WERELD & DENKEN
 
 

Illustraties

Onderstaande series zijn uitgezocht op hun verband met de elders op deze website uitgedragen waarden, voor zover iets dergelijks mogelijk is bij kunst, natuurlijk. Het makkelijkst was dat bij Das Narrenschiff, dat tevens een illustratie is van de onveranderlijkheid van de menselijke emoties ten opzichte van haar rationele ontwikkeling - de meeste van Brant's levenslessen zijn onverkort van toepassing op onze tijd, met als meest prominente die van de allesoverheersende dwaasheid, dat wil zeggen: de neiging het verstand te laten vieren ten gunste van korte termijn emoties.
    De kunst van Fra Angelico en William Blake staat hier voor de morele integriteit die noodzakelijk is tezamen met een rationele levenshouding. Zonder die morele integriteit kan rationaliteit in zwakke geesten vervallen tot nihilisme en verder in cynisme. Bij zowel Fra Angelico als Blake is die morele integriteit zichtbaar in een hoge mate van zelfverloochening, afwending van het materiële, en concentratie op het geestelijke. Bij Fra Angelico uit dat laatste zich op een zeer verstilde wijze, en bij Blake, precies omgekeerd, in zeer uitbundige vorm.
    Fra Angelico en Blake drukten hun waarden uit in religieuze beeldtaal, maar laten uiteindelijk toch een visie gericht op mensen zien. Veel directer doet dat laatste de schilderijen van Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, en Rembrandt.

Ter referentie onder een lijst van pagina's die plaatjes of afbeeldingen gebruiken om een inhoudelijk punt te illustreren: