WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economen: SEO

31 okt.2013

Het SEO is een instituut dat in economisch onderzoek doet in opdracht van andere partijen - meestal bedrijven, dus. Oftewel: SEO doet aan betaald advies . Zoals uitgelegd aldaar, is betaald advies iets als een "onderhoudsvrije tuin" :  een interne contradictie. Wat SEO doet, is dan ook wat anders dan advies - het SEO, opgericht door de rabiate neoliberaal Jules Theeuwes uitleg of detail , voorziet de meningen van haar opdrachtgevers van een duur uitziend maar totaal nietszeggend "lakzegel". En omdat de opdrachtgevers dus voornamelijk komen uit het bedrijfsleven waaraan het SEO moet verdienen, zijn die meningen vrijwel uitsluitend van neoliberale aard.
    De eerst komt uit het archief:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2010, door Arjan Heyma

Langer bevallingsverlof is te duur

Een uitbreiding van het bevallingsverlof van 16 naar 20 weken leidt niet tot een betere gezondheid voor moeder en kind, maar wel tot een lager loonniveau van de moeder.

Arjan Heyma | Arjan Heyma is hoofd Arbeid & Kennis bij SEO Economisch Onderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de UvA. Extra weken bevallingsverlof kosten meer dan ze opbrengen. Vrouwen die toch een langer verlof willen, zouden dat deels zelf moeten gaan betalen.

Deze week besloot het Europees Parlement dat in heel Europa het doorbetaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof 20 weken zou moeten duren. Dat is vier weken meer dan de huidige 16 weken in Nederland.
    Een belangrijke vraag is of zo’n algemene verlenging voldoende voordelen oplevert om de kosten ervan te verantwoorden. Uit een eerder dit jaar door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerd onderzoek blijkt dat de maatschappelijke kosten van die verlofuitbreiding ruim 300 miljoen euro per jaar hoger liggen dan de maatschappelijke opbrengsten.    ...


Red.:   Deze regeling komt ten goede aan normale werknemers. En de belangen van de rijken en de oligarchie zijn tegengesteld aan die van de gewone werknemers. Dus is het SEO, precies als zijn oprichter Jules Theeuwes, tegen maatregelen die ten gunste zijn van gewone werknemers.
    Wat beide dingen doet: de belangen van de werknemers aantasten en de belangen van de rijken en oligarchie dienen is de import van goedkope arbeid. Dus is het SEO daar voor:


Uit: De Volkskrant, 01-12-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Polen maken Nederland rijker

Mooi tegengeluid voor al het geklaag over de overlast van Poolse werknemers: ze leveren geld op! 'Polen reizen naar Limburg als daar werk is. Daarna gaan ze weer weg.'.
     Tijdelijke arbeidsmigranten leveren de schatkist dit jaar 360 miljoen euro op. Ze maken wel gebruik van overheidsdiensten, maar ontvangen bijvoorbeeld geen huursubsidie, AOW, bijstand en hypotheekrenteaftrek. Omdat ze wel sociale premies en btw betalen, is elke tijdelijke arbeidsmigrant goed voor een positief saldo van 1.800 euro voor de schatkist. Dat blijkt uit een berekening van SEO Economisch Onderzoek in Amsterdam.   ...


Red.:   Ze ontvagen (nog) geen huursubsidie maar hun huisvesting kost wel kapitalen, en ze ontvangen (nog) geen AOW maar brengen wel hun loon voor een groot deel naar Polen. Dat ze niet ook nog andere kosten hebben, haalt geen cent af van deze koste. Bovendien zijn daar de kosten van ziekenzorg, onderwijs aan hun niet-Nederlands sprekende kinderen, en die van het steeds grotere aantal dat zich wel blijvend vestigt en wél die uitkeringen gaat krijgen. Het SEO teelt het allemaal niet mee. De winst voor de ondernemers, de kosten voor de maatschappij. Weer precies hetzelfde verhaal als voorheen.
    Verlagen van belastingen betekent verhoging van de inkomsten van de rijken. Dat is dus goed voor de economie, vooral belangrijk in tijden als het minder gaat. Loonsverhoging verhoogt ook de inkomensten van mensen. Dat zou dus ook goed moeten zijn voor de economie. Hier de mening van Barbara Baarsma, die naast haar functie van hoogleraar aan de UvA het directeurschap van de inmiddels overleden Jules Theeuwes heeft overgenomen:


Uit: De Volkskrant, 27-05-2013, van verslaggever Wilco Dekker

'Hogere lonen geven de economie geen oppepper'

...    Vanwege de slepende crisis - Nederland beleeft de derde recessie in krap vijf jaar tijd - klinkt het pleidooi voor hogere lonen vaker. ...
    Maar het gros van de economen wijst hogere lonen af.... UvA-hoogleraar Barbara Baarsma: 'In tijden van oplopende werkloosheid de loonkosten verhogen lijkt me niet rationeel.'    ...


Red.:   En waarom?

  Hogere lonen zijn niet het middel om uit de crisis te komen. Het extra geld zal niet worden gebruikt voor aankopen, maar het zal vanwege de aanhoudende onzekerheid op de spaarrekening belanden of weglekken naar het buitenland.

Iets wat een sterk overtreffende trap geldt voor de extra rijkdom van de rijken ten gevolge van lagere belastingen. Maar dat is dus goed voor de economie.
   Ook de werkgeversorganisaties gaan wel eens op zoek naar een rechtvaardiging voor hun ploertigheid:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2013, van verslaggevers Wilco Dekker en Merijn Rengers

Werkgevers bezorgd

Werkgeversorganisatie VNO-NCW maakt zich grote zorgen over de toenemende kritiek op Nederland als draaischijf in wereldwijde belastingontwijking. Dat blijkt uit een interne VNO-NCW-notitie over 'internationale fiscale problematiek', in bezit van de Volkskrant.     ...
    V
NO wil daarom - 'samen met het ministerie van Financiën' - het proces in goede banen leiden en 'voorkomen dat er meer druk op Nederland komt om maatregelen te nemen'. ...
    Daarnaast hoopt de werkgeversorganisatie dat het onderzoeksbureau SEO binnenkort cijfers publiceert waaruit blijkt dat het Nederlandse systeem van belastingverdragen 'economische betekenis' heeft. 'Dit zou het sluitstuk van de discussie in de Tweede Kamer moeten zijn. Het nemen van unilaterale maatregelen kan dan niet meer aan de orde zijn,' aldus het lobbydocument.


Red.:   Natuurlijk is SEO volkomen onafhankelijk, en brengt geheel los van de belangen van de opdrachtgever een onafhankelijke en sterk onderbouwd advies uit:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, van verslaggevers

Brievenbusfirma's leveren 3 miljard op
 
Ontwikkelingslanden lopen veel minder inkomsten mis door brievenbus-bv's in Nederland dan dat zij hier opleveren, volgens het rapport van SEO.


Nederland verdient twee keer zoveel aan brievenbusmaatschappijen dan tot nu toe werd gedacht. De Stichting Economisch Onderzoek (SEO), die in opdracht van de lobbyclub Holland Financial Centre onderzoek heeft gedaan, schat de verdiensten op ongeveer 3 miljard euro. Eerder werd een bedrag van 1,5 miljard euro genoemd.
    De nieuwe schatting is gebaseerd op data van De Nederlandsche Bank die SEO heeft gekregen. Ze vormen de basis voor het onderzoeksrapport Uit de Schaduw van het Bankwezen, dat dinsdagochtend in Den Haag werd gepresenteerd. Ruim de helft van het bedrag is te danken aan extra belastingopbrengsten - met name vennootschapsbelasting. Daarnaast zouden de brievenbussen Nederland tussen de acht- en dertienduizend banen opleveren. Daarbij gaat het om 3.800 tot 5.500 directe banen; de rest zijn toeleveranciers als juristen, fiscalisten en accountants die voor deze firma's werken. De extra werkgelegenheid is goed voor nog eens 1 miljard aan inkomsten, aldus de berekeningen van de SEO.    ...


Red.:   Met natuurlijk een uitvoerige verzekering van hoe onafhankelijk men wel niet is:

  SEO zegt met het rapport geen oordeel te willen geven over de status van Nederland als belastingparadijs, maar alleen 'een aanzet tot debat'. De onderzoekers doen ook geen aanbevelingen om faciliteiten te schrappen die Nederland verleent aan brievenbussen.

Jammer dat het gevolgd wordt door dit:
  Aanpassingen zouden ook zinloos zijn, stelt SEO, omdat de multinationals dan uitwijken naar andere landen. Een internationale aanpak zou dus de enige mogelijkheid zijn, maar het is de vraag of die er komt. SEO stelt wel voor multinationals te verplichten in het jaarverslag de betaalde belasting per land te laten vermelden. Dit moet 'morele verontwaardiging' over het gebruik van brievenbusfirma's voorkomen.

Maar dat is misschien de schuld van de krant.
     Als goedmakertje mag de hoofdopsteller het komen uitleggen - hoe onafhankelijk het wel niet is:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, van verslaggever Peter de Waard

Interview | Barbara Baarsma

'Ik geef geen oordeel, ik geef de cijfers'

De directeur van Stichting Economisch Onderzoek begrijpt de ophef over belastingontwijking, maar een internationale aanpak ervan is 'een illusie'.


'Eh..145 miljard. Oh nee. Sorry, ik bedoel miljoen.' Uiteindelijk gooit zelfs Barbara Baarsma de miljoenen en miljarden door elkaar. Het valt niet mee om tussen alle rondzingende bedragen duidelijkheid te geven over de exacte bedragen die met de belastingvlucht via Nederland zijn gemoeid. Ze hoopt tenminste een startpunt te hebben gegeven voor een debat.
    Die 145 miljoen is volgens de berekeningen van Stichting Economisch Onderzoek (SEO) het bedrag dat ontwikkelingslanden mislopen doordat multinationals inkomsten in die landen via Nederland laten lopen. Slechts 2,8 procent van de dividendstroom die via Nederlandse brievenbussen loopt, komt uit zogenoemde ontwikkelingslanden.
    Baarsma (43) is behalve directeur van SEO ook kroonlid van de SER, bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam en commissaris bij onder meer BNN en Woonzorg Nederland. Ook is ze lid van het auditcommittee van FNV Bondgenoten. In opdracht van de lobbyclub Holland Financial Centre heeft ze mogen uitzoeken of Nederland al dan niet een belastingparadijs is.

Is Nederland een belastingparadijs?
'Dat is een moreel oordeel. Dat zeg ik niet. Ik geef de cijfers.' ...


Red.:   Die hoofdopsteller is dus media-econoom en vaste gast bij Pauw & Witteman, waar ze zich betoont als rabiaat neoliberaal wier toon zelfs lichtelijk overslaat als iemand een gat schiet in het neoliberale gezwets: Barabar Baarsma - de onechte dochter van Jules Theeuwes uitleg of detail , wie de duivel inmiddels tot zich heeft genomen.
    Een andere media-econoom en gifmengster, deze met vaste column, neemt de cijfers van Barbar zonder enig vraagteken over:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, column door Sheila Sitalsing

Paradijs
 
...    En dat verdorie op de dag van het verschijnen van de studie die Weekers [huidig staatssecretaris van Financiën, red.] bij het Holland Financial Centre had besteld naar de merites van de Hollandse belastingrotonde. Topresultaten natuurlijk: twaalfduizend brievenbusfirma's leveren ons 3,5 miljard euro aan inkomsten op, alsook een slordige tienduizend banen voor juristen en belastingadviseurs. ...


Red.:   En vanzelf ook heel blij is de VVD-graaierslakei, de al genoemde staatssecretaris:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2013, van verslaggever Robert Giebels

Weekers ziet in onderzoek bewijs dat Nederland geen belastingparadijs is

Het lang verwachte rapport over belastingontwijking van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) is met blijdschap onthaald in ondernemend en fiscaal Nederland nu blijkt dat brievenbusbedrijven de Nederlandse schatkist veel meer opleveren dan verwacht. .
    Staatssecretaris Weekers van Financiën (VVD) noemt het economisch belang van de ruim 12 duizend brievenbusfirma's in Nederland 'significant'. Volgens de onderzoekers blijkt het belang ruim 3 miljard euro waard. Weekers schatte dat bedrag voorheen in op 1- à 1,5 miljard.
    De staatssecretaris zegt blij te zijn met het onderzoek. ...


Red.:   Maar dit is toch kennelijk een voorbeeld van dat beroemde Amerikaanse gezegde over dat je niet iedereen altijd voor de gek kan houden (You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time - toeegschreven aan Lincoln):


Uit: De Volkskrant, 15-06-2013, van verslaggever Wilco Dekker en Sybren Kooistra

SEO-rapport dat debat moest stoppen, wakkert discussie aan

Het hoogoplopende debat over de waarde - en schade - van de brievenbusfirma's voor Nederland is nog lang niet voorbij. Het SEO-rapport van eerder deze week, dat met 'concrete gegevens' een eind moest maken aan dat debat, staat zelf ter discussie. Volgens critici is het aantal banen dat de bedrijfstak oplevert te hoog voorgesteld en de schade voor de ontwikkelingslanden te laag.
    Volgens het rapport, opgesteld in opdracht van de lobbyclub Holland Financial Centre, besteden de brievenbusfirma's 400 tot 600 miljoen euro in de zakelijke dienstverlening en zijn ze daarmee goed voor 5.000 tot 7.500 banen bij onder meer accountants en advocatenkantoren.
    In NRC Handelsblad zetten drie prominente economen grote vraagtekens bij de rekenmethode die SEO gebruikte. De extra omzet zou gedeeld zijn door een bruto loonsom van 80 mille. Gebruikelijker in de zakelijke dienstverlening is de bruto-omzet per werknemer. Die ligt op twee ton, waardoor het aantal 'brievenbusbanen' uitkomt op 'slechts' 2.000 tot 3.000.
    'Een pijnlijke blunder', noemt Sweder van Wijnbergen SEO's berekening van de banenwinst. Ook de hoogleraren Marcel Canoy en Arnoud Boot zetten vraagtekens bij de getallen.    ...


Red.:   Vermoedelijk hopen deze heren wat van de schade te herstellen die ze hebben opgelopen doordat onderzoeksjournalist Jesse Frederik een opsomming heeft gegeven van hun foutieve economisch uitspraken en voorspelling hier uitleg of detail . En met dit stuk slepen ze Barbara Baarsma mee in hun val.
    Dit wat betreft de technische kant van het verhaal. Maar er is ook een andere. Peter de Waard legt het uit:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2013, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Is slavenhandel ook verdedigbaar?

Tussentitel: Weekers omarmt graag cynisme van Barbara Baarsma

Als econome Barbara Baarsma in 1790 met haar Stichting Economisch Onderzoek (SEO) actief was geweest, had ze zonder twijfel met verve de slavenhandel verdedigd. In het transport van twaalf miljoen slaven die van West-Afrika naar Amerika werden overgebracht, had Nederland 'een marktaandeel' van 5 procent; zo'n 600 duizend. Baarsma zou net als met haar rapport over belastingontwijking geen moreel oordeel hebben geveld, maar alleen met 'harde cijfers' van de economische baten zijn gekomen.
    Volgens een vorig jaar gepubliceerd onderzoek in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis leverde de slavenhandel de economie van de republiek toentertijd tussen de 63 en 79 miljoen gulden op. Omgerekend zou dat in deze tijd op 700 miljoen euro neerkomen. De scheepsbouw in Nederland profiteerde daar rijkelijk van. Maar ook de Nederlandse suikerindustrie overzee wist dankzij de inzet van slaven enorme winsten te maken. Misschien zijn de schattingen nog veel te laag. In Groot-Brittannië, een land dat drieënhalf miljoen slaven vervoerde, wordt weleens gesproken van een winst van omgerekend 24 miljard euro. ...
    Net als belastingontwijking nu was slavenhandel in 1790 wereldwijd legaal. Dat nam niet weg dat er morele bezwaren tegen werden geuit. Met name de Quakers, leden van een verlichte geloofsbeweging, waren in Groot-Brittannië al met een campagne voor afschaffing begonnen. In 1807 werd slavenhandel daar verboden. Zeven jaar later volgde Nederland. Groot-Brittannië verbood in 1833 ook de slavernij. Nederland deed dat pas in 1863.
    Baarsma zou in 1790 de bestuurders van de Republiek der Verenigde Nederlanden zonder twijfel hebben opgeroepen de rug recht te houden als vanuit Groot-Brittannië druk zou zijn uitgeoefend om de slavenhandel af te schaffen. 'Zo'n oproep is louter gedreven door concurrentieoverwegingen.' ...


Red.:   Die Barbara Baarsma is een weerzinwekkende trol.
    Je bent zoekt naar een geparfumeerde versie van je neoliberale borrelpraat, te formuleren in een"rapport:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2013, van verslaggever Wilco Dekker

'Stop subsidie nieuws publieke omroepen'

. .. Opdrachtgever NDP "...Tot de branchevereniging behoren dagbladuitgevers als De Persgroep (uitgever van onder meer de Volkskrant) en TMG (de Telegraaf) en commerciële omroepen als RTL.    ...
    NDP Nieuwsmedia roept om een 'realistisch mediabeleid', ...


Red.:   Dus je gaat naar het SEO:

  De automatische subsidie voor de nieuwsvoorziening door de publieke omroepen moet stoppen. De vanzelfsprekende financiering door de overheid van publiek nieuws is achterhaald en inefficiënt. .
    Dat stelt SEO Economisch Onderzoek in het rapport 'Nieuws en markt', dat is gemaakt in opdracht van NDP Nieuwsmedia, de branchevereniging van commerciële nieuwsmedia zoals kranten en RTL. Volgens SEO faalt het huidige overheidsbeleid voor de nieuwsvoorziening en moet de financiering op de schop. Een belangrijk deel van de nieuwsvoorziening kan prima aan de markt worden overgelaten, aldus de studie, omdat het publiek of adverteerders ervoor willen betalen.
    Voor maatschappelijk belangrijk nieuws waarvoor dat niet of onvoldoende geldt (langdurige onderzoeksjournalistiek, raadsvergaderingen in kleine gemeenten), zou een nieuwe pot moeten worden gevormd. Op geld voor dat 'onrendabele nieuws' moeten ook commerciële mediabedrijven kunnen inschrijven.
    Volgens SEO is het overheidsbeleid nu discriminatoir omdat het een onderscheid maakt tussen televisie, radio en krant. Dat onderscheid is door de opkomst van internet niet meer van deze tijd. Bovendien verstoort de subsidie voor 'publiek nieuws' de markt en smoort het mogelijk innovatie; andere initiatieven maken geen of minder kans. De vroeger vanzelfsprekende financieringsstroom naar de publieke omroepen voor nieuwsproducties zou daarom gestaakt moeten worden, aldus SEO.    ...
    Volgens SEO moet er in plaats van de huidige geldstroom een budget komen voor maatschappelijke gewenste journalistieke producties, die niet via de markt te realiseren zijn. Een commissie op afstand van de overheid zou de publieke en commerciële aanvragen daarvoor moeten beoordelen.

Kijk maar naar Amerika, waar de nieuwsvoorziening dusdanig verpest en gecorrumpeerd is, dat als enige bron voor een enigszins realistische blik op de politiek een comedyshow is: The Daily Show - op het kanaal Comedy Central.


Naar Economen , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .