Narrenschiff

Dürer - Das Narrenschiff

Onderstaande houtsneden zijn illustraties van Albrecht Dürer bij het laat-Middeleeuwse satirisch-moralitische werk Das Narrenschiff, van Sebastian Brant . De plaatjes onder zijn links naar vergrotingen, en men kan tussen de vergrotingen browsen met behulp van de pijltjes rechts bovenaan de pagina's. De beginpijl gaat terug naar deze galerij, de eindpijl naar de Illustraties lijst. Voor een praktische toepassing van de moraal van dit boek, zie hier .Sebastian Brant

Das Narrenschiff

A.D. 1494
 


Het wonder van het narrenkleed
is, dat alleen een ander weet
dat men het draagt.
Zelf ziet men het niet
tot eigen vreugde en elks verdriet
 

In woorden was hij wijs genoeg
toch trekt hij hier de ploeg
 

Verwaand, getooid  met mooie kleren en toch
zo dom als zwijn en gans tezamen aan de trog

Die wijsheid aanhoort en betracht
die wordt bewaard voor zottendracht

 

Die alles uitstelt zijn leven lang
verheugt zich reeds op ravenzang

 

"Niets heeft die domme gans
hier bijgeleerd",
bepeinst de zot,
diep in zichzelf gekeerd,
"want bij het komen en het gaan,
hoor ik steeds dezelfde klanken aan."
 

Dwaas en te ezel kwam
een jonge held
en trouwde een oudje om haar geld
Toen 't geld niet bij hem blijven wou,
had hij nog steeds een oude vrouw

Op harp en lier blies narrenpak,
nu blaast hij op de doedelzak

 

Vol ijver blust hij bij 'n ander 't vuur
en laat rustig branden
 zijn eigen schuur

Dwaas-jong, dwaas-oud, dwaas-half,
elk danst hier om het gouden kalf

Zie hem staande daar
Luistrend naar de leugens van
De zoetgevooisde woekeraar
 

De boer wordt toch
ondanks zijn ijver,
levend gevild
door ridder en schrijver
 

De dwaas verdeed de hem toebedeelde tijd,
wachtende op erfenissen
die nimmer kwamen
Thans schudt de dood de vruchten van de boom, maar niet voor hem  ... Wel voor zijn erfgenamen
 
Vergeefs is het reven van een zeil
als het scheepje is gebroken
Geschiedt is dan het onheil
het noodlot heeft gesproken
Als Petrus opent de hemelpoort
vaart 't schip der dwazen
nog ongestoord


 
[an error occurred while processing this directive]