WERELD & DENKEN
 
 

Zelfislamisering

12 aug.2008

Het merkwaardigste gebeuren in het zog van de allochtone immigratiestroom is dat van de zelfislamisering. Dat islamitische immigranten vragen om aanpassing van de Nederlandse cultuur aan hun religieuze wensen is natuurlijk al verbazingwekkend genoeg: wij vragen van de Saoedi-ArabiŽrs ook niet om in korte broek en bikini te gaan lopen en kathedralen in Arabische steden te mogen bouwen.
    Nog verbazingwekkender is het feit dat er binnen de intellectuele en politieke elite een ruime meerderheid is om aan die wensen tegemoet te komen. Overeenkomstig gedrag zou waar ook ter wereld als neigende naar cultuurverraad of landverraad gezien worden.
    En als ronduit die laatste zaken zou men denken en praten over wat hier in Nederland en andere westerse landen ook nog is waar te nemen: de al genoemde zelfislamisering - dat wil zeggen: islamitische wensen vervullen zelfs voordat erom gevraagd is. Waar dit aan doet denken is het morele verval dat voorafging aan de daadwerkelijke val van Rome. En dat dat morele verval de oorzaak was van de materiŽle val, betwijfelt geen enkele historicus.
    Overigens, dat er ook anderen zijn die dit proces waarnemen lijkt hier uitleg of detail - maar dit is een publicatie die stamt uit 2006, ten tijde van het opslaan van de eerste van de reeks bronnen hieronder. Dat het proces ook daarna vrolijk is doorgegaan, terwijl dus iedereen die het betreft, de intellectuele en bestuurlijke top, ervan op de hoogte zou kunnen zijn, bewijst dat het krachten en driften betreft die veel sterker zijn dan de rede.


Uit: Volkskrant.nl, 27-09-2006

Eerste islamitisch ziekenhuis in Rotterdam

Rotterdam moet binnen een paar jaar het eerste islamitische ziekenhuis van Nederland herbergen. Dat vindt ondernemer Paul Sturkenboom, voormalig bestuursvoorzitter van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Sturkenboom ontvouwde woensdag zijn plannen op het Zakenfestival in Rotterdam.


De voeding in het ziekenhuis zal halal zijn, mannen en vrouwen worden op aparte afdelingen ondergebracht, en artsen en specialisten behandelen uitsluitend patiŽnten van de eigen sekse. Sturkenboom denkt ongeveer 45 specialisten en 275 verpleegkundigen en paramedisch personeel nodig te hebben. Die hoeven overigens zelf niet islamitisch te zijn. De voertaal wordt Nederlands maar er komen wel een Arabisch sprekende vertrouwensman en -vrouw, die ook dienst doen als tolk.   ...


Uit: De Volkskrant, 17-10-2006, van een verslaggever

Ophef over voorgestelde ruil Pinksterdag en Suikerfeest

In de vakorganisatie CNV is commotie ontstaan over het voorstel om de vakantiedag op Tweede Pinksterdag om te ruilen voor een vrije islamitische feestdag. Vanavond van 8 tot 9 uur uur zitten vier bestuurders van de christelijke vakbond, onder wie voorzitter Renť Paas, klaar bij de telefoon om met leden te discussiŽren over deze vrije dag.
    Vice-voorzitter Rienk van Splunder zei vorige week in een interview met de Nederlandse Islamitische Omroep dat CNV niet per se wil vasthouden aan Tweede Pinksterdag. Die kan worden ingeleverd voor het islamitische Suikerfeest. Op die dag wordt het einde van de ramadan gevierd.   ...


Red.:   Zo meteen het commentaar hierop. Eerst even nog een ander stukje zelfislamisering, waarbij het alleen om de kop gaat:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2006

Stelling | Het is helemaal niet erg dat Europa islamiseert

Elke zaterdag schrijven Nausicaa Marbe en Oscar van den Boogaard een reactie op een actuele stelling. Deze week over de vraag of Europa capituleert voor de islam, zoals de Duitse schrijver Henryk Broder stelt.  
...

Red.:    Dat dit geen bedrijfsongeval is, blijkt uit het volgende stukje, horende bij het eerder vermelde plannetje van het CNV:
 

Uit: De Volkskrant, 19-10-2006, hoofdredactioneel commentaar

Sympathiek gebaar

... De christelijke vakcentrale stelde voor Tweede Pinksterdag als vrije feestdag te vervangen door het islamitische Suikerfeest. Een sympathiek gebaar naar een omvangrijke minderheid van moslims, in ruil voor het afschaffen van een christelijke feestdag die in vrijwel geen enkel ander land wordt gevierd.
    Het CNV kreeg meteen honderden vaak emotionele reacties en trok het voorstel schielijk in. Dat is jammer. In het huidige publieke debat wordt de islam vaak in het verdomhoekje geplaatst. Door van het Suikerfeest een vrije dag te maken, zou de Nederlandse samenleving kunnen laten zien dat zij wel degelijk bereid is rekening te houden met moslims.
    Met zijn plan wilde het CNV tegenwicht bieden aan de de angst dat moslims de samenleving zullen ‘overnemen’. Hoewel de politieke islam veel leed en onrust kan veroorzaken, is de angst voor zo’n overname overtrokken. Moslims zijn een minderheid, waarin onderling grote etnische, politieke en sociale verschillen bestaan.
    Natuurlijk telt de Nederlandse samenleving tal van zaken waarover niet onderhandeld kan worden, zoals de democratie, de rechtsstaat of de vrijheid van meningsuiting. Maar de symbolische ruil van een christelijke voor een islamitische feestdag zou een mooi blijk van goede wil zijn. Wie adopteert dit verweesde voorstel?


Red.:   Oftewel: de Volkskrant behoort tot de zelf-islamiseerders - zoals men in de eerste kop al zelf erkent. Om precies te zijn: de Volkskrant is een leidende kracht in het zelf-islamiseren. Zoals velen inmiddels hebben geconstateerd:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2006, door Tom Kuperus, kandidaat Tweede Kamerlid voor de VVD

Geen ruil christelijke feestdag voor Suikerfeest

Tussentitel: De zelfislamisering van het CNV duidt op angst voor overname

Dat het CNV zijn plan voor een Nederlandse islamitische feestdag snel heeft ingetrokken, is een geluk bij een ongeluk. Volgens het commentaar in de Volkskrant is dit jammer, want het is zo’n sympathiek gebaar (Forum, 19 oktober). Op deze manier zou Nederland laten zien dat het bereid is rekening te houden met moslims. Ook zou het CNV zo tegenwicht bieden aan de angst voor een overname van het land door de islam.
    Een merkwaardige redenering. De zelfislamisering van het CNV bevestigt eerder de angst voor ‘overname’ dan dat het die bestrijdt. Ook het Volkskrant-argument dat we hier symbolisch een christelijke voor een islamitische feestdag omruilen, snijdt geen hout. Onze feestdagen blinken al lang niet meer uit door vroomheid. De heilige Sint Nicolaas en het kindeke Jezus vervullen als christelijke symbolen in verreweg de meeste Nederlandse huiskamers geen enkele rol. Sinterklaas en Kerst zijn leuke pakjesavonden met de familie.
    Hing Jezus nou met Pasen of Pinksteren aan het kruis? Hoe wij onze feestdagen beleven, staat symbool voor de mate waarin wij en onze maatschappij zijn geseculariseerd. Het introduceren van een ‘echte’ religieuze feestdag, het Suikerfeest, past niet in onze moderne maatschappij. Niet alleen draaien we daarmee de secularisatie van ons publieke leven terug, we doen ook afstand van ons culturele erfgoed (want dat zijn die feestdagen wťl).
    Als moslims zich in onze democratische rechtsstaat met vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst nog steeds niet thuis voelen, dan is dat betreurenswaardig. Dat de Volkskrant dat terecht vindt, omdat Nederland onvoldoende islamitisch zou zijn, is kolder. De krant beweert – met andere woorden – dat als de islam niet in Nederland wil integreren, het dan maar andersom moet: Nederland moet aan de islam, zodat onze moslims zich hier beter thuis voelen.
    Tsja, dat is ook een vorm van integratie. Sluipende zelfislamisering als oplossing voor gebrekkige integratie. ...


Red.:   Eťn van de top-zelfislamiseerders, die in Amsterdam ook aan door de gemeente gefinancierde moskeeŽn en islamitische gemeenschapscentra doet:
 

Uit: De Volkskrant, 21-02-2008, door Willem Beusekamp

Cohens uitspraak leidt tot onrust in Slotervaart

Straatcoaches, een door de gemeente Amsterdam aangesteld nieuw soort ordebewakers, zijn volgens burgemeester Cohen ‘geen modelburgers’. Zij hoeven derhalve van hem vrouwen geen hand te geven.
    Cohen zei het vorige week in de raadsvergadering, waar onder meer het CDA vroeg naar zijn mening over het feit dat sommige straatcoaches in het stadsdeel Slotervaart tijdens hun werk – vervelende en vaak criminele Marokkaanse jongens van straat halen – weigeren de moeders van de lastpakken een hand te geven.
    Uit religieuze motieven, zoals ze zelf beweren. En juist daarom (godsdienstvrijheid) zal Cohen hen geen strobreed in de weg leggen. Hij wilde er verder ook niet te veel gezeur over horen.   ...
    Drie PvdA’ers in de deelraad van Slotervaart eisen dat Cohen zijn woorden terugneemt en dat de straatcoaches worden verplicht zich voortaan te gedragen. Letterlijk: ‘Het geven van een hand hoort bij hun werk en is een uiting van respect in de Nederlandse cultuur.’ Als ze blijven weigeren, moeten ze volgens de PvdA’ers weg.
    Woordvoerder Clyde Moerlie (geboren in Suriname): ‘Aan academisch intellectuele verdediging van het handen weigeren, hebben we in dit geval helemaal niets. Cohen voelt niet aan wat er onder de burgers leeft. Zijn uitspraak heeft veel onrust veroorzaakt.’   ...


Red.:   Er zijn zelfs een enkele allochtone immigrant die het waarneemt:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2008, door Hafid Bouazza, schrijver

Moslims zijn voor de PvdA nobele wilden

....    De Volkskrant maakt kanttekeningen bij het feit dat Jami Ayaan Hirsi Ali als voorbeeld neemt (Commentaar, 6 juni). Paternaliserend geraaskal. Waarom is het legitiem een in mythische vodden gehulde profeet tot voorbeeld te nemen en niet een persoon van vlees en bloed en geestrijkheid? Alleen vanwege anciŽnniteit en massaliteit?
    Nederland heeft geen knieŽn meer; het lijkt wel of het massaal aan het bidden is geslagen, richting Mekka – het zitvlak naar de toekomst gekeerd. ...


Red.:    Zelf-islamisering is iets van de politieke en intellectuele elite - althans zo lijkt het, omdat we van deze groepen het meeste horen. Het euvel lijkt echter aanwezig in alle leidende klassen, bijvoorbeeld ook het justitiŽle apparaat, waar vrijwel alle uitspraken waarin moslimbelangen in het spel zijn, voordelig voor die moslimbelangen uitvallen - onder vermelding van drogredenen als "discriminatie" en "vrijheid van godsdienst". Een flagrant voorbeeld van een aantal jaren terug:
 

Uit: De Volkskrant, 27-06-2001, van een verslaggeefster

Hulpgriffier mag hoofddoek dragen

De rechtbank in Zwolle heeft de islamitische studente Ayse Kabaktepe gediscrimineerd op godsdienst door haar niet aan te nemen als hulpgriffier. De vrouw wil tijdens zittingen haar hoofddoek blijven dragen. Volgens de rechtbank is dat in strijd met landelijke kledingvoorschriften voor rechtbanken.
    De Commissie Gelijke Behandeling, die dinsdag met dit oordeel kwam, stelt dat een hulpgriffier wel een hoofddoek mag dragen en dat de gelijke behandeling van mensen met een bepaald geloof van een hogere orde is dan een kledingvoorschrift.   ...


Red.:    Dit lijkt geen voorbeeld van zelf-islamisering, omdat het initiatief is uitgegaan van een islamiet. Toch is het dat wel. Omdat er hier geen enkel maar dan ook geen enkel goed argument is om toe te geven aan dit verzoek. Want wat door het CGB  een 'kledingvoorschrift' wordt genoemd, is niet alleen een kledingvoorschrift, het is een symbool voor de gelijkheid in de rechtspraak. Het is een symbool van onze rechtsstaat.
   Aan de andere kant is het door de CGB gegeven argument een drogreden. Want het niet mogen dragen van een hoofddoek belemmert op geen enkele wijze de vrijheid van godsdienst van de islamiet. Zij zijn even vrij islamiet te zijn als ervoor - het enige dat beperkt wordt, is het tentoonstellen van symbolen van godsdienst.
    Ja, zou de islamiet of zelf-islamiseerder kunnen stellen: maar de symbolen maken een integraal deel uit van die godsdienst. OK, is dan het antwoord, maar dat geldt precies hetzelfde voor de rechtspraak en de rechtstaat: het symbool van de onpartijdigheid ervan, de uniforme kleding van de rechtspraak, is evenzeer een integraal onderdeel van de rechtsstaat.
    En op dat moment wordt de keuze voor al dan niet hoofddoek de keuze tussen het primaat van de religie of dat van de rechtsstaat. En het CGB koos voor de religie. Dus tegen de rechtstaat. Waarvan akte. Want duidelijker kan een bewijs van het moreel verval van de elite en leidende klassen niet zijn. Meer over de zelfislamisering van het CGB hier uitleg of detail .
    We gaan zelfs zelf opleiden in de islam:


Uit: De Volkskrant, 15-04-2008, door Maud Effting

‘Met afspraken beet ik soms in het stof’

Documentairemaker Eugene Paashuis volgde voor Tegenlicht tweedejaarsstudenten van de nieuwe imamopleiding aan de hogeschool INHolland in Amsterdam. Deze werd opgezet, omdat de overheid wil dat imams in Nederland worden geschoold.

Zeg het maar: kan Wilders bezwaar maken tegen de opleiding?
‘Nee, het is een tamelijk verlichte opleiding. Ik denk dat het extremisme daar niet kan gedijen. Het is erg open, ze discussiŽren elke dag over hun geloof. Extremisme gedijt juist bij geslotenheid.’

Toch voelen ze zich niet zo vrij. Een jongen twijfelt zichtbaar aan zijn geloof, maar wil dat eigenlijk niet voor de camera zeggen.
‘Er wordt behoorlijke druk uitgeoefend op twijfelaars. Maar dat komt meer van buiten. Vanuit de opleiding zag ik die druk niet.’

Ze reciteren ook teksten over vrouwen die mogen worden geslagen.
‘Klopt. Maar kijk naar die teksten en kijk tegelijkertijd naar de vrouwen op de opleiding. Het zijn echt wereldse grieten waarvan ik denk: die redden zich wel.’    ...


Red.:   Ach, een beetje slaan van vrouwen... dat is toch niet erg.
    Een wat ouder geval:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2006, van correspondent Sander van Walsum

Kritiek op schrappen ‘Idomeneo’

In de Duitse kunstwereld is met onbegrip gereageerd op de beslissing van de Duitse opera in Berlijn om Mozarts Idomeneo van het programma te schrappen uit beduchtheid voor een aanslag door radicale moslims.
    In de epiloog van het door Hans Neuenfels geregisseerde stuk worden de bebloede hoofden getoond van Poseidon (de Griekse God van de zee), Boeddha, Jezus en de profeet Mohammed.
    De beslissing van intendante Kirsten Harms vloeit voort uit een zogenoemde veiligheidsanalyse die de Berlijnse recherche (LKA) naar aanleiding van het conflict rondom de Mohammed-karikaturen heeft uitgevoerd. De LKA stelde vast dat de uitvoering van Idomeneo ‘op dit moment een zeker veiligheidsrisico’ met zich meebrengt.
    Van een concrete terreurdreiging zou geen sprake zijn. Islamitische protesten tegen de uitvoering van het religie-kritische stuk zijn tot dusver uitgebleven. De LKA heeft, aldus een woordvoerder, de uitvoering niet ontraden.   ...


Red.:   Het stuk is later toch uitgevoerd, maar dat is irrelevant. Het ging om de eerste neiging, de reflex, van de bestuurder - en die is om de moslims tegemoet te komen voordat er iets gevraagd is. Zelf-islamisering.
    Oh, en dat dit een Duits geval betreft zegt natuurlijk niets - in Duitsland spelen dezelfde klassenverhoudingen als in Nederland. Kijk bijvoorbeeld maar naar het volgende, jaren latere, geval:
 

De Telegraaf, 22-05-2008, door Pieter Buss

Gemeente zwicht voor klacht moslims

Huizen hangt blote kunst uit het zicht

Fotobijschrift: Een teleurgestelde Ellen Vroegh bij ťťn van haar schilderijen.

Kunstenares Ellen Vroegh viel zowat van haar stoel toen ze gistermorgen werd gebeld door de gemeente Huizen.
    Omdat enkele moslimmannen hadden geklaagd over haar abstracte schilderijen van halfblote dames, moeten de kunstwerken waarmee ze in het stadhuis exposeert worden weggehaald.
    Vroegh: "Ik voel me zwaar gediscrimineerd! Dit loopt de spuigaten uit. Moeten Nederlanders nu in hun eigen land integreren? Na de affaire-Nekschot krijg je nu dit. Straks belandt kunst nog op de brandstapel." Ronduit onthutsend noemt ze het dat de gemeente haar oren laat hangen naar enkele bezwaarmakers die de aanblik niet prettig vonden.
    Vroegh: "Het tart alle verbeelding. Als het nou porno was... Maar het gaat om figuratieve kunst, waarbij de geslachtsdelen niet eens te zien zijn. Alleen twee borsten en houtjes als vagina."
    Gistermiddag besloot de gemeente om de schilderijen uit de publiekshal weg te halen, en op te hangen in een van de gangen rondom de wachtruimte. " Wij respecteren geluiden uit de samenleving, ongeacht uit welke geloofsovertuiging mensen aanstoot nemen aan deze blote dames", verklaarde een gemeentewoordvoerder.


