WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Asielzoekers: bedrog

31 jul.2007

Als eerste een artikel van al een paar jaar terug, toen dit soort openbaringen over de werkelijkheid van het asielzoeken echt not done waren, van een zeer oprecht en gewaardeerd journalist (in 2007 overleden):


Uit: De Volkskrant, 19-03-2005, column van H.J. Schoo

Zelfstrelende barmhartigheid

...Maar de werkelijkheid van de 'asielindustrie' is nog cynischer. Deze week werd dat wederom vastgesteld door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Nederland is een belangrijk doorvoerland van illegalen. Mensensmokkelaars managen de vluchtelingenstroom - ook degenen die nog naar Nederland komen. De nationale vrijhaven Schiphol fungeert als draaischijf. Tientallen netwerken zijn hier actief, waaronder Chinese, Irakese, Turkse en Somalische bendes, die reissommen tot 20 duizend euro opstrijken.
    Het gaat al jaren zo. Vorige week zette de Leidse hoogleraar migratiegeschiedenis Piet Emmer in Trouw de feiten van de 'niet-westerse asielmigratie' van de afgelopen twintig jaar op een rijtje. De wonderbaarlijke saga van de Tamils bijvoorbeeld, die in de jaren tachtig opdoken in Duitsland en Nederland. Ogenschijnlijk spontaan, in werkelijkheid door toedoen van cynische Oost-Duitse politieke machinaties, West-Duitse halsstarrigheid en - ook toen al - het winstbejag van een luchtvaartmaatschappij. Aan het 'gat van Berlijn' dat zo ontstond, hebben we tot de dag van vandaag de tragische rozenverkopers in de horeca te danken.
    Emmer gebruikt de Tamils als metafoor voor wat nadien op grote schaal volgde. Zij verruilden Sri Lanka niet voor Europa om het vege lijf te redden - daarvoor hadden zij net zo goed (of beter) terecht gekund in het nabije Tamil Nadu in India. Nee, de Tamils betaalden grof geld voor een verre reis om het elders beter te krijgen. Zij investeerden in een veiliger én welvarender toekomst. ...


Red.:   Hier wordt officieel vastgesteld wat ieder weldenkend mens had kunnen vermoeden dertig jaar geleden, en vijftien jaar geleden had kunnen weten door te kijken naar actualiteitenreportages op televisie. Ter illustratie van deze beweringen, zie wat de hoofdredacteur van deze site in 1993 schreef in de Volkskrant , of in 2005 (ongepubliceerd) . Het artikel van Schoo bevat ook een analyse van de besluitvorming rond asielzoekers, die overkomt met onze analyse.
    Een ander aspect van het proces:
 

Uit: De Volkskrant, 11-03-2005, van verslaggevers Toine Heijmans en Iñaki Oñorbe Genovesi

Politici zwichten vaak voor negatieve berichten

Media-aandacht werkt, weten uitgeprocedeerde asielzoekers. Justitie is daarvan doordrongen en houdt bij het uitzetten rekening met 'publicitaire risico's'.

...    Media-aandacht werkt. Ook Justitie is daarvan doordrongen. Bij iedere uit te zetten asielzoeker wordt gekeken naar 'publicitaire risico's', aldus het Handboek Project Terugkeer van het ministerie.   ...
    Verdonk gaf al vaker op kleine schaal informatie. Ze vertelde vorig jaar november, tijdens een debat met de Kamer, details over een ex-asielzoeker die was uitgezet naar Kameroen. Diens verhaal was eerder uitgemeten in tv-programma TweeVandaag. Directeur Veld van de IND vertelde in de Volkskrant van april 2004 over de Koerdische familie Abbas uit Grijpskerk. Die was geportretteerd in een serie; vader Shezzad, moeder Pagshan en de vier kinderen wezen wekenlang op het grote onrecht dat hen werd aangedaan.
    Na lang aarzelen gaf Veld een reactie en wees op de inhoud van het dossier. Daarin viel te lezen dat de familie bij hun komst naar Nederland valse namen had opgegeven en eerdere asielaanvragen in Frankrijk en Duitsland had verzwegen. ...


Uit: De Volkskrant, 09-06-2005, rubriek Tijdschriften, door Renée Braams

Pech gehad, Safa, Ram, Hanna, en Gerrie

HP/De Tijd is de boze-pubertoon waarmee het blad zich in de Pirn Fortuyn-tijd onderscheidde, weer vrijwel kwijt. Het omslagartikel is zelfs bewonderenswaardig toonloos. Droogjes wordt het waarheidsgehalte onderzocht van de trieste verhalen in de VARA-filmpjes over uit te zetten asielzoekers. Safa uit het fimpje Pech gehad heeft een onsamenhangend verhaal opgedist over zijn verzetsleven in Iran. Ram uit het gelijknamige filmpje is nooit lid geweest van de Tamil Tijgers. Georges, die zich meldde als ama, minderjarige asielzoeker, was waarschijnlijk veel ouder. In Mauretanië was hij immers leraar wis- en natuurkunde? De conclusie kun je zelf trekken: de gefilmde asielzoekers willen gewoon hier blijven en halen daarvoor alles uit de kast. Jiskefet-achtige verliefde hulpverleensters zijn hen daarbij van dienst. De VARA-kijker gunt deze 26 duizend gezichten een plekje in Nederland. Maar HP/De Tijd kritiseert terecht het gebruik van kinderen als zieligheidsbewijs: 'De vluchtelingen' hebben er zelf voor gekozen om in kansloze zaken door te procederen. Heel treurig dat er dan kinderen zijn geboren, die het land van hun ouders niet eens kennen. Maar is dat niet vooral de ouders aan te rekenen?' ...
 

Red.:   In 2005 was er nog bijna universele steun voor de asielzoeker - een sporadisch bericht als het volgende had dan ook totaal geen gevolgen:
 

Uit: De Volkskrant, 24-02-2006, van verslaggeefster Margreet Vermeulen

Somaliërs 'helpen' elkaar graag met een paspoort

Somaliërs doen vijf keer zo vaak aangifte van vermissing of diefstal van identiteitspapieren als andere bevolkingsgroepen. Grootschalige mensensmokkel, onder anderen van kinderen, zou de achtergrond zijn.

...   De Kamer is opgeschrikt door een uitzending van Netwerk, dat liet zien hoe Somalische kinderen illegaal naar Nederland worden gehaald enkel en alleen vanwege de kinderbijslag. Zijn ze daarvoor te oud, dan worden ze in Somalië ingeruild voor jongere kinderen. In de tussentijd worden ze niet zelden uitgebuit, zo is het vermoeden. Onduidelijk is hoeveel kinderen op die manier zijn achtergelaten in Somalië. Een aantal is naar Ethiopië uitgeweken en heeft zich daar tot de Nederlandse ambassade gewend. Ze hebben geen papieren en weten niet wie hun ouders zijn. Inmiddels zijn twee broers via de ambassade overgedragen aan hun biologische ouders in Somalië.


Red.:   Maar geleidelijk verschoven de panelen enigszins, en kwamen ook de achtergronden van de generaal-pardonners in de niet-multiculti media terecht:
 

Uit: HP/De Tijd, 06-07-2007, door Fleur Jurgens

Asiel, list & bedrog

De asielzoeker George Sid Ahmed, bekend van de VARA-serie 26.000 gezichten, loog een heel leven bij elkaar: naam, leeftijd, familie, opleiding, geboorteland, noem maar op. Toch komt hij in aanmerking voor het generaal pardon.


Tussentitels: 'Veel Afrikanen zeiden: hou vol, zo zijn we allemaal Nederlander geworden.'

Ze moet nog van haar valse achternaam zien af te komen; Hester Sid Ahmed wil weer gewoon Hester Pouw heten. "Het kost allemaal zo veel negatieve energie," zegt ze aan haar keukentafel in Drachten. Het familieportret aan de muur markeert tijden van naïef geluk.
    In een romantische bui gaf zij vijf jaar geleden haar naam weg aan de asielzoeker Georges, die ze in het jaar 2000 had leren kennen in het asielzoekerscentrum (azc) van Heerenveen. Hester liep daar stage. Zij moest een huiswerkcursus opzetten om alleenstaande mindeljarige asielzoekers te helpen met Nederlands. Georges Sid Ahmed was de enige die kwam opdagen. Al snel bloeide er iets moois op tussen Hester en Georges. Ze gingen samenwonen en twee jaar later traden zij in de gemeente Smallingerland in het huwelijk. Dat Georges niet over identiteitspapieren beschikte, was geen probleem; de christelijke gemeente nam er genoegen mee dat deze voorbeeldige asielzoeker zich 'onder ede' legitimeerde.
    Maar een maand geleden bleek hun 'asielhuwelijk' een grote leugen. Haar man Georges Sid Ahmed, met wie Hester inmiddels twee chocoladekleurige zoontjes heeft, heet in werkelijkheid Georges Djalla Folefack. Hij is niet geboren in Mauretanië op 26 april 1983, maar in Kameroen op 26 april 1975. Zijn persoonsbewijs bleek al die jaren gewoon in een oude schoenendoos bij haar op zolder te liggen. ...


Red.:   En let vooral op de vermelde tussentitel: 'Veel Afrikanen zeiden: hou vol, zo zijn we allemaal Nederlander geworden.' Het gaat dus niet over die ene Afrikaan die leugenaar is. De meeste, zo niet bijna alle Afrikaanse asielzoekers zijn leugenaars.
    In de Volkskrant is zoiets natuurlijk onmogelijk. In de onderstaande bron komt wel iets dergelijks naar buiten, maar dat kon alleen omdat het eigenlijke onderwerp wat anders was, namelijk de commotie rond de valse gegevens die prominent vluchtelinge Ayaan Hirsi Ali had opgegeven. Omdat deze bron uit de onverdachte hoek afkomstig is, namelijk van een vluchtelinge, is deze dus hoogst betrouwbaar:


Uit: De Volkskrant, 18-05-2006, van correspondent Fokke Obbema

Interview | Frans-Iraanse geestverwante boos om kwestie-Hirsi Ali

‘Dit doe je niet met voorbeeld van geslaagde integratie’


Dat Nederland zich erop voorstaat tolerant te zijn, bevalt schrijfster Chahdortt Djavann helemaal niet. Ja, tolerant voor de verkeerde mensen misschien. Ze vindt het schandalig wat er met Hirsi Ali is gebeurd.

...    Aan die generositeit ontbreekt het bij de Nederlandse regering. Die tilt veel te zwaar aan ‘enkele leugens’, vindt zij. ‘Een andere naam en een andere geboortedatum – er is toch niemand die daarmee kwaad is gedaan? Ik denk dat 95 procent van de mensen die politiek asiel aanvragen de gevaren waaraan zij blootstaan overdrijft.’ ...


Red.:    Maar het kan erger dan het zijn van een (grote) leugenaar:


Volkskrant.nl, 02-09-2007, ANP

'Van oorlogsmisdaden verdachte Nederlander opgepakt'

Aan de grens tussen Oostenrijk en Slovenië is een verdachte van oorlogsmisdaden opgepakt die de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat meldt zondag het radiostation B92 uit Belgrado. De 43-jarige man kon worden aangehouden op basis van een opsporingsverzoek van de autoriteiten in Bosnië.


Hij wordt er van beschuldigd oorlogsmisdaden te hebben gepleegd tijdens de burgeroorlog die tussen 1992 en 1995 in Bosnië woedde. Vermoedelijk gaat het om een tot Nederlander genaturaliseerde ex-Joegoslaaf. ...


Uit: De Volkskrant, 04-09-2007, door Anja Sligter

Drummers uit Burundi verdwijnen in illegaliteit

Bij het laatste concert stonden na de pauze al vijf trommelaars minder op het podium van de Lindenberg te Nijmegen, en de volgende dag waren nog eens zeven slagwerkers spoorloos verdwenen. De als liefdadigheidsactie opgezette tournee bleek een ticket naar het rijke westen.
    Van de veertien Burundese trommelaars die de laatste twee weken met zo’n veertig optredens schoolintroducties verlevendigden, zijn er nog twee over. De rest nam afgelopen weekeinde de benen – met achterlating van hun paspoorten, kleren en heel veel trommels.
    Voorzitter Gerald Hartjes van Rhythm for Revival voelt zich ‘genaaid’. Hij had met leden van zijn koor de trommelaars op een festival in Oeganda ontdekt en naar Nederland gehaald. De bedoeling was geld op te halen voor een opleiding – in Burundi – voor jonge, armlastige muzikanten. ...
    De organisatie was wel bedacht op een verborgen agenda, vertelt penningmeester Jacques Kerssemakers, die vooral teleurgesteld is. De ambassade had ervoor gewaarschuwd. De visa zijn verstrekt aan een geselecteerd gezelschap, het was een vol programma en dagelijks kregen de jongens voorlichting over de situatie in Nederland – om alleen de gedachte aan een toekomst hier al te ontmoedigen. De Burundezen moesten zich bij de vreemdelingenpolitie melden en hun paspoorten inleveren.
    Kerssemakers denkt dat op hen is ingepraat door familieleden die tijdens de burgeroorlog, die vanaf 1993 ruim tien jaar in het land woedde, in Nederland, België en Zweden asiel hebben gekregen. ...


Uit: De Volkskrant, 25-10-2007, van verslaggever Menno van Dongen

140 meisjes uit Nigeria in prostitutie verdwenen

19 verdachten van mensenhandel opgepakt | Nederland fungeerde als doorvoerhaven | Opvanghuizen asielzoeksters nu op een geheime locatie.


Ten minste 140 minderjarige Nigeriaanse asielzoeksters zijn de afgelopen twee jaar verdwenen uit opvanghuizen in Nederland en terechtgekomen in de prostitutie in Zuid-Europa.
    Het OM maakte woensdag bekend dat 19 verdachten van mensenhandel zijn gearresteerd in vijf landen, waaronder Nederland, dat als ‘doorvoerhaven’ fungeerde. ...
    Slachtoffers werden onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt. Mensensmokkelaars regelden een vals paspoort en gaven instructies voor hun asielaanvraag. ...


Uit: De Volkskrant, 16-01-2008, van verslaggever Menno van Dongen

Handel in asielzoekers blootgelegd

Al jarenlang verdwijnen grote groepen alleenstaande minderjarige asielzoekers uit opvanghuizen. Ze zouden tegen hun wil in de prostitutie terechtkomen. Na de arrestatie van een internationale bende heeft de politie aanwijzingen wat er precies is gebeurd.   ...
    Sinds de arrestaties is het aantal minderjarige Nigeriaanse asielzoeksters dat naar Nederland komt, enorm gedaald. ‘Tot eind oktober kwamen er meer dan honderd per jaar aan. Sindsdien zien we een trendbreuk. In de afgelopen twee maanden heeft zich één alleenstaand meisje uit Nigeria gemeld.’
    Berichten over minderjarige asielzoekers die in de prostitutie verdwijnen, doen al zeker tien jaar de ronde. Dat roept de vraag op of Nederland al veel langer een doorvoerhaven is voor mensenhandelaars. ‘Deze zaak is niet de enige waarin Nederland is misbruikt als transitland’, erkent Driessen.


Uit: De Volkskrant, 24-05-2008, van verslaggever Cor Speksnijder
 
‘Pardonners’ krijgen onderdak
...
Tussenstukken:
Eindelijk een huis voor het gezin Pewa
Samen met vrouw Alice (33) en dochter Josephine (5) toont Magnus Pewa (41) de kamers van de flat in Lisse die het gezin binnenkort zal betrekken. ...
    Pewa komt uit het West-Afrikaanse Sierra Leone, waar hij werkte als leraar en freelance journalist. Zijn journalistieke activiteiten brachten hem in moeilijkheden. Schreef hij dat de regering tot een vergelijk moest komen met de rebellen van Charles Taylor, dan was hij in de ogen van het bewind een collaborateur en voor de opstandelingen spreekbuis van de regering. Hij werd opgepakt en bracht enkele maanden in een regeringscel door.
    Toen hij in 2000 naar Nederland kwam, werd zijn asielverzoek afgewezen. Beroepszaken volgden, het verhaal van Pewa werd nagetrokken in Sierra Leone, maar het was de pardonregeling die uitkomst bood. ...

Hafizi deelt zijn kamer met een landgenoot
Nu Jallil Hafizi (43) een verblijfsvergunning heeft, is er een goede kans dat ook zijn vrouw en drie kinderen binnenkort vanuit Afghanistan naar Nederland mogen komen. ...
   ...Via Pakistan, Polen en Duitsland kwam hij in Nederland terecht. ...

De I.s zitten met z'n zessen in een caravan
Negen jaar nadat ze Azerbeidzjan hadden verlaten, maakte de pardonregeling een einde aan de onzekerheid. R.I. (40), zijn vrouw G. (40) en hun vier kinderen ontvingen vorige zomer het bericht dat ze in Nederland mogen blijven.
    Het was de politiek die het echtpaar naar Nederland had gedreven. Als actief lid van een oppositiepartij liep R. naar zijn zeggen gevaar in eigen land. Toch werd zijn asielaanvraag afgewezen; twee keer ging hij in beroep. ...


Red.:   Drie klassieke gevallen: het verhaal van de journalist, is, zelfs indien juist geen enkele reden voor pardon. De man zou terug moeten worden gestuurd om te vechten voor zijn land - dat op deze manier van alle mensen die iets aan de slechte toestand van Afrika kunnen doen, wordt beroofd.
   Geval twee komt via veilige tussenlanden, en moet alsnog onmiddellijk worden geweigerd en geval drie is al helemaal dwaas: van het soort landen als Azerbeidzjan zit de hele regio vol -geen enkele reden voor asiel, dus. 
    Hoe makkelijk het bedriegen is, blijkt hier:  


Uit: De Volkskrant, 04-06-2008, hoofdredactioneel commentaar
 
Maak afspraken over uitwijzen misdadigers

...    Van de 700 delinquente asielzoekers die geen verblijfvergunning krijgen op grond van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, waarin staat dat geen asiel verleend hoeft te worden aan mensen die ernstig van oorlogsmisdaden verdacht worden, verblijven er nog 350 in Nederland. De helft van hen is afkomstig uit Afghanistan.   ...
 

Red.:    Waarop de Volkskrant een pleidooi houdt om ze maar hier te houden, want anders worden ze slecht behandeld in eigen land... En oh ja: hun hele familie mag natúúrlijk blijven - als het kan tot in de zesde graad.
    Een observatie die niet gedaan kan worden in de Volkskrant, of de rest van de politieke-correcte media:


Uit: Dagblad De Pers, 14-10-2008, door Kustaw Bessems

Interview | Topadviseur spreekt zich uit

We zijn zo ontevreden

De belangrijkste adviseur van alle ministers op immigratiegebied neemt na tien jaar afscheid. Met de vaststelling dat Nederland op dat terrein eigenlijk nog steeds nauwelijks toekomstvisie heeft. ‘Te veel fantasie is gevaarlijk. Politieke dekking heb je nodig.’


Tussentitel: 'Twintig miljoen mensen erbij, dat leidt tot volledige sociale ontwrichting'

Wanneer iemand tien jaar nadenkt over migratie. Daar veertig rapporten over schrijft. En de kredietcrisis breekt los. Bekijkt hij die dan meteen met migratie-ogen? ‘Je bedoelt dat ik in gedachten meteen stromen berooide Amerikaanse ex-huizenbezitters naar Europa zie vluchten? Nee. Wel halen wij hier bij ernstige economische problemen de broekriem aan en dus zullen we minder migranten toelaten. Maar er zullen er niet minder komen. Daar zijn de verschillen in rijkdom veel te groot voor, ook als het hier wat minder gaat. Weet u wat het gemiddeld inkomen is in Mali? Vierhonderd dollar per jaar. Per jaar!’
    Aan het woord is Teun van Os van den Abeelen. Vicepresident van de Amsterdamse rechtbank, maar vooral scheidend voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, die het kabinet gevraagd en ongevraagd raad geeft. ...


Red.:   Hartstikke middenin de politiek-correcte elite, dus. En hier zijn hier relevante observatie:

  Terug naar de immigratie. U zegt: zolang er zo’n grote ongelijkheid in de wereld is…
‘Zolang het in zulke grote delen van de wereld armoe en ellende troef is, zullen er actieve, sterke, flinke mensen zijn die proberen voor zichzelf en hun gezinnen een betere toekomst te verwerven. Dáár komen de meesten voor naar Europa.’

Toch is één van uw ideeën om asielaanvragen in de regio van herkomst te beoordelen om zo 80 procent van de asielzoekers eruit te filteren. Dat zijn die flinke mensen.
‘De asielweg is niet bedoeld voor mensen die een betere wereld zoeken, hoezeer ze daar misschien ook recht op hebben en hoezeer wij tekortschieten in een betere verdeling van de welvaart.’

Juist! Dus deze zeer politiek-correcte meneer schat het aantal gelukzoekers op meer dan 80 procent.
    Aan het begin van de maand februari 2009 was er weer eens ophef over meisjesbesnijdenis. De redactie had de neiging de zaak vol walging weg te gooien, maar een knagend gevoel deed de knipsels in het archief belanden. Ze op de site zetten kwam helemaal niet in beeld, want het volstrekt onmogelijk om alle allochtone weerzinwekkendheden bij te houden - de archiefstapel van is nu een kleine dertig centimeter hoog. Dit is een van die berichten:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2009, van verslaggevers Gijs Herderscheê en Natalie Righton

Groep deskundigen gaat letten op meisjesbesnijdenis

Bussemaker stuurt nieuw rapport naar Tweede Kamer | Risico op besnijdenis wordt ‘regelmatig' meegenomen bij besluit over asielaanvraag.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) krijgt vijftien deskundigen die alert zijn op het fenomeen meisjesbesnijdenis. Dit kondigt staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) aan, naar aanleiding van een nieuw rapport over vrouwelijke genitale verminking, dat zij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.
    Het is de tweede maatregel in ruim een week tijd die Bussemaker wil nemen, nadat eind januari bleek dat de aanpak van genitale verminking in Nederland faalt. Vorige week zei ze dat allochtone ouders die naar het land van herkomst reizen in een contract moeten vastleggen dat zij hun dochter zullen behoeden voor besnijdenis.
    Het gaat om ouders uit risicolanden waar meisjesbesnijdenis voorkomt, zoals Somalië, Soedan en Ethiopië. Blijken de dochters na terugkomst toch verminkt, dan kan gevangenisstraf volgen. Het contract wordt getekend op vrijwillige basis zegt Bussemaker nu.
    De aanstelling van de vijftien deskundigen is nodig omdat de kennis van medewerkers van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling over meisjesbesnijdenis ernstig tekortschiet, zo blijkt uit het rapport.
    Een van de gevolgen is dat AMK-mederwerkers niet ‘standaard onderzoeken’ of aangifte tegen de ouders kan worden gedaan.
    Genitale mutilatie wordt in Nederland. beschouwd als kindermishandeling. Er staat een maximale gevangenisstraf van 16 jaar op.
    Het is onbekend hoe vaak het voorkomt, maar de GGD noemt vijfhonderd gevallen per jaar ‘het topje van de ijsberg’. Bij de ergste vorm van besnijdenis worden de clitoris en schaamlippen van een meisje afgesneden, waarna zij wordt ‘dichtgenaaid’. Tot nu toe is nog niemand in Nederland voor het vergrijp vervolgd.  ...


Red.:   De reden dat het stuk hier nu staat was een opmerking gelezen op een weblog, te midden van allerlei wat meer nuchtere opmerkingen over de zegeningen van de allochtone immigratie. "Vluchtelingen die nadat ze asiel hebben gekregen als eerst op vakantie gaan in eigen land" of woorden van gelijke strekking. In de lijst andere observaties leek deze wat overdreven, maar later viel het kwartje. "Verrek, had ik niet zoiets gelezen...?" - en meteen daarna: "Inderdaad: Somaliërs!". Er was geen eigenlijk terugzoeken nodig, want de volgende dag in de krant:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2009, van verslaggeefster Natalie Righton

‘Plan tegen besnijdenis werkt averechts’

Migrantenvrouwen in Nederland zien geen heil in de aangekondigde harde aanpak van meisjesbesnijdenis.


De plannen van Haagse politici om meisjesbesnijdenis in Nederland ‘met wortel en tak uit te roeien’, zullen nauwelijks effect sorteren. Dit voorspellen migrantenvrouwen van Somalische, Soedanese en Ethiopische afkomst in gesprekken met de Volkskrant.
    De harde taal over celstraffen en andere vormen van repressie wekken weerstand op, zegt de Somalische Shamsa Saïd, voormalig commissielid van de Raad van Volksgezondheid over het onderwerp meisjesbesnijdenis. ‘Veel migranten uit risicolanden, zoals Somalië en Soedan, zetten nu hun hakken in het zand.’
    Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid lanceerde begin deze maand het plan allochtone ouders een medisch contract te laten ondertekenen als zij met hun dochter het land van herkomst bezoeken voor vakantie. In het contract staat dat zij hun kind niet zullen besnijden en dat bij gebleken schending van het contract gevangenisstraf kan volgen.  ...


Red.:   Daar staat het in volle glorie: 'als zij met hun dochter het land van herkomst bezoeken voor vakantie'. Toch nog maar even teruggezocht, en daar, in het eerste stuk staat het inderdaad ook:

      Het gaat om ouders uit risicolanden waar meisjesbesnijdenis voorkomt, zoals Somalië, Soedan en Ethiopië. Blijken de dochters na terugkomst toch verminkt, dan kan gevangenisstraf volgen.

Dus het is geen kwestie dat niemand het wist: het is van begin af aan bekend geweest.
    De rest kan iedereen zelf invullen, maar om zeker te zijn dat de groteskheid van de gebeuren echt duidelijk wordt, toch een expliciet exposé:

Fase 1:
Somaliers komen ons land binnen onder debiteren van de meest aangrijpende verhalen over de vervolging, bedreiging en geweld waar ze in eigen aan land blootstaan.

Fase 2:
Dezelfde Somaliërs gaan voor vakantie op bezoek in eigen land

Het te absurd voor woorden - het is godgeklaagd. We worden hier besodemieterd waar we bij staan. Of beter: we laten ons door het multiculturele tuig besodemieteren waar we bij staan. Dit kost gigantische sommen geld, en laat een groep doortrapte barbaren binnen, die tezamen met de overige allochtone immigranten op den duur een bedreiging voor onze maatschappij gaan vormen, alleen al door hun hoge geboortecijfer.
    Deze multiculturele besodemieteraars zijn volbloed landverraders.
    En ze zijn ook  solidair met regelrechte misdadigers:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2009, van verslaggeefster Leen Vervaeke

Ex-spion die folterde leeft jaren als zielige Kosovaar

Ilir Kumbaro leefde jaren in Londen als getraumatiseerde vluchteling. Maar hij was een veelgezochte Albanese agent.

‘Er bestaat geen enkele twijfel dat de persoon in de beklaagdenbank Ilir Kumbaro is’, oordeelde een Britse rechtbank dinsdagavond.
    Daarmee werd Kumbaro (55), een voormalig topagent van de Albanese geheime dienst die gezocht werd voor foltering en ontvoering, na dertien jaar definitief ontmaskerd. Al die tijd leefde de ex-spion onder een valse naam in Londen. Hij woonde samen met vrouw en zoon in een sociale woning en kreeg een uitkering. Een extra hoge uitkering zelfs, omdat hij onder zijn valse identiteit – een politiek vluchteling uit Kosovo – zogenaamd aan een posttraumatisch stresssyndroom leed.
     De in Albanië beruchte Kumbaro wordt ervan verdacht in 1995 drie mannen te hebben ontvoerd en gefolterd. Een van de mannen, de Albanees-Macedonische zakenman Remzi Hoxha, overleed tijdens de martelingen. Zijn lichaam is nooit gevonden.
    In 1996 stal Kumbaro de identiteit van een zekere Shaqa Shatri. Zich voordoend als een Kosovaar die gevlucht was voor Servische vervolging, kreeg hij asiel in Groot-Brittannië. ...


Red.:   Het Somalische bedrog is inmiddels zo stinkend en zo wijdverspreid geworden, dat men gaat ingrijpen:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2009, van verslaggever Ron Meerhof

Strenger asielbeleid voor Somaliërs

Albayrak: Somalische vluchtelingen misbruiken categoriaal beschermingbeleid |  Zelfs verminking vingers om identiteit te beschermen

Het categoriaal beschermingsbeleid voor Somalische vluchtelingen is stukgelopen op fraude en misbruik. Staatssecretaris Albayrak (PvdA, Justitie), laat voortaan alle gevallen weer individueel beoordelen.
    Somaliërs vormen de grootste groep asielzoekers. Vorig jaar vroegen 4.000 van hen asiel aan in Nederland. Nog eens 3.600 vroegen verblijf aan op basis van gezinsvorming, gezinshereniging en beleid ten aanzien van adoptie en pleegkinderen. In de eerste twee maanden van dit jaar kwamen alweer 1.700 nieuwe aanvragen binnen.
    Onderzoek van Justitie wijst uit dat 20 procent van de Somalische asielzoekers het nemen van vingerafdrukken onmogelijk maakt. Ze verminken hun vingers of nemen medicijnen waarvan ze zo gaan zweten dat het niet lukt om afdrukken te nemen.   ...
    Nadat gebleken was dat Somalische asielzoekers steeds meer kinderen zeiden te hebben, werd in 2007 een dna-test ingevoerd. Vervolgens namen de aantallen biologische kinderen snel af en steeg tegelijk het aandeel pleegkinderen.
    ‘De creativiteit is onbegrensd’, aldus Albayrak. Al enige tijd wordt stevig doorgevraagd over pleegkinderen, maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. Kennelijk worden verhalen van tevoren goed afgestemd.
    Voortaan mogen daarom alleen nog kinderen een asielzoeker nareizen die al tijdens de asielprocedure bekend waren als pleegkind. Ook worden meer bewijzen gevraagd dat zo’n kind in het herkomstland feitelijk tot het gezin behoorde. Ook wordt geprobeerd een pleegkind in Somalië en de asielaanvrager in Nederland tegelijk over hun relatie te verhoren, om te voorkomen dat de verhalen op elkaar worden afgestemd.   ...
    Albayrak noemt het ‘spijtig’ dat het categoriaal beleid moet worden beëindigd. ‘Maar nu zijn de risico’s dat we de verkeerde mensen beschermen onacceptabel groot.’


Red.:   Dat categorale beleid was natuurlijk waanzin van het zuiverste water - dat Somaliërs bedriegers waren was allang bekend, zie boven. De reden dat het kon, is vanwege de steun van de bestuurders en middenklasse voor vrije migratie. Niet in geringe uitgedrukt door het benoemen van een immigrant, dus een migratiefundamentalist, als de verantwoordelijke voor dit soort zaken. Die het 'spijtig' vindt dat de waanzin van vrije immigratie voor cultureel-achterlijke beroepsbedriegers enigszins wordt belemmerd.
    De volgende soort hadden we nog niet gehad:


Uit: Volkskrant.nl, 11-11-2009, ANP

Somaliër in Dronten opgepakt om terreur in VS

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het asielzoekerscentrum in Dronten een Somaliër aangehouden. De 43-jarige man is volgens de Verenigde Staten betrokken geweest bij de ondersteuning van de internationale jihad en daarom heeft dat land Nederland gevraagd hem op te pakken. Dat meldde een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.   ...
    Waarschijnlijk was de man sinds eind 2008 in Nederland, aldus het OM, daarvoor woonde hij in Minneapolis in de VS. Volgens de VS heeft hij wapens gefinancierd voor terroristen en in 2007 en 2008 anderen hebben geholpen naar Somalië te reizen.    ...


Red.:   De Volkskrant vermijdt weer eens de directe terminologie:


Uit: Elsevier.nl, 10-11-2009.

Verbijstering over terrorist in asielzoekerscentrum

De VVD is verbijsterd dat een Somalische terreurverdachte in afwachting van behandeling van zijn asielaanvraag legaal in een asielzoekerscentrum in Dronten verbleef. De VVD wil van minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) weten hoeveel vreemdelingen die verdacht zijn van terrorisme momenteel legaal in Nederland verblijven.
    Dit weekend hield de politie in het asielzoekerscentrum in Dronten een Somaliër aan op verdenking van terroristische activiteiten. ...


Red.:   Nog wat plotselinge openhartigheid onder druk:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

'De werkelijke leiders luisden mijn broer erin'

Zijn broer werd in Dronten opgepakt; die zou actief zijn in een Somalisch terreurnetwerk.

De in Dronten gearresteerde Mohamud S. O. (43) zou volgens Amerikaanse opsporingsdiensten een ‘leidende figuur’ zijn in een Somalisch terrorismenetwerk en Amerikaans-Somalische jongeren hebben geronseld voor de jihad. ‘Onmogelijk’, zegt zijn oudere broer Mohamed (51).   ...
    Maar waarom koos hij Nederland? Mohamed vermoedt vanwege de verzorgingsstaat. ‘We hebben daar geen familie. Hij wilde een nieuw leven beginnen.’   ...


Red.:   En dat geldt natuurlijk voor ergens tussen de 95 en 100 procent.
    Weer een onthulling over de vluchtelingenstatus van een Somalische burger:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2010, door Karolien Knols

‘Het verdriet om wat weg, is zal altijd blijven'

De in Somalië geboren schrijfster Yasmine Allas (43) ...

...   Haar leven in grote stappen: geboren in een gezin van zeven kinderen. Haar vader, militair, sterft eind jaren zeventig als Yasmine bijna 12 is. Zij, de oudste dochter, wil actrice worden, maar dat is uitgesloten – een actrice is in Somalië van bedenkelijk allooi. Al jong beseft ze: als vrouw valt er in dit land niet veel te halen. Ze verlaat Somalië midden jaren tachtig en komt na een aantal omzwervingen naar Nederland.


Red.:   En hoe dat gegaan is blijkt hier:

  Dan: ‘Ik hoop niet dat je me gaat vragen hoe ik naar Nederland ben gekomen. Mijn God, ik woon al meer dan twintig jaar hier, dat ligt echt te ver achter me.’

Net als die andere beroemde Somalische vluchtelinge, Ayaan Hirsi Ali, dus: door list en bedrog.
    In Denmarken durft men het bedrog wel te benoemen:


Uit: De Volkskrant, 16-03-2010, AFP.

Deense immigratieregels strenger

De Deense regering heeft maandagavond een akkoord bereikt over het verder aanscherpen van de regels voor immigranten. Zo krijgt de partner die in het kader van gezinshereniging naar Denemarken komt, drie jaar geen recht op een uitkering. Vluchtelingen mogen zonder speciale toestemming niet met vakantie in hun land van herkomst, op straffe van het intrekken van de verblijfsvergunning. ...


Red.:    Precies. Het toppunt van achterlijkheid en oplichting dat asielzoekers op vakantie mogen naar het land waaruit ze uit gevlucht zijn.
    Nog een bekentenis:


Uit: De Volkskrant 13-03-2010, door Steffie Kouters

'Ik ben de moeder van chaos'

Vier jaar geleden verliet Ayaan Hirsi Ali (40) Nederland. Ze was zojuist hoofdrolspeler geweest in haar eigen ‘paspoortaffaire’, die de val van het tweede kabinet-Balkenende veroorzaakte. Ze ging werken voor een conservatieve denktank in Washington. Nu verschijnt Nomade, haar verslag van de jaren sinds haar vertrek. ‘Het is hier harder, maar ik hou ervan.’

...   Ze verstart als het gesprek komt op de dood van haar vader aan leukemie, anderhalf jaar geleden, in Londen. Even wendt ze haar gezicht af.
Je was zo gek op hem. Zacht: ‘Je bent ook gek op een idee, hè.’
    Abé Hirsi Magan was indertijd de alom bewonderde oppositieleider van de Somalische dictator Siad Barré. Toen Ayaan 2 jaar oud was, belandde hij in het ergste gebouw van Mogadishu, de oude Italiaanse gevangenis. Na zijn ontsnapping vluchtte het gezin naar Saoedi-Arabië, Ethiopië, Kenia. Hij zette zijn strijd in ballingschap voort.
    In de ogen van Ayaan was hij haar meester, de geboren leider. ‘Een leeuw van een man’. De laatste jaren weigerde hij nog met zijn afvallige dochter te praten, die naar Nederland was gevlucht om te ontkomen aan de Canadese achterneef aan wie hij haar had uitgehuwelijkt. In haar boek botst de liefde voor hem op haar ontluistering over zijn gedrag. Zijn dubbele houding ten opzichte van het Westen is een houding die Ayaan van toepassing verklaart op veel moslimmigranten.
    Net als zijn dochter had hij gelogen in de asielprocedure, opdat hij in Groot-Brittannië kon wonen. ‘De held van de stam, de hoeder van de cultuur van de islam en van de clan, nam aalmoezen aan van de ongelovigen onder valse voorwendsels, met een vals paspoort, hoewel hij, anders dan ik, niets dan minachting had voor hun waarden en manier van leven’, schrijft ze. ‘Voor hij stierf, had hij zelfs het Britse staatsburgerschap aangevraagd en gekregen. Niet omdat hij een Brits staatsburger wilde zijn, maar vanwege voordelen zoals gratis huisvesting en gezondheidszorg.’   ...


Red.:   En weer een paar moordenaars:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2010, van verslaggever Rolf Bos

'Rwandese massamoordenaar loopt vrij rond in Nederland'

Tussentitel: 'Slachtoffers voelen zich opnieuw in de steek gelaten'

Een van genocide verdachte Rwandees loopt al jaren vrij rond in Nederland zonder dat justitie tegen de man optreedt. Dat schrijven mensenrechtenorganisaties African Rights en Redress in een vandaag te verschijnen rapport.   ...
    Volgens African Rights en Redress speelde de Rwandese gendarmerie-majoor Pierre-Claver K. in 1994 een belangrijke rol bij de moordpartijen op Tutsi’s en gematigde Hutu’s. De man zou in april 1994 de burgemeester van Mugina hebben laten vermoorden. Deze Callixte Ndagijimana beschermde een groot aantal vluchtelingen. Nadat de burgemeester gedood was, werd een bloedbad aangericht onder de vluchtelingen.   ...
    ... Volgens Redress en African Rights lopen in Nederland behalve K. nog zestien Rwandese massamoordenaars vrij rond.   ...


Red.:   En weer een hele groep aan bedriegers - eerst even de het archetype:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2010, door Ianthe Sahadat

Opgepakt en gemarteld tijdens familiebezoek in Iran

We noemen hem Reza, en hij heeft niet eerder gesproken over de gebeurtenissen van ruim een jaar geleden. Tien jaar geleden ontvluchtte hij Iran. Sindsdien woont hij in Nederland. ...

Op zaterdagmiddag 20 juni loopt de Nederlands-Iraanse Reza (37) met een vriend door Teheran. Het is een week na de Iraanse presidentsverkiezingen in 2009 en overal in de stad zijn protesten en demonstraties gaande.
    Er is veel militie op de been. Op een kruispunt komen Reza en zijn vriend, die niet mee demonstreren, langs vier leden van de militaire politie op motoren. Doorlopen, roept een van hen, als Reza hem aankijkt.
    Amper een seconde later voelt hij twee korte felle steken in zijn kuiten. De agent heeft in zijn benen geschoten, met een onmiddellijk verdovend effect. Reza zakt door zijn benen. De agenten stappen van hun motoren en schoppen en slaan op hem in. Zijn vriend staart machteloos toe.   ...


Red.:   De feiten: Reza is Iran ontvlucht om sterke politieke redenen (en anders was hij ook niet toegelaten in Nederland). En nu loopt hij te midden vaneen politieke demonstatie in Iran. Het idee dat die twee zaken niets met elkaar temaken hevven, is sterk ongeloofwaardig. En ieder geval genoeg rechtvaardiging voor arrestatie, uitgaande van de blik van de lokale regering: het is inmenging van buitenaf. Verdere uitspraken van de betrokkene daarover zijn sterk ongeloofwaardig: natuurlijk probeert hij zichzelf vrij te pleiten..
    Goed, mar nu waar het om gaat: deze vluchteling die hier asiel heeft gekregen wegens politieke vervolging in eigen land, gaat terug naar dat land.
    Hem moet natuurlijk onmiddellijk iedere status worden ontnomen.
    En hij staat voor een grote groep:

  Tussenstuk:
Afreizen naar Iran


Na de Islamitische revolutie in Iran van 1979 ontvluchtten talloze intellectuelen, kunstenaars en politieke dissidenten het land. Tot op heden hebben zo’n dertigduizend Iraniërs zich in Nederland gevestigd, in meerderheid politieke migranten. Ondanks hun vlucht uit Iran blijven velen in hun geboorteland achtergebleven familie en vrienden bezoeken. ...

    Door de "hulpverleners" wordt er natuurlijk ook gelogen bij het leven:


Uit: De Volkskrant 17-09-2010, van verslaggever Gerard Reijn

Steeds meer ama's in de cel

Nederland sluit steeds meer jonge asielzoekers op in gevangenissen. In 2008 gingen 160 alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) in de cel, vorig jaar waren dat er 300.
    Dat maakte de kinderrechtenorganisatie Defence for Children donderdag bekend. De organisatie had de cijfers van het ministerie van Justitie opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.
    Volgens Carla van Os van Defence for Children is de stijging te verklaren door de toename van het aantal minderjarige asielzoekers (15, 16 en 17 jaar). In 2008 kwamen er 700 naar Nederland, vorig jaar waren het er 1.300. Een deel van deze groep wordt opgepakt en in de gevangenis gestopt. Van Os: ‘Dat gebeurt bijvoorbeeld als er asielzoekers worden gecontroleerd op hun papieren. Ik zie dat wel eens gebeuren. Het komt ook wel voor dat asielzoekers op weg zijn van Frankrijk naar Scandinavië, en hier in de bus worden gecontroleerd. Dan zijn ze illegaal, en gaan ze de gevangenis is.’  
    Volgens Van Os schendt Nederland hiermee de internationaal vastgelegde kinderrechten. ....

