WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtonenproblematiek als parabel

Uit een artikel van cultuurhistoricus Thomas von der Dunk, de Volkskrant (29-11-2004), over de mogelijke toetreding van de Oekra´ne tot de EU (volledig artikel hier )


…     Bovendien draagt de grenzeloosheid van Europa ook bij aan de politieke instabiliteit in de kernlanden, omdat de voordelen – vrij personen- en goederenverkeer – hoofdzakelijk door de bovenlaag worden geplukt, en het minderbedeelde deel van de bevolking zijn sociaal-culturele en sociaal-economische bestaanszekerheid ziet verminderen: door migranten die in de oude wijken terecht komen, en door de uitkleding van de verzorgingsstaat die met een beroep op open grenzen en 'globalisering' wordt gelegitimeerd. Het feit dat de mislukte Messias uit Rotterdam het recent tot Grootste Nederlander heeft geschopt, zegt genoeg over die maar al te begrijpelijke onzekerheid genoeg.


Red.:   In dit licht bezien is de houding van de links politieke elite met betrekking tot allochtonen en immigratie niets minder dan verraad. Dat Wouter Bos zijn angst uitspreekt voor een 'nieuwe opstand kiezers' (de Volkskrant, kop van artikel op voorpagina, 27-11-2004) is dan ook een juist inzicht in de gevolgen van de eigen daden. Er worden echter geen juiste conclusies uit getrokken, zie .


Addendum september 2005:
De grens van wat gezegd kan worden is nog steeds langzaam aan het schuiven, gezien het onderstaande stuk waarin die oneerlijke lastenverdeling voor het eerst als apart item wordt besproken:


Uit: De Volkskrant, 02-09-2005, door Anneke Walsma, onderwijskundige aan het Drenthe College en van 1986 tot 1998 PvdA-lid van de Groningse gemeenteraad

Verdeel lasten migrantenbeleid beter

Het is zeer de vraag of de termen vrijheid en tolerantie zo goed bruikbaar zijn als Ayaan Hirsi Ali veronderstelt (Forum, 30 augustus). ... Iedereen die weleens overlast ervaart, weet dat. In het dagelijks leven geeft dat discussie over de individuele vrijheid van de een versus de vereiste tolerantie van de ander. De termen wentelen zich dan naar de kant van de gebruiker.
... Met elkaar samenleven, of op zijn minst vredig naast elkaar leven, is een opdracht die allochtonen en autochtonen samen hebben.
    De belangrijkste, nog steeds onopgeloste kwestie is de ongelijke maatschappelijke verdeling van die opdracht. Het is al decennialang bekend dat de komst van de migranten eisen stelt aan de samenleving die hen opneemt en hun de gelegenheid geeft te integreren, erbij te horen. De lasten daarvan zijn eenzijdig gedragen: over het hele land gezien door een aantal zeer grote steden en binnen vele steden door bepaalde buurten. Er is in deze buurten onmiskenbaar meer diversiteit dan in andere, zelfs als het multiculturalisme als theoretisch kader wordt afgewezen. Hier is niet zozeer tolerantie in het geding, of vrijheid - hier is een zeer groot beroep gedaan op de solidariteit.
    Een eerlijker verdeling van de lasten van het migrantenbeleid moet een politiek thema worden. Dit moet niet alleen worden overgelaten aan burgers die besluiten met elkaar een school weer in zwartwitbalans te brengen of woningbouwcorporaties die zich op toewijzingsbeleid bezinnen. Burgers en maatschappelijke organisaties moeten zich hierin met initiatieven gesteund weten.


Red.:   Maar het is nog erger: als mensen uit die groepen of wijken bezwaar maken tegen deze oneerlijke lastenverdeling, natuurlijk op hun manier, wordt ze door de vrijgestelden allerlei lelijke verwijten voor de voeten geworpen, waarvan populisme nog de minste is, zie onderstaand:


VARA TV Magazine
#22-2004, door Elsbeth Etty

TV & rancuneleer

Tussentitel: De teleurgestelde wrokt omdat hij daarin de lust beleeft der permanente ontevredenheid

Hoe ze in mijn buurtcafÚ terechtkwamen, weet ik niet, maar een week nadat ik hun netco÷rdinator Joop Daalmeijer had ge´nterviewd voor NRC Handelsblad, trof ik rond de tap een groep verslaggevers van de AVRO die voor Netwerk werken. Daalmeijer verdedigde in dat interview de stelling dat 'het rechtse geluid'  terug moet op tv en wel op Nederland 2. Hij pleitte ervoor dat 'zijn' zender stem geeft aan wat hij noemt rechtse 'onderbuikgevoelens'. Dingen als afkeer van asielzoekers en immigranten. ...


Naar Allochtonenproblematiek als parabel , HiŰrarchie allochtonen  , of site home .