IRP:
   De loco-burgemeester werd geÔnterviewd door de actualiteitenrubriek Netwerk uitleg of detail . En dan gebeurt er iets zeldzaams: de verslaggeefster stelt de enige juiste vraag (niet geheel verbatim): "Als ik morgen met zes mensen kom die beweren aanstoot te hebben aan een ander schilderij, gaat u het dan ook verhangen". Loco-burgemeester: "Nee hoor, niet elke burger die komt en die iets vindt, gaan we honoreren." Commentaar van de verslaggeefster: "Maar als je moslim bent dus wel." En daarom is ook dit geval een kwestie van zelf-islamisering: de loco-burgemeester kende de redenatie op grond waarvan ze het verzoek had moeten afwijzen, maar overtrad die regel vrijwillig.
    Overigens: ook van het "Pinksterdag"-gevalletje lijkt men niet geleerd te hebben:
 

De Telegraaf, 05-06-2008, door Gijsbert Termaat en Tjerk de Vries

Allochtoon personeel heeft niks met feest

GVB schaft kerst af

Buschauffeurs en trampersoneel van het Amsterdamse GVB mogen dit jaar geen kerst meer in de garages vieren omdat er inmiddels te veel allochtonen bij het vervoersbedrijf werken die niets met het christelijke feest van doen hebben
.
 
Personeelsvereniging Verenigd Tram- en Buspersoneel Noord (VTN) heeft van het GVB-management te horen gekregen dat "de multiculturele vertegenwoordiging van de collega's op het kerstfeest te eenzijdig is" en dat er beter een ander festijn gegeven kan worden waarin alle GVB'ers zich kunnen vinden. In Noord, waar de chauffeurs wel een verzetje kunnen gebruiken in een jaar waarin ze geregeld door jongeren uit de buurt worden bedreigd, is het nieuws hard aangekomen.
    "Wij hebben aangevoerd dat het kerstfeest in Noord een traditie is. Dat feest is voor alle collega's, werkzaam vanuit garage Noord, toegankelijk. We hebben gezegd dat collega's het niet leuk zouden vinden als dit feest niet door zou gaan", aldus de VTN in een brief aan haar leden.
    Het GVB heeft inmiddels de sponsoring voor het kerstfeest stopgezet. " Wij hebben een beperkt budget en willen iets organiseren dat voor iedereen bestemd is", zegt woordvoerster Brit Wijkniet. "Misschien een nieuwjaarsborrel."


Red.:   En een heel letterlijk geval:
 

Uit: De Telegraaf, 26-05-2008

Korting op Koran voor Amsterdamse agenten

Politieagenten van het korps Amsterdam-Amstelland kunnen korting krijgen op de nieuwe Koranvertaling van schrijver Kader Abdolah. Als zij het boek aanschaffen, betaalt hun baas de helft van de prijs. Dat liet een politiewoordvoerder maandag weten.

De bedoeling is dat de agenten meer inzicht in de islam en in de aanhangers van dat geloof krijgen. Veel politiemensen weten wel het een en ander van bijvoorbeeld de Bijbel, maar de Koran is voor velen nog vrij onbekend terrein, aldus de zegsman. Volgens hem is de toegankelijke vertaling van Abdolah zeer geschikt voor medewerkers die hun kennis op dit gebied willen bijspijkeren.   ...


Red.:    Nog een Duits gevalletje:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2007, van correspondent Sander van Walsum

Rechter: tuchtigen mag van Koran

Duitse kantonrechter weigert Marokkaanse vrouw scheiding. ’Vonnis vernietigend signaal voor islamitische vrouwen.’


Een kantonrechter in Frankfurt heeft onder verwijzing naar de Koran geweigerd het huwelijk van een Marokkaans echtpaar versneld te ontbinden. De mishandeling waarvan de vrouw het slachtoffer is, rechtvaardigt volgens de (vrouwelijke) rechter geen echtscheiding, omdat het in de ‘cultuurkring’ van de betrokkenen ‘niet ongebruikelijk is dat de man tegenover de vrouw het recht op tuchtiging uitoefent’.
    De uitspraak is door velen opgevat als een onthutsend bewijs van de ‘sluipende islamisering van de Duitse samenleving’. Ook in een aantal recente gevallen van ‘eerwraak’ heeft de rechter de culturele achtergrond van de daders als een verzachtende omstandigheid aangemerkt.   ...


Red.:   En nog een flagrant buitenlands voorbeeld:


VARA TV Magazine
, nr. 32-2008, programma-aankondiging:

Scheiden en sharia

Een golf van verontwaardiging ging er begin dit jaar door Engeland toen de Channel 4-docu 'Divorce Sharia style' - te zien in Terzake - werd vertoond. Veel Britten wisten niet dat er in hun land al 20 jaar rechtgesproken wordt met de sharia, de islamitische wet, in de hand. Tegelijkertijd opperde de aartsbisschop van de Anglicaanse kerk dat in de toekomst de sharia ingebed zou moeten worden in de Engelse rechtspraak. Bijvoorbeeld bij familiezaken als echtscheidingen. Opstappen moest-ie, vonden velen. Maar in juli schaarde een Britse opperrechter zich achter hem. In Trouw schreef essayist August Hans den Boef als reactie:
'Uit juridisch oogpunt een zeer slecht idee, want juist in het islamitische familierecht wordt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bezegeld: En de film zelf? Die deed in ieder geval iets voor de beeldvorming. Waarbij westerlingen bij sharia-scheiden al snel aan afgehakte handen en steniging denken, blijkt de dagelijkse realiteit anders. De shariarechtbank buigt zich in hoofdzaak over relatieproblemen en zaken waar misbruik en drugsgebruik in het spel zijn.


Red.:   Waarbij in de laatste zinnen ook de praatjes zijn de bewonderen waarmee de multiculturalisten hun overgave goedpraten. Want het is overgave, als men de kern van de rechtsstaat afschaft: Voor de wet is iedereen gelijk!
    Als moslims een moslim behandeling willen, is daarvoor maar een geschikte plaats: een moslim-maatschappij. In een moslim-land.
    Maar waar het hier om gaat is dat deze rot van binnen uit komt: van onze intellectuele bovenlaag bestaande onder andere uit klerikalen en het justitiŽle apparaat.
    Er komen nu zelfs handleidingen voor zelfislamisering uit:


Uit: De Volkskrant, 04-10-2008, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Forum opent helpdesk voor kwesties over scheiding kerk en staat

Gemeenten stellen vaker vragen over omgang met islam | 'Mag een moslima overal een boerka dragen?'

Het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Forum opent in november een nieuwe helpdesk, het Expertisecentrum Religie en Samenleving. Het centrum moet een vraagbaak worden voor de overheid, die steeds vaker worstelt met kwesties die de scheiding kerk en staat raken.
    'Religieuze conflicten' zijn regelmatig onderwerp van heftige debatten. Mag een moslima overal een boerka dragen? Mag een sociale dienst een moslim ontslaan, die weigert klanten de hand te schudden? 'We krijgen steeds meer van dergelijke vragen', zegt Halim el Madkouri, een van de initiatiefnemers van het expertisecentrum.
    El Madkouri zegt dat het centrum niet alleen gericht is op de islam, maar op alle religies. 'Religieuze orthodoxie is wereldwijd in opkomst. In Nederland spelen de conflicten vooral rond de islam, die een plek probeert te veroveren in de samenleving. Maar christelijke fundamentalisten laten ook meer van zich horen.'
    Het expertisecentrum zelf is geloofsneutraal, zegt El Madkouri. ... Deze week zijn twee korte kennisboekjes verschenen, waaronder Islam binnen de dijken een gids voor gemeentebeleid van Maurits Berger, hoogleraar islam in het hedendaagse Westen. Berger vindt dat 'we met z'n allen Nederland aan het islamiseren zijn' en dat baart hem zorgen.
    Berger: 'Ik zie een wanhopige behoefte om een beeld te krijgen van de islam. Iedereen is druk met de Koran in de weer. Willen we werkelijk die religieuze tunnel in?'
    Sinds de moord op Van Gogh krijgt hij verzoeken van gemeenten en politie om islamcursussen te geven. Meestal is de problematiek niet religieus van aard. 'Je moet duidelijk zien te krijgen of de instituties de dialoog willen aangaan met moslims, of dat er vooral problemen zijn met jongeren, geestelijken, wijkbewoners. Anders gezegd: wordt de islam gebruikt om bepaalde eisen te rechtvaardigen, of handelt iemand echt uit geloofsovertuiging?
     Dat moslims tijd en ruimte vragen om te bidden, vindt hij legitiem. 'Maar als je onderwijzer wil worden, maar geen muziekles wil geven, of als verpleegster geen mannen wil wassen, dan heb je de verkeerde opleiding gekozen. Een vegetariŽr wordt geen slager en een pacifist gaat niet in het leger.' Door relevante vragen te stellen, kan duidelijk worden of iemand met recht een beroep doet op de vrijheid van religie, zegt Berger.
    Dan kunnen ook duidelijke grenzen worden getrokken, hoopt El Madkouri. Dat moslims halalvoedsel wensen in de kantine, is niks op tegen. 'Maar geef je ook toe als halalvlees van Albert Heijn wordt afgekeurd? Of van de islamitische slager, omdat deze geen goede moslim zou zijn?'


Red.:   Tijd en ruimte om te bidden, halalvoedsel in de kantine - het zijn allemaal vormen van zelf-islamisering. Bidden is een privťkwestie die uitsluitend privť beleden moet worden, en halalvoedsel is een belediging, want dat betekent dat het overige voedsel haram is. Onrein. Vies.
    Weg met die halal-handel.
    Maar niets is te gek:


Uit: AD, 22-10-2008, door Marco Gerling

Geen Allah-eed bij politiekorps

Kunnen agenten bij het korps Hollands Midden nu wel of niet de Allah-eed afleggen? Eerder deze week berichtte het Reformatorisch Dagblad op gezag van een woordvoerster dat het korps de Allah-eed sindskort toestaat.


Deze eed zou mogen volgen na het voorlezen van de zuiveringseed, bij beŽdiging van nieuwe medewerkers. Dit blijkt echter niet te kloppen.
    Diverse woordvoerders van Hollands Midden laten nu weten dat de mogelijkheid tot het afleggen van een Allah-eed wel bestond maar inmiddels niet meer van toepassing is. ,,Het afleggen van de eed heeft jaren gekund maar is inmiddels alweer een half jaar niet meer mogelijk, na een beslissing van de raad van hoofdcommissarissen,’’ stelt ťťn van hen.
    Tot voor kort stond in het protocol van het korps dat de Allah-eed bij beŽdigingen mogelijk was. Die is ook meermaals uitgevoerd, laat een woordvoerster weten. Maar de mogelijkheid is uit het protocol gehaald, omdat de regelgeving die keus niet toestaat.  ...


Uit: Volkskrant website 24-10-2008, ANP

CGB: Politie zonder publiekstaak in burgerkleding

Politiemedewerksters die geen contact hebben met het publiek zouden niet per se een uniform hoeven dragen. Is die verplichting er wel, dan heeft dat gevolgen voor vrouwen die om geloofsredenen een hoofddoek dragen. De politie zou daarom terughoudend moeten zijn met het verplicht stellen van een uniform voor niet-publiekstaken.
    Dat adviseert de Commissie Gelijke Behandeling naar aanleiding van een kwestie bij de politie Amsterdam-Amstelland. Een medewerkster verrichtte al jaren werkzaamheden in haar burgerkleding. Ze droeg om geloofsredenen een hoofddoek. Vorig jaar besloot het Amsterdamse korps dat de vrouw voortaan in uniform moet werken. De hoofdstedelijke politie laat echter niet toe dat geŁniformeerde politievrouwen een hoofddoek dragen, waardoor de vrouw haar werk niet meer kan doen.   ...


Red.:   Natuurlijk kan die vrouw haar werk wel doen - onder slechts ťťn voorwaarde: dat ze haar werk belangrijker vindt dan haar geloof. Denkt ze daar anders over, dan is ze niet geschikt voor werk in dienst van de overheid
    Met die Commissie Gelijke Behandeling is de sharia echt niet ver meer weg.
    De sharia-school is er in ieder geval al. Na de eerste voorzet van Ahmed Marcouch, stadsdeelraadvoorzitter in Amsterdam Slotervaart, eerst de tweede proefballon:


Uit: Dagblad De Pers, 30-08-2008, van een verslaggever

Basisscholen Slotervaart open voor islamles

Openbare scholen in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart gaan mogelijk toch islamles geven. De directeuren van de Huizingaschool en de Ru Parť concludeerden tijdens een 'religieus-seculiere' bijeenkomst dat ouders behoefte hebben aan islamlessen op de scholen van hun kinderen, laat het stadsdeel vrijdag weten.
    De scholen stonden volgens het stadsdeel altijd al open voor de lessen, maar wisten niet dat de ouders dat ook wilden. Vooral de Marokkaanse middenklasse zou behoefte hebben aan pedagogische verantwoorde islamlessen voor hun kinderen. Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van de lessen die hun kinderen in het weekeinde volgen.
    De scholen zijn er nog niet uit of de lessen tijdens of na schooltijd plaats moeten vinden. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch vindt het zeker voor kinderen op achterstandsscholen een goed idee ze woensdagmiddag op school te houden voor extra lessen. Op de volgens het stadsdeel zwakke Ru Parť zitten veel kinderen met een taalachterstand.
    De kringgesprekken met de ouders zijn gehouden naar aanleiding van de discussie die Marcouch begin juni aanzwengelde. Hij zei in het Parool dat er meer ruimte moet zijn voor religie op openbare scholen. Op die manier zouden islamitische jongeren beter in het openbaar onderwijs terecht kunnen zonder hun religie te verloochenen.
    De uitspraken van Marcouch leidden tot veel commotie. De PVV stelde Kamervragen. Ook een deel van de lokale politiek bleek tegen het plan te zijn. De VVD in de hoofdstad stelde dat de school niet het verlengstuk van de thuissituatie moet zijn en dat openbare scholen in de eerste plaats seculier moeten zijn.   ...


Red.:   Na de eerste poging van Marcouch was er nog een oproer, dus. In dit geval niet. Dus was het niet lang daarna een voldongen feit:


Uit: Dagblad De Pers, 25-10-2008.

Openbare school in Amsterdam gaat islamles geven

De openbare basisschool Ru Parť in Amsterdam-Slotervaart begint in januari met het geven van lessen over de islam. Dat meldde een woordvoerder van het stadsdeel vrijdag.


De lessen vinden plaats op woensdagmiddag en worden gegeven door een gekwalificeerde docent. Ze vallen buiten het reguliere lesrooster. Basisschool Ru Parť is de eerste openbare school in Amsterdam waar islamlessen gegeven worden.
    In augustus concludeerde de directeur na een bijeenkomst dat ouders behoefte hebben aan islamlessen. ...
    Een tweede school in Slotervaart onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor het geven van dit soort lessen. Op enkele basisscholen in Rotterdam en Lelystad hebben kinderen al de mogelijkheid islamlessen te volgen.


Red.:   Binnenkort sharia-rechtspraak na afloop van de gewone rechtspraak. En op wat langere termijn: sharia-verkiezingen, na afloop van de gewone verkiezingen. Omdat de islamitische ouders er behoefte aan hebben ...
    In Engeland is het al ijna zo ver:


Uit: Dagblad De Pers, 08-02-2008, door Arjen van der Horst

‘Sharia in Groot-BrittanniŽ is onvermijdelijk’

De invoering van het islamitische recht, de sharia, in Groot-BrittanniŽ is ‘onvermijdelijk’. Met deze uitspraak heeft Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury, een storm van protest ontlokt.


Tussentitels: 'Straks is zelfs de wet gescheiden'
                   'In delen van Engeland maken radicale moslims de dienst uit'

...    De uitspraken van Williams leggen overigens ook diepe verdeeldheid binnen de Anglicaanse gemeenschap bloot. Vorige maand veroorzaakte Michael Nazir-Ali, de Anglicaanse bisschop van Rochester, een storm van protest.
    Volgens hem bestaan er in sommige delen van Groot-BrittanniŽ ‘no go areas’ waar radicale moslims de dienst uitmaken. ‘Niet-moslims of mensen van een ander ras zullen het moeilijk vinden om in deze gebieden te wonen of te werken. Sommigen worden zelf met geweld bedreigd’, zei Nazir-Ali toen. Sindsdien is hij zelf met de dood bedreigd.


Red.:   En een paar maanden later:


Van: Telegraph.co.uk, 03-07-2008, door Christopher Hope en James Kirkup

Muslims in Britain should be able to live under sharia, says top judge

Muslims in Britain should be able to live according to Sharia, the country's most senior judge has said.

Lord Phillips of Worth Matravers, the Lord Chief Justice, strongly backed Rowan Williams, the Archbishop of Canterbury, over his suggestion earlier this year that aspects of sharia should be adopted in Britain.
    The archbishop's remarks sparked a national debate and led to calls for his resignation.
    Risking inflaming that controversy again, Lord Phillips has said that Muslims in Britain should be able to use sharia to decide financial and marital disputes.
    The judge did add that only the criminal courts should have the power to decide when a crime has been committed and when to impose punishment.
    But his suggestion that different religious groups should run their affairs according to different rules sparked warnings that community cohesion could be undermined.   ...

 

Red.:   Ook in Nederland is het overgrote deel van de juristen dit soort meningen toegedaan, zie hier uitleg of detail .
    Terug naar Nederland dus:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2008, van een verslaggever

Eredoctoraat Kader Abdolah

Rijksuniversiteit Groningen eert Kader Abdolah als 'schrijver tussen twee werelden'

Schrijver Kader Abdolah krijgt een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de voordracht van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap eert de universiteit hiermee ‘een schrijver die willens en wetens tussen twee werelden staat, het milde gezicht van de islam wil laten zien en op deze wijze bijdraagt aan het huidige publieke debat over religie in de openbare ruimte’.
    Van Kader Abdolah, die in 1985 uit Iran vluchtte en zich als politiek vluchteling vestigde in Nederland, verscheen in april van dit jaar het tweeluik De Koran, een vertaling, en De Boodschapper over het leven van profeet Mohammed. Daarvan zijn 85 duizend exemplaren verkocht. ...


Red.:   Die vertaling van de koran is een versie waar alle vervloekingen en andere rotzooi uit is gehaald, en een heleboel moois bij is verzonnen - propaganda voor de lichtgelovigen, dus.
    Het eren van een islamiseerder is zelf-islamisering.
    Even later het achtergrondartikel gevonden met de bevestiging van de analyse van het geval Adolah:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2008, door Rob Gollin

Voor een blik achter vreemde gordijnen

Profiel Kader Abdolah | Hij wil het milde gezicht van de islam tonen. De Groningse universiteit gaat Kader Abdolah een eredoctoraat uitreiken
.

‘Aanstelleritisproza’, schreef Jan Blokker in NRC Next. En Abdelkader Benali in de Volkskrant: ‘Tenenkrommend multicultureel gebedel om witte aandacht.’   ...
   ... De Leidse hoogleraar islam in de Westerse wereld Maurits Berger stelt vast dat de toekomstige doctor honoris causa er in slaagt misverstanden uit de wereld te helpen. ‘Hij heeft laten zien dat de islam geen granieten moloch is, maar een religie die geleefd en beleefd wordt. Maar zijn Koranvertaling zegt niets over de religie, het zegt iets over hoe deze persoon over de religie denkt.’ Schrijfster Naema Tahir, zelf moslima: ‘Het appŤl op de openheid van geest, op nieuwsgierigheid, daarin voel ik me verwant met hem. Dat hij vooral een positieve benadering kiest, is zijn vrije keuze. Ik doe het ironischer, sarcastischer. Maar we zijn er beiden op uit te verbinden en te verbroederen.’ De Amsterdamse jongerenimam Yassine Elforkani noemt het ‘prima’ dat Kader Abdolah vanuit een maatschappelijke betrokkenheid kloven probeert te overbruggen. ‘Maar zijn werk kan theologisch niet als bron dienen.’
    Dat de publieke aandacht zoals voorspeld vooral wit is gebleven, valt hem niet aan te rekenen, meent Mohamed Sini, tot voor kort voorzitter van de opgeheven Stichting Islam en Burgerschap, en betrokken bij de voorbereiding van het tweeluik. ‘Onder niet-moslims bestaat een grote behoefte aan kennis over de islam, althans bij de meer geletterde voorhoede. Onder moslims, en zeker de jongeren, is die honger naar informatie over hun religie en identiteit er ook, maar die raadplegen internet of elkaar.’ Imam Elforkani zegt dat de schrijver onder jongeren geen issue is. ‘Alleen als hij zegt dat je de Koran best met een glaasje wijn kunt lezen, hoor je ze er even over. Als het om het geloof zelf gaat, luisteren ze naar de imam, en niet naar Kader Abdolah.’


Red.:    Wilt u het nog duidelijker: het boek heeft niets met de echte islam de maken, want de moslim luistert er niet naar. En het ontstaan van het boek is georganiseerd vanuit de moslim-gemeenschap, bedoeld voor de blanken. Die er met (open) ogen intrappen. Zodra de islam vaste voet heeft, dat wil zeggen, de gemeenschap groot genoeg door gestage verdere import en doorfokken, krijg je te maken met de andere kant van de islam: die uit Saoedi-ArabiŽ en Jemen.
    Nu een klassiek staaltje zelfislamisering: de gemeente die moskeeŽn bouwt:


Uit: HP/De Tijd, 08-02-2008.

Amsterdam draait door
...
De Westermoskee

Kerk en staat zijn in moderne democratieŽn van elkaar gescheiden en daar zijn goede redenen voor. De geschiedenis van Europa hangt aan elkaar van de godsdienstoorlogen. De oplossing daarvoor was godsdienstvrijheid, waarbij verschillende gelovigen elkaar met rust laten en de staat neutraal is. Wie die principiŽle scheiding wil doorbreken, moet daar heel goede redenen voor hebben. Amsterdam dacht die te hebben toen de stad besloot de Westermoskee van Milli GŲrŁs te subsidiŽren.
    Dat gebeurde niet rechtstreeks: Amsterdam betaalde stilletjes twee miljoen te veel voor de grond die de gemeente van Milli GŲrŁs overnam. Zo subsidieerde Amsterdam de bouw van de moskee, samen met woningcorporatie Het Oosten. Er moest wel een raad van toezicht komen, om de 'integratiegerichte koers' te bewaken. Via die raad wilde de overheid zich dus met de inhoud gaan bemoeien.
    Niet verstandig, zoals de geschiedenis laat zien. Geen enkele zichzelf respecterende religieuze organisatie (christelijk, joods, hindoeÔstisch of islamitisch) zou zoiets pikken. De afloop van het Westermoskee-project was voorspelbaar: Milli GŲrŁs begon als een opstandig paard te bokken en te springen totdat het de gemeente uit het zadel had geworpen.
Job Cohen probeerde het vervolgens met Marhaba, een islamitisch debatcentrum. De gemeente stak er een subsidie van vier ton in. Ook dit project mislukte: er braken ruzies uit over de koers van Marhaba en eind vorig jaar trok de gemeente de stekker eruit. Ook hier was het fundamentele probleem dat de overheid zich ging bemoeien met de inhoud van een godsdienst. In beide debacles heeft Cohen zich er kort en makkelijk vanaf gemaakt, alsof het bedrijfsongevalletjes waren in plaats van principiŽle fouten. De gemeenteraad heeft het allemaal gewoon laten passeren.   ...


Uit: Volkskrant website, 21-09-2008, ANP.

Scholen sluiten deuren met Suikerfeest

Terwijl politici en opiniemakers zich afvragen of het Suikerfeest een nationale feestdag moet worden, hebben veel scholen zich aangepast aan de behoeften van moslimleerlingen.
    Een aantal openbare scholen met veel kinderen met een islamitische achtergrond is gesloten tijdens de afsluiting van de vastenmaand ramadan. Die valt dit jaar op of rond 1 oktober.
    Het Calvijn met Junior College in Amsterdam-West is twee dagen dicht en het Huygens College in de hoofdstad een dag. Leraren van deze vmbo-scholen moeten wel komen. ‘Zij hebben een studiedag’, aldus een woordvoerder van de Amarantis Onderwijsgroep, waaronder beide instellingen vallen.   ...
    Ook het Carrť College Rotterdam (vmbo en mbo) geeft alle leerlingen een dag bijzonder verlof. Een groep islamitische kinderen organiseert bovendien een eigen iftarmaaltijd. ‘Dergelijk initiatieven ondersteunen we natuurlijk van harte’, zegt een woordvoerder.
    De meeste islamitische scholen zijn eveneens dicht tijdens het Suikerfeest. Het Islamitisch College Amsterdam sluit drie dagen de deuren. Ook de leerlingen van deze school voor voortgezet onderwijs hebben dan op andere dagen les, bijvoorbeeld op 5 mei en Tweede Pinksterdag.
    Op de Aboeda'oedschool in Utrecht zitten jongens en meisjes van verschillende etnische achtergronden. ‘Kinderen mogen een vrije dag opnemen, maar omdat ze dan op verschillende dagen niet aanwezig zouden zijn, kunnen we die week geen volwaardig onderwijs aanbieden. Daarom hebben wij de herfstvakantie een week naar voren verplaatst’, zegt Hoessein Nanhekhan van de basisschool.   ...


Red.:   Islamles op de openbare school hebben we al gehad, islamfeesten op de openbare school zien we hier - we kunnen de openbare openbare school wel zo'n beetje gaan vergeten ...
    De strijd tegen de islam binnen het openbare bestuur is ook nog lang niet gestreden


Uit: De Volkskrant, 07-01-2009, door Natalie Righton

Afleggen van ambtseed mag soms wťl op Allah

‘Zo waarlijk helpe mij Allah de Barmhartige.’ Zo werd de ambtseed van enkele islamitische politieagenten tot voor kort afgesloten. Maar van PvdA-minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) mag dat niet meer. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat het in strijd is met de regelgeving. Het gebeurt overigens ook al bijna een jaar niet meer, volgens Ter Horst.
    De minister antwoordt hiermee op Kamervragen van SGP en PVV dat het Politiekorps Hollands Midden agenten de mogelijkheid bood om een islamitische eed af te leggen.
    Behalve politiegenten mogen ook rijksambtenaren hun eed niet afleggen in naam van Allah, schrijft de minister. Zij mogen enkel kiezen tussen de christelijke eed (‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’) of de gelofte (‘Dat verklaar en beloof ik’).
    Opmerkelijk genoeg mogen ambtenaren die bij gemeenten en provincies werken in sommige gevallen weer wťl zweren op Allah, omdat in de wet staat dat ‘lagere overheden zelf de inhoud van de eed mogen vaststellen’, schrijft Ter Horst.
    Ook militairen en burgerpersoneel van Defensie mogen de islamitische eed afleggen. Dat heeft te maken met de KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, dat voor een deel uit Indische moslims bestond.
    Kamerleden reageren verward op het verschil in eedaflegging voor politiegenten en diverse ambtenaren. ‘Het zou logischer zijn als er ťťn regel geldt voor alle ambtenaren’, zegt VVD’er Paul de Krom.   ...


Red.:   Met als uiterste consequentie dat ook de eed op God niet meer mag. Maar dit soort consequenties was te voorzien, lang voordat het probleem een probleem werd: inperken van de islam kan alleen tezamen met inperken van godsdienst in het algemeen.
    Hoe duidelijk er van die zelfislamisering sprake is, blijkt uit het feit dat het zelfs tot ver in het het buitenland is doorgedrongen:


Uit: De Volkskrant, 12-01-2009, van correspondent Bert Lanting

Tsjechische gift zal opzien baren

Het traditionele geschenk aan de Europese Raad is ditmaal allesbehalve saai of onbegrijpelijk
.

Heeft Europa gevoel voor humor, zelfs als het zwarte humor is? Dat moet vandaag blijken als TsjechiŽ vandaag in Brussel zijn kunstwerk onthult waarmee de landen die de EU voorzitten het gebouw van de Europese Raad altijd versieren.
    Meestal zijn dat oersaaie of onbegrijpelijke objecten zoals een kopie van het standbeeld van de filosoof-keizer Marcus Aurelius – de Italiaanse bijdrage – of een enorme ballon met een spiegel erachter (Frankrijk). Nederland hield het op wat vrolijke oranje tapijttegels.
    De rest is iedereen vergeten, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren met het kunstwerk dat de nieuwe voorzitter van de EU, TsjechiŽ, vandaag presenteert: een modelbouwpakket van de EU waarvan de stukken, de 27 landen, nog moeten worden losgemaakt.
    Het idee is van de bekende Tsjechische kunstenaar David Cerny. Hij benaderde in alle 27 EU-landen een kunstenaar met de vraag een beeld te geven van zijn land, zoals hij of zij dat ziet.
   Het resultaat – Entropa – is een enorm object van 16 bij 16 meter waarvan de EU-ministers wel zullen opkijken als ze vandaag voor het beraad over de energieproblemen van de EU het Raadsgebouw binnenlopen. Nederland ziet eruit als land dat onder water gelopen is: hier en daar steken alleen een paar minaretten boven het water uit.    ...


Red.:   Hoe zou hij aan dat idee zijn gekomen? Bijvoorbeeld: als je met de trein door Rotterdam rijdt, zie je bij in- en uitrijden een enorme triomfalistische moskee, met meer-dan-huizenhoge minaretten.
    Ondertussen rukken de geŁniformeerde troepen op:


Uit: Dagblad De Pers, 21-02-2009.

Dirk van den Broek krijgt hoofddoekprijs

Het bedrijf Dirk van den Broek heeft zaterdag in Amsterdam de eerste Hoofddoekprijs gekregen. Dat meldde organisator Roemer van Oordt. De supermarktketen kreeg de prijs omdat het bedrijf zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappelijke acceptatie van de hoofddoek op de werkvloer.
    De prijs werd uitgereikt tijdens een conferentie over eerlijke kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen met een hoofddoek. Organisator van de conferentie, in de Al Kabirmoskee in Amsterdam-Oost, was de Poldermoslima Hoofddoekbrigade, die strijdt tegen discriminatie van vrouwen met een hoofddoek op de werkvloer.
    In aanwezigheid van onder anderen FNV-voorzitter Agnes Jongerius en oud-voorman van het CNV Doekle Terpstra hielden de deelnemers zaterdag ook een ,,kritische discussie'' over hoofddoekdiscriminatie. De organisatoren hopen uiteindelijk tot een convenant te komen waarin gelijke behandeling van mensen met en zonder hoofddoek is vastgelegd.   ...


Red.:   Mensen met een hoofddoek laten blijken dat ze zich meer voelen en ongelijk te zijn - zij mogen dan dus ook ongelijk behandeld worden.  De minderen mogen zich van hun aanwezigheid vrijwaren.
    Voor de volledigheid: dit is geen teken van openheid, maar van benepenheid en religieuze dictatuur:


Uit: De Volkskrant, 02-11-2010, van verslaggever Mark van der Meulen

Dirk van den Broek weert tijdschrift ‘Geert’

Geert, de satirische glossy over Geert Wilders, wordt geweerd uit de schappen van de supermarkten Dirk van den Broek, Bas en Digros. De supermarktketen vindt het ‘niet gepast’ het blad te verkopen.
    ‘We hebben veel winkels in de Randstad met veel allochtone consumenten. Met de verkoop van de glossy zouden we deze klanten voor het hoofd kunnen stoten’, zegt Stephan Verburg, assortimentsmanager tijdschriften van Dirk van den Broek.
   Na het zien van het blad heeft Verburg besloten het niet in het assortiment op te nemen. ‘We hadden het gevoel een voorkeur uit te spreken als we het zouden verkopen. In die discussie willen we ons niet mengen.’   ...


Red.:   Mooi, dat weten we dus ook weer. Dat er overigens ook sprake is van de hoeveelheid domheid doe normliter wordt toegeschreven aan islam-critici, blijkt ook:

  Hans van Brussel, uitgever van de eenmalige glossy, denkt dat de supermarkt het op voorhand te controversieel vond het blad te verkopen. ...
    ‘Stoer vind ik het niet’, zegt Stijn Aerden, een van de drie makers van de glossy. De redacteur snapt niet waarom de Geert niet in de Dirk-supermarkten ligt. ‘Het blad is juist anti-Geert.   ...
    Volgens Van Brussel kan het zijn dat de supermarktketen de boodschap van Geert verkeerd heeft begrepen. ...

Maar toen eenmaal was uitgelegd dat het tijdschrift anti-Geert was:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2010.

Supermarkt gaat Geert toch verkopen

De Geert, een glossy over PVV-leider Wilders, is vanaf donderdag toch te koop bij supermarktketen Dirk van den Broek.
    Maandag liet de assortimentsmanager weten dat het blad niet in de schappen lag, omdat het bedrijf allochtone klanten niet voor het hoofd wilde stoten. ...


Red.:    PVV-aanhangers voor het hoofd stoten vindt de zelfislamiseerder niet erg - dat zijn maar autochtonen ...
    Natuurlijk staan de PvdA- en andere gemeentebestuurders in het voorfront van de strijd voor moslim-apartheid:


Uit: Elsevier website, 20-02-2009, door Claudia van Zanten

Utrecht opent infoloket in moskee; vrouwen apart

De gemeente Utrecht gaat twee informatieloketten openen in moskee Omar Al Farouk bij station Overvecht. Het ene loket is speciaal bedoeld voor mannen, de ander voor vrouwen.

Fotobijschrift: Vrouwen en mannen doen alles gescheiden in een moskee

Dat schrijft het AD. De gemeente had al een informatieloket in de bibliotheek in Overvecht, maar die werd door veel allochtonen ervaren als ‘te hoogdrempelig’.

'Te ver'
‘Het loket zit helemaal achter in de zaal. Dat is voor veel allochtonen net iets te ver,’ zegt Muhammad Joemman van stichting Stiva.
    Samen met stichting Ward (Welzijn voor Allochtonen Rondom Dom) is Stiva de ‘drijvende kracht’ achter de twee moskeeŽn in Overvecht, aldus het AD.
    Beide stichtingen zijn mede-initiatiefnemers voor de twee loketten, die mannen en vrouwen gescheiden helpen. De loketten, waar moskeebezoekers terechtkunnen met al hun vragen over onder meer werk, scholing, zorg, sport en bouw-en sloopplannen in hun wijk, zijn sinds eind januari al officieus open.   ...
 

Red.:   Het commentaar schrijft zichzelf:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2009, column door Amanda Kluveld

Hyperventilerende moslimvrouwen

Utrecht beschouwt allochtonen kennelijk als mentaal gestoorden.

Alerte mensen in Utrecht, zoals journalist Wouter de Heus en voorzitter van de gemeentelijk VVD-fractie Ingrid de Bondt, zorgden ervoor dat landelijk bekend werd dat er in hun stad iets vreemds gaande is.
    De Heus deed op allesoverutrecht.nl verslag van twee doorverwijsloketten, die met steun van de gemeente zijn geopend in de Omar Al Farouk moskee in de vogelaarwijk Overvecht.
    Het ene loket bevindt zich in de moskee en is uitsluitend bedoeld voor mannen. Het tweede staat buiten de moskee en daar kunnen alleen vrouwen terecht.
    Utrecht sponsort de loketten, waar informatie kan worden verkregen over gemeentelijke voorzieningen, met 100.000 euro terwijl er in de wijkbibliotheek al een doorverwijsloket bestaat.
    De twee organisaties die bij de moskeeloketten betrokken zijn, de Stichting Zainab Multifunctioneel Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienstverlening, Dialoog en Debat (STIZA) en de Stichting Welzijn voor Allochtonen Rondom de Dom (WARD) overtuigden de gemeente ervan dat dit bestaande loket te hoogdrempelig is voor allochtonen omdat het achter in de bibliotheekzaal is gesitueerd.   ...
    Terecht wordt gevraagd welk idee over integratie achter de loketten schuilt, of de scheiding van kerk en staat in het geding is, of er geen einde moet komen aan de schandalige sekseapartheid en of overheidsloketten thuishoren in gebedshuizen.
    Een aspect is in de Kamervragen onderbelicht gebleven: het loket voor vrouwen gaat iedere dag een uur eerder dicht. De betrokken stichtingen en de gemeente hebben namelijk besloten dat vrouwen op tijd thuis moeten zijn om te koken.
    Misschien nog ernstiger dan dit gesubsidieerd seksisme is dat Utrecht allochtonen kennelijk beschouwt als mentaal gestoorden die hyperventilerend neervallen bij de gedachte een bibliotheekzaal te moeten betreden.
    Allochtone vrouwen zijn volgens de gemeente zo door en door verveeld dat zij hun echtgenoten en kinderen onmiddellijk verwaarlozen als zij maar even worden blootgesteld aan de verleidingen van een loket met voorlichting over gemeentelijke voorzieningen.    ...


Red.:   Kluveld haalt in het laatste twee dingen door elkaar: het is niet de gemeente, maar de moslim-organisaties zelf die de regelingen hebben voorgesteld - die moslimvrouwen zijn dus inderdaad mentaal gestoorde hyperventileerders - of , natuurlijk, is dat de mening van de moslimmannen over de moslimvrouwen, maar dat is voor ons  geen interessante kwestie.
   De rol van de gemeente is van het faciliteren van deze moslim-achterlijkheden. De islam is de achterlijkheid, de zelf-islamiseerders is de naÔeveling of verrader. Het is de vraag welke de grootste fout is: de moslims zijn de aanstichters, maar weten in sommige opzichten niet beter - de "verlichte" bestuurders wel. Het commentaar van het publiek was bijpassend uitleg of detail .
    Later komt naar buiten hoe het met die hoofddoekenbrigade zit:


Uit: De Volkskrant, 05-03-2009, door Simon Admiraal, arabist

Amsterdam en FNV hebben niets te zoeken bij Hoofddoekbrigade

Poldermoslima Hoofddoekbrigade strijdt tegen discriminatie van moslima's op het werk. Toch staat zij hun integratie in de weg, zegt Simon Admiraal

Tussentitel: Op manifestatie werd kuisheid bewierookt als vorm van emancipatie

In onze multiculturele samenleving wordt van overheidswege druk toegezien op de mate waarin moslimvrouwen en moslimmeisjes kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige medeburgers. ...
    Twee weken geleden stond het kledingonderwerp centraal in een manifestatie in de Grote Moskee van Amsterdam (‘El Kabir’). Hier werd heel opvallend ook de scheiding van staat en religie weer eens op de proef gesteld. ...
    De manifestatie was georganiseerd door de onlangs opgerichte Poldermoslima Hoofddoekbrigade. Ze was (mede) mogelijk gemaakt door een financiŽle bijdrage van de gemeente Amsterdam. Achter de tafel zaten geen imams, wel seculiere vertegenwoordigers van overheid en wetenschap. De voorzitters van de FNV en de HBO-raad waren gekomen. Agnes Jongerius deelde er een hoofddoekprijs uit aan firma Dirk van den Broek. Het was een manifestatie die vooral in dienst van de fundamentalistische islam leek te staan. Kuisheid werd hier bewierookt als vorm van emancipatie.
    De manifestatie draaide om diversiteit. Niet voor niets werd de opening verricht door mevrouw Reil, hoofd Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam. Deze tweede taak, integratie, is uiteraard van eminent belang in een grote stad.
    Het is daarom interessant om te kijken hoe de hoofddoekdames daarover denken. In Metro van 18 februari gaf Nora El Jebli, initiatiefneemster van de Poldermoslima Hoofddoekbrigade, een samenvatting van haar denkbeelden: ‘Mijn hoofddoek staat symbool voor de liefde voor het geloof. Ik geloof meer in participatie dan in integratie.’
    Lees dit goed. Ze zegt: mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (‘symbool’) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (‘het geloof’) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (‘participatie’), maar dat is wat anders dan integreren.
    Deze opvatting van integratie tref je ook telkens aan in bijvoorbeeld Arabische preken van imams en geschriften van fundamentalistische moslimpolitici wereldwijd. Zij is in overeenstemming met de voorschriften van de orthodoxe islamitische wet zoals die in vele handboeken is vastgelegd.
    Daarin is ook te vinden dat de ideale moslim zich in kleding (en gedrag) dient te onderscheiden van zijn en haar medemens. Ettelijke uitspraken worden de stichter van de islam in de mond gelegd die dit moeten bevestigen. De meest geciteerde luidt: man tashahhaba bi qawmin fa huwa minhum (‘Wie een andere groep mensen nadoet, behoort tot hen’). De angst om echt te integreren of, nog erger, om te assimileren, zoals bijvoorbeeld Joden en IndonesiŽrs hebben gedaan, krijgt hierdoor een religieuze lading. ‘De hoofddoek is het politieke spandoek van de fundamentalisten’, schreef de Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim in 2006 in Opzij.  ...
    Altijd als ik over de Meiden van Halal en hun ‘lieve gesluierde zusters’ hoor, moet ik denken aan het grote plein voor de Egyptische Universiteit in CaÔro, waar een groot standbeeld staat van een vrouw die haar hoofddoek afwerpt. Dertig jaar geleden zag je daaromheen nog vrolijke Egyptische vrouwen met onbedekt hoofd. Tegenwoordig vormen zij een zeldzaamheid.
    Het fundamentalisme is een plaag voor de emancipatie in de ouderwetse, seculiere betekenis van het woord. De FNV zou zich daarvan moeten distantiŽren, net als de gemeente Amsterdam.


Red.:   Maar ja, de bestuurders en andere gegoede burgerij heeft zich allang verraden aan het moslim-fundamentalisme. Morgen lopen ze desnoods zelf met een hoofddoek, als de moslims het willen. "Anders kunnen we onze jeugd niet meer in de hand houden." Het wordt hoog tijd dat er bijeenkomsten en convenanten voor hoofddoekenmijders komen - allemaal gesubsidieerd, natuurlijk.
    En het is nu volstrekt landelijk:


Van www.ad.nl, 26-02-2009, door Yvonne Keunen

Moslimvrouwen en -mannen apart

Het wordt een bijzondere premiŤre voor Salaheddine. Niet alleen debuteert de in Marokko geboren schrijver en tv-maker vanavond als stand-up comedian in Rotterdam, op zijn verzoek biedt Theater Zuidplein de vrouwelijke bezoekers de mogelijkheid apart te zitten van de mannen.    ...
    Vooralsnog zijn 50 van de 590 stoelen in de grote zaal gereserveerd voor vrouwen die vanwege hun islamitische geloofsovertuiging niet naast een man willen zitten. ... „Of er echt gebruik van wordt gemaakt, zal de voorstelling uitwijzen,’’ zegt Joyce van Dongen van Theater Zuidplein. ,,Vijftig is een schatting van het management van Salaheddine. ....’’


Red.:   Om het moslim-gedachtengoed te verspreiden, is het natuurlijk ook nodig om moslim-propagandisten in te huren:


Uit: Volkskrant website, Opinie, 20-03-2009, column door Amanda Kluveld

Moslim-guru pakt Rotterdam in

Geen daden maar woorden, is het officiŽle motto in Rotterdam. Er wordt wat afgebabbeld over integratie: kost wat, maar dan heb je ook niets.

Tussentitel: Hij schijnt nare dingen over homo’s te zeggen

...  Zo werd de omstreden moslim Tariq Ramadan aangetrokken als gasthoogleraar Identiteit en Burgerschap aan de Erasmus Universiteit. Rotterdam bekostigt de leerstoel zoals de stad Ramadan ook betaalt voor het uitvoeren van zogeheten ‘integratieopdrachten’.
    In totaal werd in 2 jaar voor het hele gebeuren 1,2 miljoen euro in Ramadan geÔnvesteerd. Waarom? Ramadan voert voor Rotterdam ‘de sociale dialoog’. Met wie? Met Rotterdammers. Wat is een sociale dialoog? Dat is wat Ramadan daar in Rotterdam voor veel geld schijnt te voeren.
    Na aankomst in de stad zonder hart, ging Ramadan van maart tot en met juni 2007 op een door de gemeente georganiseerde stadstour. Hij sprak met organisaties van migranten over burgerschap en integratie en over de vraag hoe het standsburgerschap gerealiseerd kon worden.
    Trots presenteerde de gemeente een verslag van deze onderneming. In dit kleurige cahier is ook een interview te lezen met de inmiddels afgetreden Groen Links wethouder Orhan Kaya. Volgens hem is uit de stadstour van Ramadan duidelijk geworden dat ‘wat er nu in Rotterdam gaat gebeuren de gemoederen van de burgers bezighoudt’. Dat was wel een erg mager. Burgers willen gewoon weten wanneer er een daden komen in plaats van stadsbabbelaars, dat is de conclusie die Kaya had moeten trekken.
    Op de vraag of de stadstour had opgeleverd wat werd beoogd, antwoordde Kaya: ‘Sinds bekend werd dat Ramadan een leerstoel ging bekleden aan de Erasmus Universiteit en een opdracht had van de stad Rotterdam, zijn er met regelmaat artikelen over hem verschenen in Nederland. Het is duidelijk dat hij er nu is. Ramadan is in Rotterdam.’  ...
    De evaluatie door Burgemeester en Wethouders van het project Tariq Ramadan die eind december vorig jaar werd gemaakt, is nauwelijks uitgebreider.
    Ramadan nam de afgelopen 2 jaar deel aan 59 bijeenkomsten waar in totaal 3000 Rotterdammers op afkwamen. Naast zijn werk op de universiteit schreef hij een rapport over educatie en een voorwoord bij een boek tegen huwelijksdwang.
    Op basis hiervan trok B&W de algemene conclusie dat Ramadan een constructieve bijdrage heeft geleverd aan het stadsburgerschap in Rotterdam. Zijn aanstelling als gasthoogleraar werd op basis daarvan met 2 jaar verlengd en het sociaal dialoogproject kreeg een andere invulling zodat het in plaats van 420 duizend Euro maar 150 duizend Euro zou kosten.
    Het mag duidelijk zijn dat ze zich in Rotterdam volkomen hebben laten inpakken door de ingehuurde dialoogvoerder, die weinig noemenswaardigs presteert. Het rapport over educatie waar men in de gemeente zo blij mee is, had ook geschreven kunnen worden door een paar in het softe multiculturele dieventaaltje opgeleide junior beleidsmedewerkers.
    Er wordt ook niets in genoemd wat niet al door Rotterdam ooit zelf in het leven is geroepen en heilloos is gebleken. Zo wordt gewezen op het belang van zogeheten (met 5.000 euro gesubsidieerde) vriendschapscholen die er toe dienen om de interculturele kennis van de leerlingen te vergroten.
    In de gemeenteraad werden al eerder vragen gesteld over het precieze belang van Ramadan en de kosten van het hele project. Die werden beantwoord op een manier alsof de vragenstellers zure spelbrekers waren.
    Maar deze week is de VVD Rotterdam opeens klaarwakker. Men wil van Ramadan af. De Gay Krant publiceerde een vertaling van uitspraken van Ramadan die zijn vastgelegd op meer dan 50 cassettebandjes.
    Hij schijnt nare dingen over homo’s te zeggen en te vertellen dat vrouwen op straat geen aandacht mogen trekken. Wat de gemeenteraad te verwijten valt, is dat het pas naar aanleiding van dit relletje Ramadan kritisch gaat bekijken.
    De afgelopen 2 jaar heeft men zich braaf aan de nieuwe kleren van de keizer zitten vergapen. ...


Red.:   En naast het georganiseerde bekeren, zorgt de staat er ook voor dat je in de islamstaat wordt ingeschreven:


Uit: De Volkskrant, 31-03-2006, door Janny Groen en Annieke Kranenberg

Nederlander is plots Marokkaan geworden

Nederlandse gemeenteambtenaren zijn actief op zoek naar burgers die een Marokkaanse moeder hebben en een Nederlandse vader. Vervolgens worden die personen, soms ongewild, als Marokkaanse staatsburger opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie.
    De gemeenten zijn daartoe overgegaan vanwege een wijziging in de Marokkaanse nationaliteitswet....
    Terwijl in de politiek heftige debatten worden gevoerd over de (on)wenselijkheid van dubbele paspoorten, krijgen sommige burgers de dubbele nationaliteit ongewild opgedrongen, zo ontdekte een Nederlandse vader uit Tilburg. Tot zijn verbijstering werd zijn tienerdochter door de gemeente Tilburg ongevraagd als Marokkaanse geregistreerd.
    De gemeente stelt in een brief aan de vader verplicht te zijn ‘onjuiste of onvolledige gegevens’ te corrigeren en wijst er op dat de gewijzigde Marokkaanse wet ‘een onbeperkte terugwerkende kracht’ heeft. ...


Red.:   De Nederlandse staat islamiseert per wet.
    Apartheid is dan vanzelfsprekend:


Uit: Telegraaf website, 22-03-2009, door Edwin Timmer

'Utrecht subsidieert nieuwe apartheid'

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar massaal subsidies gespendeerd aan 'de nieuwe apartheid tussen mannen en vrouwen'.

Dat concludeert VVD-Kamerlid De Krom. Hij is stomverbaasd over duizenden euro's subsidie die zijn gegaan naar aparte Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische vrouwen- en mannenbijeenkomsten. De giften komen uit het Leefbaarheidsbudget, waarvoor de Domstad in 2008 tien miljoen euro uittrok. De Krom: "Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een verworvenheid van onze maatschappij. Maar nu legitimeert de gemeente Utrecht ineens de scheiding tussen de seksen. Zo geef je toe aan de druk uit sommige allochtone kringen om mensen apart te zetten. Dit remt de integratie."
    Het uiterst gulle Leefbaarheidsbudget, dat in 2008 qua omzet verdubbelde, keurde 95 procent van alle subsidieverzoeken goed voor bijvoorbeeld straat-, buurt- en barbecuefeestjes. Het fonds kwam tot stand onder het lokale college van PvdA, GroenLinks, CU en CDA.
    "Dit is het strooi- en afkooppakket van de Utrechtse coalitie. Waarom zou een overheid 20.000 euro voor een ramadanfestival betalen? ... Al eerder beklaagde de liberaal zich over de opening door het Utrechtse stadhuis van twee loketten in een moskee: ťťn voor vrouwen en ťťn voor mannen.


Uit: De Volkskrant, 27-03-2009, door Wilco Dekker

'Bestaat televisie over vijf jaar nog wel als massamedium?'

Precies tien jaar maakte Inge Brakman (47) deel uit van het Commissariaat voor de Media, en uitgerekend vlak voor haar vertrek als voorzitter van de toezichthouder komen er affaires naar buiten: een justitieel onderzoek naar de oud-directeur van de moslimomroep NMO en financieel wanbeheer bij Llink.   ...

Toezichthouders liggen onder vuur. Had het commissariaat eerder moeten ingrijpen?
‘Nee. We zijn al jaren bezig een goede moslimomroep te krijgen zonder onderlinge twisten. Daar hebben we zo ontzettend veel tijd en energie in gestoken. ...


Red.:   Het van overheidswege aangestelde bestuur van de publieke omroep heeft 'ontzettend veel tijd en energie in gestoken' in een moslimomroep ...
    !!!!!!!!!
    De volgende bron van zelfislamisering is alleen grafisch. Althans, wat wij er hier van overnemen. Het is de omslag van een boek van Volkskrant-journalisten Janny Groen en Annieke Kranenberg, die in hun krant de vaste voorvechtsters voor de multiculturele samenleving en de islam zijn. Het boek is propaganda die beweert dat er een substantiŽle gematigde islam is. Het omslag maakt duidelijk wat zij onder gematigde islam verstaan: vrouwen in hoofddoeken. Volgens de gezond verstand is de definitie van een hoofddoek: 'Het zichtbare gedeelte van het islamitische indoctrinatieproces - een sociaal drukmiddel om de op vrijheid gerichte leden van de eigen groep te disciplineren.' (Floris van den Berg - Carel Brendel). Compleet het tegenovergestelde van gematigd. Het omslag zoals hiernaast weergegeven is een glaszuivere vorm van Orwelliaanse propaganda. En een glaszuivere vorm van zelfislamisering.
    We pakken het zelfs grootschalig aan:


Uit: Dagblad De Pers, 14-05-2009, door Camil Driessen

Wie vult onze Rotterdamse halalhaven?

Het moest de Europese toegangspoort voor halalproducten worden. Maar de speciale Rotterdamse pakhuizen staan leeg. Dus lobbyt Nederland in MaleisiŽ.

Het wil maar niet vlotten met de Rotterdamse halalhaven. Drie jaar geleden werd met veel bombarie de campagne Rotterdam Your European Halal Gateway gepresenteerd. Twee speciale halalloodsen voor diepvries- en droogwaren werden ingericht via de hoogste standaarden. Werknemers kregen een speciale training. Gouden bergen lonkten met een afzetmarkt van 1 miljoen moslims in Nederland en 30 miljoen in het Europese achterland. Maar vandaag de dag staan de speciale halalgecertificeerde loodsen vrijwel leeg of worden ze gebruikt voor opslag van andere goederen.   ...
    Net zoals joods voedsel koosjer moet zijn, eten moslims halal. Het is een breed begrip dat onder meer van toepassing is op voedsel en bankieren. ‘Bij voedsel gaat het erom dat het rein, eerlijk, schoon en hygiŽnisch is,’ volgens sales manager Ali Erdem van Anur, een van Nederlands grootste exporteurs van halaldiepvriesproducten. Moslims mogen sowieso geen varkensvlees eten, want dat is haram: slecht en het tegenovergestelde van halal. ...
    De Rotterdamse haven ging graag een stapje verder door ook halalopslag te faciliteren. ...


Red.:   Je zou ook kunnen zeggen: De Rotterdamse haven ging graag een stapje verder, door de rest van de Nederlandse producten als haram, slecht, te bestempelen ...
    Volgende fase: islamitisch ouderenzorg:


Uit: De Volkskrant, 25-05-2009, van verslaggeefster Carlijne Vos

Zorg: nu ook van islamitische snit

In het traditionele Nederlandse verzorgingshuis aarden islamitische ouderen slecht. Het eerste islamitische zorgcentrum wordt deze zomer geopend.

Tussenstuk: 'Het gaat om kleine, maar heel essentiŽle dingen'

Bingo, bitterballen en een glaasje jenever in een witgekalkte gemeenschapsruimte - de setting in het gemiddelde Nederlandse verzorgingshuis is aan Turkse en Marokkaanse ouderen niet besteed. Ze spreken de taal niet, begrijpen de cultuur niet en voelen zich er verloren.
'Vaak sluiten islamitische ouderen zichzelf op in hun kamer en dreigen te vereenzamen', vertelt Fatima Benaya van woonzorgcentrum De Kastanjehof in Amsterdam-Oost, onderdeel van zorgorganisatie Cordaan. ... 'Sinds de start in 2007 loopt het storm', vertelt Benaya. 'Vooral voor vrouwen is het een uitkomst om hier met lotgenoten te kunnen kletsen in hun eigen taal.'
    Met dagbesteding worden in de meeste grote steden de eerste stapjes gezet in het bieden van specifieke zorg aan islamitische ouderen. Een volgende stap moet de verpleeghuiszorg zijn, vindt Benaya. 'Als islamitische oudere beland je nu nog in een wit verpleeghuis.'   ...
    'Het is hard nodig dat zorgverblijven speciaal voor islamitische ouderen worden ingericht', vertelt projectleider Rosan van der Aa van Aveant trots. ...
    Voor de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan - die al diverse zorgvormen biedt aan uiteenlopende migrantengroepen - is de noodzaak van etnisch diverse zorg evident. ...
    Etnisch diverse zorg gaat om kleine, maar heel essentiŽle dingen, vertelt Abendanon. 'Denk aan eten met je handen. In het Westen vinden ze dat vies, maar in veel culturen is het heel gewoon.' Voor islamitische ouderen speelt vooral religie een belangrijke rol. 'De islam stelt bijzondere eisen aan de manier van leven, waar je als zorgaanbieder rekening mee moet houden. Er moet ruimte zijn om te bidden en te wassen, maar ouderen moeten er ook op kunnen vertrouwen dat het eten echt halal is.'
    Volgens Abendanon hechten mensen naarmate ze ouder worden sterker aan vertrouwde symbolen en rituelen. Als je gewend bent aan de Marokkaanse kleuren en geuren, word je heel ongelukkig tussen die witgekalkte muren in Nederland.'
    In Utrecht hebben de eerste Marokkaanse bewoners zich al gemeld voor een plekje in zorgcentrum Rosendael. Opvallend is vooral de grote animo van Marokkaanse zorgverleners om er te werken. Een personeelsadvertentie leverde tweehonderd reacties op, vertelt Van der Aa van Aveant.   ...


Red.:   Het staat allemaal bol van het racisme - vervang de term "islamitisch" maar door "blank". Stel dat je een blanke oudere bent, en zo oud hoef je er helemaal niet voor te zijn. Wat heerlijk zou het zijn voor zo'n oudere om geen mensen tegen te komen die je taal niet spreken, wier cultuur je niet begrijpt, je er niet verloren door gaat voelen omdat al die vreemde cultuur er wel is, niet te vereenzamen in je eigen buurt, en zonder het gevaar van een steen door je ruit met je buren te kunnen kletsen in je eigen taal. Wat zou dat niet heerlijk zijn, voor die wat oudere blanke Nederlanders...
    Overigens boven ook het aantal keren 'etnisch divers' geteld, en hoe trots je daarop moet zijn? De andere zijde: als je probeert de overlast en criminaliteit "etnisch divers" aan te pakken, wordt je in de media door het slijk gehaald en justitie op je dak gestuurd.
    Hier daarom nog een voorstel, als logisch vervolg op al die etnisch diverse voorzieningen: etnisch diverse belastingen. Laten de etnisch diverse mensen dit allemaal maar zelf gaan opbrengen!
    Trouwens: hoezo multiculturele samenleving? Multi-etnische rassenscheiding zal je bedoelen... zie de foto van bij het artikel.
    Multi-etnisch racisme!
    Volgende: invoering van de sharia:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2009, door Harry Veenendaal, columnist van het Advocatenblad.

Shariarechtbank geen bedreiging voor rechtsstaat

Geert Wilders wil shariarechtbanken verbieden als blijkt dat deze actief zijn in Nederland. Waarom eigenlijk? Zolang niet in strijd wordt gehandeld met het positief geldend recht, bestaat er geen enkele reden om shariarechtspraak niet toe te staan. Het behoud van dergelijke folkloristische cultureel-religieus rechtssystemen zonder privaatrechtelijk effect valt bovendien toe te juichen. Het vormt geen bedreiging voor de rechtsstaat en is belangrijk voor behoud van de cultureel-religieuze identiteit van gelovigen. Bovendien functioneren in Nederland vergelijkbare rechtssystemen naast het geldend recht. ...
    Een van de bekendste andere rechtsstelsels naast het geldend recht is de katholieke codex iuris canonici (wetboek canoniek recht). Zowel de sharia als de codex gaan uit van een goddelijke plan voor een rechtvaardige maatschappij.   ...
    Bepaalde instituten uit het shariarecht worden door de Nederlandse rechter voorwaardelijk toegelaten. De Hoge Raad bepaalde in 2001 dat gebruikmaking van de verstoting (talaq) weliswaar in strijd kan zijn met de Nederlandse openbare orde, maar dat nu er sprake is van een feitelijke duurzame ontwrichting van het huwelijk dit niet zonder meer kan leiden tot afwijzing van het verzoek tot echtscheiding. ...
    Zolang shariarecht zich in Nederland net als de codex manifesteert als een folkloristisch cultureel-religieus stelsel zonder privaatrechtelijk effect, is er geen enkele reden om shariarechtspraak te verbieden zonder dat dezelfde consequentie voor de codex geldt. Gelijke monniken, gelijke nikab.


Red.:   Hoe is 't mogelijk: dat katholiek codex gedoe wordt nergens gebruikt. Het wordt hier alleen maar uit de kast gehaald om het gebruik van de sharia te rechtvaardigen. En dan als slot een gotspe over de nikab.
   Men is ook in de juristenwereld totaal de weg kwijt.
   Let trouwens ook nog even op het tweemaal gebruiken van de term 'folkloristisch': in feite worden die mensen hier dus niet serieus genomen - het is neerbuigend en denigrerend: "Ach, het is maar folklore ...". In feite nemen de tegenstanders van de sharia en de islam deze mensen serieuzer.
    Dat onze gevangenissen allang geislamiseerd zijn wieet iedereen die ooit via via berichten uit die wereld heeft kunnen opvangen - officieel wordt het natuurlijk hardnekkig ontkend. Maar door een geueren die wel lijkt op de manier waarop de belastingdienst sjoemelende paratboeren ving (gekochte aantallen puntzakjes tellen), zijn we nu toch ook officieus achter gekomen:


Uit: De Telegraaf, 27-06-2009, door John van den Heuvel en Bert Huisjes

Halal moet in cel

Gedetineerden krijgen van justitie in tal van Nederlandse gevangenissen islamitisch eten voorgeschoteld. Justitie blijkt voordelige contracten te hebben gesloten, waarbij de leveranciers alleen nog halal voedsel leveren. Twee verschillende menu's wordt te duur gevonden. Voor gevangenen houdt dat in dat zij alleen ritueel geslacht rund- of schapenvlees als daghap geserveerd krijgen.

In verband met de moslims onder gedetineerden is varkensvlees zelfs helemaal van het menu verwijderd omdat deze dieren volgens de islam onrein zijn.
    De zaak kwam aan het licht in een rechtszaak van advocaat S. van Berge Henegouwe tegen de gevangenis in Sittard. Zijn cliŽnt, een gevangene, beklaagde zich erover dat hij gedwongen is halal te eten. Hij ervaart dit als extra straf.

Gehaktbal
"Vrijheid van godsdienst is een groot goed", zegt de raadsman. "Mijn cliŽnt wil geen religie opgedrongen krijgen, hij wil gewoon een gehaktbal."...


Red.:   Wat aanvullende informatie (die je overigens zelf wel kan bedenken):


Uit: Elsevier.nl, 27-06-2009, door Maartje Willems

'Justitie sluit deal: gevangenen moeten halal eten'

In 'tal' van Nederlandse gevangenissen staat uitsluitend halal voedsel op het menu. Justitie heeft voordelige contracten, waarbij leveranciers alleen nog halal eten leveren.

Twee menu's serveren zou te duur worden. Dat schrijft De Telegraaf vandaag. ...
    PVV-Kamerlid Sietse Fritsma roept op het 'zoveelste trieste voorbeeld van de islamisering van de samenleving' te stoppen.
    'Het is bekend dat de Nederlandse gevangenissen overvol zitten met moslims, maar dat betekent natuurlijk niet dat je iedereen vlees van ritueel geslachte dieren moet voorschotelen.'
 

Red.:   Ja, het is wel bekend dat de Nederlandse gevangnissen overvol zitten met moslims, maar het is voor 't eerst bevestigd door officiŽle instanties.
    Het volgende geval is uit Engeland, waar de politieke-correctheid, het multiculturalisme en de zelfislamisering nog stuitender zijn dan in Nederland, of waar dan ook in Europa:


Uit: Mail online (Daily Mail, Eng.), 31-03-2009, door Jaya Narain

Now fire service introduces hijab headscarves for Muslim workers

Fotobijschriften: Covered: The fire service's new uniform for Muslim women
                          Spruced up: the full range of new outfits for Fire Service personnel

    ... with the fire service anxious to attract recruits of all sexes and backgrounds, it was decided that something had to be done.
    So yesterday the results were uneveiled, including full-length skirts, hijab headscarfs and long- sleeved shirts for Muslim women recruits.  ...
     Her boss Mike Thomas, Chief Fire Officer for Lincolnshire, declared the uniforms would help 'bust' the ' traditional image of the hunky, British, white, male, firefighter' - even though a great many of his staff probably fit this description.   ...
    Fire minister Sadiq Khan added: 'We want the widest range of applicants to apply to join the fire and rescue service.   ...
    'The introduction of more appropriately fitted clothing is just one initiative to help to both retain female firefighters and encourage others to consider a fire service career.'
    'The uniform now available shows that cultural beliefs are being recognised, as we seek to increase the representation of ethnic minorities within service.'
    However, in England's Fire and Rescue Service only 5.5 per cent of all staff are from a minority ethnic background and 3.3 per cent are women.
    Jagtar Singh, spokesman for the Asian Fire Service Association, said: 'We are pleased to note that the fire service is now taking seriously the issues of culture and religious belief when purchasing corporate and protective clothing for firefighters.'
 


Red.:   De volstrekte waanzin: de brandweer is er voor ťťn en slechts ťťn ding: het blussen van branden. Er is in de verste verte niet voor te stellen wat dit met religie of cultuur van doen heeft. Behalve als je mensen treft voor wie religie meer is dan wat dan ook, en/of die religie in alle opzichten op de eerste plaatst zetten.
    Dit soort mensen zijn per definitie een gevaar voor een seculiere maatschappij. Die moeten liefst geweerd worden uit een seculiere maatschappij want het zijn religieuze extremisten, en er moet in ieder geval niet aan hun opvattingen tegemoet worden gekomen. Wat hier wel gebeurd.
    Dit is een voorbeeld waarin voor islamitische eisen wordt gebogen. Het is ernstige zelfislamisering.
    Nog een buitenlands voorbeeld:


Uit: Volkskrant.nl, 18-05-2009, AFP

Kopenhagen wil Arabische les op school

Het gemeentebestuur van Kopenhagen wil Arabische taalles invoeren op de middelbare school. Het Arabisch zou dan een tweede vreemde taal op school worden – na Engels, en naast Frans en Duits. ...
     Het gemeentebestuur wil zo jongeren van Arabische origine helpen om te integreren, zei de wethouder van jongerenzaken. ‘Het is zeer belangrijk dat men jongeren een keuze aan talen geeft, waaronder ook Arabisch, om jongeren uit landen waar men die taal spreekt een duwtje in de rug te geven en om hun opleiding en integratie in de Deense samenleving te stimuleren’, zei wethouder Bo Asmus Kjeldgaard.
    Tien procent van de 31.000 leerlingen in de Deense hoofdstad hebben Arabisch als moedertaal, aldus het gemeentebestuur. ...


Red.:   Goh, dat hebben ze in Nederland twintig ŗ dertig jaar terug ook nog gedaan: Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC), heette dat toen - bleek desastreus voor de integratie.
    Een kleintje:


Uit: DePers.nl, 20-09-2009.

Wilders beschuldigt Amsterdam van discriminatie

Amsterdam discrimineert door speciaal voor het Suikerfeest bussen in te zetten. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders zondag. Hij kondigt aan Kamervragen te stellen. Het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer liet vrijdag weten 'suikerbusjes' in te zetten om het leed tijdens de autovrije zondag voor moslims te verzachten.
    Het islamitische feest gaat traditioneel gepaard met veel familiebezoek. Veel moslims dreigden hierdoor de fiets te moeten pakken. Volgens Wilders is het niet eerder voorgekomen dat speciaal voor een islamitische feestdag in Nederland bussen worden ingezet. "De vraag is waar de grens ligt als we al zo ver gaan."    ...


Red.:   Ook onze kinderen worden geestelijk gecorrumpeerd:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 25-09-2009, column door Amanda Kluveld

Laat kinderen met rust

Naar aanleiding van een aflevering van Het Zandkasteel, een televisieprogramma voor peuters van Teleac, ...
    In de aflevering van afgelopen 23 september werd het Suikerfeest voorgesteld als een algemene feestdag waarop ‘alle kinderen cadeautjes krijgen’ en je ‘schone kleren aankrijgt, want dat hoort bij Suikerfeest’. ...
    ... de Teleac Schooltv eens bekijkt. In de aflevering Ramadan, bedoeld voor peuters, gaat Flip de beer (een speelgoedbeer die kan praten) uit logeren bij een moslim en zijn dochtertje die vasten.
    Flip en het meisje worden wakker gemaakt voor een maaltijd. Ze wassen zich en gaan aan tafel. Vader zegt: ‘Eerst bidden!’ Flip de beer antwoordt: ‘Bidden? Ja, okay!’ Vader legt uit dat Allah verlangt dat men dertig dagen niet eet maar hij vertelt ook dat zijn dochtertje nog klein is en dat dus nog niet hoeft. ‘En ik ook niet, want ik ben ook nog klein’, zegt de beer. Kortom als Flip de beer later groot is, moet hij het kennelijk wel.    ...
    Kijk dan eens naar de clip van Schooltv, die bedoeld is voor groep 6-8. Die gaat over het katholieke meisje Evangeline en het moslimjongetje Sabar. De kerk van Evangeline wordt bezocht, maar het grootste deel van het filmpje gaat over Sabar. Hij neemt de presentator en Evangeline mee naar de moskee. Nog op straat trekt Sabar een zwarte doek tevoorschijn.
    ‘Maar eerst moet zij een hoofddoek om,’ zegt het ventje dwingend. Evangeline doet dat braaf. ‘Zij moet’ dat immers en de presentator stelt er geen vragen over. Sterker nog, hij is enthousiast als hij het meisje met de zwarte lap over haar krullen ziet: ‘Ja, het staat je goed!’
     Veel verschillen dus, maar ook veel overeenkomsten tussen het katholicisme en de islam, is de conclusie van de presentator nadat het moskeebezoek is voltooid.
    Eenmaal in de eerste klas van het voortgezet onderwijs leren de kinderen van Schooltv dat de Koran het boek is waarin de boodschappen die Mohammed doorkreeg van de engel GabriŽl zijn opgeschreven.
    Er wordt dus niet bij gezegd dat moslims dat geloven. Het wordt als feit gepresenteerd.
    Ook wordt in de programma’s voor het voortgezet onderwijs door Schooltv verder ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de islam en het christendom. ‘Er zijn heel veel verschillende godsdiensten, maar toch zijn er altijd overeenkomsten.’ Al spoedig worden uitsluitend die overeenkomsten nog belicht.
    ‘Drie belangrijke wereldgodsdiensten zijn het jodendom, het christendom en de islam. De een is wat ouder dan de andere, maar alle drie vereren ze eigenlijk dezelfde God.’ En even verderop: ‘Allah, de God van de islam, is feitelijk dezelfde God als die van de joden en de christenen’.
 

Red.:    Het artikel van Kluveld bevat ook een groot deel van het relevante commentaar:

 

  De publieke omroep moet zich verre houden van islamitische propaganda

Tussentitel: Er is natuurlijk geen enkele reden waarom Schooltv deze islamitische onzin zou moeten verkondigen

... Er is natuurlijk geen enkele reden waarom Schooltv deze islamitische onzin zou moeten verkondigen. De vragen aan de ministers over Het Zandkasteel zijn daarom niet overdreven maar noodzakelijk. Schoolkinderen mogen verschoond blijven van propaganda voor de islam en hoeven zich niets door Flip de beer en consorten op de mouw te laten spelden.

En ook nog wat analyse van de bewering dat de drie godsdiensten gelijk zouden zijn:
 

  ... Theoloog Mark Durie heeft in zijn boek Dezelfde God? aangegeven dat de opvatting dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden, deel uit maakt van de islamitische strategie om christenen te bekeren.
     Intussen, zo vatte het Reformatorisch Dagblad Duries boodschap bij de presentatie van de Nederlandse vertaling van het boek samen ‘gelooft men dat Jezus bij Zijn terugkeer 'het kruis zal breken', alle religies behalve de islam zal vernietigen en de sharia zal invoeren’. Durie, nog altijd volgens het verslag van het RD: ‘Het uitgangspunt van een moslim is dat de profeten van het Oude en Nieuwe Testament ůůk de islam leerden.
    De islam is volgens moslims de oerreligie en jodendom en christendom zijn slechts tweederangs aftakkingen. De uitdrukking 'Geloven in dezelfde God' betekent volgens een moslim dus dat de enige religie die geopenbaard werd in de Bijbel eigenlijk al de islam was.’

De islam is dus hopeloos veel arroganter dan de andere twee. En daarmee ook gevaarlijker, zoals al blijkt uit het relatief hoge aantal terroristen dat de islam voortbrengt uitleg of detail .
    Ook in advertentiemateriaal zijn tegenwoordig tekenen van zelfislamisering te bespeuren:
 

De tekst in deze reclame voor de Rocky Horror Picture Show luidt:
 

  We delen allemaal hetzelfde vak. Nu nog onze kennis.

Als je wereldwijd zo'n veertien miljoen verpleegkundige collega's hebt, dan kun je nog wat van elkaar leren. Kennis delen, daar begint alles mee. Voor verpleegkundige vakgenoten in Nederland en BelgiŽ organiseren we daarom De Anna Reynvaanlezing. Met dit jaar de Amerikaanse spreekster Cheri Lattimer, over complexe patiŽnten en versnipperde zorg. Ook Lattimer zelf is kennisdeler: zo biedt ze haar expertise wereldwijd aan via e-learning-programma's. Wie volgend jaar het podium beklimt, is nog onbekend. Zie het als een uitnodiging.

Groot denken. Durven dromen. Internationaal samenwerken. En je nooit laten beperken door 'kan niet' of 'lukt toch niet'. Dat is de mentaliteit in het AMC. Neem jij je ambitie serieus? Dan bŤn je AMC'er. Kijk wat jij kunt doen op www.amc.nl/werken

AMC. Het is jouw wereld.

De omroep is al heel lange tijd een broeinest van dit soort zaken:


Uit: Telegraaf.nl, 28-10-2009.

PVV boos op Kinderen voor Kinderen

De PVV wil van minister Plasterk weten waarom in een liedje van Kinderen voor Kinderen 27 keer “Allah Akbar”, de veroveringskreet van de jihad, werd gezongen.
    "In het liedje ‘baklava of rijstevla’ wordt maar liefst 27 keer geroepen dat Allah groter is", aldus Martin Bosma, woordvoerder van de partij van Geert Wilders. Het is volgens hem de derde keer in korte tijd dat de publieke omroep islam-propaganda bedrijft richting kinderen.
    Bosma: “Nederlanders worden op deze manier vernederd. Wij moeten het islamitisch imperialisme accepteren en ons er weerloos tegenover opstellen. Dat is constant de boodschap van de staatsomroep. Onlangs stelde ik Kamervragen aan de minister over een peuterprogramma van Teleac waar kinderen door koning Koos wordt verteld dat op het Suikerfeest iedereen snoepgoed krijgt. Er was recent ook het programma Koekeloere, eveneens van Teleac, waarin werd uitgelegd hoe kinderen aan Ramadan moeten doen. ....”


Red.:   Nee, de recente oproepen om mensen niet meer op hun geloof aan te spreken omdat het een tweedeling veroorzaakt, zijn in Hilversum aan dovemansoren gericht.
    Maar er zijn talloze initiatieven om de kindergeest richting islam te corrumperen:
 

Uit: De Volkskrant, 27-11-2009, column door Nausica Marbe

Polygamie: leuk hŤ?

Uit de schooltas van mijn dochter valt Samsam: een gratis uitgave van de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) die scholen met lesmateriaal bestookt. Doel: een draagvlak scheppen voor de millenniumdoelen. Allemaal dik betaald door Ontwikkelingssamenwerking.
    Laat ik niet direct gaan gallen, dacht ik. Geef die weldoeners een kans. Gun Koenders z’n hobby. Maar Samsam blijkt een amateuristisch blaadje vol cultuurrelativistische domheid.
    Op de eerste bladzijde poseert redactrice Marinde met hoofddoek en muntthee. Ze gaat meteen los, voluit: ‘In de krant staan vaak berichten over Nederlands-Marokkaanse kinderen in grote steden. Ze zouden problemen veroorzaken en tot ’s avonds laat op straat hangen. Maar de meesten gaan overdag gewoon naar school. En ’s avonds zitten ze voor de televisie. Net als in Tťtouan.’
    Helemaal naar Afrika afgereisd, om de feiten in Gouda te ontkennen. Wat de publicatie pas beschamend maakt, is de omhelzing van vrouwendiscriminatie die gebracht wordt als folklore om trots op te zijn. Het hoofdverhaal ter kennismaking met het Marokkaanse kinderleven gaat namelijk over polygamie. Op de cover prijken een broer en een zus: ‘Ayoub en Hounayda hebben dezelfde vader. Ze zijn allebei twaalf jaar, maar ze zijn geen tweeling. Rara: hoe zit dat?’
    Welnu, dat komt doordat papa twee vrouwen heeft. Leuk hŤ? Hounayda loopt over van enthousiasme: ‘Het lijkt me wel fijn als mijn man nog een andere vrouw heeft. Dan kun je het werk een beetje verdelen. De ene dag doe jij de was. De andere dag zij. (...) Willen de vrouwen in Nederland dat soms niet?’
    Uiteraard weerklinkt er geen kritische noot. ... Niets over de visie van Marokkaanse feministes: zij kunnen namelijk wel uitleggen hoe polygamie vaak tot rechteloosheid bij vrouwen en moeders leidt. Samsam dikt het zoetsappige verhaal juist aan. Mag Hounayda nog eens uitleggen dat er nůůit ruzie, nůůit jaloezie is. Wel biedt het artikel kaders die lyrisch berichten over de grote familiegeldstromen van Europa naar Marokko. Dat verhaal past bij Koenders’ toko.
    Voordat het beeld ontstaat dat polygamie in Marokko schering en inslag is, de cijfers die Samsam niet noemt: polygamie komt bij 3 tot 5 procent van de bevolking voor. ...
    Nu is het zo dat Marokko ook een sterke, moderne vrouwenbeweging kent die alle cijfers en feiten omtrent polygamie bijhoudt. Vooral de Association Democratique des Femmes du Maroc (ADFM) voert een taaie strijd tegen polygamie. Dat moet, want de nieuwe moudawana ziet er op papier mooier uit dan in de praktijk. Analfabete, geÔntimideerde of mishandelde vrouwen kunnen of durven hun rechten niet op te eisen. En de rechtspraak is vrouwvijandig, stelt de ADFM.
    Die praktijk is ook een bedreiging voor de ‘Nieuwe Nederlanders’ die, ondanks hun correcte naam, getroffen worden door Marokko’s jurisprudentie. Neem deze hartenkreet van een vrouw op rechtenforum.nl. Ze is zwanger, haar man wil een tweede vrouw en ze vreest dat ze dat niet kan tegenhouden: ‘Ik hoor vaak dat in Marokko met geld alles te koop is, wat kan ik doen voor het geval ze papieren vervalsen en beweren dat ik (...) toestemde met het tweede huwelijk? Wie o wie kan mij helpen uit deze hel?’
    Niet Samsam of Ontwikkelingsamenwerking. Die helpen vooral de ontwikkeling van nieuwe generaties cultuurrelativisten die leren hoe je ongemakkelijke waarheden wegwuift. Wat hebben ze gemeen, de pedagogen die globetrotten om materiaal te verzamelen voor het selectieve wereldbeeld van Samsam en hulpverleners of lokale politici die met delinquenten naar New York gaan? Duurzaam idealisme? Welnee. Zij vormen een overbodige kaste die uit de multiculturele geldkraan eigen liefhebberijen en vakanties lijkt te financieren. Duurzame hobby’s, nada idealisme.


Red.:   Tja, met hoofddoek en muntthee is natuurlijk al het islamitische stront het zuiverste goud.
    We worden doodgegooid met de redenatie dat de vrijheid van godsdienst betekent dat de moslims met hun religieuze symbolen in het openvaar mogen paraderen. Dat geldt niet voor niet-islamitische religieuze symbolen:
 

Uit: Volkskrant.nl, 18-11-2009, van de redactie.

Kamervragen om mijter Sinterklaas

Fotobijschrift: Sinterklaas zonder kruisteken op de mijter

De CDA-kamerleden Ad Koppejan en Jan Schinkelshoek hebben kamervragen gesteld over de mijter en tabberd van Sinterklaas. Zij vinden het onverteerbaar dat in sommige gemeenten de religieuze symbolen op de kledingstukken van de Goedheiligman worden weggelaten.
    In bijvoorbeeld Amsterdam en Antwerpen is het kruisteken niet meer zichtbaar op de kledij van de eeuwenoude bisschop. Bewust, volgens de vragenstellers. Sinterklaas zou 'een geloofsneutraal' feest zijn in Antwerpen, en Amsterdam zou de 'multi-etnische bevolking' niet voor het hoofd willen stoten.    ...


Red.:   Of het nu direct van de moslims zelf komt of niet: dit is je reinste discriminatie en intolerantie. En het is van blanke kant een zware vorm van zelfislamisering.
    En na de sint komt kerst:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2009, door John Wanders

Kerstboomgedrocht valt hogeschool rauw op het dak

Directeur communicatie Annelies van Rosmalen van de Haagse Hogeschool heeft het geweten dat ze dit jaar geen kerstboom liet plaatsen in het atrium van haar school. Ze kreeg deze week half Nederland over zich heen en kan zichzelf wel voor de kop slaan.
    Het Nederlands Dagblad citeerde uit een intern schoolbericht, waaruit kon worden opgemaakt dat een kerstboom volgens de opstellers niet past bij ‘het internationale en diverse karakter’ van de Haagse Hogeschool – een hbo-opleiding met 19 duizend studenten, van wie eenderde van niet-westerse komaf.
    Een mooier kerstcadeau had de PVV zich nauwelijks kunnen wensen, temeer daar de club van Geert Wilders bij de raadsverkiezingen lokaal debuteert in Den Haag, onder de bezielende leiding van het Tweede Kamerlid Sietse Fritsma.    ...
    Karsten Klein, lijsttrekker van het CDA in Den Haag, vermoedt dat de handelwijze van de Haagse Hogeschool is ingegeven door angst: ‘Hun hele argumentatie over het internationale karakter van Den Haag is gewoon gelul.’
    Klein ergert zich al evenzeer aan kookworkshops op scholen ‘waar Nederlandse kinderen worden opgezadeld met halalvlees, dus afkomstig van dieren die langzaam zijn doodgebloed’. Hij spreekt van ‘een vooruitlopende gehoorzaamheid aan de wetten van de islam’.   ...


IRP:
   En bijna het volgende bericht slaat de complete verbijstering toe:


Uit: DePers.nl, 09-12-2009.

Spreekverbod christelijke conducteur

Een Amsterdamse tramconducteur heeft van het GVB een spreekverbod opgelegd gekregen nadat hij in de media zijn beklag had gedaan over het verbod om een kettinkje met een christelijk kruis te dragen. Dinsdag deed Netwerk verslag van het kort geding dat het GVB tegen de man had aangespannen. Zijn advocaat liet aan Netwerk weten dat de conducteur niet meer met de media over de kwestie mag praten.
    Het GVB wil niet dat de man het kettinkje over zijn bedrijfskleding draagt. De kledingvoorschriften van het vervoersbedrijf staat sieraden niet toe. Volgens de conducteur gaat het echter om een geloofsuiting. Moslima's die bij het GVB werken mogen ook een hoofddoek dragen, dus mag hij ook zijn ketting met kruisje dragen, meent hij.   ...
 

Red.:   ...
   Uitzending hier uitleg of detail . Tussen twee haakjes: dit is hetzelfde GVB dat niet meer aan kerst wilde doen uit respect voor de allochtone werknemer - lees moslims ... .Herhaling:


Uit: De Telegraaf, 05-06-2008, door Gijsbert Termaat en Tjerk de Vries

Allochtoon personeel heeft niks met feest

GVB schaft kerst af

Buschauffeurs en trampersoneel van het Amsterdamse GVB mogen dit jaar geen kerst meer in de garages vieren omdat er inmiddels te veel allochtonen bij het vervoersbedrijf werken die niets met het christelijke feest van doen hebben
.


Red.:   En als er iemand gedwongen moet worden om zijn cultuur aan te passen, is het natuurlijk de autochtone meerderheid:


Uit: Telegraaf.nl, 13-12-2009, van een correspondent

Halal kerstdiner op basisschool Weert

De katholieke Odaschool in Weert serveert dit jaar tijdens het kerstdiner alleen maar halal vlees voor de 400 leerlingen. De basisschool wil daarmee bereiken dat alle leerlingen mee kunnen doen aan het kerstfeest. Ook dus de circa tien moslimleerlingen van de school.
    Een aantal ouders heeft al laten weten het daarmee niet eens te zijn. Waarnemend directeur Marjo Janssen van de school snapt niet dat er ophef is ontstaan over het voornemen. "Andere jaren serveerden we aparte halal maaltijden voor deze kinderen. Niets geks aan, dat gebeurt ook in ziekenhuizen en gevangenissen. Dit jaar hadden we een recept dat prima klaar te maken is met alleen halal vlees. Heel praktisch dus, want katholieke kinderen mogen dat gewoon eten. Andersom kan het niet."
    Volgens Janssen is het alleen maar stemmingmakerij om er ophef over te maken. "Het is de geest van deze tijd. We hebben absoluut niet de intentie om hier een signaal mee af te geven. ...Het gebeurt allemaal met de beste bedoelingen dus ik ga er verder niets meer over zeggen", aldus Janssen.


Red.:   Dit soort gekkigheid waarin de meerderheid zich moet aanpassen aan de minderheid was voorheen de absolute norm. Maar de tijden veranderen wel een beetje:


Uit: Telegraaf.nl, 14-12-2009, van een correspondent

Halal diner op school afgeblazen

De Oda-basisschool uit Weert ziet af van het serveren van een halal kerstdiner na een storm van kritiek. ...
    Het voornemen stuitte meteen al op verzet bij een groep ouders die dreigde hun kinderen thuis te houden. Toen de plannen in de publiciteit kwamen, werd de school overspoeld met kritiek en zelfs bedreigingen. De schooldirectie zegt in een verklaring in te zien ’naÔef’ te zijn geweest. „We hebben het helemaal onderschat en draaien het dus nu ook terug.” Voor moslimkinderen wordt nu alsnog een aparte maaltijd geserveerd.
 

Red.:   Dagblad De Pers heeft een aantal voorbeelden verzameld:


Uit: DePers.nl, 18-12-2009, door Pieter Sabel

Symbolen | ’Het Rode Kruis doet denken aan kruistochten’

Wat is er mis met het kruis?

Sinterklaas mocht in Amsterdam geen kruis meer op zijn mijter. Mensen worden steeds gevoeliger.

Wat is er toch mis met het kruis? Het stond in Amsterdam en op andere plekken in Nederland niet meer op de mijter van Sinterklaas. Er zouden namelijk wel eens mensen aanstoot kunnen nemen aan zo’n christelijk symbool. En het mag ook niet meer om de nek van een Amsterdamse trambestuurder hangen. Volgens het GVB omdat kettingen over bedrijfskleding niet toegestaan zijn.
    Overal in Europa worstelt men met het kruis. In ItaliŽ was het jarenlang normaal (zelfs verplicht) dat er een crucifix in klaslokalen van openbare scholen hing. Totdat een echtpaar eiste dat het werd verwijderd. Met succes: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vond begin vorige maand ook dat een kruis niet thuishoort in een openbare school.
    Dit tot afgrijzen van een meerderheid van de Italianen. Het kruis is in dat land net zo’n vanzelfsprekend cultuursymbool als pasta. ...
    In BelgiŽ moeten alle religieuze symbolen op openbare gebouwen verdwijnen. Dat is althans de strekking van een onlangs ingediend wetsvoorstel. Dit zou betekenen dat ook de kruisen bij de ingang van een kerkhof moeten verdwijnen.
    Intussen gaan we in Nederland op eigen initiatief nog een stapje verder. Bij semi-overheidsinstanties en private partijen wordt geworsteld met het kruis, en de uitkomst van dat gevecht is niet zelden dat het maar helemaal geweerd moet worden. Sinterklaas had dus geen kruis op zijn mijter, maar (bijvoorbeeld) het Amsterdamse wapen.
    Nůg een bekend voorbeeld van correctheid: een aantal jaren geleden ontstond er in de hoofdstad commotie over een herdenkingsmonument (inderdaad, een kruis) voor oorlogsslachtoffers. Het beeld zou een ‘te christelijke uitstraling hebben’ voor de hoofdzakelijk allochtone buurtbewoners. Het kruis werd weggehaald en weer teruggeplaatst, uiteindelijk. Klachten van moslims uit de buurt waren er nauwelijks.
    Eerder dit jaar riep een Britse onderminister op het logo van het Rode Kruis te veranderen, omdat het te veel aan de kruistochten deed denken. En het is niet moeilijk om berichten te vinden over voetbalclubs die besluiten dat een kruis op het shirt niet zo’n goed idee is – het kruis is immers een religieus symbool, of er nu een religieuze bedoeling is met het tonen van het kruis of niet.
    Een andere ‘christelijke’ steen des aanstoots is de kerstboom. Van oorsprong een heidens symbool, maar bijvoorbeeld in de Haagse Hogeschool niet geplaatst, omdat het ‘internationale karakter en de diversiteit’ binnen de hogeschool geen kerstboom zou toestaan, zo stond in een intern bericht te lezen. ...


Red.:   De PVV is bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 gestegen naar 24 zetels. Er komen meer twijfels bij de multiculturalistische propagandamachine:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2010, van verslaggeefster Janny Groen

'Ramadan is geen feest van staat'

De islamitische vastenmaand lijdt onder ‘festivalisering’, vinden steeds meer moslims. Sommige gemeenten trekken zich de kritiek aan en stoppen mede daarom met subsidies.

