WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Asielzoekers: steun

18 sep.2002; rev.29 apr.2008

Het geven van ruimhartig asiel, terwijl alom bekend is dat meer dan 80 procent bestaat uit asiel-oplichters uitleg of detail , heeft een wijdverspreide steun:


Uit: De Volkskrant, 24-08-2002, door P.C Emmer, hoogleraar in de geschiedenis van de Europese expansie aan de Universiteit Leiden en redacteur van de Encyclopedie van de Europese migratiegeschiedenis.

(Titel onbekend)

...    Meer markt voor migranten kan erin slagen het woord 'migrant' weer een positieve betekenis te geven. De migrant moet weer een harde werker worden, die op allerlei manieren probeert vooruit te komen. Het beeld van de luie, onaangepaste vreemdeling, die het sociale zekerheidsstelsel uitmelkt, moet verdwijnen. In de Verenigde Staten heeft de 'markt voor migranten' altijd bestaan en daar scheppen de nieuwkomers meer banen dan ze in beslag nemen, betalen meer belasting dan ze aan uitkeringen en subsidies ontvangen en richten ze gemiddeld meer ondernemingen op dan de autochtone Amerikanen. Als we afscheid nemen van de immigratiepolitiek van de laatste vijftig jaar, is zo'n ontwikkeling in het toekomstige Europa ook mogelijk.


Red.:
   In het eerste deel van het citaat staan doelstellingen van de professor. Het tweede deel verschaft het middel tot het doel: de vergelijking met de Verenigde Staten, dat wil zeggen: de professor beveelt de Amerikaanse methode aan.

Het citaat laat ook overduidelijk de manco's van de vergelijking zien:

  • de nieuwkomers betalen meer belasting dan ze aan uitkeringen en subsidies krijgen, omdat die uitkeringen en subsidies heel laag tot niet bestaand zijn
  • ze scheppen meer banen dan autochtone Amerikanen omdat ze bij binnenkomst geen banen hebben, dus ze moeten wel
  • ze richten meer ondernemingen op dan autochtone Amerikanen omdat ze niet binnen de bestaande banen passen.

Het gemeenschappelijke aspect achter deze weerlegging van de vergelijking is dat de Verenigde Staten geen noemenswaardig stelsel van sociale zekerheid hebben . De zaak waar de professor in zijn doelstellingen tegen ten strijde trekt is het beeld dat asielzoekers krijgen door hun gebruik van de Europese sociale voorzieningen. Met zijn vergelijking met de Verenigde Staten als oplossing voor dit asielzoekersprobleem kiest de professor bij implicatie voor de afschaffing van de Europese sociale voorzieningen.
    Van later datum een herhaling van dit pleidooi:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2005, door Piet Emmer en Hans Wansink

Werkende migranten van harte welkom

Onze samenleving heeft de arbeidskracht van immigranten hard nodig; schuif ons trauma terzijde en spreek nieuwe regels af, bepleiten Piet Emmer en Hans Wansink


De ervaringen met migratie zijn de laatste dertig jaar zo somber geweest, dat we buitengewoon huiverig zijn om nieuwe migranten toe te laten. Immigratie is een trauma geworden en over trauma's zwijg je liever. Maar zonder migratie was het spreekwoordelijke Hollands Welvaren nooit tot stand gekomen. Vanaf de zestiende tot diep in de twintigste eeuw hebben arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de Nederlandse economie. Onze geschiedenis laat zien dat migratie voordeel kan opleveren voor het land van herkomst, voor de migrant en voor Nederland.   ...
    Tegelijkertijd moet Nederland accepteren dat arbeidsmigranten nodig zijn en nodig blijven. Het helpt niet om immigratie simpelweg een halt toe te roepen. De overheid kan beter proberen arbeidsmigratie te reguleren - in het belang van onze economie en onze maatschappij maar ook in het belang van de uitgebuite immigranten zelf.


Red.:   Tussen deze twee alinea's staan een heleboel mitsen en maren, die deels aan het voorgaande tegemoet komen, maar in de politiek werkt het bijna altijd zo dat de slechte aspecten van een plan worden overgenomen, en de goede niet, want die kosten wat - of passen niet in de ideologie. En daarmee zou ook dit pleidooi neerkomen op de slechte versie: ruime of vrije immigratie.


Naar Asielzoekers , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .