WERELD & DENKEN
 
 

Ploerten: Elderson, Swank en de DNB

11 jul.2016

De Nederlandsche Bank is een instituut van de overheid, en uit dien hoofde een instituut dat geacht wordt de belangen van alle Nederlanders te dienen.
    De DNB is een instituut van en voor de elite.
    De geschiedenis daarvan is gedocumenteerd elders uitleg of detail , maar gaat het om een specifiek deelgebied van de bevoegdheden en acties van de DNB: die aangaande de pensioenen.
    Formeel dienen ze daar toezicht op te houden, maar de facto doet de DNB ontzettend haar best om het pensioensysteem zo snel mogelijk af te breken en te vervangen door een soort verzekeringsstelsel. Dit omdat dan de pensioenpotten vrijkomen, en die bedragen op dit moment liefst 1200 miljard euro.
    Daar kan je half Europa mee van redden van de financiële ondergang die dreigt, in het zuiden, en dan nog plezierig gaan leven op de Kaaiman Eilanden.
    Iets dat de DNB zo stil mogelijk probeert te bereiken, welk stilte wreed verstoord werd door de website GeenStijl, die heel hard aan de bel ging hangen toen een ander lid van de ploertige elite, PvdA'ster en volksverraadster Jetta Klijnsma, een beleidsmatige actie moest ondernemen om het loffelijk doel te bereiken, waarop zij hier op onze lijst kwam uitleg of detail . Aanleiding om de direct eraan voorafgaande actie van de DNB, bij monde van twee van haar functionarissen, met terugwerkende kracht van een paar dagen ook aan de ploertenlijst toe te voegen:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2016, van verslaggevers Robert Giebels, Yvonne Hofs

Gegarandeerd pensioen bestaat echt niet

De Nederlandsche Bank vindt dat er snel een nieuw pensioenstelstel moet komen. Een stelsel zonder beloften en zekerheden, maar transparant voor elke deelnemer. 'Nu wringt het aan alle kanten.'


Tussentitels: De grote kwetsbaarheid is: er is veel gespaard, maar er is nog meer beloofd - Frank Elderson
De doorsneepremie hoort bij het uniforme beleggingsbeleid waar we vanaf moeten - Job SwankRed.:   Waarna je eigenlijk al genoeg weet. Nog wat details:
  Nu de Sociaal-Economische Raad zijn langverwachte visie heeft gegeven op de mogelijke aanpassingen van het stelsel, barst de discussie over de pensioenen opnieuw los. ...De Nederlandsche Bank heeft zich de laatste tijd weinig laten horen in het pensioendebat, maar SER-lid Swank en pensioentoezichthouder Elderson vinden het nu tijd om hun stem te laten horen. Zij pleiten voor een stelsel met individuele pensioenpotjes, waarbij het beleggingsbeleid wordt afgestemd op de pensioenspaarder: veel beleggingsrisico voor jongeren, weinig risico voor oudere werknemers.

Neoliberalisme. De afschaffing van de gezamenlijkheid van sparen voor alle leeftijden (wie jong is wordt vanzelf oud)  over een werkend leven en spreidng van risico's
  De vakbeweging hecht eraan dat pensioenfondsen ook in het nieuwe stelsel een gemeenschappelijke reserve opbouwen om beleggings-tegenvallers op te vangen. Die wens begrijpen de twee DNB-directeuren, maar die buffer mag niet te groot zijn, waarschuwen ze, want anders blijft ook het nieuwe stelsel gevoelig voor belangenconflicten tussen generaties.

Afschaffing van de buffers is afschaffing van het sparen. En dan kunnen de huidige buffers naar de rijken. Het 'belangenconflicten tussen generaties' is dieventaal voor "jongeren blijven eeuwig jong" en "ouderen zijn oud geboren". In werkelijkheid zijn ouderen ooit jong geweest en worden jongeren vanzelf oud, dus kan er nooit een belangeconflict zijn. Over de relevante tijdsperiode, wat is de looptijd van een pensioen.
  Wat Swank en Elderson misschien nog wel belangrijker vinden dan een nieuw pensioenstelsel, is dit: iedereen moet eindelijk gaan beseffen dat een koopkrachtig, gegarandeerd pensioen niet bestaat.

Zodat men niet gaat morren als de rijken eruit stelen.
  U wilt een nieuw stelsel, maar nu is de pensioenpot met 1.300 miljard euro groter dan ooit. Waarom moet er iets veranderen?
'In vergelijking met het buitenland staan we er goed voor', zegt Elderson. 'We hebben met elkaar bijna twee keer de waarde van onze economie bij elkaar gespaard. Armoede onder ouderen komt in Nederland weinig voor in vergelijking met andere landen. De totale pensioenuitkering is wereldtop. En alles tegen relatief lage kosten. De grote kwetsbaarheid van het Nederlandse systeem is echter: er is veel gespaard, maar er is nog meer beloofd.'

Bewijs het!
  Dat er meer is beloofd dan gespaard is een papieren werkelijkheid. De te grote beloftes, de te hoge verplichtingen zijn vooral het gevolg van de kunstmatig lage rente.
Swank: 'De rente speelt een heel belangrijke rol. Maar dat hij laag is, is geen incident. Hij daalt al sinds eind jaren tachtig. Het is zeer de vraag of de rente nog zo hoog wordt als destijds. In het huidige systeem zit echter de veronderstelling ingebakken dat de rente weer omhooggaat, dat je ooit weer betere tijden krijgt. Dat bedoelen we met die beloften die groter zijn dan het gespaarde. Om dat probleem uit het pensioenstelsel te krijgen, is een moeilijke weg.'

De rente is nu 0 procent. Nul. De kans dat die omlaag gaat is nul, en de kans dat die omhoog gaat is dus oneindig. Tenzij de hele economie ten onder gaat, want dan is er dus nooit meer groei.
  Swank: '...De vakbeweging heeft de meeste moeite om afscheid te nemen van het huidige systeem, omdat zij hecht aan collectiviteit. Bij veel pensioenfondsen zijn er nu tekorten. Dat betekent dat er bij de overgang naar een nieuw systeem pijn genomen moet worden. ...

Oftewel: "Wij willen gaan stelen".
    Voor het gemak van de bestolenen zet de Volkskrant een ruime foto bij het artikel:

Opdat de bestolenen ze goed zullen herkennen als ze ze tegenkomen op straat tijdens de revolutie, zodat ze kunnen dienen als versiering voor lantarenpalen ...
    Dat herkennen is misschien wat lastiger, maar gezien de voorgeschiedenis van de hele pensioensaga, gaan Robert Giebels en vooral Yvonne Hofs ook aan de lantarenpalen. Hoewel voor hun geval een ander lot waarschijnlijker is: al het personeel van de Volkskrant zal vermodelijk door de revolutioairen naar de bovenste verdieping gejaagd worden, en dan gaat de rode haan erin ...


Naar Ploerten, inleiding , of site home