WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economen: belangen

Natuurlijk zeggen economen niet zelf niet dat de wijsheden en analyses die ze rondstrooien grotendeels gebaseerd zijn op groeps- en eigenbelang. Maar soms komt er een kleinigheidje naar buiten:


Uit: De Volkskrant, 13-07-2005, door Ferry Haan
 
Economen verzwegen hun commerciële belangen

Tussentitel: 'Ik wil weten welke pet men draagt als ik wat lees'

Enkele toonaangevende Nederlandse economen hebben hun commerciële belangen verzwegen in een recente publicatie van ESB, het vakblad voor economen.
    De economen Eric van Damme, Maarten Janssen, Hugo Keuzenkamp en Arnout Boot schreven artikelen in een aparte uitgave van ESB ter ere van tien jaar mededingingsbeleid in Nederland.
    Alleen Hugo Keuzenkamp meldt hierbij dat hij directeur is van zorgverzekeraar Delta Lloyd. De andere economen melden niets over hun contacten met energiebedrijf Essent (Van Damme), telecomreus KPN (Janssen) en de financiële sector (Boot).
    Marcel Canoy, economisch adviseur van de Europese Commissie, zegt zich zorgen te maken over deze vercommercialisering van de marktwerkingsdiscussie.
    Eric van Damme, hoogleraar in Tilburg, ziet zichzelf niet als bijklussende hoogleraar. Hij erkent wel dat zijn instituut Tilec in Tilburg een contract heeft met Essent. Essent zou geen invloed hebben op het onderzoek. ...


Red.:   Een paar jaar later ...:
 

Uit: De Volkskrant, 26-09-2008, van verslaggever Michiel Haighton

Miljarden steun voor automakers VS

Huis van Afgevaardigden akkoord met miljardenkrediet | Autofabrikanten financieel aan de grond | Investeren in zuinige auto's


De remmen bij de Amerikaanse overheid lijken los als het aankomt op het ondersteunen van noodlijdende sectoren. Na de financiële instellingen wordt nu ook de geldkraan opengedraaid voor de gemankeerde Amerikaanse auto-industrie, zo werd donderdag bekend. ...
    Marcel Canoy, hoofdeconoom bij het economische onderzoeksbureau Ecorys en gespecialiseerd in marktwerking, ...


Red.:   ... en Marcel Canoy verdient nu zelf aan de marktwerking.
    De corruptie is volstrekt systematisch:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2010, column door Arnon Grunberg

Inside Job

Op het IDFA draait de documentaire Inside Job van Charles Ferguson. Inside Job laat zien dat het economisch team van Obama bestaat uit personen die direct of indirect verantwoordelijk waren voor de crisis van 2008.
    Nog schokkender is de corruptie in academische kringen die blijkt uit Inside Job. Invloedrijke economen die papers schrijven voor geld, afkomstig van bijvoorbeeld IJsland. De opdrachtgever bepaalde de inhoud van de paper; waarheid was van later zorg.   ...


Red.:   En nog een volstrekt betrouwbare bron hiervan, want net als de kosmopoliet en neoliberaal Arnon Grunberg, is de volgende auteur gelieerd aan de Volkskrant, steunpilaar van de oligarchie inclusief de economen-kongsi:
 

Uit: De Volkskrant, 26-01-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Stopt The Economist echt met economie?

Economen hebben zich geïsoleerd met standpunten die politiek onhaalbaar zijn. Het debat moet terugkeren.

In de 19de eeuw deden economen er nog toe. Karl Marx sprak bijvoorbeeld de mensen toe vanaf een zeepkist in Speakers' Corner in Hyde Park, waarna felle discussies ontstonden. ...
    In 1843 begon een Schotse hoedenmaker een blad waardoor ook mensen die niet ter plekke konden zijn van de nieuwste standpunten kennis konden nemen. Het blad heette The Economist en zou uitgroeien tot een van de meest gezaghebbende bladen in de wereld en een huisorgaan van economen.
    Van de ideeën van Marx heeft het blad nooit iets moeten weten. The Economist is de grootste verdediger gebleven van het liberale gedachtengoed en vrijhandel. Zelfs deze crisis heeft het blad niet aan het twijfelen gebracht..
   Begin dit jaar heeft The Economist echter wel de titel van zijn rubriek Economics Focus (Aandacht voor Economie) verandert in Free Exchange (Vrije Uitwisseling). Reden is niet alleen dat economische modellen en theorieën in deze crisis als onbruikbaar door de mand zijn gevallen, maar ook dat economen bijna allemaal hun ziel en zaligheid hebben verkwanseld. Zij zijn geen onafhankelijke denkers meer, maar nauw gelieerd aan machthebbers, partijpolitieke denktanks, adviesorganisaties of het bedrijfsleven. De beloningen die ze hiervoor ontvangen, bezoedelt hun oordeel. Uit onderzoek is gebleken dat economen die de hoge beloningen van bestuurders rechtvaardigen, een aanmerkelijk grotere kans hebben op publicatie dan economen die deze beloningen als zelfverrijking bekritiseren.   ...


Red
.:
   Amen.
    Er wordt door steeds meer mensen aangedrongen op aanpassing van de huizenbezitterssubsidie, ook wel bekend als de hypotheekrenteaftrek. Een subsidie die op dit moment als twaalf miljard per jaar kost, en stijgende is. De groep huizenbezitters valt grotendeels samen met die van de midden- en hoge inkomens. Daaronder vallen natuurlijk ook alle economen, die dus ook één van hun emolumenten als lid van de oligarchie bedreigd zien. Tijd voor een plan. Hier is dat plan, gelanceerd onder de noemer van "22 topeconomen":


Uit: De Volkskrant, 23-02-2012, door Lans Bovenberg, econoom, en anderen.

Zes stappen naar een betere woningmarkt

Met minder fiscale prikkels voor schuldfinanciering en een efficiëntere financiering zonder omvangrijke overheidssteun komt woningmarkt uit impasse.