Red.:   Natuurlijk vindt de hulpverlener dat vrije immigratie mogelijk moet zijn. Dus mar een potje leugens verkondigd:

  ‘Het zijn vooral kinderen die uit oorlogsgebieden komen. Ze hebben geen ouders, en ze zijn vaak al zwaar getraumatiseerd. ... ’

Alsof zwaar getraumatiseerde kinderen zonder ouders degenen zijn die in staat zijn een dure reis naar Europa te organiseren en financieren ...
    Het volgende is uit een paginagroot artikel:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2010, van verslaggever Jonathan Witteman

De dood vinden op zoek naar leven

Twee weken terug zakte asielzoeker Frank Othieno (29) in elkaar in detentiecentrum Schiphol-Oost. Hij overleed. ...

Zelfs na zijn dood wacht Franklin Othieno nog altijd op uitzetting. ...
    Justitie wil hangende het onderzoek niets kwijt over de zaak. ... Op zondagmiddag 12 september zakte Frank Othieno in elkaar tijdens het tafeltennissen. Een bloedprop in de hersenen, zo stelde de schouwarts later vast. ...


Red.:   Hier gaat het grotendeels om, en de klachten van de familie dat er iets anders aan de hand is. Maar ook lezen we het volgende:

  Zo eindigde een reis die begon in het district Siaya, nabij de havenstad Kisumu, in het zuidwesten van Kenia. ...
   Ook Frank Othieno trok als jonge student naar de Verenigde Staten. Acht jaar geleden begon hij aan een studie farmacie aan de Universiteit van Houston in Texas. Hij behaalde zijn diploma en werkte daarnaast als accountant bij Shell.
    Maar de laatste twee jaar kreeg Othieno brieven van de Amerikaanse autoriteiten dat hij elk moment naar Kenia kon worden uitgezet, zo vertelt Dee Baker, een vriendin in Houston. Othieno’s werkvergunning werd niet verlengd en zijn asielprocedure was afgewezen.   ...
    Eind juni werd Othieno door Amerika uitgezet naar Kenia. Maar na een tussenlanding op Schiphol besloot hij asiel aan te vragen in Nederland.
    Om zijn kansen op asiel te verhogen, deed hij dat niet onder zijn Keniaanse nationaliteit, maar onder die van Soedan. Een vluchteling uit het door oorlog geteisterde Soedan maakt immers minder kans om uitgezet te worden dan een vluchteling uit Kenia.
    Othieno beweerde te zijn geboren in Nadapal in Zuid-Soedan. Nadapal ligt in de zogenoemde Ilemi-driehoek, een niemandsland tussen Soedan, Kenia en Ethiopië, waarop alle drie de landen aanspraak maken. Aan zijn advocaat vertelde Othieno dat hij op 10-jarige leeftijd met zijn ouders in een Keniaans vluchtelingenkamp terecht was gekomen. Later zou zijn vader een vals Keniaans paspoort voor hem hebben geregeld, waarmee hij naar de Verenigde Staten vertrok.
    Familie en vrienden ontkrachtten Othieno’s relaas. In werkelijkheid bracht Othieno zijn hele jeugd door in het gebied rond Kisumu, een slordige vijfhonderd kilometer ten zuiden van Nadapal. Hij behoorde tot de Luo, een stam in het westen van Kenia. Zijn naam is ongeveer even typisch voor de Luo-stam als ‘De Vries’ voor de Hollandse stam, zegt Josh Maiyo van de Uhollanzi Kenya Association (Ukea), een vereniging voor Kenianen in Nederland.
    ‘Maar hij moet zijn research goed gedaan hebben.’ Tegen leden van een protestgroep, die iedere maand een wake houden bij het detentiecentrum Schiphol-Oost, vertelde Othieno dat hij zich als Soedanese vluchteling sterk identificeerde met de hoofdpersoon uit het boek What is the what van Dave Eggers, over de Soedanese vluchteling Valentino Achak Deng. Ook droeg hij bij zijn asielaanvraag een document bij zich waaruit zou blijken dat er in mei 1981, zijn geboortemaand, geen Franklin Othieno was geboren in Kisumu.
    Othieno is een van de vele migranten die met een valse nationaliteit asiel proberen te krijgen in Nederland. Volgens schattingen leeft er in Nederland een schaduw-gemeenschap van drieduizend Kenianen die hier ofwel illegaal verblijven, ofwel onder een onjuiste nationaliteit. Die laatste groep heeft geluk en kan met een andere identiteit een nieuw bestaan opbouwen. Anderen hebben minder geluk. Ze vallen door de mand en worden uitgezet.   ...

Nogmaals een duidelijk bewijs: het bedrog is niet incidenteel, maar systematisch. Geen enkel ononderbouwd asielzoekersverhaal kan en mag geloofd worden.
    Ook binnen Europa speelt hetzelfde verhaal:


Uit: De Volkskrant, 29-10-2010, van verslaggeefster Leen Vervaeke

Inwoners van Balkanlanden zoeken asiel in West-Europa

De Europese Unie kampt met een toenemend aantal asielzoekers uit de Balkan. Inwoners van de Balkan mogen sinds de ‘visa-liberalisatie’ van eind vorig jaar vrij naar de EU reizen, maar maken steeds vaker misbruik van die vrijheid door op hun reisbestemming een asielaanvraag in te dienen.
    Vooral Macedoniërs, Serviërs en Kosovaren hebben de afgelopen maanden veel asielaanvragen ingediend in de EU, met name in Zweden, België en Duitsland. In Zweden dienden dit jaar zo’n 5.300 Serviërs een asielaanvraag in, tien keer meer dan vorig jaar. In België vroegen in de maanden juli en augustus 390 Serviërs, 210 Macedoniërs en 736 Kosovaren asiel aan. In de Duitse deelstaat Beieren werden dit jaar al 390 asielaanvragen van Serviërs en Macedoniërs genoteerd, tegenover 59 in heel 2009.    ...


Red.:   Natuurlijk is geen spatje van een goede reden voor alle van die asielaanvrage. Dit zijn alleen arme landen, maar zonder een vorm van onderdrukking die asiel rechtvaardigt. Voor de werkelijke reden is even wat verdere informatie omtrent de mensen zelf, die pas later in het artikel wordt vermeld:

  De asielzoekers zijn voornamelijk van Roma- of Albanese afkomst, de armste groepen van de Balkan.

Die hun reizen ondernemen op grond van die armoede:
  De asielzoekers uit de Balkan ontvluchten de economische problemen in hun landen. In Macedonië bijvoorbeeld bedraagt de werkloosheid 32 procent. ...
    Volgens sommige kenners zijn de asielzoekers misleid door reisorganisatoren. Andere experts menen dat de asielzoekers weten dat ze geen kans maken, maar slechts willen profiteren van de opvang, gezondheidszorg en misschien zelfs wat zakgeld tijdens de asielprocedure.
 

Tussenstuk:
Nederland

In Nederland is in augustus de terugkeerregeling voor asielzoekers uit Macedonië stopgezet, nadat zich in enkele maanden zo’n 200 Macedonische asielzoekers hadden aangediend bij het IND. Tot dan kregen Macedonische asielzoekers bij vrijwillige terugkeer 2.250 euro per volwassene en 975 euro per kind. De busreis uit Macedonië kost gemiddeld 120 euro. ‘Dat kunnen aantrekkelijke bedragen zijn voor mensen uit Macedonië, die een hele andere levensstandaard kennen’, zegt Sander Eijk, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘We willen niet dat mensen denken: o, laten we asiel aanvragen in Nederland, dan krijgen we een mooi bedrag mee.’


En er komen er nog veel meer:
  Sommigen kunnen de EU makkelijker binnenkomen via een achterdeurtje in de Bulgaarse wetgeving. Omwille van historische banden kunnen Slavische Balkanbewoners aanspraak maken op een Bulgaars paspoort. Sinds 2002 hebben zo 14 duizend Macedoniërs een Bulgaars paspoort gekregen. Roemenië heeft eenzelfde route voor Moldaviërs, en Hongarije wil vanaf 2011 paspoorten toekennen aan Serviërs en Oekraïners met Hongaarse voorouders. Volgens berekeningen van persbureau AP komen 4,7 miljoen niet-EU-burgers via dergelijke constructies in aanmerking voor een EU-paspoort.

   Nieuws! De Volkskrant schrijft iets dat niet geheel en al pro-asielzoekers is:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2010, van verslaggever Jonathan Witteman

‘Niet iedereen is te goeder trouw’

Vreemdelingen die in een detentiecentrum worden opgesloten zijn slechter af dan criminelen in de gevangenis, schrijft Amnesty in een vorige week verschenen rapport. Niet iedereen is het daarmee eens. ‘De kritiek schetst een eenzijdig beeld.’

Tussentitel: 'De alternatieven zijn goed bedoeld, maar ze zijn naïef'

Hilbrand Nawijn, voormalig directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en in kabinet-Balkenende I minister (voor de LPF) van Vreemdelingenzaken en Integratie: ‘Het instrument vreemdelingenbewaring is goed. Ieder land gebruikt het. Het probleem ligt bij de rechterlijke macht en de lengte van detentie, die de laatste tijd weer lijkt op te lopen. Een slechte zaak. Vreemdelingen moeten zo kort mogelijk vastzitten.’   ...
    Ook socioloog Arjen Leerkes plaatst kanttekeningen bij de kritiek op de Nederlandse detentiecentra. ‘Die kritiek schetst een eenzijdig beeld als de suggestie wordt gewekt dat alle mensen die worden opgesloten geen delict hebben begaan. Dat is niet waar. Een deel van hen heeft wel degelijk een delict gepleegd, bijvoorbeeld tasjesroof of winkeldiefstal, tot in sommige gevallen doodslag of verkrachting aan toe. Maar meestal gaat het puur om illegaal verblijf of delicten waarvoor je als Nederlander niet zo snel in de gevangenis wordt gezet: illegalen die bijvoorbeeld door rood reden en vervolgens geen papieren bleken te hebben.’
    Het VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen is niet overtuigd door de alternatieven die Amnesty aandraagt zoals een meldplicht of een borgsom. Vreemdelingen zullen zich daaraan proberen te onttrekken, vreest zij. ‘Het klinkt sympathiek, maar niet alle mensen zijn te goeder trouw. Er zitten veel mensen in detentie die hun papieren bewust zijn kwijtgeraakt of een verkeerd land van herkomst opgeven en dus obstructie plegen.’
    Nawijn: ‘De alternatieven zijn goedbedoeld, maar naïef.’   ...
    De Nederlandse overheid staat voor een onmogelijk dilemma, zegt Leerkes. ‘Het vreemdelingenbeleid is deels een symbolisch beleid: burgers willen het gevoel krijgen dat de overheid streng optreedt tegen illegalen. Tachtig procent van de Nederlanders wil dat de overheid ferm optreedt tegen illegalen, zo blijkt uit onderzoek. Het draagvlak is er dus. Mensen zijn bang dat Nederland, zodra het beleid wordt versoepeld, zal worden overspoeld met migranten.’
    ‘Nee, het is geen oplosbaar probleem’, beaamt Nawijn. ‘Er is geen meerderheid te vinden om de vreemdelingendetentie stop te zetten. Dan kun je het hele vreemdelingenbeleid wel opdoeken. Je hebt uitzetting gewoon nodig als instrument van de staat. Anders krijg je te veel problemen in de samenleving, zeker in de grote steden.
    ‘Als we de detentiecentra stopzetten, dan denk ik dat we het afvoerputje van Europa worden. Kijk wat er nu in Griekenland gebeurt, of in de afgelopen jaren op Lampedusa. Dat zou je dan hier krijgen.’


Red.:    Een menggeval:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2010, van verslaggever Jonathan Witteman

Haring met uitjes en Powned

In Amsterdam kreeg Mohammed Yusuf (28) het 25 duizendste inburgeringcertificaat. Geslaagd, ook voor de wat slinkse test van televisiezender Powned.

...     Met de Somaliër Mohammed Yusuf verwelkomde de gemeente Amsterdam maandag de 25.000ste Amsterdamse inburgeraar. Wethouder Andrée van Es (GroenLinks) was even tevoren de inburgeringsklas van Yusuf binnengelopen en had hem tot zijn eigen verbazing uitgeroepen tot inburgeraar nummer 25.000.    ...
    Mohammed Yusuf volgt sinds drie maanden de inburgeringscursus. Hij vluchtte twee jaar geleden uit Somalië. 'Ik heb wat problemen in mijn land', zegt hij in het Nederlands, om daar verlegen aan toe te voegen: 'Can I speak English?'
    Yusuf vertelt hoe twee bandieten eind 2008 de waterput van zijn vader probeerden in te pikken, een kostbaarheid in het dorp waar Yusuf woonde.
    'Ze vermoordden een van mijn broers en staken mij in m'n arm, been, schouder en hier.' Hij wijst het litteken aan op zijn jukbeen.   ...


Red.:   Mooi. Dus iedereen die het slachtoffer is van misdaad, is welkom. Er zijn hier dus twee overtreders: Mohammed Yusuf, en de Nederlandse staat die dit toelaat.
    Somaliërs hebben eigenlijk collectief geen enkel recht op asiel, aangezien ze met hun clan- en stamtwisten hun eigen rotzooi hebben veroorzaakt:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2010, van verslaggevers Alex Burghoorn en Janny Groen

'Erin geluisd door landgenoten'

De twaalf Somaliërs die werden opgepakt op verdenking van terrorisme zijn niet alleen kwaad op de Nederlandse justitie. Volgens hen zitten er Somalische twisten achter.

...    De vrijgelaten zinnen op manieren om hun naam en die van hun winkels te zuiveren....
    Gaandeweg blijkt dat de woede van de vrijgelaten Somaliërs niet alleen gericht is op het optreden van de Nederlandse justitie. Nuur Farah, de jongere broer van de gearresteerde belwinkeleigenaar, vertelt na aandringen dat er interne Somalische twisten schuilgaan achter de arrestatieronde. 'Wij zijn erin geluisd door andere Somaliërs, omdat we ons niet wilden laten afpersen. Zij hebben de namen van de belwinkels doorgegeven aan een inlichtingendienst, misschien de CIA.'
   Het is een ingewikkeld verhaal waarin stammenstrijd, nieuwswebsites, de strijders van Al Shabaab en malafide informanten een rol spelen. ...


Red.:    Voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 30-12-2010, van verslaggevers

Laatste verdachte mogelijk vandaag vrij

De laatste Somalische terreurverdachte die nog vastzit, zou volgens een tipgever van de inlichtingendienst AIVD een trainingskamp in Jemen hebben bezocht. Dit heeft zijn advocaat Rino Jonkers woensdag gezegd. De 29-jarige man is inderdaad in Jemen geweest, maar volgens de advocaat was dat voor familiebezoek.   ...


Red.:    Een Somaliër met familie in Jemen die in Nederland asiel komt vragen, en het nog krijgt ook. De waanzin ten top.
     Het volgende geval:
 

Uit: De Volkskrant, 07-02-2011, column door Kader Abdolah, schrijver

Zahra

...    De meeste Iraanse immigranten die voor familiebezoek terug naar Iran gaan, zijn voorzichtig.    ...


Red.:    Ook deze groep, die onder het mom van "We worden zo verdrukt" naar Nederland is gekomen en daarna voor familiebezoek teruggaat naar Iran, kan dus afgeschreven worden als opportunistische bedriegers, die gebruik gemaakt hebben van de omstandigheid dat hun land ondemocratisch is, om naar de vetpotten in Nederland te komen. En daarna mooi weer te spelen in eigen land.
    Een van de prominentste asielzoekers is schrijver Kader Abdolah - zo prominent dat het in 2011 het Boekenweekgeschenk mocht schrijven. En kennelijk onaantastbaar genoeg om de waarheid over zijn asiel-verleden naar buiten te brengen:


Uit: De Volkskrant, 16-03-2011, door Arjan Peters

Met het Boekenweekgeschenk wil Abdolah het Nederlands veroveren. Maar zijn taal is beperkt, net zoals zijn blikveld

De Kraai

...    Het was de oom van Hossein Farahani (Arak in Iran, 1954) die hem de Perzische klassiekers leerde lezen. Niet de vader, want hij was een doofstomme tapijtrestaurateur. In 1972 gaat Hossein technische natuurkunde studeren in Teheran en tijdens een van de straatdemonstraties tegen de sjah ontmoet hij zijn toekomstige vrouw. In 1979 verschijnt zijn eerste boek clandestien, onder de schuilnaam Kader Abdolah die bestaat uit de voornamen van twee vermoorde vrienden.
    Hij vlucht naar Turkije, wil naar de Sovjet-Unie, maar komt in 1988 in het asielzoekerscentrum in Apeldoorn terecht. ...


Red.:   Kortom: hij heeft een tijdlang in het veilige Turkije gezeten, en is dus in Nederland een asiel-bedrieger - net als vrijwel allemaal. Hoor hem er wat meer over zeggen hier uitleg of detail (VPRO, Boeken voor de boekenweek, 13-03-2011)
    Huwelijk is ook een veelvoorkomende manier om Nederland binnen te komen:


Uit: De Volkskrant, 17-03-2011, ANP.

Eis: 5 jaar cel voor mensensmokkel

Tegen een 67-jarige vrouw uit Leiden is woensdag vijf jaar cel geëist. Ze is volgens justitie de spil van een netwerk van mensensmokkelaars. Tegen haar medeverdachten werden straffen tot vijf jaar en werkstraffen geëist.
    De hoofdverdachte zou vooral Indiërs naar Nederland hebben gehaald. Zij moesten tienduizenden euro's betalen voor een schijnrelatie met een Nederlander. ...


Red.:    Conclusie: ieder huwelijk met een niet-westerse partner moet aan strenge controle worden onderworpen.
    En weer een massamoordenaar opgepakt:


Uit: De Volkskrant, 08-07-2011, ANP, AFP, Reuters

Rwandees krijgt levenslang

De 43-jarige Rwandese asielzoeker Joseph M. is donderdag door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Het hof acht bewezen dat hij schuldig is aan oorlogsmisdaden tijdens de genocide in Rwanda in 1994.   ...


Red.:   En natuurlijk had ook deze asielzoeker een sluitend en overtuigend vluchtverhaal, dat hem bestempelde tot een zielig mens die de steun van Forum, VluchtelingenWerk Nederland, Pax Christie, Amnesty International, Human Rights Watch en al die andere hulpverleners met zijn ganse gouden hart ten volste verdiende.
    Nog een soort die ongestoord binnen blijkt te kunnen komen:


Uit: De Volkskrant, 24-08-2001, van correspondent Arjen van der Ziel

Turkse moslimextremist vraagt asiel in Nederland

Een gezochte Turkse moslimextremist heeft asiel aangevraagd in Nederland. Het gaat om Abdulvahap E., een verondersteld kopstuk van de Turkse Hezbollah, een radicale moslimbeweging die in de jaren negentig op grote schaal aanslagen pleegde in Turkije.   ...


Red.:     Waarom zou die moslimextremist dat nou doen? Hij moet toch kansloos zijn?  Nou, nee:

  Volgens een ingewijde bij de Nederlandse overheid hebben de laatste jaren meerdere Hezbollah-activisten zich in Nederland gevestigd.

Nederland ... de afvalbak van de wereld ...
    Uit het buitenland:


Uit: Elsevier, 30-07-2011, door Jelte Wiersma, Oslo

Duistere kant van een perfect land

Anders Breivik (32) vermoordde 76 landgenoten, en verwondde bovendien zijn land door het hart - de sociaal-democratie - te raken. Eenzame gek of gewelddadige uitwas van de extreem-rechtse kant van de Noorse samenleving die uit politieke correctheid werd genegeerd? '10 tot 20 procent van de Noren is racistisch.'

...    'Er is steeds meer irritatie over de islam en immigratie. Maar pas de laatste jaren wordt daar openlijk over gesproken. Het was een taboe,' zegt Gunnar Treu Jacobsen (59), grijs haar, gebruind gezicht. Hij begeleidde de laatste drie jaar immigranten na hun aankomst. Sinds 1990 is het aantal immigranten verdrievoudigd. Er kwamen sindsdien een half miljoen inwoners bij. Op een bevolking van 4,8 miljoen heeft dat een enorme impact. De grootste groep vormen Europeanen. Maar ook Pakistanen, Somaliers en Irakezen kwamen in groten getale het land binnen. Dat zet de verzorgingsstaat onder druk, want vooral moslim-immigranten genieten uitkeringen.
    Jacobsen: 'Ik: zag meteen wie kwam voor een uitkering en wie een echte vluchteling was. Al is het niet netjes om dat te zeggen.' ...


Red.:   En reken maar dat de eerste groep ruim de grootste was. Je ziet bij velen de begerige blik in hun ogen ... Ook in de Nederlandse steden zijn dit soort lieden er zo uit te halen ...
    Op het ogenblik is een ongelofelijke hoeveelheid heisa rond alleenstaande minderjarige asielzoeker (door zijn moeder op zijn tiende op het vliegtuig gezet) Mauro Manuel. Over wie, tegen  alle regels van de democratie in, gesproken wordt in de Tweede Kamer (daar mogen nooit individuele gevallen besproken worden). En ook nog volkomen ten onrechte, zoals blijkt:


Uit: De Volkskrant 01-11-2011, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Kinderen kwamen voor studie

In Angola vertelde iedereen elkaar succesverhalen over Nederland

Tussentitel: 4500 Angolese ama's verbleven in 2003 in Nederland

Mauro is niet de enige Angolees die als alleenstaande minderjarige naar Nederland kwam. Jarenlang stond Angola bovenaan de ranglijst van herkomstlanden van ama's. Verhalen over gratis onderwijs en huisvesting maakten dat ouders uit de relatief rijke middenklasse hun kinderen voor een opleiding naar Nederland stuurden.
    'Angolese jongeren zien Nederland als paradijs', kopte de Volkskrant in 2002 op de voorpagina. In de reportage komen jongeren aan het woord die hun treurige geboorteland maar wat graag zouden verruilen voor 'Holanda', waar eten, kleding, zorg en scholing gratis zouden zijn.
    Het is wat criminoloog Joris van Wijk in zijn proefschrift 'radio trottoir' noemt. 'In de hoofdstad Luanda was het op een gegeven moment een hype, iedereen vertelde elkaar verhalen over Nederland.' Van Wijk onderzocht waarom er rond de eeuwwisseling een enorme piek ontstond in het aantal Angolese asielzoekers, vaak alleenstaande minderjarigen. Enerzijds was het land in burgeroorlog. 'De groep die hun kinderen op het vliegtuig zette, bestond voor een belangrijk deel uit ouders uit de middenklasse, die in Luanda relatief weinig last hadden van de oorlog.'
    Het is niet ongebruikelijk voor Angolese ouders om hun kinderen alleen naar het buitenland te sturen voor studie, zegt Van Wijk. Dat gebeurde al langer naar Zuid-Afrika en oud-kolonisator Portugal. Op een gegeven moment verspreidde zich het idee dat Nederland ook een gunstig asielsysteem had. Via familieleden in Portugal was een visum vaak makkelijk te regelen, 'en van daaruit vertrek je eenvoudig met de bus. Voor zo'n 1.600 euro lag Nederland binnen bereik'. Succesverhalen van pioniers brachten de stroom op gang: in 2003, het jaar waarin Mauro binnenkwam, verbleven er rond de 4.500 Angolese ama's in Nederland. Tot 2008 vormden zij de grootste ama-groep.
    Ook volwassenen konden maar het beste doen alsof ze minderjarig waren, zo ging het verhaal, dan maakte je de meeste kans op een verblijfsvergunning. Vele Angolezen verzwegen hun economische motief en bedachten een vluchtverhaal waarin zij zonder ouders waren achtergebleven.
    Pieter Maas van de Internationale Organisatie voor Migratie, die ama's begeleidt bij hun terugkeer, bevestigt dat die verhalen voor het merendeel niet waar zijn. ...
    De aanwas van minderjarige Angolezen is tot staan gebracht. Dat komt volgens Van Wijk deels doordat Nederland voor migranten minder paradijselijk bleek dan gedacht. Het onderwijssysteem sloot niet aan op de verwachtingen en de kans op een verblijfsvergunning is sinds het beëindigen van de burgeroorlog in het land ook verkeken. En dankzij de vrede is er weinig reden meer tot vertrek. Van Wijk: 'Jongeren hebben nu veel meer kansen in eigen land. Angola groeit als kool, het is een van de snelst rijzende economieën van Afrika.'


Red.:   Conclusie: onmiddellijk uitzetten. All heisa is niet meer dan een uitzinnige uitwas van zich "een goed mens" willen voelen.
    In Nederland is er weken lang een reusachtige ophef over het mogelijke uitzetten van de Angolees Mauro Manuel, die hier gekomen is op 10-jarige leeftijd als alleenstaande minderjarige asielzoeker en daardoor niet meteen teruggestuurd mocht worden, en nu 18 is geworden en dus terug moet naar zijn eigen land. Dezelfde mensen die zich beroepen op de regels bij het niet-terugsturen vinden nu dat de regels maar moeten worden gebroken.
    Deze hele campagne is gebaseerd op een grote leugen, en dat is de leugen van de "alleenstaande minderjarige asielzoeker":


Uit: De Volkskrant, 16-11-2011, van correspondent Kees Broere

Mauro heeft al 2 jaar 'geen contact' met zijn moeder

De moeder van Mauro Manuel, de inmiddels meerderjarige ex-asielzoeker uit Angola ...
    Minister Leers (Immigratie) sprak eerder van een bestaande relatie. De moeder van Mauro zou nog steeds verblijven in de Angolese hoofdstad Luanda. Daar is hij destijds op het vliegtuig naar Portugal gezet, waarvandaan hij is doorgereisd naar Nederland. ...


Red.:    Natuurlijk was de status van Mauro Manuel als asielzoeker al hoogst dubieus bij zijn vertrek uit Angola: zijn moeder zette hem, mag je veilig aannemen, op het vliegtuig als start van het proces van kettingimmigratie. Maar die status als asielzoeker verdween in totale en absolute zin op het moment dat hij uitstapte in Portugal. Daarna, in de richting Nederland, was hij één en slechts één ding: alleenstaande minderjarige gelukszoeker.
    Er is af en toe ook nog wel enige vooruitgang in het immigratiedebat:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2012, van verslaggeefster Wil Thijssen

Ronselaars Nigeriaanse meisjes bestraft

Zeven verdachten van mensensmokkel, mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie zijn maandag in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar.
    De verdachten ronselden op grote schaal Nigeriaanse meisjes en dwongen hen met voodoorituelen tot prostitutie in Europa. Daarvoor werd de Nederlandse asielprocedure misbruikt.    ...


Red.:   'Misbruikt'... Nieuwe terminologie voor de Volkskrant.
    Maak politiek activisme tot de enige asielgrond, en ...:


Uit: De Volkskrant, 04-07-2012, door Noyan Sahami, werkt onder meer als freelancetolk/vertaler bij IND.

Via Facebook een verblijfsvergunning

Sommige Iraanse asielzoekers hebben geen probleem met de Iraanse autoriteiten, maar creëren een vervolgingsgrond om zich in Nederland te vestigen.


Tussentitel: Een veelbeproefde methode om een verblijfsstatus te krijgen, is bekering tot het christendom

In de Volkskrant staat een artikel over een in Nederland woonachtige Iraniër, wiens vader wegens de door hem aangemaakte Facebookpagina zou zijn gearresteerd door de Iraanse autoriteiten (Buitenland, 29 juni).    ...
    In mijn hoedanigheid als tolk, werkzaam voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), kreeg ik in het verleden vaak te maken met Iraanse asielzoekers die op een regulier visum naar Nederland waren afgereisd, bijvoorbeeld met een toeristenvisum, dan wel een studievisum. Deze asielzoekers hadden op het moment van het verlaten van Iran geen problemen met de autoriteiten en ze verlieten ongehinderd hun land.
    Na afloop van hun visumtermijn besloten ze om welke reden dan ook niet terug te keren, maar zich definitief in Nederland te vestigen. De manier om dat te bereiken, was ervoor te zorgen dat ze in aanmerking kwamen voor een vluchtelingenstatus.
    Aangezien de vereiste vervolgingsgrond ten tijde van het verlaten van het land van herkomst ontbrak, creeerde men een vervolgingsgrond. Een bekende en vaak beproefde methode is het zich bekeren tot het christendom, hetgeen in Iran strafbaar is.    ...
    Tijdens het gehoor bij de IND bleken veel van deze vermeende bekeerlingen niet eens het verschil te kennen tussen Pasen en Kerstmis.
    Een nieuwe tactiek lijkt nu te zijn het aanmaken van Facebookpagina's. Je kiest een heilige imam uit (en daar zijn er veel van in sjiitisch Iran), je zet er wat beledigende teksten en foto's bij en je zorgt ervoor dat de pagina door zo veel mogelijk mensen bezocht en 'geliked' wordt.
    Met enig geluk vind je ook nog een journalist die daar een artikel aan wijdt, je naam erin noemt en een duidelijk zichtbare foto van je toont, wat dan weer een vervolgingsgrond oplevert in de asielzaak.   ...


Red.:    De conclusie schrijft zichzelf - in de woorden van de auteur:

  Op deze manier wordt het Nederlandse vluchtelingenbeleid doorkruist en het Vluchtelingenverdrag misbruikt door mensen die daar geen recht op hebben.

En in de woorden van deze redactie: ook politieke vervolging moet als asielgrond van de lijst worden geschrapt. De aantrekkingskracht van iedere grond voor asiel is dusdanig groot dat grootschalig misbruik het automatische gevolg is.
    En weer terug naar Somalië:


Uit: De Volkskrant, 25-07-2012, door Janny Groen

Ontsnapt aan een 'vieze oom' in Mogadishu

Het Nederlandse meisje Sarah is vrijdag weggevlucht uit een gedwongen huwelijk in Mogadishu. Nu is ze ondergedoken. 'De Nederlandse ambassade hielp me niet.'

Op de eerste avond van ramadan, vrijdag 20 oktober, staat Shirin Musa te wachten in de aankomsthal van Schiphol. De voorzitter van Femmes For Freedom, dat strijdt tegen huwelijkse gevangenschap, houdt een delftsblauwe ballon met de tekst 'Welkom thuis' vast.
    Musa is nerveus. Ze wacht op Sarah, een in Nederland geboren en getogen Somalische. Ze is die dag uit Mogadishu gevlucht. Sarah (18) is als 16-jarige uitgehuwelijkt aan een twintig jaar oudere oom ...
    De herinneringen van haar meester kloppen deels, zegt Sarah. ... Vanaf januari was ineens een mysterieuze man rond haar opgedoken, die had hij daarvoor nooit op school had gezien. In de zomer vertrokken Sarah en haar moeder plotsklaps naar Engeland. ...
    De mysterieuze man was een oom, zegt Sarah. 'Nee, niet degene aan wie ik ben uitgehuwelijkt.' Ze woonde bij haar oma. Haar moeder was naar Dubai vertrokken, om opnieuw te trouwen. Ze bleef zes maanden weg. De oom moest op haar letten, ervoor zorgen dat ze 'een goede moslima' werd. ...
    Haar moeder werd ingelicht over Sarahs escapade. Ze keerde ijlings terug uit Dubai, verkocht de inboedel en nam haar dochter mee naar Engeland. Ze was bang haar te moeten afstaan aan Jeugdzorg.
    In Engeland werd Sarah verder gedrild tot 'nette moslima'. ... Mijn oma in Mogadishu was ziek, daar gingen we naar toe. ...
    Tijdens ramadan 2011 beraamde Sarah haar eerste ontsnappingsplan. Ze vroeg familie in de diaspora om geld, ter ere van het Suikerfeest. Ze kocht een vliegticket naar Hargeysa (de hoofdstad van Somaliland) en vandaar een buskaartje naar Addis Abeba ...
    Nadat ze was teruggehaald door haar man, kwam haar moeder naar Mogadishu. Om haar 'te helpen', zei ze. Ze beloofde haar nu wel mee terug te nemen naar Engeland. Sarah wist haar Nederlandse paspoort 'terug te stelen' van haar moeder. 'Mijn moeder vertrok in juni, ...
    Met haar vlucht naar Nederland ...


Red.:   Oftewel: die Somaliërs vliegen meer dan de gemiddelde piloot. Hun land in, en hun land weer uit. Het idee dat deze lieden ook voor maar een seconde recht hebben op een vluchtelingenstatus, zoals Europese Hoven van Mensenrechten en Nederlandse Raden van State en Hoge Raden beweren, is volstrekt absurd, en niet minder dan land- en hoogverraad.
    Zelfs op de ambassade hebben ze het nu door:

  ... meldde zich bij de Nederlandse ambassade. 'Ik moest mijn hele levensverhaal op papier zetten. Maar de bereidheid te helpen was er niet. Ik hoorde ze zeggen dat ze altijd die rotzooi van die Somaliërs moeten opruimen en tickets moeten kopen voor hun kinderen naar Nederland.'

En dat zijn zeer politiek-correcte lieden.
    De asielgeschiedenis van zomaar weer eens een asielzoeker komt bij toeval langs:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2012, filmrecensie, door Bor Beekman

Toevalstreffer

IDFA opent met een film van John Appel, over de slachtpartij die Anders Breivik aanrichtte op het eiland Utøya. De documentairemaker ging op zoek naar de rol van toeval bij zo'n grote ramp.


...    Een andere inzittende van het hokje was een jonge vrouw uit Oeganda, een internationale uitwisselinggast, die zwanger was op het moment van de aanslag. Appel vond haar pas na een lange, aanvankelijk vruchteloze speurtocht met behulp van researchers in Oeganda. Ze bleek asiel te hebben aangevraagd in Nederland, en woonde inmiddels in een asielzoekerscentrum in Goes. 'Een paar dagen nadat ik haar had gevonden en gefilmd, kreeg ze haar kind.'    ...


Red.:   De bedrieger zit een ander veilig land en komt hierheen omdat ze weet dat ze hier steun krijgt en meer kans heeft voor haar bedrog.
    En, bij gebrek aan officiële cijfers, nog maar zo'n geval:


Uit: De Volkskrant, 03-12-2012, van verslaggever Jan Tromp

Interview | Vali Nazari

Op de vlucht voor ayatollah en de Belastingdienst

 Na martelingen en vier jaar cel wachtte hem in Nederland een strijd tegen de schulden.

...    Vali Nazari (65) is een politiek vluchteling. Hij kwam in oktober 1989 naar Nederland.     ...
    Eind jaren tachtig werd de grond hem te heet onder de voeten. Hij deserteerde en vluchtte naar Turkije, vervolgens naar Nederland. ...


Red.:   Weer een bedriegers dus, want komende uit een volkomen veilig land. En ook dus dit:

  Hij maakte de fout van zijn leven door op familiebezoek te gaan in Iran. ...

Ook dus een dubbele bedrieger.
    Bij de politiek-correcte censuur is er een artikel doorgeslipt gaande over oorlogsmisdadigers in Nederland. En iedereen weet waar die tegenwoordig vandaan komen. Heel onvoorzichtig noemt de Volkskrant ook 12 specifieke gevallen, waarvan drie Nederlanders: eentje die niet in de lijst thuishoort omdat hij niet in Nederland zit, en twee die door de politiek-correcte D66-rechtspraak veroordeeld zijn op grond van een tegen hen gevoerde hetze in de media: Van Anraat en Kouwenhoven. Hier de rest van de namen:


Uit: De Volkskrant, 09-08-2013, door Elsbeth Stoker

Reportage | De politie jaagt op massamoordenaars en folteraars

De buurman was in Rwanda een beul

Vorige maand werd een Rwandees gearresteerd in Voorburg. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op duizenden mensen in 1994. Hij is een van de vele oorlogsmisdadigers die zich in Nederland schuilhouden. Het Team Internationale Misdrijven probeert ze alsnog te pakken.
.

Tussenstuk:
Sinds 2003 speurt de politie naar oorlogsmisdadigers. Het gaat om Nederlanders die 'fout' waren in de Tweede Wereldoorlog Of  bij brandhaarden elders een kwalijke rol speelden. En om vluchtelingen die zich in hun thuisland schuldig maakten aan ondermeer foltering en genocide.

Sébastien N. werd in 2004 veroordeeld tot 2.5 jaar cel wegens het medeplegen van foltering. De Congolees stond bij zijn slachtoffers bekend als de 'koning der beesten'.

Hesamuddin H. werd in l 2005 veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij was hoofd van de Afghaanse militaire inlichtingendienst.

Habibullah J. werd in 2005 veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij was hoofd van de afdeling ondervraging van de Afghaanse militaire inlichtingendienst.

Abdullah F. zou plaatsvervanger zijn geweest van het hoofd;van Cc de Afghaanse militaire inlichtingendienst. Hij werd in 2007 vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.

Joseph M. was betrokken bij de moord op honderden Tutsi's. Werd in 2011 veroordeeld tot levenslang.

Michel B.werd in 2007 aangehouden op verdenking van het mede-plegen van genocide en oorlogsmisdrijven. In 2009 overgedragen aan het Rwanda-tribunaal in Tanzania

Vijf Tamil Tijgers werden in 2011 veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot 6 jaar. Ze dwongen landgenoten in Nederland onder meer om 'oorlogsbelasting' te betalen. Het hoger beroep speelt momenteel. Binnenkort dient een tweede zaak tegen de Tamil Tijgers bij de rechtbank.

Yvonne B. werd dit voorjaar veroordeeld wegens het aanzetten tot genocide in Rwanda, ze moet 6 jaar en 8 maanden de cel in.


Red.:   En reken maar dat dit het topje van een ijsberg is. En allemaal hebben ze hartstikke gelogen in hun vluchtverhaal.
    En alweer zo'n "twee reebruine ogen"-Mauro:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2013, ANP, redactie

Rwanda vraagt Nederland om uitlevering genocideverdachte

Rwanda heeft Nederland de uitlevering verzocht van de 37-jarige Jean-Claude I., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de volkerenmoord in het Afrikaanse land in 1994. I. was in juli al gearresteerd door de Nederlandse politie en zit sindsdien in voorarrest.


Jean-Claude I. is formeel in zijn cel aangehouden voor uitlevering naar zijn vaderland, meldt het Openbaar Ministerie. Hij zal zich tegen die uitlevering verzetten, zegt zijn advocaat Michiel Pestman. I. weerspreekt de beschuldigingen.
    Volgens Rwanda heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan genocide, oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de menselijkheid en foltering. I. zou als gewapende leider van Hutumilities hebben meegedaan aan aanvallen op Tutsi's. ...


Red.:   Tweebruine ogen, die keken de blanke aan ...
    En weer wat over Somaliërs:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Sarah zit weer ondergedoken

De 19-jarige Somalische Sarah die vorig jaar ontsnapte uit een huwelijkse gevangenschap, is daar nog niet vanaf.


...   Sarah, een Somalische die in Nederland is geboren en getogen, werd als 16-jarige uitgehuwelijkt aan een twintig jaar oudere oom in Mogadishu. Ze zat daar gevangen in een polygame relatie, waarin ze is verkracht, depressief raakte en verslaafd was aan slaappillen. Een eerste ontsnappingspoging via Addis Abeba mislukte. De Nederlandse ambassade wilde haar niet helpen, omdat ze als minderjarige toestemming nodig had van haar ouders.
    Haar schoonfamilie spoorde haar daar op en haalde haar terug naar Mogadishu. ...


Red.:   Ze vliegen in en uit Somalië alsof het de Canarische Eilanden betreft. dat land is hartstikke veilig. Alle Somaliërs kunnen onmiddellijk teruggevlogen worden naar hun eigen land. Hun aanwezigheid alhier een één groot bedrog. Collectief.
    Een van de standaardmethodieken:


Uit: De Volkskrant, 18-10-2013, van correspondent Peter Giesen

Franse woede over uitzetten Roma

...   
De familie van Dibrani was uitgeprocedeerd en kwam niet voor politiek asiel in aanmerking. De vader van Leonarda heeft ook gelogen tegen de Franse autoriteiten, door te zeggen dat de hele familie uit Kosovo kwam. In werkelijkheid waren zijn vrouw en kinderen geboren in Italië. 'We hebben onze Italiaanse papieren moeten weggooien om in Frankrijk asiel te vragen', zei vader Dibrani tegen persbureau Reuters.    ...


Red.:   Overigens: die woede was niet van Fransen, maar van voornamelijk immigranten.
    In België is verbetering te bespeuren:


Uit: De Volkskrant, 30-12-2013, door Leen Vervaeke   

Koelbloedige poortwachtster

Asiel was in België een politiek mijnenveld. Daar bracht Maggie De Block na haar benoeming van twee jaar geleden verandering in. Het aantal asielaanvragen is met bijna 40 procent gedaald.


Winter na winter was het de schandvlek van België: het gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers, waardoor hele gezinnen op straat moesten slapen, in de vrieskou en sneeuw. Maar die beelden zullen we niet weer zien, want dit jaar hebben alle asielzoekers onderdak. Meer nog, België heeft tegenwoordig opvangplaatsen over en kan verschillende asielzoekerscentra sluiten.
    Dat succes staat op naam van Maggie De Block, twee jaar geleden onverwacht benoemd tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De liberale ambtsvrouw, een voormalige huisarts, ontpopte zich tot dé verrassing van de regering-Di Rupo. In de laatste peilingen bleek De Block de populairste politicus van Vlaanderen.
    De Block kan dan ook spectaculaire resultaten voorleggen. In twee jaar tijd is het aantal asielaanvragen in België met bijna 40 procent gedaald, en het aantal gezinsherenigingen met 25 procent. De doorlooptijd voor nieuwe aanvragen is teruggebracht van één jaar tot drie maanden. En steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers keren vrijwillig terug.    ...


Red.:   Allemaal bedriegers dus. En de rest, die nog niet weg is, vermoedelijk voor het overgrote deel.
    Weer een nieuwe bron:


Uit: De Volkskrant, 09-05-2014, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

Stroom van vluchtelingen uit Eritrea verrast Justitie

Tussentitel: 400 asielzoekers tijdelijk opgevangen in Veenhuizen

De eerste ruim vijftig asielzoekers zijn woensdag en donderdag aangekomen in de voormalige penitentiaire inrichting Bankenbosch in Veenhuizen. De sinds januari leegstaande gevangenis is deze week door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ingericht als voorlopige opvang van vierhonderd van de duizend asielzoekers die de afgelopen drie weken naar Nederland zijn gekomen.
    Het ministerie van Veiligheid en Justitie is overvallen door de onverwachte groei van het aantal asielzoekers, grotendeels uit Eritrea. In de eerste maanden van dit jaar hebben al meer Eritreërs asiel aangevraagd dan in heel 2013: 1.700 tegenover 980 vorig jaar. Van die 1.700 klopten er duizend de afgelopen drie weken aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat is 40 procent van het totale aantal asielzoekers in die periode.
    Het ministerie van Justitie laat deze plotselinge toename van het aantal asielzoekers uit Eritrea onderzoeken. Er zijn volgens staatssecretaris Teeven 'signalen' van een 'georganiseerde inreis in Nederland'. Dat zou blijken uit gelijkluidende vluchtverhalen van de asielzoekers en eenzelfde geldbedrag dat zij bij zich hadden. De vluchtelingenstroom van de laatste weken is niet te verklaren uit een veranderde situatie in Eritrea, zegt een woordvoerster van het ministerie.    ...


Red.:   Weer een nieuwe stroom oplichters en bedriegers die je, net zoals die Somaliërs, met een arrogante en triomfantelijke blik op straat aankijken met de boodschap "Kijk eens hoe ik hier prinsheerlijk op jouw zak loop te parasiteren!".
    En natuurlijk zijn er ook nog deze:


Uit: De Volkskrant, 16-05-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Somalisch Nederlandse verdachte van terreur in Turkije opgepakt

De Somalisch Nederlandse terreurverdachte Ahmed D. (26) is op verzoek van de VS in Turkije opgepakt. Hij was met een Nederlands noodpaspoort vanuit Egypte via Turkije op weg naar Nederland, maar werd in de transitruimte op het vliegveld van Istanbul gearresteerd.
    Amerika heeft Turkije om uitlevering gevraagd van D. ... Hij wordt verdacht van het lidmaatschap van de terreurbeweging Al Shabaab en het helpen afreizen van twee Amerikanen naar de gewelddadige jihad in Somalië.    ...


Red.:   Terrorist? Noem jezelf "vluchteling" en ga naar Nederland ... Daar geloven ze je altijd. Althans bij de Volkskrant en omgeving.
    "Iek sielig. Iek onderdruk door moslims. Iek blijven wil in Nederland, menier".
    "Iek sielig. Iek geen terrorist":


Uit: De Volkskrant, 07-07-2014, van een verslaggever

Nederlandse jihadist vast in Portugal

De Portugese politie heeft vrijdag op het vliegveld van Lissabon een 29-jarige Nederlander van Angolese afkomst gearresteerd. De man bevond zich op een voor publiek verboden gebied bij een vliegtuig van de Angolese luchtvaartmaatschappij TAAG. Hij had een mes van 20 centimeter bij zich. .
    Tijdens verhoren door de politie heeft hij toegegeven dat hij eerder dit jaar in een trainingskamp van 'jihadisten' in Syrië heeft gezeten. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de internationale jihad-beweging.
    Dat heeft de Portugese krant Diário de Notícias dit weekeinde gemeld. ...


Red.:   ...
    Het is lente en dus zijn de bootjesmensen zichzelf weer massaal aan het verdrinken in de Middellandse Zee. Een voormalig bootjesmens geeft hen steun, en praat zijn mond voorbij:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2015, ingezonden brief van Langeza Saleh

Voor de speedboot moesten we grof geld betalen

... toen ik in Nederland kwam te wonen. Maar de speedboten waarmee we de Adriatische zee overstaken wel. Schepen, vissersbootjes, maar ook rubberbootjes zijn sinds het aangescherpte immigratiebeleid van veel Europese landen een terugkerend probleem.    ...
    Alhoewel ze wisten dat de reis niet zonder ellende zou lopen ...
    Maar datzelfde risico zou ik opnieuw nemen. Ik heb zelden stilgestaan bij de vlucht vanuit Koerdistan, de dagenlange, zware wandelingen die we te voet hebben afgelegd om van Turkije ...


Red.:   Veilig land. Geen uitkeringen.

  ... in Griekenland te raken

Veilig land. Geen uitkeringen.
  Evenmin aan de trippen toen ik wagenziek werd om in Albanië te komen

Veilig land. Geen uitkeringen.
  aan de 3 uur lange reis met de speedboot naar Italië.

Veilig land. Nauwelijks uitkeringen.
  Alleen de treinreis van Parijs ...

Veilig land. Heel lage uitkeringen.
  ... van Parijs naar Amsterdam

Veilig land. Ruime uitkeringen. Plus gratis huis.
    En het zijn naast leugenaars en bedriegers ook nog ondankbare honden ...

Uit: De Volkskrant, 27-04-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist

Gelukszoekers

Waar gaat het land heen als het overspoeld wordt door gelukzoekers? Nou, kom eens bij mij langs. 'Superdiversiteit' kenmerkt het rommelige Rotterdamse volksbuurtje waar ik woon, Carnisse. Ik ben een metropolenmens. Als kosmopoliet aard ik hier beter dan in een homogene vinexwijk, maar ieder zijn meug.    ...
    De rest van de buurt bestaat uit extreem veel zuilen en zuiltjes. ... Naïeve sloebers vinden ze de bootvluchtelingen. Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan. Zij kwamen met het vliegtuig, via Parijs, Londen. Familie, toeristenvisum, ik word er weinig wijs uit maar er zijn mogelijkheden. Nederland valt trouwens tegen.    ...

 
Red.:   ... die tegen je broekspijp pissen.
    Ze moeten er allemaal uitgetrapt worden.
    Hier het ergste uitschot:


Uit: Telegraaf.nl, 30-07-2015.

Kosovaren misbruiken terugkeerpremie

Steeds meer Kosovaren vragen in Nederland asiel aan, enkel en alleen om hier de riante terugkeerregeling op te strijken. De vergoeding kan oplopen tot maar liefst 1750 euro. Binnen Europa is Nederland daarom een aantrekkelijke bestemming voor gelukszoekers.    ...
    Sinds eind vorig jaar is het voor Kosovaren makkelijker geworden om door Servië te reizen. Dat heeft geleid tot een enorme uittocht: sinds mei 2014 hebben al meer dan 83 000 Kosovaren het land verlaten. ...
     De terugkeervergoeding is bedoeld om vluchtelingen die asiel is geweigerd te stimuleren om terug te keren naar hun land van herkomst. Hoeveel geld iemand krijgt hangt af van allerlei persoonlijke factoren, maar voor Kosovaren varieert het bedrag tussen de 200 euro en 1750 euro.    ...


Red.:   Waar Albanezen, daar gajes.
    Naast Somalië ligt Ethiopië:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2015, door Aimée Kiene

Ze is wóédend als ze niet wint

Ze loopt wereldtijden, maar traint er niet hard voor. Ze wil een goede moslim zijn, maar bij haar sport kan je geen hoofddoek dragen. De bijzondere innerlijke strijd van Sifan Hassan, die op haar 15de uit Ethiopië vluchtte en nu voor Nederland de ene na de andere medaille haalt. ...

...
Waarom ben je weggegaan uit Ethiopië?
'Daar praat ik niet over. Met niemand. Ik kan daar niet over praten. Het ging bij mij als bij veel andere Ethiopische mensen, ik kwam in Nederland als vluchteling, als asielzoeker. Dat weet iedereen van mij. Meer wil ik er niet over zeggen.'    ...


Red.:   En hier is de reden:

  Afgelopen september ging Sifan Hassan terug naar haar geboorteland Ethiopië. Ze ging met Ethiopische vrienden uit Zwitserland, die ze via de atletiek had leren kennen. Maar het idee dat ze op zoek zou zijn gegaan naar haar wortels drukt Hassan resoluut de kop in: 'We wilden gewoon op vakantie. We dachten aan Turkije of Spanje, totdat die vriendin zei: 'Ik wil naar Ethiopië.' Ik dacht: waarom niet? Ik heb er niet lang over nagedacht of me heel erg voorbereid.'

Je gelooft je eigen ogen niet ...
    Herinnert u zich het "vluchtverhaal" van Ayaan Hirsi Ali nog ...? Neem dus maar aan dat alle Afrikanen liegen - tot het tegendeel bewezen is.
    De Volkskrant heeft een echte primeur: openheid over bedrog door asielzoekers - op de voorpagina nog wel ...:

"Kijk eens hoe" objectief en neutraal wij opereren ..." Jammer dat dit een week geleden al in De Telegraaf stond, zie boven.
    En naast Ethiopië, ligt Eritrea:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2016, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

IND verdenkt Eritrese tolken van banden met regime

De IND heeft concrete aanwijzingen dat er meerdere Eritrese tolken werkzaam zijn in de asielprocedure die banden hebben met het dictatoriale regime van Eritrea. ... Uit documenten in handen van het VPRO-radioprogramma Argos, die de Volkskrant heeft ingezien, blijkt dat de IND hier al een half jaar van op de hoogte is.
      Veel asielzoekers uit Eritrea ontvluchten hun land juist vanwege de dictatuur, die volgens de Verenigde Naties de mensenrechten op grote schaal schendt. ...
    Om die reden heeft de IND in juni vorig jaar twee tolken geschorst. Het ging om de broer en zus van de toenmalige voorzitter van de YPFDJ, de jongerenafdeling van de enige in Eritrea toegestane politieke partij. De zus van deze man zus stond op een door het magazine OneWorld gepubliceerde foto van aanhangers van de YPFDJ. Daarop liet de IND weten geen gebruik meer te maken van haar diensten en die van een broer.
    Het Bureau Veiligheid en Integriteit stelde vervolgens een onderzoek in. Uit het verslag blijkt onder meer dat de vrouw verklaart dat er op de groepsfoto meer IND-tolken staan. ...


Red.:    Ook allemaal bedriegers dus (tot het tegendeel is bewezen): ze zeggen dat ze vluchten voor het regime, wat ze eenmaal in Nederland blijken te steunen.
     Een moord binnen de Pakistaane gemeenschp toont een stinkende beerput en doofpot:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2016, door Janny Groen

Breekt de dood van Yasmeen het Pakistaanse juk?

Begin 2015 wordt het lichaam van Pakistaanse Yasmeen (25) gevonden. ...


...   De verdwijning en dood van Yasmeen heeft de Pakistaanse gemeenschap in rep en roer gebracht. ...


Red.:    Waardoor ook dit naar buiten komt:
  De Paksitaans Nederlandse antropoloog Amer Morgahi ...
    Morgahi is beëdigd tolk en vertaler Urdu en werkt aan de Vrije Universiteit aan zijn proefschrift over islamitische organisatievormen in Nederland en Pakistan. ...
    ... In Rotterdam wonen families die afkomstig zijn uit dezelfde dorpen uit de Pakistaanse provincie Punjab. ...

Ze zijn hier gekomen door kettingmigratie. En:
  Hij wijst op de vele huwelijken tussen neven en nichten en op de repercussies die het gedrag van te vrijgevochten vrouwen, en ook mannen, hebben op de achtergebleven families in Pakistan. 'Die transnationale verwevenheid belemmert soms de emancipatie. '

Ze onderhouden nog steeds dezelfde cultuur en hebben nauwe banden met thuis. Ze zijn dus absoluut niet op de vlucht. Zoals ze ongewtijfeld wel zijn binnengekomen. Oftwel: ook de hele Pakistas gemeeschap bstaat uit  asielbedriegers.
    Kijk er eens: cijfers! Afkomstig van de rabiaat politiek-correcten. Die er natuurlijk rabiaat over liegen, in de kop van het artikel. Die we dus even overslaan:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2016, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

...

De Tweede Kamer had in 2014 opheldering gevraagd over de grote verschillen tussen Europese landen in het aantal verstrekte verblijfsvergunningen aan asielzoekers. Al jaren is Nederland een van de koplopers in Europa. Ook het afgelopen jaar verstrekte Nederland verhoudingsgewijs veel verblijfsvergunningen. Van alle asielverzoeken in de eerste negen maanden van 2015 werd 70 procent ingewilligd, tegenover een Europees gemiddelde van 47 procent. In 2014 was dat 67 procent tegenover 45 procent in heel Europa.    ...


Red.:   Nederland is dus absurd toegeeflijk gezien het feit dat de miniumschattingen van het aantal gelukzoekers op 80 procent ligt. Wat nota bene hier bevestigd wordt:

  ... was vorig jaar 32 procent van de asielaanvragen in Nederland afkomstig van Syriërs ...