Tussentitel: 'Contacten bij een gezellig maaltijd beklijven niet'

De ‘verregaande commercialisering’ in Nederland van de islamitische vastenmaand ramadan stuit voorzitter Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) tegen de borst.
   ‘Als commerciŽle bureaus worden ingeschakeld die er een gelikt feestje van maken, begint het bij mij te jeuken. Vooral als daar gemeenschapsgeld mee is gemoeid.’
    Azarkan verwoordt een groeiend onbehagen in migrantengemeenschappen over ‘de festivalisering’ van de vastenmaand. De ramadan begint woensdag. Dertig dagen mogen moslims tussen dageraad en zonsondergang niet eten, drinken, roken en vrijen. In de avonduren en ’s nachts eten ze wel. Rond iftars, de maaltijden na zonsondergang, worden allerlei activiteiten georganiseerd: lezingen, debatten, muziekvoorstellingen, kunstexposities. Gemeenten subsidiŽren dergelijke activiteiten met de doelstelling bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen.
    ‘Ramadan is verworden tot een serie elitaire en gala-achtige netwerkbijeenkomsten voor ‘soepsidiemoslims’, die worden bezocht door mensen die elkaar al kennen of op z’n minst kunnen luchten’, gooide Farid Aouled-Lahcen van de Vereniging Stem van Marokkaanse Democraten Nederland twee jaar geleden de knuppel in het hoenderhok. In een opiniebijdrage in de Volkskrant stelde hij dat ramadan een religieuze plicht is voor moslims, waar de overheid niets bij te zoeken heeft.   ...
    Het Goudse PvdA-raadslid Mohammed Mohandis gruwt eveneens van ‘de ramadan-industrie’ die in Nederland is ontstaan. ...
    De ‘ons-kent-ons’-critici krijgen bijval uit orthodoxe hoek. ‘Moslims die bij zulke bijeenkomsten zijn betrokken, zijn de excuustruus-achtigen. In haar strijd tegen het radicalisme schuift de Nederlandse overheid hen maar al te graag naar voren’, reageert imam Abdul-Jabbar van de Ven.
    Hij vraagt zich af wie de overheid met dergelijke ‘feestjes’ wil bereiken. Niet de islamitische orthodoxen, noch de PVV-stemmers met wie de dialoog gezocht zou moeten worden, concludeert hij.
    Rotterdam kwam enkele jaren geleden al tot het inzicht dat ramadansubsidies niet zinnig zijn, zegt een woordvoerder. ‘De stad heeft wel iftars gefinancierd, maar is daar in 2006 mee gestopt. Inderdaad onder invloed van Leefbaar.’ Activiteiten die gericht zijn op de bevordering van de dialoog tussen bevolkingsgroepen steunt Rotterdam nog steeds. ‘Maar met religie zijn we heel terughoudend. Dat roept alleen maar vragen op en wekt onnodig irritatie.’ ...


Red.:   De praktijk van de contraproductieve autochtone zelfislamisering van de multiculturalistische bestuurders in zijn volle omvang blootgelegd. Zelfs de moslims, die ook hun godsdienst gecorrumpeerd denken te zien, zien de problemen. Ramadan-subsidie is wij-zij-subsidie.
     Ook de "hulpverleners" zijn al helemaal geÔslamiseerd:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2010, ingezonden brief van Maarten van Vliet (Huizen)

Onbaatzuchtig

Als ik op de berichtgeving moet afgaan, dan is de animo voor vrijwilligerswerk tanende. Het lijkt erop dat alleen het vergrijzende deel van de Nederlandse bevolking nog bereid is de handen onbaatzuchtig uit de mouwen te steken om de noden van de medemens te ledigen.
    Welnu: ondergetekende, man, blank, 30 jaar oud en in het bezit van een master interculturele communicatie en Franse taal- en letterkunde, wilde daar wel eens verandering in brengen. Ik reageerde daarom enthousiast op een vacature voor vrijwillig taalcoach bij een welzijnsorganisatie in het midden van het land.
    Het enthousiasme was slechts gedeeltelijk wederzijds. De reden? Men had bij voorkeur graag een vrouwelijke taalcoach. Ik zag de bui al hangen. Bij navraag bleek mijn vermoeden juist: ‘We hebben namelijk te maken met allochtone vrouwen die liever niet willen worden geholpen door een Nederlandse man.’ Het schijnt met taal te beginnen, die integratie. Maar dan alleen op voorwaarden die voor mij volstrekt onaanvaardbaar zijn. We kunnen met z’n allen schreeuwen over de gebrekkige participatie van allochtone vrouwen in de Nederlandse samenleving, maar op deze manier werken we het zelf in de hand.
   Want het is lastig integreren in een cultureel raamwerk dat niet eens bestaat.


Red.:   En de scholen worden steeds meer geÔslamiseerd met hulp van de bestuurders:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2010, door Charlotte Huisman

Protest leerlingen tegen regel hoofddoeken

Tussentitel:  Eerst gingen de meiden blij naar school. Nu zie ik ze soms huilen

Op het Gerrit Rietveld College in Utrecht is onrust ontstaan over de schoolregel voor hoofddoeken.
    Het voorschrift verbiedt leerlingen een hoofddoek te dragen tot vlak boven of over de wenkbrauwen. De hoofddoek mag van de schoolleiding alleen het hoofdhaar bedekken. Leerlingen van de interconfessionele scholengemeenschap voor vmbo-tl, havo en vwo zijn een handtekeningenactie begonnen om de regel van tafel te krijgen.
    In juni stelde de school nieuwe regels in, de zogeheten IJzeren Vijf, waarin naast de verscherpte regel voor de hoofddoek een verbod geldt voor petjes op en jassen aan in de les. ...

Red.:    Zelf-islamisering - natuurlijk behoren naast petjes ook alle vormen van hoofddoeken verboden te worden. Als je het niet doet, en probeert gewone hoofddoeken toe te staan, loop je in de praktijk altijd een groot risico van een race naar de boerka, door de onderlinge naijver van wie het meest deugdzaam en vroom is, zie het geval in Antwerpen. Het resultaat is of een hoofddoekenterreur, of een algeheel verbod als ze er allemaal mee lopen. Beide stukken ongewenster dan een verbod vooraf.
    De ernst van de vroomheidsdrift wordt ook in dit stuk geÔllustreerd:
 

  ‘Een belachelijke regel’, reageert een leerlinge met een laag gedragen hoofddoek uit 6vwo. ... Een Marokkaanse havo-leerling zegt: ‘Eerst gingen de meiden blij naar school, nu zie ik ze soms huilen. Sommige meiden durven niet meer naar school. Het wordt hun zo moeilijk gemaakt om aan hun toekomst te werken, terwijl juist deze meiden ijverig zijn. Ze voelen zich weggepest.’   ...
     Rector Tjeerd Talsma ... Eťn meisje uit de brugklas zit nu thuis en gaat naar een andere school. ‘Zij mocht van haar ouders niet mee op schoolkamp. ...
    Gemeenteraadslid Gadiza Bouazani (PvdA) wil dat de school ‘deze meiden met rust laat’. Zij gaat de kwestie aanzwengelen in de raad.

Dit alles heeft kunnen ontstaan door de weigering van de landelijke overheid om dit aan te pakken, waardoor het in het veld mis kan gaan:
 

  Rector Tjeerd Talsma: ‘Hoofddoeken mogen worden gedragen zolang communicatie mogelijk is. Moslims zijn meer dan welkom op deze school, wij zijn er trots op dat veel allochtone leerlingen hier havo of vwo doen. ...
    Talsma vertelt dat de leerlingen met een te laag gedragen hoofddoek een aantal keer zijn aangesproken, maar dat er geen sancties zijn ingesteld. ...
    Talsma benadrukt dat hij niet van plan is de hoofddoek te verbieden in de school. Hij heeft net een moslimleerlinge geholpen om toch examen te kunnen doen, zij draagt ook nog handschoenen en een ‘kap over haar gezicht’. ‘Zo mag je volgens de examenvoorschriften geen examen doen, omdat de surveillanten je dan niet goed genoeg kunnen zien. Wij hebben het voor haar geregeld.’

Allemaal zaken die vallen onder de oud-Hollandse zegswijze: "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden".
    In het onderwijs is zelfislamisering eerder de regel dan de uitzondering - een van de eideloze hoeveelheid gevallen:


Uit: DePers.nl, 13-01-2011.

Nijmeegs schoolhoofd maakt PVV woest

Geert Wilders van de PVV is zo boos op de Nijmeegse schooldirecteur Theo van Lankveld, dat hij wil dat de man op non-actief wordt gesteld. ,,De directeur heeft zich in een e-mail aan het gehele personeel van die school afgezet tegen de Partij voor de Vrijheid, terwijl tegelijkertijd wordt opgedragen het islamitische offerfeest te faciliteren.''    ...
    ,,Dit is echt bizar. Buigen voor de islam door onderwijzers te dwingen het verschrikkelijke offerfeest te vieren en in een adem je afzetten tegen de Partij voor de Vrijheid. Let wel: het gaat hier om een katholieke school.'' ...


Red.:   Zeg dat het je godsdienst is, en alles mag:


Uit: Volkskrant.nl, 17-02-2011, ANP

Geen meerderheid voor verbod onverdoofd slachten

Het voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden, heeft geen steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en PvdA aarzelen, bleek donderdag tijdens het Kamerdebat.

De VVD spreekt van een zware afweging. Janneke Snijder (VVD) wil niet dat dieren onnodig lijden, maar ze wijst erop dat de Raad van State stelt dat zo'n verbod de vrijheid van godsdienst raakt. Ook de PvdA zit op die lijn....
    CDA, ChristenUnie, SGP willen het onverdoofd ritueel slachten niet verbieden. ... Ormel wil zorgvuldig omgaan met dieren en respect hebben voor religieuze minderheden. ...
    ... Onverdoofd slachten moet mogelijk blijven voor bepaalde groepen', vindt hij.


Red.:   En de linksige media maken er reclame voor:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Reportage | Vlak voor hoorzitting laait discussie over godsdienstvrijheid versus dierenwelzijn op

Onverdoofd vlees smaakt ook beter

Hoofdpijn krijgen zijn klanten van het debat over de rituele slacht, zegt slager Mimoun Elmahdaoui. Zoveel tegenstrijdige informatie wordt rondgestrooid, dat moslimconsumenten niet meer weten waar zij aan toe zijn. Elmahdaoui, eigenaar van de islamitische slagerij Yosafa Zaio in Amsterdam-West, moet geregeld met wantrouwige consumenten naar de koeling.
    'Dan geef ik ze een plastic schort en gaan we controleren of het vlees ook een halalstempel heeft', zegt hij. Dat stempel stelt de meesten vooralsnog gerust.   ...
    'Maar vrijwel alle moslims gaan ervan uit dat halal-vlees van onverdoofd geslachte dieren komt', zegt Aih-Jikli el Bekkay, Elmahdaoui's hulpje. Vandaar die vraag: het is toch wel echt halal? Hij en ook zijn baas vertrouwen erop dat hun halal-certificeerder verdoving niet door de vingers ziet. 'Bedwelmd vlees' raken ze aan de straatstenen niet kwijt. Een verbod op de religieuze slacht zou rampzalig zijn.
    'Schokkend', vindt El Bekkay, een Marokkaan die tijdelijk in Amsterdam is voor zijn master Engels, de Kamermeerderheid voor zo'n verbod. 'Verdoofd vlees is haram, verboden voor moslims. Ik heb Nederland altijd gezien als een rechtstaat, die vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel heeft. In Marokko hebben we geen gelijke rechten. Moslims in Nederland straks ook niet meer. Want de vrijheid van slagers en consumenten om halalvlees te verkopen en te eten verdwijnt.'


Red.:   Enzovoort. Een hele pagina vol met reclame voor ritueel slachten en de islam.
    Bladen worden er gelanceerd bij de vleet. Maar alleen als ze islamitisch zijn, krijgen ze een bericht in het actueel gedeelte (pag. 7) van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2011, van verslaggeefster Sarah Venema

Een veilig blad voor moslima's

...    De glossy Hoda - wat gids of goede weg betekent - is bestemd voor vrouwen tussen de 18 en 35 en heeft dezelfde genres als andere vrouwenbladen, maar dan met een Marokkaans-Nederlandse invalshoek. Zo staat bij kleding beschreven hoe deze met een hoofddoekje kan worden gecombineerd.
    'Dit tijdschrift is eigenlijk veiliger dan andere tijdschriften', zegt Hamdaoui. De modellen die in het tijdschrift staan afgebeeld zijn minder bloot en er staan geen grote koppen over seks boven de artikelen. 'Ik hoor soms van jonge meiden dat ze geen abonnement durven te nemen op een tijdschrift, omdat ze bang zijn dat hun broer of vader het met een hele blote cover op de deurmat vindt en boos wordt.'    ...


Red.:   Kortom, het had ook Halal kunnen heten ...
    Iemand anders signaleert er nog eentje:


De Volkskrant
, 04-08-2011, ingezonden brief van Paul Kempers, Harderwijk

Ramadan

Het werd een tijdje geleden in een reportage op televisie over een onderzoekje naar de betekenis van Pinksteren weer eens duidelijk: we weten tegenwoordig nog maar weinig van de inhoud en traditie van onze christelijke feestdagen. Kunnen we afspreken dat we, tegen de tijd dat die feestdagen weer aanstaande zijn, daar ook eens twee volle pagina's aan wijden? (Ten Eerste, 2 augustus).


Red.:   In Nederland is de zelfislamisering wat afgenomen,. althans: de openlijke versies ervan. Met bouwt nog rustig door aan grote moskeeŽn op gereserveerde openbare plaatsen, zoals in Rotterdam en Leiden. Men maakt er alleen geen feestje meer van. Want dat levert Kamerzetels op voor de PVV. Maar in het buitenland heeft men nog niet genoeg PVV:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2011, redactie.

Zweden bouwt naast ijshotel en ijskerk ook ijsmoskee

Het wereldberoemde Ice Hotel in Jukkasjšrvi, Zweden heeft plannen voor het bouwen van een ijsmoskee. Naast het hotel wordt elk jaar al een ijskerk gebouwd en daar komt volgend jaar winter een moskee bij. 'Wij staan overal voor open en zijn voor de vrijheid van godsdienst', zegt Yngve Bergqvist, CEO van het ijshotel.

Het Ice Hotel bouwt elk jaar opnieuw een kerk uit ijsblokken en sneeuw, en schenkt het bouwwerk vervolgens aan de Zweedse kerk voor een dienst op Tweede Kerstdag. De kerk is een groot succes want jaarlijks geven zo'n 150 stellen er elkaar het jawoord. ...


Red.:    Volstrekte waanzin gezien de manier waarop er in islamitische landen jacht wordt gemaakt op christenen uitleg of detail . De juiste reactie daarop is het verdrijven van de islam uit het westen .
    Het is 2011, en de zelfislamiseerders hebben het tij tegen. Toch zijn er nog wel figuren die in de stront trappen: moslims hebben het kantoor van een Frans stripblad in de brand gestoken, en de stripmedewerker van de Volkskrant heeft daarover wat wijze woorden te zeggen:


Uit: De Volkskrant, 04-11-2011, ingezonden brief van Joost Pollmann, Haarlem, Stripmedewerker de Volkskrant

'Laat de heiligen met rust'

In de vroege ochtend van 2 november - Allerheiligen was koud voorbij - hebben brandbommen het redactielokaal van het satirische weekblad Charlie Hebdo verwoest, omdat er een editie was verschenen waarin de Profeet optreedt als gasthoofdreacteur. Zijn beeltenis is op het omslag afgebeeld en in de bijbehorende balloon staat: 'Honderd zweepslagen voor wie zich niet doodlacht'.
    Aanleiding voor deze tot 'Charia Hebdo' gedoopte special was de overwinning van de islamistische partij Ennahda in TunesiŽ en geruchten dat vooraanstaande LibiŽrs positief staan tegenover de sharia en polygamie. De aanslag is nog niet opgeŽist, maar heeft in Frankrijk de maatschappelijke discussie over de vrijheid van meningsuiting weer hevig doen oplaaien.     ...
    Vreemd genoeg beweert de redactie dat het de molotovcocktails niet had zien aankomen, wat getuigt van enige naÔviteit in een land waar naar schatting 3,7 miljoen moslims wonen en waar hetzelfde satirische weekblad vijf jaar geleden werd geconfontreerd met ernstige bedreigingen na herdruk van de Mohammed-cartoons.   ...


Red.:    Weer zo'n bekend trekje van multiculturalisten: tref je voorzorgsmaatregelen tegen de agressiviteit van moslims, zeggen ze dat je hen stigmatiseert, en doe je het niet, is het ook niet goed. Het bekende verschijnsel van de contradictie, wijzende op een geestelijke afwijking uitleg of detail .

  Hebdo-hoofdredacteur Charb ...
    Of zijn parodistische actie van enig nut is voor die moslims, is de vraag. In een land als Turkije, waar kerk en staat nog gescheiden zijn, mogen cartoonisten ongestraft harde grappen maken over de politiek, maar ze blijven met hun handen af van de geestelijkheid.

Ah, Turkije is het voorbeeld van hoe een maatschappij in te richten

  Vanuit onze cultuur (die van de zogenaamde West-Europese Verlichting)

Waar onze zogenaamde Verlichting niet aan kan tippen. Dus komt Joost Pollmann met wijze raad:

  Toch verdient het aanbeveling om het voorbeeld van de Turkse cartoonisten te volgen en onderscheid te maken tussen aards en hemels: pak de beleidsmakers aan, laat de heiligen met rust.

Pollmann wil de Turkse islamitische cultuur hier invoeren. Want anders:

  Anders groeit niet alleen de oplage van Charlie Hebdo, maar ook de aanhang van Ennahda. 

Nu kan er in Frankrijk natuurlijk niet op het Tunesische Ennahda gestemd worden, dus zal Pollman wel bedoelen dat je dan nog meer Hebdo-acties krijgt: brandbommen.
    Laat deze redactie en de meerderheid der Nederlanders nu vinden dat als er een keuze moet worden gemaakt tussen oorlog met de moslims of het invoeren van het Turkse model, de voorkeur toch uitgaat naar oorlog met de moslims. Die slaan we dan wel het land uit.
    Meer analyse van deze gierkuil-actie hier uitleg of detail .
    De zoveelste actie ter bevordering van de hoofddoek:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2011, door Paul Onkenhout

Interview | Jan Knaap, auteur van Hoofdboek

Ode aan symbool

Jan Knaap raakte geÔntrigeerd door de hoofddoeken van het meisje achter de kassa. Resultaat: Hoofdboek.
 

Hoe een meisje achter de kassa in een Haarlemse vestiging van Albert Heijn oud-reclamemaker Jan Knaap inspireerde tot het maken van Hoofdboek, een 'onthullend magazine' over, jawel, de hoofddoek.    ...


Red.:
    Als u zich verbaasd over het verschil tussen deze hoofddoekmeisjes en degenen die u zelf ziet: Dit is er slechts eentje, en een speciaal voor dit reclamedoel gekozen model. Meer analyse hier uitleg of detail .
    De extremistische sjeik Haddad heeft vanuit Engeland iets voorgesteld. De Nederlandse elite knipmest:


Uit: nrc.nl, 16-06-2012, door Folkert Jensma uitleg of detail

Sharia kan binnen de rechtsstaat een eigen rol spelen

Tussentitel: Een shariaraad voor Nederland kan veel moslima’s uit hun huwelijk bevrijden

Deze week beleefden we dankzij Nieuwsuur weer een korte aanval van sharia-angst. Maandag adviseerde de Britse sjeik Haitham al Haddad, sharia expert in Londen, de tv-kijkers dat een shariaraad ook bij ons heilzaam werk kan verrichten. Het ideetje werd daags erna door de Volkskrant stevig afgewezen onder het motto dat „Nederland geen behoefte heeft” aan een „structuur die tot een parallel rechtssysteem kan uitgroeien”. Daarmee waren de geijkte stellingen weer betrokken. Sharia staat voor stenigen en handen afhakken. Shariasjeiks zijn eng en aan vreemde regels doen we hier niet. De website GeenStijl wist er weg mee.
    ... Parallelle rechtssystemen kunnen heel goed bestaan, zolang ze binnen de grenzen van het heersende recht blijven. ... Nederland kent al rabbinale rechtbanken voor joden en canonieke rechtbanken voor katholieken. ...


Red.:   Waarna Jensma op oud-jezuÔtisische wijze ook nog op een aantal aspecten wijst die niet in Nederland kunnen. Waarna je de simpele conclusie kan trekken: want zo'n shariarechtbank anders kan dan het Nederlandse recht is verboden, en wat ze hetzelfde kan is overbodig. Dus een bij het Nederlandse recht passende shariarechtbank, shariaraad, of welk ander eufemisme je er ook bij verzint, is zinloos. Pleit je voor het bestaan van een shariarechtbank, pleit je dus in feite voor een onwettige verschijnsel. Wat Folkert Jensma hier doet.
    Is er nog wel een andere interessant aspect aan het gebeuren: er zijn inderdaad wel organen die er enigszins op lijken, binnen de katholieke en joodse kerk. Het katholieke geval is snel afgedaan: die hebben de facto geen enkele maatschappelijke waarde. Dan het joodse geval, waarover Jensma wat opmerkt:

   ... alleen de joodse man mag de rabbinale rechtbank opdragen een ‘get’, een echtscheidingsbrief laten schrijven. De vrouw dus niet. Die moet haar man tot die stap zien te bewegen. En als de man weigert heeft zij dus een probleem ...
    ... Huwelijksdwang is geen moslimmonopolie. De rechter oordeelde sinds de jaren ’80 herhaaldelijk dat de weigering van sommige joodse mannen hun vrouw uit het religieus gesloten huwelijk los te laten onrechtmatig is.

Ergo: die joodse huwelijksregels en joods huwelijksraad moet ook onmiddellijk verboden worden. Want zijnde tegen de wet. het zoveelste geval van overeenkomst tussen joodse en islamitische gebruiken (voorgaande zijnde de rituele slacht), waarin joden beperkt gaan worden in hun rechten, omdat moslims met een te groot aantal zijn om die archaÔsche (zeg maar gerust: achterlijke) gebruiken nog langer toe te laten.
    Overigens: ook een figuur als arabist Maurits Berger heeft openlijk zijn steun verklaart, maar dat is vanzelfsprekend.
    En merk als tweede op dat Folkert Jensma niet zomaar iemand met een opinie is, maar gedurende vele jaren hoofdredacteur van NRC Handelsblad is geweest. Hij verwoordt wat altijd de houding van die kant is geweest, en nog steeds is. En tevens die van de rest van de media.
    Een jaarlijks gebeuren - de Volkskrant heeft er al weer meerdere pagina's aan gewijd:


Uit: De Volkskrant, 25-07-2012, van verslaggeefster Charlotte Huisman

HEMA stopt met speciale Suikerfeestcollectie

De HEMA doet dit jaar niet aan het Suikerfeest. Tot vorig jaar adverteerde de warenhuisketen uitbundig voor de speciale collectie van onder meer tafelkleden en papieren bordjes met de slogan: de HEMA houdt van feestjes. De islamitische viering van het einde van de ramadan werd op een lijn geplaatst met Kerst, Moederdag en verjaardagen. Maar het afgelopen jaar viel de verkoop tegen, aldus een woordvoerder van de HEMA..
    De warenhuisketen kreeg de afgelopen drie jaar veel belangstelling omdat het als een van de weinige Nederlandse winkels aandacht besteedde aan het Suikerfeest. ...

 
Red.:    Belangstelling van de "kwaliteitsmedia', erkende collectieve cultuurverraders en zelfislamiseerders. Natuurlijk niet van de moslims:

  De HEMA heeft de afgelopen jaren nauwelijks negatieve reacties gekregen op het Suikerfeestaanbod, vertelt HEMA-woordvoerster Judy op het Veld. Het zijn volgens haar puur commerciŽle motieven die de winkelketen hebben doen besluiten te stoppen met de aandacht voor het islamitische feest. Vorig jaar bleek er minder animo te zijn voor de collectie dan het jaar ervoor.   ...
    De Suikerfeestcollectie van de HEMA was volgens designstrateeg Sandra Rabenou bevorderlijk voor de integratie, omdat de voor dit islamitische feest ontworpen spullen zo in dezelfde winkelschappen kwamen te liggen als de producten voor bijvoorbeeld Kerst en Moederdag.   ...
    Rabenou doet onderzoek naar de wisselwerking tussen integratie en vormgeving. Zij omschrijft de HEMA-ontwerpen als 'een gimmick, een soort verkitsching van hoe Nederlanders denken dat het Suikerfeest eruitziet'. Volgens haar werden de spullen vooral gekocht door 'dezelfde Nederlandse vrouwen die ook Mexicaans beschilderde bordjes aanschaffen en die dit jaar misschien artikelen met een Afrikaanse print verkiezen'. 'Voor veel allochtonen is het aanschaffen van dergelijke speciaal ontworpen spullen niet de eerste prioriteit bij het Suikerfeest. Ze hebben waarschijnlijk al borden genoeg thuis.'

Simpelere verklaring: moslims kopen gewoon bij moslims.
    Maar de beroepsverraders weten niet van ophouden:

  Het onderzoeksbureau Labyrinth constateerde vorig jaar in een onderzoek dat Nederlandse winkels miljoenen euro's zouden laten liggen door niets extra's te doen aan de viering. Winkels zouden bang zijn om bekend te komen te staan als 'moslimwinkel', suggereert Labyrinth-directeur Nathan Rozema.    ...
    Directeur Nathan Rozema van onderzoeksbureau Labyrinth vindt de beslissing van de HEMA 'onverstandig en teleurstellend'. Hij spreekt van 'een gemiste kans' voor de warenhuisketen om de groeiende allochtone middenklasse aan zich te binden. 'De HEMA heeft de eerste jaren de positieve belangstelling geÔncasseerd en heeft daarna de collectie steeds verder in een hoekje gestopt', aldus Rozema. 'Erg jammer dat ze niet de tijd hebben willen nemen om dit concept te laten groeien.'

Tijd om het concept van het vertrek van moslims naar het moslim-paradijs elders te laten groeien.   
    Een verbazingwekkend bericht:


Uit: De Volkskrant, 31-07-2012, van verslaggever John Volkers

Saoedische judoka mag de mat niet op

Het historische, eerste optreden van een Saoedische vrouw op het olympische podium dreigt niet door te gaan. Judoka Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani mag van de internationale judofederatie IJF vrijdag niet met een hoofddoek de tatami op. Er worden veiligheidsredenen aangevoerd.
    Wodjan Shaherkani dreigde daarop met haar terugtrekking. Zij mag van haar vader niet met ontbloot hoofd de judomat op. ...
    Twee weken geleden werd die patstelling doorbroken, toen het IOC overeenstemming bereikte over de aanwezigheid van twee vrouwen in het Saoedische team. Naast Shaherkani is dat de 800-meterloopster Sarah Attar. ...
    IOC-voorzitter Jacques Rogge benadrukte bij zijn openingstoespraak van vrijdag dat er eindelijk gelijkheid gold in de olympische wereld. Alle landen hebben mannen en vrouwen aan de start.
    Zondagnacht kwam er een bericht van de Saoedische krant Al-Watan dat er toch problemen waren ontstaan. Perswoordvoerder Messner van de IJF legde omstandig uit dat zo'n doek 'gevaarlijk' kan zijn. 'Het kan dat bij een beweging iets helemaal fout gaat met de hoofddoek.'    ...


Red.:   Je zou het bijna niet geloven: oligarchen die het been stijf houden ten opzichte van de islam.
    Het duurde dan ook niet lang;


Uit: Volkskrant.nl, 31-07-2012, 13:59 - ANP

Saudische judoka mag aantreden met hoofddoek

De Saudische judoka Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani kan toch meedoen aan het judotoernooi op de Olympische Spelen. De Internationale Judo Federatie en het Saudisch Olympisch Comitť hebben overeenstemming bereikt over het dragen van een hoofddoek zodat ze vrijdag kan aantreden in de klasse boven 78 kilogram, maakte het Internationaal Olympisch Comitť vandaag bekend. ...


Red.:   En de islam-neukers van de Volkskrant lagen natuurlijk meteen plat:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 31-07-2012, door Maarten Keulemans uitleg of detail

'Zo'n arme judoka haar hoofddoekje afpakken, dat is gewoon pesten'

Het historische, eerste optreden van een Saoedische vrouw op het olympische podium dreigde niet door te gaan om veiligheidsredenen. 'Een hoofddoek gevaarlijk, dat is echt het verkeerde argument op de verkeerde plaats', schrijft Maarten Keulemans.


Tussentitel: Wat mij betreft doen ze maar. Schoonspringen in een boerka. Beachvolleyballen met een peniskoker, kunstschaatsen met een sluier voor mijn part.

Het was, natuurlijk, een flauw argument waarmee de internationale judofederatie IJF poogde de gehoofddoekte Saoedische judoka Wodjan Shaherkani van de olympische judomat te verdrijven.
    Die hoofddoek, het zou maar gevaarlijk zijn. ...


Red.:   Prima: wij doen ook maar: naar Mekka gaan (ten strengste verboden voor niet-moslims), naaktlopen in de moskee (alleen voor mannen, natuurlijk ...), en je als politieagent vertonen in een allochtonenwijk hoort daar binnenkort ook bij - als verboden zaken.
   En de directe reactie is ook zo voor de hand liggend:

  Zo'n arme judoka haar hoofddoekje (verplicht) opzetten, dat is gewoon pesten

Grijns ...
    Maar niet alleen Maarten Keulemans, de cultureel antropoloog, kiest voor de moslim:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Rob Vreeken

Judoka met hoofddoek


Dat de
Saoedische judoka toch kan deelnemen aan de Spelen, mťt hoofddoek, is mooi. Zij kan een rolmodel zijn.


Red
.:
   De hele Volkskrant, de hele media, en de hele maatschappelijke elite kiest bij iedere zichtbare belangentegenstelling tussen islam en verlichting, de kant van de islam. Het doet je afvragen wat ze achter de schermen doen ...  Het antwoord staat hier uitleg of detail - onze cultuur actief ondermijnen.

Deze verzameling is niet verder onderhouden, om meerdere redenen:
- er zo veel soortgelijke ellende elders;
- er was zo veel, er viel niet uit te kiezen;
- het proces is zo alom aanwezig, dat er op wijzen overbodig lijkt.
- je wordt er kostmisselijk van om al die ellende te noeteren.
    Dat het er nu toch weer van komt, vijf jaar later (er waren soms wat aarzelingen eerder) , is vanwege de abdurditeit van het geval (Volkskrant.nl, 24-09-2017, door Geerten Waling, historicus uitleg of detail ):

  Geerten Waling: ... tegen gebedsruimtes op school

Het is trekken en duwen in de zandbak van het publieke debat. ...
    ... met de opkomst van het salafisme in Nederland de moskee 'niet alleen meer een vruchtbare plek [werd] voor gebed maar ook een ingang voor groeperingen die niet in de waarden van een democratische rechtstaat geloven.' ...
    'Onlangs sprak ik met docenten van een gemengde school over de vraag of ze wel of geen gebedsruimte in hun school zouden toestaan. Ze zeiden het te overwegen, omdat ze anders leerlingen met een islamitische achtergrond zouden kwijtraken. Ik probeerde hun uit te leggen dat het toestaan van gebedsruimtes voor kinderen uit de orthodoxere gezinnen ook een negatieve mening legitimeert over kinderen die nŪet bidden. Het zijn keuzes waar we waakzaam voor moeten zijn, omdat ze het risico in zich hebben om verworven rechten waar eeuwenlang voor is gestreden - zoals in dit geval gelijkheid en emancipatie - onderuit te halen.'
... Wie ageert tegen gebedsruimtes in openbare gebouwen, wordt algauw beschuldigd van 'racisme' of 'witte mannenprivilege' (blanke heren zijn blijkbaar nooit moslim), al zal Arib dat risico niet zo snel lopen.
    ...kritiek op gebedsruimtes is in strijd met 'inclusiviteit en diversiteit'. Dat is het nieuwe dogma dat alle onderwijsinstellingen beheerst. Met dat mantra worden in rap tempo kantines halal gemaakt, onderwijsprogramma's aangepast aan de gevoelige oren en ogen van leerlingen en dus ook ruimte beschikbaar gesteld voor het islamitisch gebed.
    De Vrije Universiteit opende drie jaar geleden twee nieuwe gebedsruimtes: ťťn voor moslims en ťťn voor andere gelovigen. Ook de feestelijke opening was in tweeŽn geknipt, de halalhapjes en -drankjes werden op een aparte tafel geserveerd. Dit voorjaar bleek de islamitische ruimte (dertig ligplaatsen) al te klein, bij het vrijdaggebed schijnt de ruimte uit zijn voegen te barsten.
   ... zelfs openbare onderwijsinstellingen richten enthousiast zaaltjes in met gebedskleden, korans, wasgelegenheden en als het even kan ook gordijntjes of muren om de vrouwen van de mannen te scheiden. Roedels diversity officers zien erop toe dat geen student of leerling wordt gediscrimineerd.
    Dat intussen principes als gelijkheid van man en vrouw en scheiding van kerk en staat met voeten worden getreden, nemen bestuurders op de koop toe. Misschien dat de scherpe observatie van Arib, over de vrijheid en veiligheid van alle leerlingen die nŪet willen bidden, hen ooit eens tot inkeer brengt.

Mooi. Zo'n overzicht an de zlefsilmisering door de besturende elite bespaart een hoop werk.
    Maar, zult u ook dneken: die Waling die durft ... Die gaat netr als Thierry Baudet en Geert Wilders uitgemaakt worden "ISLAMOFOOB!!!, "RACIST!!!", FASCIST!!!" en "NEONAZI!!!" door de media en bijna de hele elite.
    Mischien, maar vermoedelijk gaat het toch niet gebeuren. Want het bovenstaande is grotendeels niet de woorden van Geerten Waling, maar van:
  Geerten Waling: Terecht ageert Arib tegen gebedsruimtes op school

Tussentitels: Verfrissend was dat Arib de autochtone Nederlanders nu eens geen intolerantie of racisme verweet, maar eerder naÔviteit ten opzichte van de islam

Oftewel: zelfs de kritiek op de zelfislamisering is geÔslamiseerd. Logisch, want wie wil nu uitgemaakt worden voor "ISLAMOFOOB!!!, "RACIST!!!", FASCIST!!!" en "NEONAZI!!!" ... En dat zal moslims nou echt NOOIT overkomen. Dat mag niet ... Moslims uitmaken voor "ISLAMOFOOB!!!, "RACIST!!!", FASCIST!!!" en "NEONAZI!!!". Dat mag je alleen met blanken ...

Nu we toch bezig zijn, nog een heel leuke bevestiging van het proces van islamisering, namelijk, zonder dat men, politiek-correct en al, het zelf door heeft (de Volkskrant, 25-09-2017, ingezonden brief van Maaike van der Horst, Haarlem):
  Twee maten

Met interesse heb ik het sterke pleidooi van Rosa van Gool gelezen dat zondag op de site stond over afschaffing van bijzonder onderwijs. Het roept bij mij wel de vraag op: waarom nķ deze discussie, in deze tijd? Dat antwoord is natuurlijk klip en klaar: we zijn bang voor verdere islamisering van onze samenleving. Dat wordt niet hardop gezegd, liever verschuilen we ons achter die ene geweigerde niet-religieuze leerling of die ene school die de evolutietheorie verzweeg.
    En vanwege die angst dient dus al het bijzonder onderwijs te worden afgeschaft. Ook het lieve katholieke schooltje van mijn dochters, of de montessorischool van mijn stiefkinderen. Je kunt tenslotte niet met twee maten meten. Ik weet eerlijk gezegd niet wat je zwaarder zou moeten laten wegen, die angst of de vrijheid van onderwijs in een tijd dat we te maken krijgen met verregaande vertrutting in onze samenleving.

Kijk, daar staat het, geschreven door een leugige politiek-correcte mevrouw die er met geen haar op haar hoofd over zal denken om op de PVV te stemmen:
  ... we zijn bang voor verdere islamisering van onze samenleving. ...

Niet 'we zijn bang voor islamisering van onze samenleving', maar 'we zijn bang voor verdere islamisering van onze samenleving'.
    Die islamisering is er al in een redelijk ver gevorderd stadium, en wordt steeds erger ...
    En dat is voor het overgrote deel natuurlijk zelfislamisering ...


Naar Allochtonendebat 2006 , Allochtonen lijst , Allochtonen, overzicht  , of site home .