Het huidige systeem van woningfinanciering leidt tot overmatige hypotheekschuld voor huishoudens en bedreigt de financiële stabiliteit. Ook tast de onzekerheid over de toekomstige financiering van de woningmarkt het consumentenvertrouwen aan. Om uit deze impasse te komen hebben wij een zesstappenplan opgesteld voor duurzame financiering van de woningmarkt. Kernpunten: minder fiscale prikkels voor schuldfinanciering en efficiëntere financiering van de woningmarkt zonder omvangrijke overheidssteun.    ...
    Het zesstappenplan beoogt een duurzame financiering van de woningmarkt zodat de stabiliteit van de financiële sector is gewaarborgd, de woningmarkt een beperkt beslag op de overheidsfinanciën legt en woonlasten betaalbaar blijven. Het bevat de volgende elementen:
    1. Geleidelijke verlaging van het inkomstenbelastingtarief voor hypotheekrenteaftrek naar 30 procent gedurende een overgangsperiode van 20 jaar. Om nivellering te voorkomen wordt de daling van het toptarief voor fiscale aftrek van 52 naar 30 procent geflankeerd door lagere inkomstenbelastingtarieven. Eventueel kan de eigen woning naar Box 3 worden verplaatst als het aftrektarief is verlaagd tot 30 procent.
    2. Afschaffen overdrachtsbelasting. Deze verlaging wordt gefinancierd door een hoger eigenwoningforfait: een bezitsbelasting vervangt een mobiliteitsbelasting.
    3. Verbeteren financiering hypotheken doordat banken hypotheken doorverkopen aan langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Een interessante variant reduceert het herfinancieringsrisico voor banken door de looptijd, rentestructuur en aflossingsprofiel van door banken uitgegeven hypotheekobligaties te laten aansluiten op die van de hypotheken.
    4. Beperken hypotheekschuld huishoudens. De Nederlandsche Bank beperkt de maximaal toegestane hypotheekschuld tot 100 procent van de waarde van de woning. Als de woningprijzen weer stijgen, verlaagt DNB dit naar 90 procent. Daarnaast houdt de Autoriteit Financiële Markten toezicht op de betaalbaarheid van hypotheeklasten via de gedragscode.
    5. Huren geleidelijk marktconform. Dit stimuleert commerciële partijen om in de huurmarkt te investeren. Huren stijgen maximaal 2 procent boven de inflatie tot een marktconform niveau over een periode van 20 jaar. Een woontoeslag compenseert de koopkrachteffecten voor lage inkomens.
    6. Verlagen maximale grens voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit vermindert de financiële gevolgen van een mogelijke daling van huizenprijzen voor de Rijksoverheid. De tijdelijke verhoging in de crisis tot 350.000 euro gaat al terug naar 265.000 euro. Verdere afbouw is op termijn mogelijk als de woningmarkt beter gaat functioneren.
    Maatregelen voor degenen met een negatief eigen vermogen in de woning (meefinancieren restschuld bij verhuizen) en starters (verlengen aflostermijn tot boven de 30 jaar, contracyclische vormgeving maximale hypotheekbedrag ten opzichte van waarde woning, banksparen ten behoeve van de aankoop van een woning, meer flexibiliteit van banken bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, afschaffen overdrachtsbelasting) dragen bij aan een schokvrije hervorming. Dat geldt ook voor de geleidelijke vormgeving van de hervormingen.

Eric Bartelsman, Roel Beetsma, Harald Benink, Peter Boelhouwer, Arnoud Boot, Lans Bovenberg, Dirk Brounen, Johan Conijn, Piet Eichholtz, Jean Frijns, Harry Garretsen, Kees Goudswaard, Bas Jacobs, Kees Koedijk, Rick van der Ploeg, Hugo Priemus, Dirk Schoenmaker, Elmer Sterken, Leo Stevens, Casper de Vries, Herman Wijffels, Sweder van Wijnbergen


Red.:   Hier lijkt er een discrepantie te zijn tussen de opmerkingen vooraf, en de opzet van het plan, zie de kop van het artikel: de analyse vooraf gaat over de aftrek, en het plan noemt de gehele woningmarkt.
   Kijk, dat is nu het mooie van dit plan. Men zegt dat het over de woningmarkt gaat. Maar het gaat, zoals we zullen laten zien, uitsluitend en alleen om bescherming van de huizenbezitters. We gaan het lijstje punten af:
    Punt 6: Dit slaat alleen op toekomstige kopers, en is uitsluitend gericht op het moeilijk maken van speculatieve hypotheekvormen (een hypotheek is een lening met onderpand, en meer lenen dan het onderpand waar is, is speculatie. Rekening houdende met normale waarde schommelingen, is 90 procent van de waarde van het onderpand de veilige grens - een grote meerderheid van de huidige hypotheken is speculatief). Is op de huidige huizenbezitter niet van toepassing.
    Punt 4: Idem.
    Punt 3: Heeft überhaupt geen financieel impact voor particulieren.
    Punt 2: Is financieel neutraal voor de huizenbezitter (de belastingafname wordt gecompenseerd elders)
    Punt 1: Is financieel neutraal voor de huizenbezitter (de afname in aftrek wordt gecompenseerd door belastingverlaging).
Conclusie: Het totaalresultaat van de tot nu toe genoemde punten is voor de huizenbezitter grofweg financieel neutraal.
    Daarmee hebben we de eerder gedane bewering bewezen: dit plan is bedoeld voor de bescherming van de huizenbezitter tegen de mogelijke verandering in de regelingen rond de hypotheekrente aftrek, niet zo heel erg bekend onder zijn feitelijke naam: huizenbezitterssubsidie.
    Nu is de hypotheekrenteaftrek voor een belangrijk deel onder vuur komen te liggen vanwege de hoge uitgaven voor het rijk die eraan verbinden zijn, de twaalf miljard die genoemd zijn. Als de extra inkomsten door aanpassing daarvan wegvallen, moet er liefst ergens anders compensatie gevonden worden. Ook daarvoor hebben de heren top-economen een oplossing. Dat is punt 5: 'Huren geleidelijk marktconform' - het genoemde percentage komt neer op een huurverhoging van afgerond 50 procent. Oh ja: er komt compensatie voor de lage inkomens.
    Zou je dat laatste letterlijk nemen, dan zou dat betekenen dat het totale kosten voor het rijk aan huursubsidie dramatisch zouden stijgen. Want iedere stijging in de huurprijs voor degenen die nu al subsidie krijgen moet gecompenseerd worden door het rijk, en er komen veel meer mensen bij die onder de huidige regeling in aanmerking komen voor huursubsidie - als de huren zo sterk stijgen. Iets waarover de heren topeconomen qua effecten het volgende zeggen:

  Kernpunten: minder fiscale prikkels voor schuldfinanciering en efficiëntere financiering van de woningmarkt zonder omvangrijke overheidssteun.

Dat wil zeggen: er komt onder hun plan zeker geen verhoging van de huursubsidie.
    Dat betekent dat één deel van punt vijf van hun plan: bescherming van de huurders met een laag inkomen, een flagrante leugen is. En neem je dat 'zonder omvangrijke overheidsteun' letterlijk, dan zou dat eerder betekenen dat de hele huursubsidie wordt afgebouwd - een geluid dat je wel meer hoort uit kringen van de oligarchie. Dan is dat "compensatie voor de lagere inkomens" meer dan een flagrante leugen - juiste terminologie schiet hier even niet te binnen.
    De algehele situatie is dus deze: door de afnemende inkomsten van de overheid veroorzaakt door de economische mindere tijden, is het oog gevallen op de hypotheekrenteaftrek, het eufemisme voor huizenbezitterssubsidie. De al dan niet top- economen zien dat als een bedreiging, en hebben een tegenplan bedacht. De uitkomst van dat plan: ontzie de huizenbezitters, en haal het geld bij de huurders. Of: ontzie de hogere inkomens, en leg de lasten neer bij de lagere. Geheel volgens de werking van de vrijemarkteconomie: de baten gaan omhoog de economisch ladder op, en de kosten gaan de ladder omlaag . Het neoliberale model . Dat gedragen wordt door tussen de 90 en 99 procent van alle economen.
    Een van de heren economen-ondertekenaars begaat een foutje:


Uit: De Volkskrant, 01-03-2012, door Peter de Waard

Peiling | Fors bezuinigen, ja of nee?

'Nederland hoeft niet gekke Henkie te zijn'
...
Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:
...

Red.:   Niet doen, De Vries, voor je het weet praat je je mond voorbij ...

  'De Jager heeft zich in een bepaalde hoek gemanoeuvreerd en kan nu eigenlijk geen kant meer op. Als je rücksichtslos bezuinigt, krijg je zo veel vraaguitval dan je jezelf in de voet schiet. Het Japanse voorbeeld is leerzaam. Dus er moet een groeistrategie worden uitgezet met liberaliseringen en hervormingen van de dienstensector en de huizenmarkt.

Daar heb je het al ... Want de koopmarkt hoeft niet geliberaliseerd toe worden want dat is hij al. Het gaat dus om de liberalisering van de woningmarkt. Precies zoals hier al was uitgeanalyseerd. En nu geeft Casper de Vries het toe. Dom, dom, dom ...
    En nog een domheid, maar nu collectief. En we hebben het nog steeds over die bezuinigingen:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2012, van verslaggever Robert Giebels

Waar haalt het kabinet zo snel maximaal 16 miljard vandaan?

De btw is de melkkoe voor 2013

Tussentitel: Een verhoging van de btw kan schatkist 4 miljard opleveren

Waar haal je als kabinet snel 16 miljard euro vandaan? Hervormen? Duurt te lang. Bezuinigen? Duurt iets minder lang, maar levert niet genoeg op. Belasting verhogen dan maar? Nou ja, als het echt niet anders kan.   ...


Red.:   Dan zijn er dus twee mogelijkheden: btw of inkomstenbelasting. En er wordt een goed argument bij de keuze genoemd, zij het in een andere context - en in een begeleidend artikel over een ander aspect van de zaak:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2012, van verslaggever Robert Giebels

Koopkracht burgers daalt 6 jaar achtereen

Het kabinet-Rutte moet 9 tot 16 miljard euro bezuinigen in 2013. Welke maatregelen zijn er nodig? En kan Nederland rekenen op wat coulance van Brussel?

De cijferbrij van het Centraal Planbureau is een tegenvallende tegenvaller voor politiek-Den Haag. ...
    Dat voor het doel volgens het CPB liefst 16 miljard euro nodig is, komt door zogenoemde uitverdieneffecten. Dat wil zeggen dat aan elke maatregel om het begrotingstekort weg te werken, kosten kleven. In meer of mindere mate. Zou een politicus bijvoorbeeld geld willen besparen door ambtenaren te ontslaan, dan kost dat een stevig bedrag aan werkloosheidsuitkeringen. Maar verlaagt hij de kinderbijslag, dan is het kosteneffect, minder btw-inkomsten, naar verhouding geringer.
    De vuistregel van het CPB is dat bij alle bezuinigingen ruim 40 procent aan 'kosten' moet worden afgetrokken.
    Alleen als het kabinet bezuinigt op de posten ontwikkelingshulp of op defensiematerieel zijn er geen uitverdieneffecten: met elke euro die de overheid daaraan minder uitgeeft, verbetert de begroting ook met één euro. Dat komt doordat niet Nederland maar een ontwikkelingsland het nadeel voor de kiezen krijgt.   ...


Red.:   Wat algemener: alleen besparingen op zaken die in het buitenland worden uitgegeven kleven geen bijkomende nadelen. Dus is het van grootste belang om je bezuinigingen daarop te concentreren.
    Terug naar de keuze tussen verhoging van de btw of de inkomstenbelasting. De verhoging van de btw treeft proportioneel meer de lage inkomen, want het gaat om vaste bedragen dat zaken duurder worden en die zijn voor iedereen gelijk. En 200 euro bij de kosten van levensonderhoud tellen veel zwaarder op 1000 dan op 5000 euro aan inkomen. En andersom bij de inkomstenbelasting: die treffen iedereen proportioneler, dus gaat er in geld meer af bij de hogere inkomens.
    Dan rest dus de vraag voor wat betreft ons argument: wie geeft er meer van zijn geld uit in het buitenland: de lagere of de hogere inkomens?  En zonder wetenschappelijk onderzoek te hoeven doen kan iedereen aan zijn klompen aanvoelen dat dit de hogere inkomens zijn: duurdere auto's, meerdere luxere vakanties, enzovoort.
    Dus wat is de rationele en verstandige keuze aangaande de soort belastingverhoging: die op de inkomstenbelasting. En wat vinden de economen (uit het eerste artikel):

  Dan de loon- en inkomstenbelasting. 'Blijf daarvan af', roepen economen.

Wie had er nog anders verwacht ...? Economen hebben het niet over de werking van de economie. Economen hebben het alleen maar over hun eigen belang. Waarbij het interessant is hoezeer ze daarvoor in staat zijn te liegen:
  Verhoging van die belasting met bijvoorbeeld 1 procent voor iedereen levert de schatkist weliswaar 3,5 miljard euro op, maar ontketent een rampzalig domino-effect. De koopkracht neemt erdoor af, de consumptie dus ook en uiteindelijk neemt de werkloosheid toe, omdat werknemers een hoger loon willen om de hogere belasting te compenseren. Aldus kost het de overheid op den duur meer aan uitkeringen en aan afname van de belastinginkomsten. Daardoor zal het begrotingstekort weer groter worden.

Natuurlijk neemt de koopkracht door verhoging van de btw, bij dezelfde opbrengt in euro's, precies evenveel af. Alleen wordt bij verhoging  van de inkomstenbelasting dat verlies voor een groter deel gedragen in het buitenland. Dus de consumptie in het buitenland neemt af, en de werkloosheid in het buitenland neemt toe en de werknemers zullen minder een hoger loon willen en de overheid kost minder aan uitkeringen de belastingopbrengsten nemen minder af -  en daardoor zal het begrotingstekort minder toenemen. Dan bij verhoging van de btw.
    Dus wat is ook de conclusie van artikel-auteur Robert Giebels, die mogelijk ook econoom is:
  Blijft over: de btw. Een verhoging van die omzetbelasting ligt serieus ter tafel bij de tussenformatie, hoezeer bijvoorbeeld de machtige werkgeversvoorman Wientjes er ook tegen is. De effecten van een verhoging van de btw zijn iets minder erg dan wanneer de loonbelasting omhoog gaat.

Tja ... Je hebt een hoger inkomen of je hebt het niet.
    Overigens lijkt Wientjes wel zijn knopen geteld te hebben - van een kale kip kan je tenslotte niet plukken ...
    Een van de weinige fatsoenlijke mensen in dit vak wijst op een aspect dat de leugenaars verzwegen hebben:


Uit: De Volkskrant, 03-03-2012, door Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing, TU Delft

Wie betaalt?

Er is een hele generatie eigenwoningbezitters die decennia lang gebruik heeft kunnen maken van aftrek van de hypotheekrente. Ondertussen zijn de woningprijzen flink gestegen en het gevolg is een (papieren) winst die deels is behaald door de mogelijkheid om rente af te trekken.
    Veel vijftigers en zestigers hebben hun hypotheek grotendeels afbetaald (of hadden dat kunnen doen) en hebben geen of slechts een kleine hypotheek. Daarnaast is hun inkomen veelal redelijk tot goed. Daarom hoeven voor hen geen maatregelen genomen te worden om de pijn van hypotheekrenteaftrekhervormingen te verzachten. Zulke maatregelen zijn wél nodig voor starters en net-gestarten op de woningmarkt. Immers, zij hebben een (te) hoge prijs betaald voor hun woning, ze hebben hoge overdrachtsbelasting betaald, vervolgens maximaal geleend tegen een relatief hoge rente, en kunnen niet meer rekenen op winst door stijgende woningprijzen in de toekomst.
    Het plan van de 22 hoogleraren economie om de woningmarkt te hervormen, bestaat uit het versoberen van de hypotheekrenteaftrek en vervolgens ter compensatie de inkomstenbelasting wat omlaag te brengen. Deze generieke maatregel zal betekenen dat ook die mensen die al jaren hebben geprofiteerd van de aftrek minder inkomstenbelasting gaan betalen. In deze tijd van beperkte publieke middelen is het onverantwoord om beleid te ontwikkelen waardoor belastinggeld wegvloeit naar een groep die dat niet nodig heeft.
    Natuurlijk zal deze kritiek niet erg populair zijn bij de wat oudere en bovengemiddeld welgestelde eigenwoningbezitter (lees kiezer). Maar in de hele discussie over de woningmarkt ontbreekt steeds discussie over wie er heeft geprofiteerd en wie de rekening gaat betalen.
    Op zich kan ik mij vinden in de voorgenomen maatregelen (versobering én verlaging belastingtarieven). Maar vervolgens denk ik dat het goed is te kijken hoe mensen die jarenlang hebben geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek kunnen meebetalen aan het oplossen van de huidige problemen.


Red.:    Allemaal samen te vatten in de term "scheefkopen", als tegenhanger van het scheefhuren. De regering wil het scheefhuren aanpakken - van een aanpak het scheefkopen zal er ongetwijfeld nooit iets komen. Dat is hun eigen broekzak, hè ...
    De onderhandelingen in het kabinet Rutte gaan begin april 20102 verder, en nog een econoom heeft zijn protemonne verward met zijn vak:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2012, door Herman van Kesteren, hoogleraar belastingrecht in Tilburg.

Btw is beste leerling van de belastingklas

Er moet één hoog btw-tarief komen. ...


Red.:
   Dat is wat betreft de boodschap wel voldoende - dat verhaal kennen we. Maar van Kesteren heeft nog een inmteressant argument:

  De btw is bovendien toekomstgericht, want is minder gevoelig voor de vergrijzing. Ouderen betalen minder inkomstenbelasting, maar consumeren wel doordat ze hun spaargeld uitgeven.

Net als de minima, andere laagbetaalden enzovoort: die blijven hetzelfde consumeren en gaan dus lekker flink meer betalen. Btw is trouwens ook minder gevoelig voor belastingontduiking, fraude, en kapitaalsvlucht en de andere kenmerken van de rijken en hogere klassen. En om die belastingontduiking, fraude, en kapitaalsvlucht verder terug te dingen, is ook deze maatregel gewenst:
  De belastingen op (...) winst en vermogen kunnen dan fors omlaag.

Conclusie in de allerlaatste zin:
   Een grotere nadruk op btw binnen de belastingmix is het overwegen meer dan waard.

Waarop deze redactie niet zelf verder hoefde te reageren:


De Volkskrant, 20-04-2012, ingezonden brief van P. Vrins, Kapelle

Btw-verhoging

Het voorstel van Hans van Kesteren (O&D, 18 april) om de btw te verhogen is weer eens een schoolvoorbeeld van een oplossing bedacht door iemand die niet moet rondkomen van een minimuminkomen.
    Mensen met bijvoorbeeld alleen bijstand, aow of aow met een klein pensioen, betalen netto geen belasting vanwege het feit dat de heffingskorting hoger is dan de te betalen belasting. Verhoging van de btw tast dus de koopkracht aan van een mensen met de laagste inkomens in onze samenleving. Heeft de schrijver zich dit gerealiseerd?


Red.:   Natuurlijk wel! Hij is toch hoogleraar economie ...?
    Het volgende artikel beschrijft het hele belangencomplex waar de economen een essentieel deel van uitmaken. Ze worden genoemd op ongeveer tweederde:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2013, door Rodrigo Fernandez, financieel geograaf, verbonden aan de UvA en de KU Leuven

Brievenbus-economie draait op volle toeren

In twintig jaar tijd is in Nederland een omvangrijk en gesloten 'fiscaal-financieel complex' ontstaan.


Apple stond vorige week volop in de belangstelling door van een hoorzitting over het bedrijf in de Amerikaanse Senaat. Uit onderzoek van een parlementaire onderzoekscommissie blijkt dat Apple op legale wijze 44 miljard dollar onbelast heeft geparkeerd in een aantal brievenbus-bv's, verspreid over meerdere landen. Tijdens het verhoor werd duidelijk hoe prominent de rol van Ierland is als vestigingslocatie van brievenbus-bv's. Een soortgelijke rol werd een paar maanden eerder aan Nederland toegedicht bij een verhoor in het Britse Lagerhuis over Starbucks. Ierland is een typisch doorvoerland voor kapitaalstromen, net als Luxemburg en Nederland. Maar ook Londen mag in dit rijtje niet ontbreken. De City is nog steeds de spin in een web van semi-koloniale microstaten en schimmige fiscale constructies waarin de Kanaaleilanden en de Caraïben figureren.
    Deze locaties zijn knooppunten in een wereldwijd netwerk van kapitaalstromen van multinationals en banken die gebruikmaken van de verschillende typen regelgeving. Multinationals kunnen hierdoor hun totale belastingafdracht verminderen. Banken kunnen hiernaast ook regels vermijden. De omvang van deze schimmige wereld van 'offshore-financiële centra' is astronomisch. Het is ook een complexe biotoop waar vele soorten bedrijven en activiteiten samenkomen. Hedgefunds zijn wereldwijd bijvoorbeeld voor meer dan 95 procent, op papier, in palmboomoorden als de Britse Kaaiman- en Maagdeneilanden gevestigd. In feite is deze offshorewereld geen uitzondering maar een integraal onderdeel van het hedendaagse kapitalisme. ...
    Het Nederlands belastingparadijs is niet het product van incidentenpolitiek of van toeval, maar is onderdeel van een netwerk van beleidsmakers, toezichthouders, academici, juristen, fiscalisten en private partijen. De prominentste onderdelen van dit 'fiscaal-financieel complex' zijn de grote accountantskantoren, de KPMG' s, het ministerie van Financiën en de trustkantoren. Hiertussen zit een laag van hoogleraren met dubbele petten die ervoor zorgen dat het lastig is een onafhankelijke fiscalist uit te nodigen bij Pauw & Witteman. De hoekstenen van de Nederlandse partijpolitiek - de VVD, de PvdA en het CDA - steunen blindelings de belangen van het fiscaal-financieel complex. Dit is niet logisch omdat vooral het midden- en kleinbedrijf en de werknemers er de dupe van zijn. Ook is niet helemaal duidelijk wat belastingontwijking te maken heeft met het rentmeesterschap van het CDA. ...
    Het fiscaal-financieel complex werkt net als bijvoorbeeld het militair industrieel complex uit de Verenigde Staten. Het is geen complot van individuen maar een netwerk van private en publieke partijen met gedeelde belangen en machtsmiddelen om strategisch te handelen. Het bestaat veelal uit wat politicologen een gesloten 'epistemische gemeenschap' noemen: een gemeenschap van vooral mannen met een gedeelde wereldbeschouwing, die hun geoliede machine - waarin surreële bedragen omgaan - verankeren en verstoppen in de Nederlandse economie. Deze gemeenschap verdraagt geen transparantie. Het fiscaal-financieel complex wordt zo goed als mogelijk voorgesteld als een technisch gegeven waar de leek maar het best met een grote boog omheen kan lopen. Het belang van de sector die verdient aan de brievenbusseneconomie wordt voorgesteld als het Nederlandse belang.    ...


Red.:   Aardig geformuleerd: '... een laag van hoogleraren met dubbele petten die ervoor zorgen dat het lastig is een onafhankelijke fiscalist uit te nodigen bij Pauw & Witteman.' Natuurlijk zou de redactie van Pauw & Witteman dat wel kunnen doen, maar die zitten ook in het complex. Tezamen met mensen als Barbara Baarsma, Marike Stellinga, Peter Verhaar, Mathijs Bouman, en dergelijke. Parasieten.
     Kijk er eens ... Het verhaal speelt in zijn volledigheid uit in de gore werkelijkheid. Stap 1: de maffia geeft een opdracht:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2013, van verslaggevers Wilco Dekker en Merijn Rengers

Werkgevers bezorgd

Werkgeversorganisatie VNO-NCW maakt zich grote zorgen over de toenemende kritiek op Nederland als draaischijf in wereldwijde belastingontwijking. Dat blijkt uit een interne VNO-NCW-notitie over 'internationale fiscale problematiek', in bezit van de Volkskrant.     ...
    V
NO wil daarom - 'samen met het ministerie van Financiën' - het proces in goede banen leiden en 'voorkomen dat er meer druk op Nederland komt om maatregelen te nemen'. ...
    Daarnaast hoopt de werkgeversorganisatie dat het onderzoeksbureau SEO binnenkort cijfers publiceert waaruit blijkt dat het Nederlandse systeem van belastingverdragen 'economische betekenis' heeft. 'Dit zou het sluitstuk van de discussie in de Tweede Kamer moeten zijn. Het nemen van unilaterale maatregelen kan dan niet meer aan de orde zijn,' aldus het lobbydocument.


Red.:   Natuurlijk is SEO volkomen onafhankelijk, en brengt geheel los van de belangen van de opdrachtgever een onafhankelijke en sterk onderbouwd advies uit:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, van verslaggevers

Brievenbusfirma's leveren 3 miljard op
 
Ontwikkelingslanden lopen veel minder inkomsten mis door brievenbus-bv's in Nederland dan dat zij hier opleveren, volgens het rapport van SEO.


Nederland verdient twee keer zoveel aan brievenbusmaatschappijen dan tot nu toe werd gedacht. De Stichting Economisch Onderzoek (SEO), die in opdracht van de lobbyclub Holland Financial Centre onderzoek heeft gedaan, schat de verdiensten op ongeveer 3 miljard euro. Eerder werd een bedrag van 1,5 miljard euro genoemd.
    De nieuwe schatting is gebaseerd op data van De Nederlandsche Bank die SEO heeft gekregen. Ze vormen de basis voor het onderzoeksrapport Uit de Schaduw van het Bankwezen, dat dinsdagochtend in Den Haag werd gepresenteerd. Ruim de helft van het bedrag is te danken aan extra belastingopbrengsten - met name vennootschapsbelasting. Daarnaast zouden de brievenbussen Nederland tussen de acht- en dertienduizend banen opleveren. Daarbij gaat het om 3.800 tot 5.500 directe banen; de rest zijn toeleveranciers als juristen, fiscalisten en accountants die voor deze firma's werken. De extra werkgelegenheid is goed voor nog eens 1 miljard aan inkomsten, aldus de berekeningen van de SEO.    ...


Red.:   Met natuurlijk een uitvoerige verzekering van hoe onafhankelijk men wel niet is:

  SEO zegt met het rapport geen oordeel te willen geven over de status van Nederland als belastingparadijs, maar alleen 'een aanzet tot debat'. De onderzoekers doen ook geen aanbevelingen om faciliteiten te schrappen die Nederland verleent aan brievenbussen.

Jammer dat het gevolgd wordt door dit:
  Aanpassingen zouden ook zinloos zijn, stelt SEO, omdat de multinationals dan uitwijken naar andere landen. Een internationale aanpak zou dus de enige mogelijkheid zijn, maar het is de vraag of die er komt. SEO stelt wel voor multinationals te verplichten in het jaarverslag de betaalde belasting per land te laten vermelden. Dit moet 'morele verontwaardiging' over het gebruik van brievenbusfirma's voorkomen.

Maar dat is misschien de schuld van de krant.
     Als goedmakertje mag de hoofdopsteller het komen uitleggen - hoe onafhankelijk het wel niet is:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, van verslaggever Peter de Waard

Interview | Barbara Baarsma

'Ik geef geen oordeel, ik geef de cijfers'


De directeur van Stichting Economisch Onderzoek begrijpt de ophef over belastingontwijking, maar een internationale aanpak ervan is 'een illusie'.


'Eh..145 miljard. Oh nee. Sorry, ik bedoel miljoen.' Uiteindelijk gooit zelfs Barbara Baarsma de miljoenen en miljarden door elkaar. Het valt niet mee om tussen alle rondzingende bedragen duidelijkheid te geven over de exacte bedragen die met de belastingvlucht via Nederland zijn gemoeid. Ze hoopt tenminste een startpunt te hebben gegeven voor een debat.
    Die 145 miljoen is volgens de berekeningen van Stichting Economisch Onderzoek (SEO) het bedrag dat ontwikkelingslanden mislopen doordat multinationals inkomsten in die landen via Nederland laten lopen. Slechts 2,8 procent van de dividendstroom die via Nederlandse brievenbussen loopt, komt uit zogenoemde ontwikkelingslanden.
    Baarsma (43) is behalve directeur van SEO ook kroonlid van de SER, bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam en commissaris bij onder meer BNN en Woonzorg Nederland. Ook is ze lid van het auditcommittee van FNV Bondgenoten. In opdracht van de lobbyclub Holland Financial Centre heeft ze mogen uitzoeken of Nederland al dan niet een belastingparadijs is.

Is Nederland een belastingparadijs?
'Dat is een moreel oordeel. Dat zeg ik niet. Ik geef de cijfers.' ...


Red.:   Die hoofdopsteller is dus media-econoom en vaste gast bij Pauw & Witteman, waar ze zich betoont als rabiaat neoliberaal wier toon zelfs lichtelijk overslaat als iemand een gat schiet in het neoliberale gezwets: Barabar Baarsma - de onechte dochter van Jules Theeuwes uitleg of detail , wie de duivel inmiddels tot zich heeft genomen.
    Een andere media-econoom en gifmengster, deze met vaste column, neemt de cijfers van Barbar zonder enig vraagteken over:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, column door Sheila Sitalsing

Paradijs
 
...    En dat verdorie op de dag van het verschijnen van de studie die Weekers [huidig staatssecretaris van Financiën, red.] bij het Holland Financial Centre had besteld naar de merites van de Hollandse belastingrotonde. Topresultaten natuurlijk: twaalfduizend brievenbusfirma's leveren ons 3,5 miljard euro aan inkomsten op, alsook een slordige tienduizend banen voor juristen en belastingadviseurs. ...


Red.:   En vanzelf ook heel blij is de VVD-graaierslakei, de al genoemde staatssecretaris:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, van verslaggever Robert Giebels

Weekers ziet in onderzoek bewijs dat Nederland geen belastingparadijs is

Het lang verwachte rapport over belastingontwijking van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) is met blijdschap onthaald in ondernemend en fiscaal Nederland nu blijkt dat brievenbusbedrijven de Nederlandse schatkist veel meer opleveren dan verwacht. .
    Staatssecretaris Weekers van Financiën (VVD) noemt het economisch belang van de ruim 12 duizend brievenbusfirma's in Nederland 'significant'. Volgens de onderzoekers blijkt het belang ruim 3 miljard euro waard. Weekers schatte dat bedrag voorheen in op 1- à 1,5 miljard.
    De staatssecretaris zegt blij te zijn met het onderzoek. ...


Red.:   Maar dit is toch kennelijk een voorbeeld van dat beroemde Amerikaanse gezegde over dat je niet iedereen altijd voor de gek kan houden (You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time - toeegschreven aan Lincoln):


Uit: De Volkskrant, 15-06-2013, van verslaggever Wilco Dekker en Sybren Kooistra

SEO-rapport dat debat moest stoppen, wakkert discussie aan

Het hoogoplopende debat over de waarde - en schade - van de brievenbusfirma's voor Nederland is nog lang niet voorbij. Het SEO-rapport van eerder deze week, dat met 'concrete gegevens' een eind moest maken aan dat debat, staat zelf ter discussie. Volgens critici is het aantal banen dat de bedrijfstak oplevert te hoog voorgesteld en de schade voor de ontwikkelingslanden te laag.
    Volgens het rapport, opgesteld in opdracht van de lobbyclub Holland Financial Centre, besteden de brievenbusfirma's 400 tot 600 miljoen euro in de zakelijke dienstverlening en zijn ze daarmee goed voor 5.000 tot 7.500 banen bij onder meer accountants en advocatenkantoren.
    In NRC Handelsblad zetten drie prominente economen grote vraagtekens bij de rekenmethode die SEO gebruikte. De extra omzet zou gedeeld zijn door een bruto loonsom van 80 mille. Gebruikelijker in de zakelijke dienstverlening is de bruto-omzet per werknemer. Die ligt op twee ton, waardoor het aantal 'brievenbusbanen' uitkomt op 'slechts' 2.000 tot 3.000.
    'Een pijnlijke blunder', noemt Sweder van Wijnbergen SEO's berekening van de banenwinst. Ook de hoogleraren Marcel Canoy en Arnoud Boot zetten vraagtekens bij de getallen.    ...


Red.:   Vermoedelijk hopen deze heren wat van de schade te herstellen die ze hebben opgelopen doordat onderzoeksjournalist Jesse Frederik een opsomming heeft gegeven van hun foutieve economisch uitspraken en voorspelling hier uitleg of detail . En met dit stuk slepen ze Barbara Baarsma mee in hun val.
    Wat iedereen al tien of twintig jaar geleden had kunnen doen, is nu eindelijk gebeurd:


Uit: De Volkskrant, 07-11-2013, van verslaggever Peter de Waard

Banken en accountantskantoren maken graag goede sier met economen

Hoogleraren stapelen bijbanen op


Hoogleraren economie en financiën grossieren in bijbanen. Drie van de vijf hebben nauwe banden met consultants, pensioenfondsen of andere financiële partijen
    Dit blijkt uit een onderzoek van het opinieblad De Groene Amsterdammer die de nevenfuncties heeft onderzocht van zeshonderd hoogleraren economie, financiën, accountancy, bedrijfskunde en fiscaal recht aan de Nederlandse universiteiten. Daaruit blijkt dat 44 procent er een of meer nevenfuncties op na houdt bij bedrijven of commerciële instellingen. Nog eens 17 procent is actief in de semi-publieke sector. Slechts twee van de vijf klussen helemaal niet bij.    ...


Red.:   Dat is dan jammer van die overigen, maar de conclusie is glashelder: geen enkele econoom is te vertrouwen, tot bekend gemaakt is wie de betrokken zijn. En dat laatste gebeurt niet:

  Volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening moeten hoogleraren te allen tijde onafhankelijk en onpartijdig zijn. Maar transparantie is er vaak niet, omdat niet alle universiteiten de bijbanen in het jaarverslag vermelden.

En dat getal van 3 op de 5 is veel te gunstig:
  De ene econoom heeft meer bijbanen dan de andere. Arbeidseconomen hebben de minste nevenfuncties; zij concentreren zich vooral op hun wetenschappelijke werk. Daarentegen heeft driekwart van de hoogleraren accountancy of fiscale economie een bijbaan in het bedrijfsleven of bekleden deze hoogleraren een gesponsorde leerstoel.

Dat wil zeggen: alle economen in de meer saaie secties vallen af - en van de economen waarvan je de meningen hoort, zijn er dus veel meer corrupt. Minimaal driekwart, maar dat ligt voor de media-economen dus nog ongunstiger: hoe seksiër het onderwerp, hoe groter de betrokken belangen:
  Peter Kavelaars, aangekondigd als hoogleraar fiscaal recht ... zegt in De Groene dat een goede hoogleraar maximaal 120 duizend euro per jaar verdient, maar als partner bij een accountantskantoor al gauw het vier- of vijfvoudige.

En hoe corrupter de mening:
  Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie, stelt dat nevenfuncties wel degelijk invloed hebben op hun standpunten. 'Ik zie zelden collega's uitspraken doen die tegen het belang van het bedrijf ingaan.'

Een hartstikke open deur. Daarvoor krijgen ze namelijk dat geld.
    En de media doen daar willens en wetens aan mee:
  Peter Kavelaars, aangekondigd als hoogleraar fiscaal recht, stelde onlangs in Pauw & Witteman dat het wel meevalt met Nederland als belastingparadijs. Daarbij werd niet gezegd dat hij fulltimedirecteur is van het wetenschappelijk bureau van Deloitte Belastingadviseurs, dat belastingconstructies bedenkt.

Want die media zijn net zo neoliberaal als die corrupte economen. Overigens zijn die media dus ook corrupt, daar ze dit ongetwijfeld allemaal wel weten.
     Dus ga er maar van uit van dat 90 en mee procent van datgene wat zijn mening als econoom  in de media krijgt, corrupt is. Ook deze zeer gerespecteerde meneer:
  Tussenstuk:
Arnoud Boot: 'acht tot tien nevenfuncties'

Kampioen nevenfuncties is de econoom Arnout Boot. Hij treedt veelvuldig op in de media. Volgens onderzoeker/journalist Koen Haegens heeft hij 'acht tot tien nevenfuncties', onder meer bij De Nederlandsche Bank en de Sociaal-Economische Raad. Directeur Barbara Baarsma van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) is onder meer verbonden aan verzekeraar Loyalis, de Stichting Preferente Aandelen Kasbank en het ziekenhuis in Tilburg. Vastgoedprofessor Piet Eichholtz zit ook bij Loyalis, is adviseur van het Rabo Bouwfonds en heeft een eigen bedrijf. Haegens zegt bewust geen lijstje te hebben gemaakt van de hoogleraren met de meeste functies, omdat dat weinig zegt over hoe onafhankelijk ze zijn, Het zou ook iedereen op het verkeerde been zetten omdat niet alle nevenwerkzaamheden exact zijn te achterhalen. 'Veel hoogleraren hebben hun eigen consultancybedrijven. Verder kan één grote functie van grotere invloed zijn op de onafhankelijkheid dan een handvol kleinere functies.'

Tot er expliciet bewijs is geleverd van het tegendeel.
    Wat iedereen allang had kunnen weten uit de taal die ze uitslaan, is nu ook bewezen door direct onderzoek:


Uit: De Volkskrant, 17-03-2015, van verslaggever Peter de Waard

Een beetje econoom heeft de PvdA verlaten voor D66

... Vier van de tien Nederlandse economen zeggen politiek voor D66 te kiezen: een partij die naar links en rechts kan buigen, duidelijk eurofiel is, voor bezuinigingen en beperking van de hypotheekrente-aftrek en vermindering van de ontslagbescherming steunt.
    Met 40,6 procent van de stemmen is D66 onder economen groter dan VVD, PvdA en CDA samen. Dit blijkt uit een op website Me Judice gepubliceerde enquête van de economen Harry van Dalen, Arjo Klamer en Kees Koedijk onder vakgenoten: 450 economen verbonden aan de Nederlandse universiteiten en 403 economen die lid zijn van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde. ...
    Dertig jaar geleden werd een vergelijkbaar onderzoek gehouden. Toen stemden de meeste economen op de PvdA, een partij die in die periode fors linkser was dan de huidige PvdA.
    Maar economen zijn teruggekeerd naar het midden. ...


Red.:   Een gore leugen: D66 bevindt zich in het uiterst rechtse kamp, met het afschaffen van alle sociale zekerheden, belastingverlaging tot bijna nul, en onbeperkt rijk worden:

  Volgens de auteurs 'laten onze collega's Jan Tinbergen steeds meer los en verschuift hun blik naar een Angelsaksisch, en dus liberaler wereldbeeld'.

En nog een leugen, want het is neoliberalisme, en neoliberalisme streeft naar maximale vrijheid voor slechts een exclusieve groep van allerrijksten. Dus minimale vrijheid voor het overgrote deel der bevolking. Kijk maar:

  Economen haten populisme. De PVV krijgt onder academische economen geen enkele stem, net zo min als one-issuepartij 50Plus. Ook de socialistische visie van de SP kan weinigen bekoren.

Economen haten het volk. Economen komen daardoor dringend in aanmerking voor de Pol Pot behandeling: een paar van de allerergsten ophangen, en de rest tien jaar werken op het platteland om een klein deel van het verbraste geld van het volk terug te verdienen.
    Van de volgende eerst alleen de titel:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2016, van verslggever Peter de Waard

Economen volgen politieke hart


Red
.:
   Brullen van de lach!!! IJscomannen houden van zomer, timmermannen zijn dol op hout, clowns vallen op malle toeren ...  Verzin uw eigen versies ...
    De subtitel:

  Economische adviezen zijn zelden objectief. Economen laten zich in grote mate leiden door hun politieke voorkeur, blijkt uit een enquête van Me Judice.

Het begin van de tekst:
  Ideologische voorkeuren spelen bij economen een grote rol. Hun politieke visie - links of rechts - bepaalt voor een groot deel de uitspraken die ze doen over economische vraagstukken of de adviezen die ze geven. Dat blijkt uit een enquête die de economenwebsite Me Judice heeft gedaan onder Nederlandse economen bij Nederlandse universiteiten en leden van de Koninklijke Vereniging van Staatshuishoudkunde.

Zo moet dat in een krantartikel: conclusies eerst, dan met voordurend wat meer detail harhaald.
    Maar als de boodschap zo'n open deur is, gaat het er bijzonder koddig uitzien ...
    Maar voor economen en de politiek-correctheid, de media, is het natuurlijk hartstikke vers en nieuw. In ieder geval om het uitgesproken te zien.
    En nu het is uitgesproken, is het natuurlijk heel normaal:
  Tussenstuk:
'Objectiviteit is onhaalbaar'

Patrick van Schie (directeur Telders Stichting, wetenschappelijk bureau liberalisme en VVD)

'Ik ben absoluut niet verbaasd door de conclusies. Natuurlijk speelt politieke kleur een rol.

Gevolgd door leugens om het goed te praten:
   Dat is geen verwijt aan economen, het is onvermijdelijk.

Een onbewijsbare uitspraak. Niveau: "Edelachtbare, ik kon niet anders ...".
   Zelfs in de natuurwetenschappen is volkomen objectiviteit onhaalbaar.

Een overbekende retorische truc: "zwart-wit'" maken => : "Niemand kan helemaal goed zijn, dus moest  ik die kerel wel vermoorden ..."
    En wat vindt u van deze:
   'Bedrijfseconomen hoor je niet'

Hans Schenk (hoogleraar universiteit van Utrecht en kroonlid SER)

'Een enquête is 'maar' een enquête. Een iets andere formulering van de stellingen kan tot andere standpunten leiden. ...

Inderdaad. Maar het belangrijkste bezwaar is dit: de geënqueteerden geven antwoorden gunstig voor hun eigen positie of beeld.
    Volgende groep:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2016, van verslaggever Gidi Pols

Belastingprofessoren zelden volledig onafhankelijk

Bijna alle belastinghoogleraren hebben banden met accountants- en advocatenkantoren. Kunnen zij zo wel kritisch bijdragen aan het debat en nieuw beleid?

Tussentitel: 6 van de 59 hoogleraren zijn hun hele carrière onafhankelijk gebleven

Bijna driekwart van de hoogleraren belastingrecht en fiscale economie heeft een bijbaan bij een advocatenkantoor of accountantskantoor. Een kritische stem in het debat rondom belastingparadijs Nederland ontbreekt daardoor vaak, zeggen deskundigen.
    Een op de drie belastinghoogleraren is verbonden aan de zogenoemde grote vier: de accountantskantoren PwC, KPMG Meijburg & Co, Deloitte en EY. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de nevenwerkzaamheden van de 59 belastinghoogleraren aan de Nederlandse universiteiten.
    Ook de grote advocatenkantoren hebben hun vinger stevig in de academische pap. Acht hoogleraren van de Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam (UvA) en Nyenrode Business Universiteit werken bij Loyens en Loeff. Een daarvan zit op een leerstoel die is bekostigd door het advocatenkantoor.
    Zelfs de hoogleraren die op het eerste gezicht geen banden hebben met het bedrijfsleven, blijken vaak in het verleden bij een van de grote kantoren te hebben gewerkt. Slechts zes professoren zijn hun gehele carrière volkomen onafhankelijk gebleven.   ..


Red.:   Duidelijk. En ongetwijfeld geldt voor de rest, uit andere vakgebieden, iets dergelijks.


Naar Economen , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .