de bevolking laten stilstaan bij de absurditeit van het debat'

Een man in ochtendjas fietst door sterk vervuilde straten naar het distributiepunt voor kranten om daar zelf zijn ochtendblad te halen. In de krant staan onheilspellende en surrealistische koppen: ‘Gevangenis te koop’, ‘Ambtenaren naar 20-urige werkweek’, ‘Dramatische daling eenmanszaken’, en ‘Laatste Marokkaan vertrekt vandaag’.
    Die laatste kop vat de kern van de internetfilm ‘Kop of Munt’ samen: hoe ziet Nederland eruit zonder Marokkanen? In de acht minuten durende film - die vannacht op www.munt.nu werd gelanceerd – wordt op ludieke wijze in beeld gebracht wat de gevolgen van een Marokkanenloos Nederland kunnen zijn. ...
    De film is een initiatief van Munt, een groep Marokkaanse Nederlanders die (voorlopig) niet met naam en toenaam naar buiten wil treden. ...’
    Wel wil Munt prijsgeven welke drijfveren aan de film ten grondslag liggen. ‘Het debat is al jaren enorm verkrampt en lijkt bijna een ritueel te zijn geworden zonder inhoud, waarin mensen op voorspelbare wijze op elkaar reageren’, zo mailt het team. ‘Wij willen de Nederlandse bevolking laten stilstaan bij de absurditeit van dat debat. Er wordt namelijk over Marokkaanse Nederlanders gesproken alsof zij optioneel zijn in onze samenleving; een deel dat makkelijk 'geamputeerd' kan worden. Wij willen mensen aan het denken zetten: is dit nou echt wat we willen?’
    De eerste bulk aan reacties liegt er niet om. Op Munt.nu – die enkele uren onbereikbaar was vanwege de massale belangstelling - gaf driekwart van de bezoekers dinsdagmiddag aan ‘niet te kunnen wachten’ totdat Marokkanen Nederland verlaten. Ook op sites als Geenstijl.nl juichen de meeste forumdeelnemers naar aanleiding van de film een Marokkanenloos Nederland toe: ‘Wat een utopie!’   ...


Red.:   Dat is wat de Amerikanen "to backfire" noemen: denken een kogel af te schieten en platgeslagen worden door de terugslag van het geweer.
    Want dat het een kogel is, is volkomen duidelijk. Die kop is waanzinnig, want er is niks ludieks aan deze actie. Het is gewoon weer het zoveelste verhaal over de grote bijdrage die Marokkanen leveren. En dat de rest maar onzin is: "een verkrampt debat zonder inhoud". Dat ze zich niet met naam willen presenteren zegt eigenlijk al genoeg: een nachtelijke dievenbende op het verbale pad.
    Oh ja: voor de volgende keer is de terugslag weer groter. Dan hebben nog meer Nederlanders een hekel gekregen aan die arrogante Marokkanen.
    Het eerste openlijke grootschalige teken van het autochtone afwenden komt uit het buitenland:


Uit: Volkskrant.nl, 29-11-2009, van de redactie

Ruime meerderheid Zwitsers voor minaretverbod

Illustratie: Deel van de campagneposter tegen de minaretten van de SVP.

 Ruim 57 procent van de Zwitsers heeft zondag in een referendum voor een verbod op de bouw van minaretten gestemd. Dat blijkt uit de officiële resultaten die zondagmiddag zijn gepubliceerd door het Zwitserse persbureau ATS.
    De verzamelde resultaten uit de in totaal 26 kantons in het Alpenland geven aan dat 57,5 procent voor het verbod heeft gestemd. Slechts in vier kantons werd tegen het voorstel van de populistische Zwitserse Volkspartij (SVP) gestemd. De opkomst was circa 54 procent.   ...


Red.:   Waarop het volgende schaap snel over de dam is:


Uit: DePers.nl, 15-12-2009, door Bram de Vrind

Luidsprekers moskee zorgen voor ophef

Het plan van een Belgisch moskeebestuur om de gelovigen met luidsprekers op te roepen tot het gebed, heeft voor ophef gezorgd.
    De voorzitter van de Fatih-moskee in Beringen, Yilmaz Centurk wilde gisteren alleen bevestigen dat er een aanvraag voor luidsprekers is ingediend, aldus de Belgische krant De Morgen. ...
    De Fatih-moskee is een van de weinige in België met een minaret. ...
    In navolging van het van kracht worden van het minaretverbod in Zwitserland, bleek uit een vergelijkbare enquête in Vlaanderen dat 60 procent van de inwoners tegen minaretten in het straatbeeld is.


Red.:   En die boerka 's heeft men nu ook genoeg van:


Uit: Volkskrant.nl, 11-12-2009, AP.

Boerka taboe in Zwitsers gemeentehuis

Ambtenaren in het Zwitserse Grenchen helpen voortaan geen vrouwen meer die een boerka of een ander gewaad dragen dat hun gezicht en lichaam volledig bedekt. Dat heeft de burgemeester van Grenchen, Boris Banga, vrijdag bekendgemaakt.
    Banga besloot tot de maatregel nadat een 19-jarige islamitische zich volledig gesluierd op het gemeentehuis had gemeld om zich te laten inschrijven in het bevolkingsregister. Hij zei dat de vrouw de gemeente extra werk bezorgde, omdat er een nieuwe afspraak voor haar moest worden geregeld, zodat ze haar gezicht aan een vrouwelijke ambtenaar kon tonen. Ambtenaren moeten kunnen zien met wie ze te maken hebben, aldus de burgemeester.   ...


Red.:   En in Frankrijk wordt het algemeen aangepakt:


Uit: DePers.nl, 16-12-2009.

Geen totaal boerkaverbod in Frankrijk

Frankrijk gaat het dragen van een boerka in openbare ruimten verbieden, maar komt naar het zich laat aanzien niet tot een totaal verbod. Dit berichtte woensdag de krant Le Figaro op gezag van betrokken politici. Een totaal verbod zou waarschijnlijk stranden in het Europese Hof van Justitie op grond van het beginsel van vrijheid van godsdienst.
    De regeringspartij van president Nicolas Sarkozy, de UMP, is voorstander van een verbod in de publieke ruimten. Het zou mede voortvloeien uit de resultaten van een speciale parlementaire onderzoekscommissie naar sluier en boerka. Die presenteert haar rapport volgens Le Figaro eind januari.   ...


Red.:   Dat verbod in openbare ruimtes is natuurlijk effectief genoeg.
     Een kleinschalig voorbeeld van hoe de allochtone neiging tot afscheiding leidt tot een autochtone reactie:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2010, ingezonden brief van Maarten van Vliet (Huizen)

Onbaatzuchtig

... ondergetekende, man, blank, 30 jaar oud en in het bezit van een master interculturele communicatie en Franse taal- en letterkunde, ... reageerde daarom enthousiast op een vacature voor vrijwillig taalcoach bij een welzijnsorganisatie in het midden van het land.
    Het enthousiasme was slechts gedeeltelijk wederzijds. De reden? Men had bij voorkeur graag een vrouwelijke taalcoach. Ik zag de bui al hangen. Bij navraag bleek mijn vermoeden juist: ‘We hebben namelijk te maken met allochtone vrouwen die liever niet willen worden geholpen door een Nederlandse man.’ Het schijnt met taal te beginnen, die integratie. Maar dan alleen op voorwaarden die voor mij volstrekt onaanvaardbaar zijn. We kunnen met z’n allen schreeuwen over de gebrekkige participatie van allochtone vrouwen in de Nederlandse samenleving, maar op deze manier werken we het zelf in de hand.
   Want het is lastig integreren in een cultureel raamwerk dat niet eens bestaat.


Red.:   De sterkst mogelijke waarschuwing is nu uitgesproken:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2010, door Janny Groen

Pijn en chagrijn in de Sterrenwijk

De buitenlanders hebben het gedaan, zeggen ze in de Utrechtse Sterrenwijk. En de overheid laat het afweten. ‘Als je aanklopt bij de sociale dienst met een hoofddoek op, krijg je de volgende dag een huis. Vers geschilderd, behangetje. Wij moeten alles zelf doen.’

Tussentitels: Breek me de bek niet open. Niets doen ze voor je. Luisteren ze naar ons? Mooi niet. De politie luistert ook niet   ...
Als er niets verandert, komt er burgeroorlog. Nederlanders tegen buitenlanders. We moeten voor onszelf opkomen


Vijf jaar geleden was het nog erger met de overlast van ‘buitenlandse hangjongeren’ in de Utrechtse Sterrenwijk, vertelt de moeder van twee kinderen. Ietsje verminderd is het wel. Maar veel goeds heeft ze over de buurt, waar ze praktisch haar hele leven woont, niet te melden. ...
    Haar huis kijkt uit op het Equatorplein, dat twee jaar geleden door de gemeente grondig is opgeknapt. Nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst en het plein is anders ingericht – met inspraak van de omwonenden, benadrukt de gemeente – om het verblijf van hangjongeren te ontmoedigen. Vroeger stonden er bankjes, waar de bewoners gezellig met elkaar keuvelden. ‘Buitenlandse jongeren’ stichtten daar brandjes en nu zijn de bankjes weggehaald.   ...
    Sterrenwijk is een van de vier volkswijken die zijn betrokken bij het onderzoek Een vreemde in eigen land. In de jaren zeventig is de woningvoorraad (veelal karakteristieke witte ‘noodwoningen’) onherkenbaar veranderd door sloop en nieuwbouw. De wijk is meer gemengd, zowel qua woningbouw als bevolkingssamenstelling. Elf procent van de bewoners is van niet-westerse afkomst. Meer dan de helft van de Sterrenwijkers heeft een laag inkomen.
    De saamhorigheid is weg uit de buurt sinds er buitenlanders zijn komen wonen, vindt ook Mike (25). Ter illustratie vertelt hij over de brand die vorige week woedde in het huis op de hoek van het plein. Mike en zijn ouders wonen daar naast. ‘Er stonden wel honderd man toe te kijken, filmpjes te maken en te lachen, die buitenlanders vooral. Niemand die een vinger uitstak.’ ...
    ‘We hebben niets meer.’ De gemeente heeft hen tijdelijk ondergebracht in een ‘hartstikke kaal’ huis. ‘Ik heb vannacht op een zeiknat matras geslapen dat we uit ons huis hebben gehaald. Al mochten we daar niet naar binnen.’ Van de gemeente hoeven ze niets te verwachten. Die helpt alleen buitenlanders, zeggen Mike en de vrouw van de goudvissenvijver in koor. ‘Als je aanklopt bij de sociale dienst met een hoofddoek op, krijg je de volgende dag een huis. Vers geschilderd, behangetje. Wij moeten alles zelf doen.’ Mike zegt dat hij in zijn eigen wijk geen huis kan krijgen. ‘Marokkanen en studenten gaan voor.’   ...
    De vrouw van de goudvissenvijver kijkt uit naar Kerst, dan gaat ze haar gevel en tuin weer uitbundig versieren. Hoewel: ‘Kerst is ook niet meer wat het geweest is. Mensen die hier niet horen doen niet mee.’ Haar versierde kerstboom kan ze met goed fatsoen niet meer buiten laten staan. ‘De volgende dag zijn de ballen eruit geschoten.’ Door al die incidenten krijgt ze een steeds grotere hekel aan buitenlanders, zegt ze. ‘Deze week in (het televisieprogramma) Opsporing Verzocht waren het ook weer allemaal buitenlanders. Als er niets verandert, komt er burgeroorlog. De Nederlanders tegen de buitenlanders. Als de overheid niets doet, moeten we voor onszelf opkomen.’


Red.:    Voor de onderzoekers reden voor nog wat cultuurverraderlijke opmerkingen, zie hier  .


Naar Cultuur, integratie, toekomst  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .