WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: cultuur, creolen

10 jun.2013

De verschillen tussen culturen en etnieën, volgens de culturele antropologie, het multiculturalisme en de politieke-correctheid niet bestaand, kunnen uitstekend in beelden gevangen worden. Ten einde de mogelijkheid van voorinstelling, bias, van de auteur te minimaliseren, is gebruik gemaakt van de methode die officieel data-mining uitleg of detail heet , maar hier doodgewoon bestaat uit het invullen van een paar passende zoektermen in de zoekmachine van Google. En om het simpel te houden, concentreren we ons aanvankelijk op het maatschappelijke gebied van de Amerikaanse professionele sport, omdat daar één en slechts één ding telt: winnen (op twee, drie, vier vijf en zes staat ook "winnen"). Ze kennen zelfs geen "gelijk spel". Als ze de duivel of mongolen kunnen inzetten zullen ze het doen, als het maar leidt tot winst. Oftewel: er is totaal geen rassenvoorkeur.
    En het tweede stuk gereedschap ter objectivering is dat van de vergelijking in tweetallen.
    Het eerst bedachte tweetal begint met "NBA players". "NBA" staat voor de professionele Amerikaanse basketbalcompetitie: de lange mannen. Hier zijn ze:

Dit is de schermweergave ("print screen") van hoe de internet browser er uitziet, als je google opent, en de zoekterm "NBA players" invoert.    
    Die Amerikaanse sport is strikt neutraal, qua zaken als ras, en google is strikt neutraal, qua zaken als ras. En wat je dus ziet is een getrouwe weergave van de relatieve prestaties van de de verschillende etnieën, "rassen", op het terrein van deze sport. Conclusie: de creolen blinken er in uit. Gezien hun 1 op 7 in de totale numerieke vertegenwoordiging van de Amerikaanse bevolking.
    Ter vergelijking in dit tweetal een andere sport (dit tweetal is dus niet perfect) - eentje die model staat voor de rationeel denkende mens:

Inderdaad: schaakspelers. Woorden zijn overbodig. Overigens hebben de creolen wel een keer een goede damspeler voorgebracht, een nog abstractere sport - een Senegalees genaamd Baba Sy uitleg of detail (1935-1978; Wikipedia). Het kán dus wel - het gebeurt alleen niet (oftewel: dusdanig weinig dat je het "niet" kan noemen).
    Waarop het vervolg van dit onderzoek door iedereen zelf bedacht kan worden. Hier nog een voorbeeld gekozen door de redactie, dat wel een prefect tweetal vormt. De sport is American Football, een sterk atletisch sport:

De "linebacker" waarop gezocht is, is een verdediger waarvoor kracht belangrijk is.

De "wide receiver" is een aanvaller die de hoge bal moet vangen en scoren op snelheid.
    Maar American football heeft ook een positie waarop tactisch en strategisch inzicht essentieel is. De man die de bal verdeelt aan de rest van het team. Een man ook die lijnen uitzet. Oog heeft voor wat er gebeurd is zodat hij zijn tactiek kan aanpassen. De positie heet quarterback:

Commentaar is weer overbodig. Let alleen nog even op het zoekvenster. Er staat niet "white quarterback".
    Vanaf dit punt is het volstrekt irreëel om te denken dat de gevonden verschillen zich niet zouden uitstrekken tot andere culturele aspecten. Die voor een deel nog gevoeliger liggen. Het volgende is qua methodiek weer een perfect tweetal. Eerst de resultaten bij de zoekterm: "london riots":

Veel gebouwen en vlammen, waardoor de personen wat minder zichtbaar zijn. Maar herhaal de zoekactie maar zelf, of kijk hier naar de beelden opgenomen door Aziaten uitleg of detail - die hadden geen multiculturalistische remmingen. Die mensjes zijn voor minstens tweederde creolen. Overigens een verhouding die verliep met de dagen. Het begon met vrijwel 100 procent (de aanleiding was de dood van een creoolse gangster bij zijn arrestatie door politiemannen die door de zwarten werd omschreven als "blank").
    En nu de resultaten voor zoekterm "cleanup london riots":

Vrijwel geen creool te bekennen (één stelletje dat los loopt van de menigte, tweede regel rechts).
    Waarna besloten wordt met een enkel exemplaar dat op zich al genoeg zegt - de zoekterm "looting" (plunderen):

Het doet er niet toe dat het niet echt állemaal creolen zijn - creolen zijn altijd een fractie van de bevolking, welke indeling je ook maakt behalve die van "alleen Afrika", maar dat geldt absoluut niet voor de resultaten van google. Boven zijn creolen hopeloos, vele tientallen keren, oververtegenwoordigd.
    De conclusies spreken voor zich: creolen zijn bovenmatig vertegenwoordigd in atletische sporten. En voor zaken gerelateerd aan zang en dans geldt hetzelfde, zoals een blik op amusementsprogramma's leert. En creolen scoren ondermatig op strategisch inzicht. En, ongetwijfeld, voor zaken daaraan gerelateerd.
    Het eerste zou je wel mogen zeggen. Dat het niet mag, volgens de politieke-correctheid, is omdat alles dat tot de politieke-correctheid ook wel weet dat het tweede aan het eerste vast zit. Zou dat niet zo zijn, en de creolen beter scoren op atletische sporten en zang en dans, en voor de rest gelijk zijn, waren het betere mensen. Dat is overduidelijk niet het geval, gezien het feit dat een continent gevuld met vrijwel uitsluitend creolen heel veel slechter presteert dan een continent gevuld met vrijwel uitsluitend blanken. Waarvan een deel van de oorzaak te vinden is in het laatste onderzoek", over plundering: de sociale samenhang bij creolen is slechter. En voor vele andere sociale indicatoren geldt hetzelfde uitleg of detail .
   Door de politieke-correctheid wordt het argument van de gelijkheid der culturen voornamelijk gebruikt in de discussie over de waarde van immigratie - van culturen in het algemeen maar dus ook van creolen. Het voorgaande laat zien dat immigratie van creolen, problemen zal geven. Het getoonde verschil is dusdanig groot, dat volgens hete wetenschappelijke model van het proces van vermenging, de grens tot waar het nog goed zal gaan voor grotere aantallen ergens rond de 3 tot maximaal 5 procent ligt . Hetgeen in de praktijk bevestigd wordt doordat overal waar die grens overschreden wordt, creolen overgaan tot gettovorming, direct gevolgd door gang-vorming - straatbendes.
    Nadat dit allemaal al beschreven en becommentarieerd is, komt er toch nog een bericht dat alles nog wat duidelijker maakt. Er is namelijk een beroepsgroep waar intellectuele vaardigheden tellen en niets anders. Mooi lullen, je komt er bijna overal oneindig ver mee. Maar heel weinig in de wereld van de techniek, en helemaal niet in de wereld van de computers. De ICT. Praters niet, nerds wel  En met name het programmeren. Datgene waar Google groot mee is geworden: goed programmeren. En bij haar acquisitie let op maar één ding: goed kunnen programmeren. En dus:


Uit: Trouw.nl, 29-05-2014, AP

Slechts 2 procent van Google's werknemers is donker

Het overgrote deel van de mensen die bij Google werken is mannelijk en blank. Slechts 2 procent is donker, 3 procent hispanic en 30 procent vrouw. "We zijn nog niet waar we willen zijn als het aankomt op diversiteit van onze werknemers", schrijft Google's vice-voorzitter Laszlo Bock in een reactie op zijn blog.


Op verzoek van de Amerikaanse Commissie voor Gelijke Kansen voor Werknemers werd de samenstelling van het personeelsbestand van verschillende bedrijven in kaart gebracht. ...
    De samenstelling van Google's werkgenemersbestand is redelijk exemplarisch voor de gehele technische sector. Ongeveer zeven procent van de mensen die werkzaam zijn in Silicon Valley is donker of latino. ...


Red.:   En dat wil niet zeggen dat ze het niet proberen:

  Volgens Bock is Google wel actief bezig om meer vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond te werven. Het bedrijf heeft al meer dan 40 miljoen dollar gedoneerd aan organisaties die vrouwen opleiden in de computerbranche. Bovendien werken ze samen met universiteiten waarop meer gekleurde studenten zitten.

Oftewel: ze kunnen het gewoon niet. Zie boven. Commentaar uit die hoek:
  Predikant Jesse Jackson lanceerde eerder dit jaar een campagne voor meer diversificatie in de technologische sector en Silicon Valley. Hij noemde de actie van Google 'een dappere stap in de juiste richting en we moedigen andere bedrijven aan om Google's voorbeeld te volgen'. "De technologische sector heeft eerder bewezen de meest complexe problemen te kunnen oplossen en dit is een zeer complex probleem. Maar als we er samen de schouders onder zetten kunnen we dit ook oplossen".

Het is niet een tiende zo gecompliceerd als het percentage negers in gevangnissen terugbrengen naar evenredigheid, of het percentage weglopende vaders in de enkele cijfers krijgen uitleg of detail . Eerst moeten die eerste twee dingen goed, en dan pas kan je aan die Google-baantjes gaan denken.
    Overigens: pas later kwam in de geest van de redactie het volgende op: hier zijn de Aziaten volstrekt afwezig. Misschien is het oorspronkelijke rapport, maar niet in ieder geval niet deze Nederlandse weergave. De reden daarvan is volkomen duidelijk: Aziaten doen het wél goed - bij Google. En de rest van de ICT. En het noemen van het goed-doen van Aziaten, toont onmiddellijk aan dat het slecht-doen van creolen en latino's niets met discriminatie door blanken te maken heeft. Het weglaten van de o zo relevante Aziatische cijfers toont aan dat dit bericht en vermoedelijk dus ook dit rapport niets anders dan de bedoeling heeft om blanken te beschuldigen. Het is het meest gore racisme.
 

Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .