WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Westerse cultuur: organiseren

11 jun.2014

Er is een apart artikel en een verzameling bronnen uitleg of detail gewijd aan het verschil tussen de westerse vorm van organisatie of organiseren, en de niet-westerse vormen ervan. Het verschil voornamelijk zijnde dat men het doodgewoon niet kan.
    Natuurlijk is dit iets dat door politiek-correcten en multiculturalisten ten stelligste ontkent wordt, want "Alle culturen zijn gelijkwaardig" .
    Maar soms wordt men zo hardhandig met de neus op de feiten gedrukt, aangaande landen als Marokko, Turkije enzovoort, dat men wel moet toegeven dat het daar toch niet helemaal hetzelfde is georganiseerd als hier.
    Maar als men dat schoorvoetend heeft erkend, volgt natuurlijk onmiddellijk de nog stelligere bewering dat dit absoluut niet geldt voor de hier in Nederland aanwezige immigranten uit die landen, want die hebben bij de eerste schrede vanaf de vliegtuigtrap of het eerste bandenspoor binnen Nederlands grensgebied onmiddellijk alle eigenschappen die maken dat hun landen van oorsprong toch wel wat minder functioneren afgelegd.
    Dus daarom, ten overvloede voor iedereen met enig gezond verstand, hier wat voorbeelden van het niet kunnen organiseren van allochtone immigranten:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2012, van verslaggevers Merijn Rengers en John Schoorl

FORUM is nog altijd een 'ernstig verdeelde' club

Bij multicultureel instituut FORUM rommelt het door, ook na eerdere kritiek op hoofdbestuurder Harchaoui. Die vertrouwt op de reoganisatie.

FORUM, het instituut voor Multiculturele Vraagstukken, is een slecht geleide en intern ernstig verdeelde organisatie. Dat blijkt uit een strikt vertrouwelijk rapport, in bezit van de Volkskrant.
    Het rapport, dat dateert van september 2011, is opgesteld door interim-bestuurder Dineke Mulock Houwer. Deze oud-topambtenaar werd vorige zomer aangesteld bij FORUM naar aanleiding van een aantal kritische publicaties over het functioneren van de raad van bestuur van de multiculturele instelling. Deze raad van bestuur bestaat uit één man, de jurist Sadik Harchaoui - die tevens de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling is. Naar aanleiding van het rapport van Mulock Houwer wordt FORUM momenteel - onder begeleiding van Bureau Berenschot - gereorganiseerd.
    De klachten die de aanleiding vormden voor het aanstellen van Mulock Houwer behelsden de hoogte van het salaris en de declaraties van Harchaoui, maar ook de manier waarop hij leiding gaf aan het multiculturele kennisinstituut. Harchaoui zou, in de ogen van een deel van de medewerkers, te veel macht naar zich toe hebben getrokken en ongeschikt zijn als directeur.
    Mulock Houwer toont zich in het vertrouwelijke rapport kritisch over de 'grote concentratie van macht (en belasting)' bij Harchaoui, over het feit dat leidinggevenden 'geen aansturing/coaching door de bestuurder' ervaren, net als een gebrek aan 'binding en gezamenlijkheid' en 'breed gedragen besluitvorming'.   ...


Red.:    Tja, Allah is de absolute baas, en het grote voorbeeld voor alle moslims ...
    Natuurlijk mocht die Harchaoui blijven. met dus uiteindelijk dit als resultaat:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2014, ANP

Doek valt voor multicultureel instituut Forum na stoppen subsidie


Forum, het kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken, verdwijnt waarschijnlijk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stopt per 1 januari volgend jaar de subsidiëring. Dat heeft minister Asscher de Kamer laten weten. ... De instelling uit Utrecht ontvangt dit jaar nog 5,5 miljoen subsidie. Forum is voortgekomen uit een fusie van tien minderhedenorganisaties en neemt een prominente plek in bij het debat over de multiculturele samenleving. Volgens het ministerie kan Forum niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het Verwey-Jonker instituut en Movisie kunnen dit wel, en daarom wil Asscher deze instellingen de komende vier jaar subsidie hiervoor geven.


Red.:   Het Verwey-Jonker instituut en Movisie worden heel ordinair en heel ouderwets geleid door blanken.
    Een al decennialang erkend wespennest is dit:
 

Uit: De Volkskrant, 04-11-2009, ANP

Arrestaties na fraude omroepgeld moslimomroep

Bij een strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van omroepgeld van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) heeft de FIOD-ECD woensdag vier verdachten aangehouden. Dat meldde het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM).
    Het gaat om de ex-directeur van de omroep in Vlaardingen, en zijn zoon en diens vrouw uit Schiedam. ... Het functioneel parket vermoedt een fraude met een omvang van meer dan 600.000 euro en sluit meer aanhoudingen niet uit.
    Na een aangifte van het Commissariaat voor de Media begon het functioneel parket in december 2008 met het onderzoek. In maart deed justitie in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Utrecht al invallen, ...
    Het OM verdenkt alle verdachten van valsheid in geschrifte. De ex-directeur van de NMO zou zich verder schuldig hebben gemaakt aan het oplichten van de Belastingdienst en het aannemen van steekpenningen. ...


Red.:   Elke keer wordt weer geprobeerd de moslims zelf hun omroep te laten regelen, en lek keer weer eindigt het met ruzie of iets dergelijks. Op het ogenblik, 20104 schijnt het weer in Nederlandse handen te zijn bij de NPO.
    Er is één en slechts één ding dat moslims wel kunnen organiseren: het bouwen van moskeeën. Nu is de islam de zin van hun leven, dus daarvoor kan, met uiterste inspanning, het nog net voor elkaar komen. Net zoals in de islamitische tsunamigebieden er in de getroffen gebieden meestal nog slechts één gebouw overeind stond: de moskee uitleg of detail (daar was alle geld in gestoken). Voor de rest huldigen ze nog steeds de cultuur van "Iedere man is baas over zijn eigen kameel".
    En dan uit die andere denominatie van buitenaf:
 

Uit: De Volkskrant, 01-09-2007, van verslaggever Weert Schenk

Vergunning Kwakoe onzeker na wanbetaling

Organisatie zomerfestival heeft tonnen schuld | Wethouder: ‘De rek is eruit.’


Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost dreigt Kwakoe Events na ruim twintig jaar de vergunning te onthouden voor de organisatie van Kwakoe, het grootste multiculturele festival van Nederland. De organisator heeft bij het stadsdeel een schuld van ruim 300.000 euro.
    De nu bekende schuldenlast bedraagt meer dan de helft van de totale begroting van het populaire zomerfestival, dat volgens Kwakoe Events zes ton beloopt.
    Kwakoe Events voldoet al sinds 1998 niet of slechts mondjesmaat aan de betalingsverplichtingen tegenover het stadsdeel. In 2002 werden de schulden van de voorafgaande jaren kwijtgescholden, maar volgens het stadsdeel zijn nieuwe afspraken niet nagekomen. Tot nu toe heeft dat niet tot sancties geleid.
    Volgens wethouder Emile Jaensch heeft Kwakoe Events, een commerciële onderneming, deze week gezegd niet aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Hij betwijfelt de juistheid van die mededeling: ‘Een evenement met honderdduizenden bezoekers kan zichzelf bedruipen.’
    Jaensch zegt dat Kwakoe Events nooit de hoogte van de onbetaalde rekeningen heeft betwist. ‘De gelegenheid om prettig af te betalen, is nooit aangegrepen. Bij ons is de rek eruit.’
    Kwakoe-bestuurder John Tjon A Ten wil niet reageren op het besluit van het stadsdeel: ‘Ik heb geen brief ontvangen.’ Hij erkent dat er ‘verschillen van mening’ zijn. Onlangs zei Tjon A Ten nog dat er geen sprake is van een in de tonnen lopende schuld: ‘Ik heb er nooit iets over gehoord.’   ...


Red.:   Een minstens zo groot wespennest als de moslimomroep. Het is het enige dat Surinamers in Nederland organiseren, dat Kwakoe-festival, en er nooit iets anders dan onmin en ruzie geweest. Vooraf, achteraf, of vooraf en achteraf.
    Het is zo voor de hand liggend: ze zitten hier omdat hun thuisland niet kunnen organiseren, en hier kunnen ze dan natuurlijk ook niet organiseren..


Naar Westerse cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .