WERELD & DENKEN
 
 

Ploerten: Fokke Obbema

19 aug.2016

Volkskrant-redacteur Fokke Obbema is recent al toegevoegd aan de lijst Landverraders uitleg of detail , vanwege de weigering de Nederlandse burgers te beschermen tegen de terreur door moslims. Wat altijd onwrikbaar vastgekonken zit aan de bereidheid om de hele Nederlandse culuur op te offeren aan de moslims, ten einde "De vrede te bewaren".
    Wat hier ook bijna altijd aan vastzit, is het neoliberalisme, en dat dan bijna altijd weer van de rabiate soort. En aanhangen van het neoliberalisme heet hier "ploertigheid" .
    Nu zijn bijna alle Volkskrant-redacteuren die schrijven over onderwerpen als politek en economie van de soort rabiate neoliberalen, dus de rest zal wel snel volgen. Maar hier is Fokke:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2016, hoordredactioneel commentaar, door Fokke Obbema

Milde onderonsjes

Advocaten, medici, journalisten, bouwers, bankiers - het is een greep uit de beroepsgroepen met zelfregulering, oftewel toezicht door beroepsgenoten. ...


Red.:   Over zelfregulering heeft deze redactie al lang geleden de volgende redenatie geformuleerd: "Als zelfregulering een goed idee is, moet het voor iedereen ingevoerd worden".. Oftewel: dan mag iedereen zijn eigen loon bepalen.
    Brullen van de lach, natuurlijk, want iedereen ziet zonder nadenken dat een slecht idee is.
    Iedereen kan ook onmiddellijk inzien dat de reden waarom het voor gewone werknemers een slecht idee is, op bijna volkomen precies dezelfde manier van toepassing op iedereen. In welke functie dan ook. En die gelijkenis is niet volkomen precies, omdat alle gegevens tot nu toe hebben laten zien dat het voor topmensen nog meer geldt dan voor lagere werknemers => . Veel meer geldt.
    De realiteit is deze: zelfregulering is één van de werkwijzen van het neoliberalisme: de top kan graaien wat ze wil, de rest moet afwachten wat ze van de top krijgt.
   De genoemde clubjes behoren allemaal tot de lakeien van de neoliberale top. En ergens in de jaren 1980 zijn ze zich gelijksoortig gaan gedragen. Zelfregulering voor advocaten, medici, journalisten, bouwers, bankiers betekent per definitie dat hun cliënten de sigaar zijn. Allang uitvoierig bewezen voor bankiers, advocaten, en medici. Voor journalsiten weet iedereen het, maar is het zo sterk dat niemand tegen ze durft in te gaan. Als ee min of meer bekend figuur bentm wordt je kapotgeschreven door de hele bedrijfstak.
    Maar omdat de jornalistiek dus één van de ergste profireurs is. is, hoe verrassend, Fokke Obbema er dus hartstikke voor:
  Hoe dan ook, het vertrouwen in zelfregulering moet worden vergroot.

Flagrante onzin van de soort: "Het vertrouwen in de kampbeul moet worden hersteld".
    Dit standpunt heeft het doel de gewone burgers verder te blijven beparasisteren. Materieel of ideeël
    De journalistiek bijvoorbeeld door een heftige campagne voor de invoer van haatbaardige moslims. En voor de verlaging van pensioenen => .
    Ploertigheid.


Naar Ploerten, inleiding , of site home