Inmiddels is het uitgebreid in het nieuws geweest dat valse Syrische paspoorten in overvloed beschikbaar zijn, dus van die 32 procent is vermoedelijk hoogstens de helft Syriër, waarvan weer een deel zelfs strijder of terrorist is, dus het aandeel "echte" Syrische vluchtelingen is hoogstens iets rond 15 procent. Dus zelfs volgens deze cijfers is vermoedelijk rond 85 procent asielbedrieger.
    En hier is hoe de Volkskrant deze feiten brengt:
  Asielbeleid Nederlands wel streng

En nog wel op de voorpgina.
     De Volkskrant is het lijfblad van het "Meer zwarten"-front".
    In het kader van haar actie "Ze meoten allemaal worden toegealten" voert de Vokskrant diverse intense campagnes. Onderstaande komt uit de individuele "Ik ben een zielige culturele vluchteling met puur westerse idealen die door pure pech in een islamitisch lichaam is geboren"-campagne, beslaande al ruim een dozijn afleveringen:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2016, door Anneke Stoffelen Jeroen Visser.

Ze proberen je boos te maken

Wat maak je mee in de Nederlandse asielopvang? Door de ogen van de Palestijns-Syrische Mohannad (39) en zijn gezin volgen we het dagelijks leven in de opvang, eerst in tentenkamp Heumensoord, daarna in Lelystad en sinds eind april in Wageningen. Deel 13: Medische check.


Red.:   Maar beste puur westerse vluchteling uit Islamië: als je boos bent geworden, dan is er toch niets meer aan de hand dan dat je boos bent? Kennelijk niet:

  In het asielzoekerscentrum in Wageningen verblijven maximaal driehonderd migranten. Onder hen Mohannad El Jechi (39), zijn vrouw Layla (34) en hun twee kinderen Ziad (9) en Ibrahim (8). De familie is van Palestijnse origine maar verbleef de laatste jaren afwisselend in Syrië en Saoedi-Arabië.

Even tussendoor: dit is de Volkskrant, hè ... Dit dient dus vertaald te worden als: "Hier is een Palestijn, misschien uit Libanon want daar komen hele veel "Syriërs" vandaan, die zich voordoet als Syriër.
  Mohannad is nog maar kort in het asielzoekerscentrum in Wageningen, als hij wordt opgeroepen voor een 'medische check'. Een arts van de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU) beoordeelt of Mohannad fysiek en psychisch in staat is om tijdens de aanstaande asielprocedure vragen 'consistent en coherent' te beantwoorden.    ...
    De vrouwelijke FMMU-arts draagt geen doktersjas, maar een veelkleurige broek en dito jasje. Ze vraagt Mohannad hoe hij zich voelt, hoe het verblijf in Nederland tot nu toe is geweest en of hij medicijnen gebruikt. De sfeer is ontspannen. 'Alsof je een kopje koffie drinkt met een vriend', denkt Mohannad.
    Maar na een minuut of tien vraagt de arts wat Mohannad vindt van de kleren die ze aanheeft. Vind je de kleuren leuk?'
    Mohannad aarzelt. Hij herinnert zich de woorden van een medebewoner, die vertelde over zijn medische controle. Ze testen je, proberen je onzeker te maken. ...

Een bevestiging van wat iedereen al weet: ze vertellen elkaar, oorspronkelijk vernomen van hulpverleners of iets dergelijks, wat ze moeten antwoorden en zeggen. Oftewel: geen enkele verbale uiting is te vertrouwen. Een wet die sowieso voor ieder persoon als geldt als deze het over zichzelf heeft - in dit geval tien of honderd keer dubbelop gezien de inzet.
  Hij heeft zich voorgenomen open en eerlijk te zijn.

De Volkskrant doet aan open en neutrale berichtgeving, zonder één enkele vorm van interpreatie of meningsvorming. De Volkskrant politiek-correct? Belachelijk! De Volkskrant is een kwaliteitskrant!
  Hij antwoordt: 'Dit is een vrij land. U mag alles dragen wat u leuk vindt.'

Helaas voor haar verschaft de Volkskrant in haar onbenul het onweerlegbare bewijs dat dit een keiharde, rabiate leugen is:

Die hoofddoek is volstrekt het tegenovergestelde van:
  'Dit is een vrij land. U mag alles dragen wat u leuk vindt.'

Die hoofddoek staat nefaste culturele dwang uitleg of detail , van een cultuur die er uiteindelijk toe zal leiden dat die zoon Nederland gaat haten, en als het even tegenzit, net als zijn islamitische voorgangers, vervalt tot overlast, criminaliteit, en terrorisme.
   Oh, onderweg gaf de Volkskrant nog een visitekaartje af:
  Dan neemt het gesprek een serieuzere wending. Ze vraagt wat hij zal doen als de asielaanvraag voor hem, Layla, Ziad en Ibrahim wordt afgewezen.
    'Dan probeer ik het opnieuw. ...
De arts schudt haar hoofd. Weet Mohannad dan niet dat de IND de meeste asielaanvragen afwijst, dat hij weinig kans maakt?

Een gore leugen, en hoogstvermoedeleijk niet van de arts die de cijfers kent ... :
  Als Mohannad klaar is met zijn verhaal, glimlacht de FMMU-arts weer. 'Wij weten alles', zegt ze.
    Dan schudt ze Mohannad de hand. Hij is geslaagd voor de test.

... maar van de Volkskrant, die ideologisch volstrekt verblind is en de feiten niet wil weten: slecht 40 procent wordt afgewen uitleg of detail . Mohammad heeft een prima kans. Wat hij ook wist, andes had hij niet de moeite helemaal dwars door Europa hierheen te komen.
    Weer eentje opgepakt:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2016, van verslaggeefster Elsbeth Stoker

Nederlandse Ethiopiër die verdacht wordt van oorlogsmisdaden berecht

De 62-jarige tot Nederlander genaturaliseerde Ethiopiër Eshetu A. zal in november worden berecht voor mogelijke betrokkenheid bij het doden van 75 mensen in Ethiopië. Ook wordt hij verdacht van marteling en het opsluiten van honderden mensen onder erbarmelijke omstandigheden. ...
    De verdachte zou eind jaren zeventig als vertegenwoordiger van het toenmalige Derg-regime verantwoordelijk zijn geweest voor de opsluiting en marteling van en moord op tegenstanders van het regime. In Ethiopië is de man al bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. ...


Red.:   Nog vele tienduizenden uit die streek te gaan ...
    Uit een andere land:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2016, door Patrick van IJzendoorn

Overeenkomst 'kinderen'uit Calais maakt Britten boos

In het Verenigd Koninkrijk is rumoer ontstaan over de komst van de veertien 'kindmigranten' uit Calais die het land eerder deze week opnam als barmhartig gebaar. Sommigen van hen zien er opvallend oud uit.    ...
    Uit cijfers van het departement is gebleken dat er sinds september 2015 590 minderjarige asielzoekers zijn overgekomen uit vluchtelingenkampen over wier leeftijd onduidelijkheid bestond. In twee van de drie gevallen bleken achteraf uit aanvullende informatie dat ze volwassen waren. ...


Red.:   Ander immigratieland, mogelijk andere nationaliteit asielzoekers, maar vaste overeenkomst: leugens.
    Weer een verhaal uit de Hoorn van Afrika:


Uit: elsevier.nl, 26-01-2017, door Emile Kossen uitleg of detail

Zwitserland baalt van duizenden vakantievierende migranten

Zwitserland kampt met duizenden Eritrese asielzoekers die op vakantie gaan in het land dat ze zijn ontvlucht. De autoriteiten zien de problemen, maar hebben moeite om de migranten op heterdaad te betrappen.

Zo’n 20.000 mensen uit Eritrea wonen in Zwitserland, waarmee het de grootste Eritrese gemeenschap in Europa is. ...
    Uit onderzoek van de Zwitserse krant Basler Zeitung blijkt dat veel van hen tussen 2010 en 2014 op vakantie zijn gegaan. Asielzoekers in Zwitserland moeten daarvoor een vergunning krijgen van de overheid, wat in vier jaar tijd ongeveer 15.000 keer gebeurde.
    Volgens de krant gaat het grootste deel terug naar Eritrea, het land dat de migranten waren ontvlucht omdat het zo gevaarlijk zou zijn. De immigranten reizen niet direct naar het land, maar vliegen eerst naar steden als Khartoum. Van daaruit reizen ze met bussen naar hun thuisland. De krant wijst erop dat vier op de vijf Eritreeërs in Zwitserland een beroep doen op een of meerdere uitkeringen.    ...
    Opvallend is dat de meeste Eritreeërs op vakantie gaan met hun originele identiteitsbewijzen, meldt de regering. In de asielprocedure zegt de meerderheid van deze groep immigranten hun paspoort kwijt te zijn, maar als ze op verlof gaan hebben ze plotseling weer hun papieren. ...
    Ook de Nederlandse regering kampt met zogenaamde ‘terugreizigers’ uit Eritrea. In juli dit jaar kwam naar buiten dat een groep ‘gevluchte’ Eritreeërs op vakantie ging naar hun thuisland, tot irritatie van het kabinet. ...


Red.:   Dat 'tot irritatie van het kabinet' bewijst landverraderlijkheid. Natuurlijk moet in een rechtsstaat waar groepen "vluchtelingen" categoraal toegaleten worden bijvoorbeeld uit Syrë, groepen bedriegende vluchtelingen ook categoraal worden behandeld: met uitzetting.

En hier wordt de zaak definitief afgehandeld:


Uit: Volkskrant.nl, 08-03-2017, opinieblog uitleg of detail

'Armsten der armen migreren niet'

Om de toestroom van vluchtelingen uit Afrika beheersbaar te houden, wil bijvoorbeeld lijsttrekker Gert-Jan Segers van de ChristenUnie investeren in ontwikkelingshulp. De gedachte hierachter ligt voor de hand: als landen in Afrika zich economisch ontwikkelen, zullen minder mensen uit die landen hun toevlucht zoeken tot een gevaarlijke tocht naar West-Europa.
    Uit een artikel in Die Welt blijkt echter dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan de theorie. Volgens deskundigen is ontwikkelingshulp juist geen geschikt middel om de toestroom van economische vluchtelingen op korte termijn af te remmen – integendeel. ‘Als het onderwijsniveau hoger wordt en de inkomens stijgen dan gaan in eerste instantie meer mensen op weg’, zegt voorzitter Thomas Bauer van de raad van deskundigen van de Duitse stichtingen voor integratie en migratie (SVR). Uit onderzoek blijkt dat eerst meer mensen hun land verlaten voor het er vervolgens minder worden. ‘De armsten der armen zullen niet gaan migreren. Ze kunnen zich dat niet permitteren en hebben ook niet de netwerken en informatie die daarvoor nodig zijn, legt de hoogleraar economie uit.   ...
    Dat geldt vooral voor mensen die hun geboorteland om economische redenen verlaten. ‘Toch geldt ook voor oorlogsvluchtelingen, dat het doel van hun vlucht afhankelijk is van wat ze zich kunnen veroorloven – volgens het motto zo ver mijn geld mij kan brengen’, zegt Bauer. De armste vluchtelingen uit oorlogsgebieden zal het niet lukken Europa te bereiken.


Red.:   Al lang geleden op deze website betoogd.

Kan het nog gekker? Altijd weer:


Uit: elsevier.nl, 13-04-2017, door Syp Wynia uitleg of detail

Heulende Eritreeër moet asielstatus verliezen

Het kabinet-Rutte voelt zich ‘ongemakkelijk’ over hoog bezoek uit asielzoekersland Eritrea. Daar is alle reden toe. Niet alleen omdat de tweede man van dictatuur Eritrea hier geen strobreed in de weg wordt gelegd. Maar ook omdat Nederland die dictatuur subsidieert, via Brussel. En waarom krijgen al die Eritreeërs eigenlijk de asielstatus?

In hotel annex congrescentrum Koningshof in Veldhoven worden de paasdagen gedomineerd door hoog bezoek uit Eritrea. Van Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag heeft er de jaarlijkse conferentie plaats van de YPFDJ, de jeugdafdeling van de partij van president Isaias Afewerki van éénpartijstaat Eritrea. De tweede man van het regime, Yemane Gebreab, is de hoofdspreker. Zo’n conferentie heeft ieder jaar in een ander Europees land plaats, maar zelden baarde die eerder zo’n opzien.
    Eritrea bestaat nog maar een kwart eeuw als zelfstandig land, na een lange afscheidingsoorlog met Ethiopië. Zoals dat in Afrika gangbaar is kwam de ‘bevrijdingsbeweging’ aan de macht, om die niet weer uit handen te geven. Eritrea kent nauwelijks mensenrechten, maar wel een quasi-eindeloze dienstplicht die probleemloos als slavernij kan worden betiteld, als ook hele enge gevangenissen. Willekeur en intimidatie bepalen de Eritrese rechtsstaat.
    Het is dus niet zo gek dat veel Eritreeërs het land verlaten. ...


Red.:   Wat natuurlijk wel gek is, om veel preciezer te zijn: van de totaal absurde, is dat lieden die hier zitten met de smoes dat ze zo vervolgd worden in eigen land, fijn gezellig gaan zitten confereren met één van de daders van die vervolgingen. Er is dus maar één conclusie: de categoral status van Ertreeërs onmiddellijk opheffen, de aanweizgen en de sociale omgeving van de aanwezigen bij dit soort conferentie onmidellijk uitzetten na het toedienen van een pak slaag wegens leugens en parasiteren, en een grondig onderzoek naar de rest.
    Die dus eigenlijk ook onmiddellijk uitgezet moeten worden, maar vanwege een ander argument:

   In dertig jaar verdubbelde de bevolking van Eritrea tot 6 miljoen ...

Die lui zijn een demografische tijdbom.


Naar Asielzoekers , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .