WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: islam, waardering

24 dec.2013

Hoe je het gedrag en de houding van van moslims moet beoordelen, is natuurlijk heel simpel: kijk hoe moslims mensen beoordelen die hetzelfde doen als zij, maar dan jegens hen. Dus wil je weten wat je moet vinden van moslims die een moskee neerplempen in een wijk vol christelijke, seculiere en verlichte mensen, die moskee dus , zijnde een symbool van "Wij willen wil niet bij jullie horen", volgt uit wat moslims vinden mensen die iets dergelijks doen tegen hen:


Uit: Joop.nl, 20-12-2013 uitleg of detail

Intimidatie-actie tegen Limburgse moslims

Een dag nadat PVV-leider een haatcampagne startte om moslims in Nederland te beledigen en treiteren, zijn bij een moskee in Limburg twee varkenskoppen aan het toegangshek gehangen. ...


Red.:   Van de politiek-correcten van Joop.nl weten we dus meteen al dat het neerplempen van een moskee, het analogon van het neerplempen van een varkenskop,  een vorm van intimidatie is. Wat we als redelijke mensen natuurlijk al wisten, maar toch leuk om het bevestigd te zien.
    En dan de moslims hierover:

  De moskee spreekt van een kinderachtige actie ...
    ...slechts de slechte intentie van de dader om mensen proberen te kwetsen ...
    ... Leven we niet in een samenleving waar sociale cohesie en samenredzaamheid als fundamentele pilaren worden gezien? Waar we met respect met medeburgers of medemensen om dienen te gaan? ...
    Helaas is alles behalve bovenstaande waar.

Inderdaad. Dat moskee-neerplempen is het absolute tegendeel van met respect met je medeburgers omgaan.
    En wat moeten we nu vinden van die beledigende teksten in de koran. Deze teksten:
  2:6.  Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.
2:7.  God straft de ongelovigen
2:8.  Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:10.  Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
2:17.  Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblind
2:39.  Wie niet gelooft zal branden!
2:90.  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.  God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:85.  Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
2:88.  Ongelovigen zijn vervloekt
2:89.  Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
2:96.  Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:98.  God is de vijand van iedereen die niet moslim is
2:99.  Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden

En zo nog een paar honderd soortgelijke uitspraken uitleg of detail . Wat moeten we daar nu van vinden? Nou, dit:
  De actie volgt nog geen 24 uur nadat Geert Wilders een nieuwe kwets-campagne tegen Nederlandse moslims startte. De PVV-leider deelt stickers uit met beledigende teksten aan het adres van moslims. Hij wil dat Nederland daar vol mee geplakt wordt. Het kabinet heeft de haat-campagne krachtig veroordeeld bij monde van vice-premier Asscher en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans.     ...

Die term 'haatcampagne' is niet (alleen) van Joop.nl (Francisco van Jole ) zelf:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2013, van verslaggeefster Maartje Bakker

Sticker PVV tegen islam wekt wrevel

Het kabinet neemt met kracht afstand van een stickeractie van PVV-leider Geert Wilders. Dit hebben de PvdA-ministers Timmermans en Asscher donderdag laten weten.
    De bewindslieden spreken van een walgelijke actie ...


Red.:   Ahhh, de islam is volgens de PvdA-bewindslieden zelfs walgelijk. Laat ook de voorzitter weten:

  PvdA-voorzitter Hans Spekman: 'Het echte gif is haatzaaien, en groepen op basis van geloof tegen elkaar opstoken.' ...

Daar is dus ook het 'haatzaaien'.
    En natuurlijk is er ook weer het bekende pandoer:
  Op internet zijn sommige reacties militant. Omdat Wilders oproept de sticker ergens op te plakken, 'zoals ik, op de deur van mijn werkkamer', schuwen mensen vergelijkingen met een bordje uit de Tweede Wereldoorlog niet: 'Joden niet gewenscht'.

En ook de Volkskrant schuwt dit dus niet, bij gebrek aan een veroordeling.
    En ook dit slaat dus terug op de islam: kennelijk is, als het islam-achtige wat Wilders doet een vorm is van "Joden niet gewenscht", ook de islam een ideologie van "Joden niet gewenscht". Maar ook dat laatste wist iedereen (met enig verstand) allang: islam: vrouwenhaat uitleg of detail , homohaat uitleg of detail , Jodenhaat uitleg of detail .
    Dat is dus wat we moeten vinden van de koran en de islam: provocatief, haatzaaierij, en ronduit walgelijk.
    Waarvan akte.

Een voorbeeld van de sterk disruptieve werking van de aanwezigheid van de islam (De Volkskrant, 25-09-2017, ingezonden brief van Maaike van der Horst, Haarlem):
  Twee maten

Met interesse heb ik het sterke pleidooi van Rosa van Gool gelezen dat zondag op de site stond over afschaffing van bijzonder onderwijs. Het roept bij mij wel de vraag op: waarom nĂș deze discussie, in deze tijd? Dat antwoord is natuurlijk klip en klaar: we zijn bang voor verdere islamisering van onze samenleving. Dat wordt niet hardop gezegd, liever verschuilen we ons achter die ene geweigerde niet-religieuze leerling of die ene school die de evolutietheorie verzweeg.
    En vanwege die angst dient dus al het bijzonder onderwijs te worden afgeschaft. Ook het lieve katholieke schooltje van mijn dochters, of de montessorischool van mijn stiefkinderen. Je kunt tenslotte niet met twee maten meten. Ik weet eerlijk gezegd niet wat je zwaarder zou moeten laten wegen, die angst of de vrijheid van onderwijs in een tijd dat we te maken krijgen met verregaande vertrutting in onze samenleving.

Volkomen voorspelbaar. En voorspeld (maar niet genoteerd).


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .