WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economische krachten: hervormingen

18 jan.2014

De term "hervormingen" hoor je tegenwoordig, schrijvende januari 2014, zo vaak dat het een totaal afgesleten cliché is geworden. En omdat de slachtoffers nog steeds weigeren passende de tegenmaatregelen te nemen, wordt men ook steeds driester in het laten zien wat de term nu eigenlijk inhoudt:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2014, Peter Giesen

Analyse | Hollandes hervormingen

Grote ommekeer, op papier althans

De socialistische Franse president kiest na lang aarzelen voor de visie van het bedrijfsleven: het aanbod zal de vraag scheppen. Blijheid bij werkgevers en Duitse buren. Maar wat kan hij?


'De zieke man van Europa', zo werd Frankrijk in de Angelsaksische media genoemd. Een land dat de euro in gevaar zou kunnen brengen met zijn begrotingstekort, werkloosheid en gebrek aan dynamiek. Maar nu heeft president Hollande zijn plannen gepresenteerd om de economie weer aan de praat te krijgen: 30 miljard lastenverlichting voor het bedrijfsleven, 50 miljard bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Een keuze voor het bedrijfsleven, ten koste van de staat.    ...


Red.:   Het staat er al bijna: een keuze voor de rijken, ten koste van de gewone burgers. Want waar een lastenverlichting voor het bedrijfsleven heengaat is inmiddels volkomen bekend: extra winst, en die winst gaat naar de rijken, en de rijken transporteren dat meteen naar de Kaaiman Eilanden (lees: belastingparadijzen) uitleg of detail . En Dubai.
    De reacties waren eensluidend in hun ondersteuning van deze interpretatie:

  'Keynes wordt gedood met een kogel in zijn nek', jubelde werkgeversvoorman Geoffroy Roux de Beziers op Twitter.

De neoliberale ploerten uitleg of detail en psychopaten zelf uitleg of detail :
  Zelfs de Britse Financial Times commentarieerde deze keer welwillend: 'Een stap in de goede richting.'

Het neoliberale lijfblad uit het op een na meest neoliberale land.
  Het Duitse Die Welt ontwaarde zelfs een dramatische doorbraak:

En uit dezelfde krant:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2014.

Ander commentaar

Le Figaro

In de salons van het Elysée leek het even alsof François Hollande een combinatie was van Winston Churchill en Tony Blair. De gedragen toon, het gebruik van enkele taboewoorden en de belofte van historische veranderingen. Maar heeft de goochelaar niet opnieuw zijn gehoor om de tuin geleid? De schijn van strengheid, dat is geen strengheid. 50 miljard bezuinigen tot 20l7? Heel goed, maar dat horen we al maanden zonder te weten hoe het gaat gebeuren. Het nieuwe zit hem in commissies met hoogdravende namen als Strategische Raad van de Uitgaven. Het laat zich raden, de strijd is nog niet gewonnen.
...
Frankfurter Allgemeine

François Hollande wekt de indruk dat hij dit jaar de bocht gaat nemen - van een besluiteloze politiek tot offensieve hervormingen. Het plan dat hij heeft gepresenteerd is tamelijk precies inzake de lastenver- lichting voor het bedrijfsleven, maar vager over de hervorming van het sociale zekerheidsstelsel. Het zal op grote tegenstand in eigen gelederen stuiten. Want Hollande heeft zijn evenwichtsoefening tussen de links-socialisten en sociaal-democraten opgegeven en openlijk voor de sociaal­democratische lijn gekozen. In Europa, en zeker in Berlijn, wordt met spanning afgewacht of hij de koersverandering kan volhouden.


Red.:   En in Nederland:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Fokke Obbema

Franse hervorming

Zijn koers is op zich verstandig ...


Tussentitel: De vraag is of Hollande vasthoudt aan zijn koers

... De impopulaire president kondigde deze week een hervormingsplan aan voor de stagnerende economie van zijn land - 50 miljard euro minder staatsuitgaven en 30 miljard euro aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Hollande gelooft duidelijk niet langer in de oud-linkse retoriek waarmee hij in 2012 werd verkozen.    ...


Red.:    Hollande gelooft nu duidelijk wel in de oud-rechtse neoliberale retoriek dat als je de rijken rijker maakt, de armen ook rijker worden.

  Aanvankelijk had hij vooral 'de rijken' in het vizier met een inkomstenbelasting van 75 procent en duidde hij de financiële markten aan als vijand.

Dat wil zeggen: hij vroeg 50 miljard bezuinigingen van de rijken. Dat mag niet, want dan:
  Ideologisch bestempelde Hollande zichzelf als een 'socialist'.

... ben je een socialist. En een socialist, weet iedereen, is iemand die in de oorlog Joden vergast heeft  .
    En wat hij nu gaat doen (uit het eerste artikel):
  ... 50 miljard bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Een keuze voor het bedrijfsleven, ten koste van de staat.    ...
    ...De Franse president schetste een duidelijk theoretisch kader. De staatsuitgaven, belastingen en sociale premies moeten omlaag

En haal er nog wat doelbewust verwarring scheppende tussentermen uit, en er staat:
  ... 50 miljard bezuinigingen op ... sociale premies ...

Oftewel 50 miljard bezuinigingen op de sociale uitgaven.
    Dat mag wel, bezuinigen op de armen. Bezuinigen op de rijken, dat mag niet. Dan ben je een "socialist" - weet u nog wel: iemand die Joden vergast heeft in de oorlog.
    Volgens de ploerten en de psychopaten, en hun vrienden in de media: Le Figaro, Die Welt, de Frankfurter Allgemeine, de Financial Times, en ... de Volkskrant. En neem voor het gemak maar meteen alle andere media bij, met een zo doodenkele uitzondering dat deze de moeite van het vermelden niet waard is.
    "Hervormingen" is iets dat groot en fatsoenlijk gemaakt is door de media. Het is georganiseerde Dickeniaanse ploertigheid en sociopathie .
    Overigens: er is natuurlijk maar één tegenmaatregel die passend is, en niet totaal ontwrichtend: het ophangen van een beperkt aantal van dit soort lieden - doen ze in China af en toe ook, met melkvergiftigers bijvoorbeeld. Dan zal de rest daarna op zijn minst een aantal decennia hun fatsoen weten te houden zonder dat draconische maatregelen of situaties als revoluties noodzakelijk zijn, waarbij 'noodzakelijke zijn' wil zeggen: gewoon gebeuren.
    De EU is natuurlijk ook een sterke bron van hervormingen:


Uit: De Volkskrant, 12-05-2014, door Tom Eijsbouts, auteur van de bundel Rutte, onaardig, onwaardig en schaamteloos

Rutte verkondigt onzin over de Europese verkiezingen

Tussentitel: Het Europees parlement dwong de lidstaten tot een knieval in de regeling van een bankenunie

...    Op 15 april jongstleden dwong het Europees Parlement de lidstaten van de EU, aangevoerd door Duitsland, tot een knieval in de regeling van de bankenunie. De lidstaten wilden hun banken en zichzelf afschermen tegen een behoorlijk ingericht afwikkelingsfonds bij faillissementen. Het Europees Parlement stak daar zijn poot voor. Dat deed het op gezag van zijn vorige verkiezing, in 2009.
    Met dit nieuwe 'afwikkelingsmechanisme' begint tenslotte de reactie vorm te krijgen op de perverse chantagerelatie waarin de banken de overheden jarenlang gevangen bleken te houden. Gigantische winsten streken die banken op door hun risico's af te laten dekken door de overheden. Rens van Tilburg schreef (Vonk, 3 mei) dat de verborgen subsidie in de eurozone voor de banken hierbij groter is dan hun complete winst: 300 miljard dollar per jaar.    ...


Red.:   Alstublieft. En:

  In de komende tijd moeten er nog heel wat van zulke regelingen worden afgekaart tussen de lidstaten (in de Raad) en het Europees Parlement.

Men is al druk bezig met het inpikken van de Nederlandse pensioenfondsen.


Naar Economische krachten , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .