WERELD & DENKEN
 
 

Website: toelichting methodiek

De op deze website gebruikte aanpak is gebaseerd op concepten uit de Algemene semantiek, de leer van het verband tussen woorden en dingen. Die methode gaat ervan uit dat er verschillende niveaus zijn waarop men over de werkelijkheid kan praten, en dat die niveaus verschillen in hun mate van algemeenheid en hun mate van detail: naarmate een niveau algemeen is, is het aantal details kleiner; algemener zou men dus ook grover kunnen noemen. Voorbeeld is de relatie tussen psychologie, dat de de geest en het gedrag van een individu beschrijft, en de sociologie, die de gedragingen en motieven van grote groepen individuen tot onderwerp heeft. De hier gebruikte reeks onderwerpen Wetenschap, Psychologie, Sociologie, Economie, Politiek & Media, en Rijnlandmodel is een toepassing van deze aanpak.

Deze manier van abstraheren van lagere tot hogere niveaus heet in de Algemene semantiek de abstractie ladder, of origineel de ladder of abstraction. Zowel de niveaus als de gekleurde pijlen om te linken tussen niveaus zijn een directe toepassing van de theorie van de Algemene semantiek. De theorie ingeleid hier uitleg of detail en verder uitgewerkt vanaf hier vervolg - meer detail kan men vinden in S.I. Hayakawa, Language in Thought and Action vervolg , of Wendell Johnson, People in Quandaries vervolg .


Naar Gebruiksaanwijzing , of site home  .