WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische krachten: verzorgingsstaat

  17 mei 2013

De Volkskrant wijkt wat af van publicaties als De Telegraaf en Elsevier, waar het neoliberalisme er alleen is in de smaken "rabiaat", in dat er ook wat variatie is - het loopt daar uiteen van sterk tot rabiaat. Hier een van de meer gematigden: 


Uit: De Volkskrant, 17-05-2013, column door Rutger Bregman, historicus

Een nivelleringsfeestje van tijd

Tussentitel: Er zijn heel wat dingen die we beter kunnen dan de kille verzorgingsstaat
.
Van Rijn wil dat we meer zorgen voor elkaar, Plasterk vindt dat we beter moeten opvoeden, Bussemaker maant vrouwen meer geld te verdienen, Kamp wil dat we een langere werkweek draaien, Blok eist dat we blijven aflossen, Wientjes adviseert een nieuwe badkuip te kopen en Rutte zegt dat we moeten ophouden met somberen.
    ... De OESO schat de waarde van al ons onbetaalde werk nu al op de helft van het bbp. En dan worden bibliotheek, buurthuis, ouderenzorg en jeugdhulpverlening straks ook nog aan ons uitbesteed. Want inderdaad: er zijn heel wat dingen die we beter kunnen dan de kille verzorgingsstaat. ...
 

Red.:   "Verzorgingsstaten" komen er in twee varianten: "kil" en "onbetaalbaar".
    Maar de bron zit natuurlijk hier:


Uit: De Volkskrant, 30-09-2013, column door René Cuperus, cultuurhistoricus

Onhandig veranderingsmanagement

Vorige week kreeg ik een telefoontje van de BBC. Of het klopte wat er in de Financial Times stond. Dat koning Willem Alexander per Troonrede de Nederlandse verzorgingsstaat had afgeschaft. Hij zou die vervangen hebben door een participation society, met als motto 'ieder voor zich en geen God meer voor ons allen'.
    In mijn beste Engels heb ik die BBC-verslaggever, voor zover ik kan nagaan, kunnen afhouden van een dramatische zwart/wit-uitzending over Nederland. Wij zouden dan geportretteerd zijn als het eerste Noord-Europese land dat zijn naoorlogse verzorgingsstaat niet langer kan betalen, en stelselmatig bezig is zijn publieke voorzieningen terug te snoeien naar vooroorlogse verhoudingen. Je kunt veel van het kabinet Rutte II zeggen, maar zo bont maken ze het nou ook weer niet. Maar veelzeggend is dat men het dus in goed geïnformeerde internationale kring voor mogelijk houdt dat de naoorlogse verzorgingsstaten gaan sneuvelen. Alleen dat feit al spreekt boekdelen.    ...


Red.:   Cuperus is veel te zachtzinnig, vermoedelijk omdat "zijn" partij, de PvdA, er mede verantwoordelijk voor is: men is meer dan druk bezig de sociale maatschappij af te schaffen, mede door en blijkende uit dit soort terminologie. En de bron zit hier:

  De vreemde paradox die zich aan ons voordoet, is dat de georganiseerde solidariteit van de verzorgingsstaat als gedateerd bij het grof vuil wordt gezet, terwijl wel een beroep gedaan wordt op een virtueel reservoir van ongeorganiseerde solidariteit in de samenleving.
    Dit kun je alleen maar bepleiten, als je gelooft dat Nederlanders nu een soort van passieve uitvreters van de verzorgingsstaat zijn. Dat is ongeveer wat Amerikanen van Europeanen vinden. Ik verdenk VVD-chef Halbe Zijlstra ervan deze Amerikaanse visie te delen. In elke porie haat Zijlstra - Hayek in zakformaat - de overheid. Die heeft slaven van ons gemaakt. Die kost geld. Weg met de verzorgingsstaat!

Ploerten uitleg of detail en beulen zijn het. Hayek is, samen met Rand, Friedman en dat soort ideologen, vormgever van de neoliberale versie van de woestijncultuur afkomstig uit het Midden-Oosten .
    Door deze laatste zin werd de redactie herinnerd aan de meest vervente bestrijder van de sociale maatschappij: successchrijver en dagelijks columnist van de Volkskrant Arnon Grunberg. ook lid van de cultuur die stamt uit de woestijnjen van het Midden-oosten, waar overheid een niet-bestaand begrip is. "Overheid" wordt dara verzorgd door Jahweh en Allah. En het betsaan van een overheoid is als een hele Sahara in de ogen van mesne als grunberg. Hier een eerst selctie van zijn opmerkingen daarover - slechts bij een enkel staat commentaar:


Uit: De Volkskrant, 12-05-2010, column door Arnon Grunberg

Verboden

Wij zijn geneigd te denken dat de ander ons van alles wil verbieden.    ...
    Wij zouden niet moeten streven naar het maximaliseren van het aantal verboden, maar naar het minimaliseren ervan. Elk verbod, zeker als het van de overheid komt, of de kerk, is een uitnodiging voor corruptie, machtsmisbruik en cliëntelisme.    ...
     Het beste antwoord lijkt mij een typisch neoliberaal antwoord: laissez faire.


De Volkskrant
, 17-09-2010, column door Arnon Grunberg

Zelfhaat

De woorden van Rutte dat er iets op papier stond waarbij rechts Nederland zijn vingers zou aflikken blijven mij bevreemden. ...
    Van libertijnse trekjes is bij rechts Nederland niets te merken. Geen overheid als nachtwaker.
    De overheid neemt van de middenklasse, in de vorm van belastingen, en deelt uit aan de middenklasse, in de vorm van subsidies. Bij de VVD ligt het accent op huizenbezitters en autorijders, subsidie blijft een sociaal-democratische reflex.    ...


De Volkskrant
, 15-10-2010, column door Arnon Grunberg

Wil

...     Wanneer zulke uiteenlopende columnisten als Marjoleine de Vos en Marcel van Dam over Victor Lammes boek De vrije wil bestaat niet schrijven, moet er iets aan de hand zijn.    ...
    Dat het gedrag van mensen zal veranderen als de omstandigheden veranderen lijkt mij plausibel. Ik heb alleen problemen met het geloof in de goede overheid, die in staat is die omstandigheden te veranderen. Tenzij wij menen dat de overheid van God komt, moeten wij ervan uitgaan dat die overheid besmet is met menselijke zwakten. Als het individu gepredestineerd is, dan is de overheid, een verzameling individuen met een leger en het recht om belasting te heffen, dat ook.
 


De Volkskrant, 20-10-2010, column door Arnon Grunberg

Bourgeoisie

...    De vraag blijft of de staat de zogenaamde decadente kunst moet financieren. Misschien ligt hier een taak voor de bourgeoisie zonder tussenkomst van een log overheidsapparaat.    ...


De Volkskrant, 15-02-2011, column door Arnon Grunberg

Verlicht

...   Opvallend is dat zelfs behoudende Amerikaanse commentatoren als Thomas Friedman in lyrische bewoordingen over de opstand in Egypte berichten. ...
    Het volk mag kiezen wat het wil, mits het zich houdt aan onze normen en waarden. Feitelijk komt dit neer op de Chinese variant van democratie. Welvaart voor allen, maar het denken over staat en samenleving wordt gedirigeerd door de overheid.    ...
 

De Volkskrant, 02-05-2011, column door Arnon Grunberg

Sociaal-democratie

...    De meeste idealen van de sociaal-democratie zijn in West-Europa gerealiseerd. Die verworvenheden liggen minder onder vuur dan sommigen ons willen laten geloven. Geen politicus in Nederland beweert dat de overheid het probleem is.    ...


Red.:   Een keiharde leugen.

  De reëel bestaande sociaal-democratie, ik zou zeggen het gehele politieke apparaat in Nederland, komt nauwelijks verder dan het verheerlijken van zieligheid en het verafschuwen van individuele prestaties.

Nog een keiharde leugen. Iedereen zou inmiddels hebben kunnen inzien dat deze man gestoord is. Hier is het definitieve bewijs. Dit is op zijn minst een psychopaat.
  Ook moet ik bekennen dat het geloof dat Jezus op aarde is teruggekeerd in de vorm van de overheid, niet aan mij is besteed.

En hier zie je het denkkader van zijn psychopathie: de absoluutheid van Joodse ideologieën (voor de volledigheid: Jezus was een Jood met een ideologie die de ideologie van de overige Joden bestreedt).
   


De Volkskrant, 10-06-2011, column door Arnon Grunberg

Citotoets

Aan het eind van mijn lagere school, de Amsterdamse Montessorischool, moest ik de Citotoets maken. ...
    Moet de overheid bepalen wanneer een kind bepaalde vaardigheden beheerst? Indien ja, dan vertrouwt de overheid onderwijzers en ouders niet.    ...


Red.:   En alweer komt ook het denkkader naar buiten:
  Aleid Truijens schreef woensdag in de Volkskrant dat de Citotoets de enige objectieve bescherming is tegen vooroordelen van ouders en leraren. Een blind vertrouwen in de Citotoets lijkt me een goed voorbeeld van seculiere religie.

De monotheïstische is Joodse religie.


De Volkskrant, 11-07-2011, column door Arnon Grunberg

Vrije markt

...    Helaas geloven weldenkende mensen in Nederland nog altijd dat het beter is illegalen op te sluiten dan hen te laten meedraaien in de zwarte economie.
    Het leven in New York zou voor een groot gedeelte tot stilstand komen als alle illegalen worden uitgezet.
    Wie werkelijk gelooft in de vrije markt zou moeten concluderen dat de overheid een stapje terug moet doen als volwassen mensen gemeenschappelijk tot de conclusie komen dat het minimumloon een verouderde maatregel is.


Red.:   Naast de absolutistische religie is het nomadisme het grote kenmerk van de Joodse cultuur: iedereen moet vrij door de woestijn kunnen rondtrekken.


De Volkskrant, 14-07-2011, column door Arnon Grunberg

Donatie

Onlangs maakte ik bekend duizend euro per jaar te doneren voor literaire tijdschriften. Ik riep anderen op dit ook te doen.
    De overheid is een ongeluksmachine; hoe onafhankelijker van de overheid, hoe gelukkiger je wordt.   ...


De Volkskrant, 05-09-2011, column door Arnon Grunberg

Overheid

Op zaterdag stond er in de Volkskrant een interessant interview van Wilma de Rek met hoogleraar economie en lid van de Eerste Kamer Esther-Mirjam Sent (PvdA).
    Sent merkt op dat de zucht naar beheersbaarheid leidt tot een overmaat aan regelgeving, met bureaucratisering als gevolg.
    De drooglegging in Amerika liet al zien dat een reëel probleem (alcoholisme) niet bestreden kan worden door een overheid als strenge vader.   ...
    Ik kan mijn twijfels hebben bij burgers die zeggen: ik wil dat de overheid bepaalt waar ik mijn ziektekostenverzekering afsluit en hoe ik voor mijn pensioen spaar. Maar als sommige kiezen voor een SM-relatie met de overheid, wie ben ik? Niet elke burger heeft dezelfde verlangens en behoeftes.
    Wil de overheid effectief de maatschappij reguleren, moeten burgers kunnen kiezen met welke overheid zij te maken willen hebben: de vader of de nachtportier


De Volkskrant, 21-09-2011, column door Arnon Grunberg

Verzorgingsstaat

Heeft de New Deal van Franklin D. Roosevelt het kapitalisme gered? Ja zeker, het kapitalisme heeft de verzorgingsstaat nodig.
    Meneer Unilever wil zijn Unox-worsten aan zoveel mogelijk mensen verkopen. Daarom moeten arme mensen geld (uitkeringen) van de overheid krijgen om die worsten te kunnen kopen.
    Meneer Pfizer wil dat alle zieke en het liefst ook alle gezonde mensen zijn medicijnen aanschaffen. Ziektekostenverzekeringen stellen de armen in staat uit de medicijnkast van meneer Pfizer te snoepen.
    Voor de overheid is het goedkoper en rendabeler een burger een uitkering te geven dan hem op te sluiten in de gevangenis. Sociale voorzieningen voorkomen dat zich een onderlaag vormt die het genot gaat zoeken in opstand en geweld.
    De verzorgingsstaat stimuleert de economie en is tevens een kalmeringsmiddel, een soort valium, hij houdt burgers rustig en kneedbaar. Ethische redenen voor een verzorgingsstaat zijn bijzaak.


Red.:   Naast de al vestgestelde psychopathie, kunnen we nu dus ook de pure kwaadaardigheid erna toevoegen.


De Volkskrant, 01-10-2011, column door Arnon Grunberg

Hulpjes

Op donderdag berichtte de International Herald Tribune dat sommige hegdefundmanagers bezig zijn Griekse staatsobligaties te kopen. ...
    De markten zijn slimmer dan de kiezer. Volg het geld, niet de kiezer.
    Anti-Europees populisme is voor verliezers. Om die verliezers rustig te houden dient de overheid een royale verzorgingsstaat in stand te houden. De rest kan worden overgelaten aan de hegdefunds. En voor de broodnodige morele verontwaardiging zijn er columnisten.


De Volkskrant, 08-10-2011, column door Arnon Grunberg

Welvaart

...    Een overheid kan welvaart evenwichtiger verspreiden, maar die overheid kan niet of nauwelijks welvaart genereren. Dat begrijpen veel politici en commentatoren nog altijd niet.


De Volkskrant, 20-10-2011,  column door Arnon Grunberg

Vetbelasting

Een overheid dient zich terughoudend op te stellen als het gaat om het opvoeden van haar burgers. ...


Red.:   Wordt vervolgd. Voor meer voorbeelden van de hand van Grunberg, zie hier  .
    Arnon Grunberg is niet de enige in de Volkskrant die smerig stookt tegen sociale voorzieningen - naast de hele economie- en politieke redactie. Hier is een ander, een reguliere verslaggever, of, zoals nu, correspondent:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2014, door Peter Giesen

Analyse | Verdeeld Frankrijk

Hollande biedt Franse Tea Party trillende hand

Links Frankrijk is woedend op zijn president omdat hij geen antwoord heeft op de reactionaire krachten in het land.


De straat heeft weer eens gewonnen in Frankrijk. Zondag demonstreerden minstens 100 duizend vertegenwoordigers van de beweging tegen het homohuwelijk tegen de mogelijke openstelling van in-vitrofertilisatie voor lesbische stellen en alleenstaande moeders. Een dag later schoof de regering de kwestie op de lange baan.    ...
    Volgens regeringsbronnen was deze nieuwe wending slechts een rationele tactische zet. Hollande heeft al zijn kaarten op de hervorming van de economie gezet. Hij heeft geen zin in een tweede front, in een heftige polarisatie over een betrekkelijk ondergeschikt punt. Maar zijn manoeuvre voedt opnieuw de twijfel over zijn leiderschap. Als hij werkelijk in de verzorgingsstaat gaat snijden, ...


Red.:   Alles onthullend is hier dat woordje 'snijden'. Dat doe je in een gezwel - in dit soort gebruik. En dus is de verzorgingsstaat een gezwel. Volgens Peter Giesen.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .